Dự toán công trình WHP “A”- Sư Tử Đen

Nghiêm cấm việc quy định tỷ lệ điều chỉnh chi phí vật liệu để thanh toán chung cho cả công trình hoặc hạng mục công trình.

 d- Đối với các công trình đấu thầu việc thanh toán được thực hiện trên cơ sở trúng thầu theo quy chế đấu thầu xây lắp và quy định cụ thể trong hợp đồng giao nhận thầu.

e- Bảng tổng hợp dự toán xây lắp công trình xây dựng, xác định theo thông tư số 03/BXD- VTK ra ngày 30/4/1994 của bộ xây dựng.

 

rtfChia sẻ: huong.duong | Ngày: 19/01/2016 | Lượt xem: 13001 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Dự toán công trình WHP “A”- Sư Tử Đen, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • rtfDT.rtf
Tài liệu liên quan