Ebook Bản chất và phạm vi của Logic

Mặc dù hiển nhiên chúng không phải là những dạng sai sót khó hay không dễ phát hiện, nhưng chúng ta có khuynh hướng phạm phải chúng rất thường xuyên. Những nguyên nhân thường hay được chấp nhận trong một nhầm lẫn của ý nghĩa chọn lọc và phân loại của những từ mấu chốt nào đó trong các lý luận. Bằng một từ chọn lọc chúng ta muốn nói một từ mà gán cho một sự chọn lọc hay một tổng thể; với một từ phân loại chúng ta muốn nói một từ chỉ áp dụng với những cá nhân hay thành phần. Từ tất cả là ví dụ rõ ràng nhất về một từ tiềm ẩn tối nghĩa. Thí dụ, khi chúng ta nói " Tất cả những nhà từ thiện đã đóng góp 1000 đôla Mỹ", chúng ta muốn nói rằng mỗi và mọi người đã đóng góp vào khoảng này (dùng từ tất cả một cách phân biệt),

prcChia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 11/09/2013 | Lượt xem: 1484 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ebook Bản chất và phạm vi của Logic, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • prcnguy bien.prc
Tài liệu liên quan