Ebook Revit Architecture phần mềm thiết kế kiến trúc – xây dựng 3D (Tập 1)

Chuyển các đối tượng mô hình của phương án thành

các đối tượng của mô hình chính

Việc này được thực hiện sau khi phương án đã được chấp nhận và sẽ trở thành thành phần

thiết kế của công trình, không còn phương án nào khác.

1. Chuyển phương án đã duyệt thành phương án gốc (Primary Option) bằng lệnh Make

Primary nếu nó không phải là phương án gốc. Xem phần “Chuyển phương án thiết

kế thay thế thành phương án gốc”.

2. Ra lệnh Manage  Design Options.

3. Trong hộp thoại, nhấn chọn tên bộ phương án có phương án cần gắn vào thành mô hình

chính.

4. Nhấn nút Accept Primary.

pdf112 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 31/05/2014 | Lượt xem: 6187 | Lượt tải: 115download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ebook Revit Architecture phần mềm thiết kế kiến trúc – xây dựng 3D (Tập 1), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
phương án thiết kế, chúng ta phải tạo bộ phương án. Bộ phương án là tập hợp các phương án có thể tráo đổi cho nhau trong thiết kế. Ví dụ chúng ta tạo một bộ phương án cho lối đi của tòa nhà và một bộ phương án khác cho phần mái. Trong mỗi bộ phương án có phương án gốc (Primary option) và một hoặc nhiều các phương án thay thế (secondary options). 1. Ra lệnh Manage Design Options. 2. Hộp thoại hiện ra. 3. Option Set: bộ phương án. • Nhấn New: tạo bộ mới. Sau khi nhấn nút New, bộ mới được tạo ra. Xem hình trên, hộp thoại bên phải. • Mỗi lần nhấn New, một bộ mới được tạo ra. • Tên của bộ thường để mặc định là Option Set 1, Option Set 2 v.v…. o Nhấn vào tên bộ, các nút chức năng khác hiện ra. o Rename: đổi tên. Hộp thoại hiện ra: Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao Nguyễn Văn Thiệp 32 o New: cho tên mới. o Nhấn OK, kết thúc đổi tên. o Delete: xóa bộ. 4. Option: phương án. Sau khi tạo bộ mới, mục này được kích hoạt. • New: tạo phương án thứ hai (phương án thay thế). • Mỗi lần nhấn New, một phương án mới được tạo ra. • Tên của bộ thường để mặc định là Option 1, Option 2 v.v…. o Nhấn vào tên phương án, các nút chức năng khác hiện ra. o Rename: đổi tên. Hộp thoại hiện ra: Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 Nguyễn Văn Thiệp 33 o New: cho tên mới. o Nhấn OK, kết thúc đổi tên. o Delete: xóa phương án. Hình dưới là các bộ và phương án của mỗi bộ được tạo ra. 5. Nhấn Close, kết thúc lệnh. I-6.1.2 Xóa bộ phương án hoặc phương án 1. Ra lệnh Design Options. 2. Nhấn chọn tên phương án hoặc bộ phương án đúp trong hộp thoại. 3. Nhấn nút Delete. 4. Hộp thoại hiện ra để xác định có xóa hay không: Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao Nguyễn Văn Thiệp 34 5. Nhấn OK, có xóa phương án và toàn bộ hình khối của nó. 6. Nhấn Close, kết thúc lệnh. I-6.2 TẠO HÌNH KHỐI CÁC THÀNH PHẦN KIẾN TRÚC CỦA CÁC PHƯƠNG ÁN Như trên chúng ta đã biết, khi xây dựng mô hình, chúng ta xây dựng những mô đun không bị ảnh hưởng khi thay đổi phương án trước. Những mô đun thay đổi theo các phương án sẽ xây dựng sau khi đã tạo bộ phương án và các phương án trong bộ đó. Những điều lưu ý khi tạo mô hình cho phương án: • Những đối tượng gắn vào đối tượng chủ thể như cửa sổ, cửa ra vào, gờ phào v.v… thuộc phương án thay đổi thì đối tượng chủ thể cũng phải nằm trong các đối tượng thay đổi theo phương án, nghĩa là nó ph ải được tạo cùng với các đối tượng gắn vào. • Có hai cách tạo mô hình cho phương án: o Tạo ngay trong lúc tạo bộ phương án và các phương án. o Sau khi đã hoàn tất việc tạo bộ phương án. I-6.2.1 Cho hiển thị mô hình của phương án thiết kế trên mô hình chính Trong một khung nhìn, thường mô hình chính được hiện ra với các phương án gốc của các bộ phương án. Để hiện ra các phương án khác, chúng ta dùng lệnh VG. 1. Ra lệnh bằng một trong các cách sau: • Ruy băng: View  Visibility/Graphics • Phím tắt: VG 2. Hộp thoại hiện ra. 3. Nhấn mục Design Options. Trong này có hai cột. 4. Design Option Set: bộ phương án. Nhấn chọn tên bộ nào, bộ đó được hiển thị trên mô hình. 5. Design Option: các phương án. Các phương án này là của bộ tương ứng đã chọn tại cột bên. • Mặc định là là hiển thị phương cần tạo mô hình hoặc sửa chữa. Nếu để phương án này, khi nhấn chọn tên phương án nào trên Manage, mô hình của phương án đó tự động hiện ra. Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 Nguyễn Văn Thiệp 35 • Nhấn chọn tên phương cần hiển thị trên mô hình. Chỉ có mô hình của phương án được chọn tại đây hiển thị trên khung nhìn trong mọi thao tác khác. 6. Nhấn OK, kết thúc lệnh. I-6.2.2 Tạo mô hình cho các phương án Việc dựng mô hình được thực hiện ngay khi tạo bộ phương án hoặc sau khi đã tạo xong. 1. Tại hộp thoại của lệnh VG (xem phần trên), chọn phương án hiển thị mô hình của các phương án thiết kế: . 2. Ra lệnh bằng một trong các cách sau: • Khi đã tạo xong bộ phương án, nhấn chọn trên ruy băng như hình dưới. • Ra lệnh Manage Design Options. Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao Nguyễn Văn Thiệp 36 o Hộp thoại hiện ra. Trong hộp thoại, nhấn vào tên phương án. o Nhấn nút Edit Selected: biên tập phương án đã chọn , tiếp theo nhấn nút Close đóng hộp thoại. 3. Trở lại màn hình mô hình, các mô hình đã dựng bị mờ đi. Dựng các mô hình cho phương án mới. 4. Ra lệnh Manage Design Options. Nhấn nút Finish Editing kết thúc thiết kế phương án thứ nhất. 5. Kết quả như hình dưới. Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 Nguyễn Văn Thiệp 37 6. Tiếp tục thiết kế cho phương án thứ hai giống như trên. 7. Kết quả như hình dưới. 8. Ra lệnh Manage Design Options. Nhấn nút Finish Editing kết thúc thiết kế phương án thứ hai. Trên mô hình lại xuất hiện phương án thứ nhất (phương án gốc). Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao Nguyễn Văn Thiệp 38 I-6.2.3 Tạo phương án đúp Trên thực tế, trong một phương án thiết kế lại có những phương án khác nhau để bố trí một số một số mô hình (không phải toàn bộ) theo cách khác. Như vậy chúng ta không phải thay toàn bộ phương án này bằng phương án khác mà chỉ thay đổi một phần của nó. Để tạo một phương án con của phương án đó, chúng ta có thể tạo ra phương án đúp. Nên xây dựng mô hình cho phương án chính trước sau đó mới tạo phương án đúp. 1. Tại hộp thoại của lệnh VG (xem phần trên), chọn phương án hiển thị mô hình của các phương án thiết kế: . 2. Ra lệnh Design Options. 3. Nhấn chọn tên phương án cần tạo đúp trong hộp thoại. Mô hình của phương án đó hiện ra. Ví dụ Cửa Vòm như hình dưới. 4. Nhấn nút Duplicate. Có thể tạo nhiều phương án đúp từ một phương án. 5. Tên phương án đúp mặc định là Copy of …. Có thể đổi tên giống như các phương án khác. Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 Nguyễn Văn Thiệp 39 6. Nhấn Close, kết thúc lệnh. 7. Sau khi có phương án đúp, có thể tạo tiếp các mô hình thêm vào dựa trên phương án gốc trước đó. 8. Hình dưới minh họa phương án cửa vòm có sảnh, dựa vào phương án cửa vòm để tạo thêm bức tường chắn. Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao Nguyễn Văn Thiệp 40 I-6.2.4 Chuyển phương án thiết kế thay thế thành phương án gốc Khi tạo xong bộ phương án, chỉ có một phương án được coi là phương án gốc (Primary option), nó luôn được ưu tiên hiển thị cùng mô hình chính tại khung nhìn gốc. Các phương án khác đều được gọi là phương án thay thế (Secondary options). Chúng ta có thể chuyển (nâng cấp) phương án thay thế bất kỳ thành phương án gốc, lúc này, phương án gốc chuyển thành phương án thay thế. 1. Ra lệnh Design Options. 1. Nhấn chọn tên phương án thay thế cần nâng cấp. 2. Nhấn nút Make Primary. 3. Nhấn Close, kết thúc hộp thoại. I-6.2.5 Sửa mô hình của phương án Chỉnh sửa bằng một trong các cách sau: 1. Cách 1: • Tại hộp thoại của lệnh VG (xem phần trên), chọn phương án hiển thị mô hình của các phương án thiết kế: nhấn chọn tên phương án cần chỉnh sửa. • Ra lệnh Manage Design Options  Pick to Edit. Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 Nguyễn Văn Thiệp 41 • Tiếp theo nhấn chuột vào mô hình của phương án. • Các mô hình của phương án khác và mô hình chính m ờ đi. Các mô hình c ủa phương án được chọn hiện rõ ra để sửa. Có thể vẽ thêm mô hình mới. 2. Cách 2: • Tại hộp thoại của lệnh VG (xem phần trên), chọn phương án hiển thị mô hình của các phương án thiết kế: . • Nhấn Manage, nhấn mũi tên chọn phương án cần chỉnh sửa. 3. Cách 3: • Ra lệnh Manage Design Options. Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao Nguyễn Văn Thiệp 42 • Hộp thoại hiện ra. Trong hộp thoại, nhấn vào tên phương án. • Nhấn nút Edit Selected: biên tập phương án đã chọn, tiếp theo nhấn nút Close đóng hộp thoại. • Trở lại màn hình mô hình, các mô hình đã d ựng bị mờ đi. Dựng các mô hình cho phương án mới. 4. Ra lệnh Manage Design Options. Nhấn nút Finish Editing trong hộp thoại, kết thúc sửa. I-6.2.6 Chuyển đối tượng mô hình thiết kế từ mô hình chính sang mô hình phương án Trong một số trường hợp, một số mô hình được coi là không thay đổi trong các phương án, nhưng sau khi xem xét lại được coi là sẽ thay đổi theo một phương án nào đó. Chúng ta sẽ chuyển chúng vào mô hình phương án. 1. Mở khung nhìn Main Model có mô hình cần chuyển đổi. 2. Nhấn trái chuột vào đối tượng mô hình. • Những đối tượng phụ thuộc như cửa, cửa sổ, gờ phào v.v…, không được chọn độc lập phải chọn mô hình chủ thể như tường, sàn có chứa các mô hình phụ thuộc nói trên. Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 Nguyễn Văn Thiệp 43 3. Nhấn Manage trên ruy băng. 4. Nhấn nút Add to Set trên thanh công cụ Design Options. 5. Hộp thoại hiện ra. Nhấn chọn bộ phương án bằng nút , các phương án của bộ đã chọn hiện ra bên dưới. 6. Đánh dấu vào phương án cần chuyển mô hình đến. 7. Nhấn OK, kết thúc lệnh. Mô hình được chuyển đến phương án đã chọn. Khi cho hiển thị phương án khác, mô hình đó sẽ không hiện ra. Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao Nguyễn Văn Thiệp 44 I-6.2.7 Chuyển đối tượng mô hình thiết kế từ phương án này sang phương án khác 1. Ra lệnh sửa phương án có mô hình cần chuyển đổi (xem phần “ Sửa mô hình của phương án”). 2. Nhấn trái chuột vào đối tượng cần chuyển. 3. Nhấn CTRL+X (Cut), đối tượng bị xóa và chuyển vào bộ nhớ tạm. 4. Nhấn nút , hộp thoại hiện ra, nhấn nút Finish Editing trong hộp thoại, kết thúc sửa phương án vừa rồi. Nhấn Close, kết thúc hộp thoại. 5. Ra lệnh sửa phương án cần tiếp nhận mô hình vừa cắt. Ví dụ phương án “Cửa vòm” như hình dưới. 6. Ra lệnh trên trình đơn: Modify Paste  Aligned to Same Place. 7. Đối tượng được chuyển đến đúng vị trí của nó tại phương án trước, nhưng bây giờ là phương án khác (hình dưới bên phải). Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 Nguyễn Văn Thiệp 45 8. Nhấn nút , hộp thoại hiện ra, nhấn nút Finish Editing trong hộp thoại, kết thúc sửa phương án vừa rồi. Nhấn Close, kết thúc hộp thoại. I-6.2.8 Chuyển các đối tượng mô hình của phương án thành các đối tượng của mô hình chính Việc này được thực hiện sau khi phương án đã được chấp nhận và sẽ trở thành thành phần thiết kế của công trình, không còn phương án nào khác. 1. Chuyển phương án đã duyệt thành phương án gốc ( Primary Option) bằng lệnh Make Primary nếu nó không phải là phương án gốc. Xem phần “Chuyển phương án thiết kế thay thế thành phương án gốc”. 2. Ra lệnh Manage  Design Options. 3. Trong hộp thoại, nhấn chọn tên bộ phương án có phương án cần gắn vào thành mô hình chính. 4. Nhấn nút Accept Primary. Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao Nguyễn Văn Thiệp 46 5. Hộp thoại tiếp theo hiện ra. • Nội dung là “ Có muốn xóa các mô hình của các phương án thay thế của bộ phương án này và xóa bộ phương nán này hay không?” • Nhấn nút Yes – có, công việc được thực hiện, No – không, kết thúc lệnh, công việc không thực hiện. 6. Nhấn Close, kết thúc lệnh. Tất cả các mô hình của phương án đã chọn được chuyển thành mô hình chính. Bộ phương án vừa rồi bị xóa. Trong hộp thoại phương án thiết kế không còn bộ phương án đó nữa. I-6.2.9 Chọn đối tượng khi đã có các phương án thiết kế Khi đã có các phương án thiết kế, nếu đang chỉnh sửa mô hình chính thì không thể chọn đối tượng của mô hình phương án và ngược lại. Để có thể chọn các đối tượng của tất cả các mô hình trong khung nhìn, chúng ta thực hiện như sau: 1. Khi đang ở mô hình chính, tại thanh trạng thái dưới đáy màn hình xóa dấu của lựa chọn Exclude Options. 2. Khi đang sửa mô hình phương án, tại thanh công cụ xóa dấu của lựa chọn Active Option Only. Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 Nguyễn Văn Thiệp 47 I-6.2.10 Các đối tượng không được đưa vào phương án thiết kế Một số đối tượng không được đưa vào các phương án thiết kế là: 1. Cao độ tầng – Levels. Nếu chúng ta đưa cao độ vào bản thiết kế khi đang tạo phương án, Revit Architecture sẽ đưa vào mô hình chính và nó xuất hiện với tông màu mờ. 2. Khung nhìn – Views. Chúng ta không thể thêm khung nhìn vào phương án, nhưng có thể tạo khung nhìn đúp chứa phương án thiết kế. 3. Chú thích chi tiết - Annotations and details. Các đối tượng này được đưa vào mô hình chính. I-6.3 CÁC PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ VÀ CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN I-6.3.1 Xây dựng mô hình chính khi đã có phương án thiết kế Sau khi đã tạo ra một số bộ phương án thiết kế, việc chỉnh sửa phương án thiết kế được thực hiện tại bất kỳ thời gian nào như trên đã trình bày. Khi đã hoàn tất việc sửa mô hình của các phương án, khung nhìn tự động chuyển về mô hình chính để tiếp tục công việc. Nếu không tự động chuyển về mô hình chính, có thể làm tại một trong hai nơi như sau: 1. Nhấn nút tại thanh trạng thái, nhấn chọn Main Model (hình dưới bên trái). 2. Nhấn mục Manage, nhấn mũi tên, chọn Main Model (hình dưới bên phải). I-6.3.2 Tạo khung nhìn khi có các phương án thiết kế Khi đã có các phương án thiết kế, các khung nhìn luôn có mô hình chính và mô hình phương án thiết kế gốc hoặc phương án thay thế được chọn trong lệnh VG, đồng thời cũng không thể ghi các chỉ dẫn riêng cho từng phương án thiết kế trong khung nhìn đó. Để tạo được các khung nhìn có các phương án thiết kế đã định và có thể ghi các chỉ dẫn riêng cho từng phương án thiết kế, chúng ta nghiên cứu cách tạo ra các khung nhìn kiểu đó. 1. Tạo khung nhìn chỉ có mô hình chính: để tạo khung nhìn chỉ có mô hình chính, chúng ta làm như sau: • Tạo phương án không có mô hình và đưa nó lên thành phương án gốc. • Nếu có nhiều bộ phương án thì mỗi bộ phải có một phương án gốc rỗng (không có mô hình). 2. Tạo khung nhìn cho một phương án: Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao Nguyễn Văn Thiệp 48 • Tạo khung nhìn đúp từ khung nhìn chính có hiển thị phương án đã định bằng lệnh: View  Duplicate View  Duplicate hoặc View  Duplicate View  Duplicate with Detailling. • Đổi tên khung nhìn. • Dùng lệnh VG, cho hiển thị mô hình của phương án đã chọn. • Tại khung nhìn này chúng ta có thể đưa các ghi chú, ghi kích thước của các đối tượng mô hình của phương án và của mô hình chính. I-6.3.3 Phương án thiết kế với việc tạo phòng và diện tích 1. Việc tạo và phân vùng diện tích và các phòng chỉ thực hiện được với mô hình chính kết hợp với mô hình của phương án gốc. 2. Trong bảng thống kê phòng cũng chỉ tính các phòng của phương án gốc. 3. Khi gắn tường của các phương án thiết kế vào tường của mô hình chính thường chỗ nối bị ngắt rời (không liền mạch). Để khắc phục việc này, nên chuyển bức tường của mô hình chính nối với tường của phương án thành tường của phương án. Hết bài. I-7 TẠO TƯỜNG KÍNH GIỮA TƯỜNG GẠCH Nguyễn Văn Thiệp Hình dưới minh họa bức tường kính nằm giữa bức tường gạch. Cách làm như sau: 1. Ra lệnh tạo bức tường chính như hình dưới. Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 Nguyễn Văn Thiệp 49 2. Ra lệnh vẽ bức tường khác có bề dầy nhỏ hơn bề dầy bức tường chính và đồng tâm. 3. Ra lệnh Modify  Cut  Cut Geometry. 4. Nhấn chọn bức chủ thể. 5. Nhấn chọn bức gắn vào. 6. Nhấn Modify, kết thúc lệnh. Hai bức được gắn vào nhau như hình dưới. Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao Nguyễn Văn Thiệp 50 7. Mở khung nhìn mặt đứng, thu nhỏ kích thước của bức tường nhỏ. 8. Chọn kiểu tường là tường kính. 9. Tiếp theo cho lưới và thanh nẹp tùy ý. Kết quả như hình dưới. 10. Nếu hai bức tường phẳng, chúng ta có thể dùng lệnh Edit Profile để tạo hình bức tường kính tùy ý. Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 Nguyễn Văn Thiệp 51 Hết bài. I-8 TẠO CỬA SỔ CÓ HÌNH DẠNG BẤT KỲ Nguyễn Văn Thiệp 1. Ra lệnh New Family. 2. Chọn tệp mẫu Metric Window.rtf. 3. Mở khung nhìn Interior (mặt trong). 4. Nhấn vào hốc khoét vào tường, chọn Edit Sketch – thay đổi hình dạng hốc khoét. Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao Nguyễn Văn Thiệp 52 5. Xóa hình chữ nhật, vẽ hình bất kỳ, nhấn Finish Edit Mode kết thúc sửa hốc, kết quả như hình dưới. 6. Dùng công cụ Extrusion để tạo khung cửa sổ. 7. Vẽ biên dạng như hình dưới. 8. Cho giá trị Extrusion = 50. 9. Nhấn Finish Edit Mode kết thúc tạo khung cửa mặt bên trong. 10. Mở khung nhìn ta thấy khung cửa như hình dưới. Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 Nguyễn Văn Thiệp 53 11. Làm tương tự với mặt trong của khung cửa sổ với giá trị Extrusion = -50, kết quả như hình dưới. 12. Chọn vật liệu cho hai khối khung cửa sổ. 13. Có thể tạo các thanh ngang như hình dưới. 14. Tiếp theo tạo khối để hiển thị là kính. Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao Nguyễn Văn Thiệp 54 15. Chọn mặt phẳng làm việc là Center Front/Back. 16. Ra lệnh Extrusion, cho các giá trị End và Start Extrusion bằng -15 và 15. 17. Chọn vật liệu là Glass (kính). 18. Lưu trữ tệp. 19. Khi đưa vào bản vẽ chúng ra có cửa sổ như hình dưới. 20. Kết luận: chúng ta có thể làm các cửa sổ hình dạng bất kỳ như tròn, ô van v.v.. Hết bài. I-9 THIẾT KẾ HÀNG RÀO MẮT CÁO Nguyễn Văn Thiệp Bài này tôi giới thiệu cách tạo hàng rào lưới mắt cáo trong Revit Arch 2011, tùy theo phiên bản các bạn sử dụng mà suy ra theo tên lệnh. 1. Ra lệnh vẽ tường: Home  Wall  Wall. Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 Nguyễn Văn Thiệp 55 2. Tại thanh Properties, chọn kiểu tường là Curtain Wall. 3. Vẽ tường vào vị trí đặt hàng rào. 4. Nhấn trái chuột vào tường vừa tạo. Nhấn Edit Type. Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao Nguyễn Văn Thiệp 56 5. Hộp thoại hiện ra. Nhấn Duplicate để tạo kiểu mới, tránh làm hỏng kiểu mặc định. 6. Cho các thông số sau như hộp thoại dưới đây: Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 Nguyễn Văn Thiệp 57 7. Nhấn OK, các chấn song ngang dọc được tạo ra như hình dưới. 8. Chúng ta có thể thay đổi số chấn song bằng cách: Nhấn trái chuột vào hàng rào. Cho số thanh ngang và thanh dọc như hình dưới. 9. Cho góc nghiêng của các thanh: Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao Nguyễn Văn Thiệp 58 10. Thay đổi biên dạng thanh: Để thay đổi thanh có biên dạng tùy ý, chúng ta phải tạo biên dạng bằng lệnh tạo Family Profile. Tại ví dụ này, tôi tạo thanh thép đường kính 5mm có tên là day-5ly. • Nhấn chọn toàn bộ các chấn song của hàng rào. • Nhân Edit Type, hộp thoại hiện ra. • Nhấn chọn biên dạng đã đưa vào dự án tại dòng Profile. • Nhấn OK, thanh có hình dạng như đã chọn. • Chúng ta có thể thay đổi số thanh cho hàng rào dầy lại như hình dưới. Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 Nguyễn Văn Thiệp 59 11. Bỏ tấm panel tại các ô: • Nhấn chọn toàn bộ hàng rào. Dùng lệnh Filter để chọn tất cả các tấm panel. • Nhấn chọn Empty, các ô bị làm trống, như vậy ta được hàng rào như ý muốn. Hết bài. Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao Nguyễn Văn Thiệp 60 I-10 TẠO LAN CAN TRÊN TƯỜNG Trong bài này tôi chỉ gi ới thiệu phần chế tác lan can trên tường. Bậc thang và tường đã được xây dựng từ trước trên nền RAC 2011. Bài này dựa theo bài Railing over a Wall By Chúng ta đã có cầu thang ngoài trời và tường bao như hình dưới bên trái. Chúng ta phải tạo lan can cắm trên tường như hình dưới bên phải. 1. Mở khung nhìn mặt đứng và vẽ các mặt phẳng tham chiếu để làm cữ ngắt đoạn lan can như hình dưới. 2. Mở khung nhìn mặt bằng tầng 1, ra lệnh Railing để tạo lan can. Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 Nguyễn Văn Thiệp 61 3. Các công cụ hiện ra. Chọn chân lan can là Level1. 4. Dùng công cụ Draw, vẽ từng đoạn lan can theo các chỗ ngắt tại mặt phẳng tham chiếu. 5. Chúng ta được 3 đoạn như hình dưới. 6. Nhấn Finish Edit Mode, kết thúc lệnh. Chúng ta được lan can như hình dưới. Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao Nguyễn Văn Thiệp 62 7. Nhấn trái chuột vào lan can, thanh Properties hiện ra. Nhấn Edit Type. Hộp thoại hiện ra. Nhấn Duplicate để tạo kiểu lan can mới. 8. Nhấn Edit tại dòng Rail Strucure để tạo thanh ngang. Hộp thoại hiện ra. Nhấn Insert, thêm thanh ngang, đặt tên là Top và Base, cho cao độ như hình dưới. Hai cao độ này trừ đi nhau sẽ ra chiều cao của lan can. 9. Nhấn OK, trở lại hộ thoại trước. 10. Nhấn Edit tại thông số Baluster Placement để thiết lập các chấn song dọc. Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 Nguyễn Văn Thiệp 63 11. Hộp thoại hiện ra. Tại đây chọn các thông số như hình dưới. 12. Nhấn OK, trở ra hộp thoại trước, nhấn OK, chúng ta thấy lan can chỉ nối từ thanh ngang dưới lên thanh ngang trên. Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao Nguyễn Văn Thiệp 64 13. Bây giờ xử lý độ dốc cho các đoạn. Trước khi cho độ dốc, chúng ta đo khoảng cách chênh giữa các thành tường như hình dưới. Độ chênh này sẽ là cao độ của đoạn lan can cuối nằm trên đoạn tường cao. 14. Nhấn trái chuột vào lan can. 15. Nhấn Edit Path . Mở khung nhìn mặt bằng tầng 1. 16. Nhấn trái chuột vào đoạn đầu, cho tham số như hình dưới. 17. Nhấn trái chuột vào đoạn giữa. cho tham số như hình dưới (đoạn này dốc). 18. Nhấn trái chuột vào đoạn cuối. cho tham số như hình dưới (đoạn này nằm cao hơn). 19. Nhấn Finish Edit Mode, kết thúc lệnh. Chúng ta được lan can như hình dưới. 20. Mở mặt bằng tầng 2. 21. Tạo mặt phẳng tham chiếu đi qua chính giữa cầu thang như hình dưới. Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 Nguyễn Văn Thiệp 65 22. Dùng lệnh Mirror để tạo lan can bên đối diện. Mặt phằng đối xứng là mặt phẳng vừa tạo. Kết quả chúng ta được lan can như ý muốn. Hết bài. I-11 TÔ MÀU ĐỒ NÔI THẤT TẠI KHUNG NHÌN MẶT BẰNG TẦNG Nguyễn Văn Thiệp Trong khung nhìn mặt bằng tầng, chúng ta có thể cho hiển thị màu đồ nội thất bằng cách sau: 1. Mở khung nhìn mặt bằng tầng. 2. Ra lệnh VG. Hộp thoại hiện ra. Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao Nguyễn Văn Thiệp 66 3. Nhấn mục Model Categories. 4. Tìm Furnture, nhấn vào cột Projection/Surface  Patterns (mẫu tô bề mặt của đồ vật tại hình chiếu). 5. Hộp thoại Fill Pattern Graphics hiện ra (hình dưới bên trái). Nhấn vào ô Color, hộp thoại Color (hình dưới bên phải) hiện ra. Chọn màu cần tô. Màu này sẽ tô tất cả các đồ nội thất. Nhấn OK, trỏ lại hộp thoại Fill Pattern Graphics. 6. Nhấn tại ô Pattern, danh sách các mẫu tô hiện ra, nhấn chọn Solid fill như hình dưới. Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 Nguyễn Văn Thiệp 67 7. Nhấn OK, trở lại hộp thoại ban đầu, nhấn OK, kết thúc lệnh. 8. Kết quả như hình dưới. Hết bài. I-12 TẠO MÁI TÔN SÓNG Trong cấu tạo của mái nhà trong Revit chỉ là một tấm phẳng. Như bài “Tạo ngói âm dương” chúng ta thấy họ đã dùng các thanh song (mullion) của mái kính làm ngói. Tương tự, trong bài này, tác giả Shaun Van Rooyen ( lại dùng hệ thống dầm làm tấm lợp. Cách làm như sau: 1. Dùng lệnh New Family, chọn tệp Metric Profile.rtf, vẽ biên dạng như hìn dưới và lưu trữ. Ví dụ : “bien dang mai ton”. Nhớ nơi đặt tệp này để sau này gọi ra. Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao Nguyễn Văn Thiệp 68 2. Dùng lệnh New Family, chọn tệp Structural Framing - Beams and Braces.rft tạo dầm. 3. Tại màn hình tạo dầm, xóa khối hình chữ nhật đi. 4. Dùng lệnh Sweep tạo khối dầm. 5. Nhấn nút Pick Path, chọn đường nằm ngang làm đường dẫn. 6. Nhấn nút Load Profile, chọn tệp biên dạng đã lưu lúc trước. 7. Kết quả được thanh dầm như có tiết diện như hình dưới. 8. Lưu trữ tệp mẫu, ví dụ : dam-mai-ton. 9. Mở bản vẽ thiết kế, tạo mái và cho bề dầy mái = 10mm. 10. Dùng lệnh Load Family để gọi tệp mẫu dầm vào dự án. 11. Chọn mặt mái làm mặt phẳng làm việc. 12. Ra lệnh tạo hệ thống dầm System Beams, vẽ biên dạng và hướng của dầm như ình dưới. 13. Cho giá trị khoảng cách giữa các thanh dầm là 688 (bằng bề rộng tấm tôn). Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao - Tập 1 Nguyễn Văn Thiệp 69 14. Chọn kiểu dầm là mẫu dầm vừa đưa vào. 15. Nhấn Finish Edit Mode, kết thúc tạo dầm. Nhưng đặc điểm của dâmg là luôn nằm bên dưới mặt phẳng làm việc nên bị lẫn vào mái như hình dưới. 16. Nhấn trái chuột vào dầm, cho z-Direction Offset =36, dầm nâng lên trên mái. 17. Chuyển tất cả các thanh khách lên trên mái, kết quả chúng ta có mái tôn như ý. Hết bài. Autodesk Revit Architecture – Các bài nâng cao Nguyễn Văn Thiệp 70 I-13 TẠO HÌNH KHỐI CÓ THAM SỐ Nguyễn Văn Thiệp Trong môi trường Conceptual Mass, chúng ta có thể tạo ra hình khối có tham số để khi đưa vào dự án (Project), chúng ta có thể thay đổi tham số cho phù hợp. Vừa kết hợp lý thuyết với thực hành, tôi lấy ví dụ tạo một tấm cong để sau này có thể làm mái nhà hoặc đối tượng nào tùy ý. I-13.1 Tạo các mặt phẳng làm việc và cho tham số 1. Dùng lệnh Reference Plane, tao các mặt phẳng như hình dưới. 2. Nhấn nút để ghi kíc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfrac_cac_bai_nang_cao_1_4014.pdf
Tài liệu liên quan