Giáo án Âm nhạc 9 - Trần Thu Hà

+ GV bắt nhịp để HS tự đọc. Hướng dẫn HS

đọc đúng trường độ móc đơn chấm dôi và

móc kép.

+ Đọc nhạc câu 2,3,4, tương tự như câu 1 =>

GV đàn giai điệu bắt nhịp cho HS tự đọc, đàn

lại những câu hát sai cho HS nghe và sửa lại.

pdf6 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 04/06/2013 | Lượt xem: 3797 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Âm nhạc 9 - Trần Thu Hà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tr­êng THCS Phó - GV: TrÇn Thu Hµ Gi¸o ¸n ©m nh¹c 9 - n¨m häc 2007- 2008 7 - GV minh hoạ bằng âm thanh - GV viết lên bảng - GV chỉ định - GV ghi bảng - GV giới thiệu - GV y/c ngọn. - Tên của mỗi quãng được căn cứ theo số bậc và số lượng cung giữa hai âm thanh. VD: Quãng 2 t: Mi – Pha Quãng 2T: Đồ – Rê Quãng 3t: Rê - Pha Quãng 3T: Đồ – Rê Quãng 4Đ: Đồ – Pha Quãng 4T: Đồ – Pha # ?Thực hiện một số bài tập về quãng? +> Lấy VD về các quãng: 2,3,4,5,6…? +> Cho âm gốc là nút Mi, hãy tìm âm ngọn để có quãng 3,4,5,7? +> Cho âm ngọn là nút Si, hãy tìm âm gốc để tạo thành quãng 4,6,8? II. Tập đọc nhạc: Giọng Son trưởng – TĐN số 1 “Cây sáo” * Giọng Son trưởng có âm chủ là Son và có hoá biểu 1 dấu #. - HS ghi công thức giọng Son trưởng. - Hãy so sánh giọng G và giọng C? (hai giọng này có công thức giống nhau nhưng âm chủ khác nhau, cao độ khác nhau) - HS nghe - HS thực hiện - HS ghi vở - HS theo dõi - HS ghi công Tr­êng THCS Phó - GV: TrÇn Thu Hµ Gi¸o ¸n ©m nh¹c 9 - n¨m häc 2007- 2008 8 - GV hỏi - GV đàn - GV giới thiệu - GV chỉ định - GV đàn - GV hướng dẫn sử dụng nhạc cụ và kết hợp đọc mẫu - GV điều khiển - GV đàn gam C và gam G để HS nghe và cảm nhận sự giống nhau và khác nhau giữa hai giọng. - GV đàn gam G 2 – 3 lần HS nghe và đọc cùng đàn. * Tập đọc nhạc: “Cây sáo” - Bản nhạc “Cây sáo” có mấy câu? Hãy nhận xét về các câu nhạc có trong bài (Có 4 câu và mỗi câu gồm 4 nhịp – câu 1 – 3 có hình tiết tấu giống nhau, câu 2 – 4 có âm hình tiết tấu giống nhau) - TĐN từng câu: + GV chỉ định 1 – 2 HS đọc tên nốt nhạc + Đàn giai điệu câu 1 khoảng 2->3 lần cho HS nghe. + GV bắt nhịp để HS tự đọc. Hướng dẫn HS đọc đúng trường độ móc đơn chấm dôi và móc kép. + Đọc nhạc câu 2,3,4, tương tự như câu 1 => GV đàn giai điệu bắt nhịp cho HS tự đọc, đàn lại những câu hát sai cho HS nghe và sửa lại. - Ghép câu 1 và 2, câu 3 và 4 cho HS đọc 2 lần => Đọc hoàn chỉnh cả bài. - GV đệm đàn Y/c HS trình bày hoàn chỉnh thức - HS trả lời - HS nghe, cảm nhận - HS đọc gam - HS theo dõi - HS nghe và nhẩm theo - - HS đọc tên nốt - HS nghe - HS thực hiện - HS nhận biết Tr­êng THCS Phó - GV: TrÇn Thu Hµ Gi¸o ¸n ©m nh¹c 9 - n¨m häc 2007- 2008 9 - GV y/c - GV điều khiển - GV đàn và y/c - GV nhận xét ưu, nhược điểm - GV điều khiển toàn bài. - Tập ghép lời ca: Y/c nửa lớp đọc nhạc, nửa lớp hát lời ca sau đó đổi bên. - Cả lớp đọc nhạc và hát lời bài “Cây sáo” kết hợp gõ đệm theo phách, gõ đệm vơi 2 âm sắc 4> Củng cố bài: - Từng tổ, cá nhân trình bày bài tập đọc nhạc - Cho HS thực hiện làm phiếu học tập theo tổ sau đó đại diện lên trình bày từng phần + Nói tên quãng 2,3,4,5,6,7,8 có âm gốc là nốt Mi? + Nói tên quãng 2,3,4,5,6,7,8 có âm ngọn là nốt Rế? + Sự khác nhau giữa quãng 3t và 3T? Nêu VD? + Sự khác nhau giữa quãng 6t và 6T 5> Dặn dò: - Về nhà học thuộc bài hát, TĐN số 1 cho thành thục - Hãy chỉ ra các quãng 2,3,4,5,6 trong bài TĐN số 1 - HS thực hiện - HS thực hiện - HS trình bày - HS thực hiện - HS thực hiện y/c - HS thực hiện theo tổ Tr­êng THCS Phó - GV: TrÇn Thu Hµ Gi¸o ¸n ©m nh¹c 9 - n¨m häc 2007- 2008 10 - GV y/c - HS thực hiện Ngày soạn:…………………. Ngày giảng:………………. TIẾT 3: ÔN BÀI HÁT: BÓNG DÁNG MỘT NGÔI TRƯỜNG ÔN TẬP TẬP ĐỌC NHẠC: TĐN SỐ 1 ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC: CA KHÚC THIẾU NHI PHỔ THƠ I- Mục tiêu: -HS hát đúng giai điêụ và thuộc lời ca bài “ Bóng dáng một ngôi trường”. Tập trình bày bài hát qua cách hát hoà giọng, hát lĩnh xướng. - Ôn tập bài TĐN số 1 – Cây sáo để HS đọc nhạc đúng và thuần thục hơn. - HS có thêm kiến thức âm nhạc phổ thơ hiểu biết sơ qua về một phương thức sáng tác bài hát và giá trị của những bài hát phổ thơ thành công. II- Chuẩn bị của GV: Tr­êng THCS Phó - GV: TrÇn Thu Hµ Gi¸o ¸n ©m nh¹c 9 - n¨m häc 2007- 2008 11 - Đàn phím điện tử - Sưu tầm một số đĩa nhạc bài hát thiêu nhi phổ thơ: Hạt gạo làng ta, Đi học, Cho con… - Tập trình bày một số ca khúc phổ thơ để giới thiệu cho HS. III- Tiến trình dạy học: HĐ CỦA GV NỘI DUNG HĐ CỦA HS - GV kiểm tra sĩ số - GV yêu cầu - GV chỉ định - GV ghi bảng - GV đàn, y/c - GV đàn - GV điều khiển - GV thực hiện hát 1> Tổ chức Hát tập thể đầu giờ 2>Kiểm tra bài cũ: ? Trình bày bài hát:Bóng dáng một ngôi trường? 3>Bài mới: I- Ôn bài hát “ Bóng dáng một ngôi trường” - HS luyện thanh theo mẫu âm Ma-Mi-Mô - GV đệm đàn cho cả lớp hát. - HS đứng tại chỗ hát kết hợp với vận động phụ hoạ - Chia lớp thành 2 nhóm, GV cho HS tập hát lĩnh xướng, 1 nhóm hát lĩnh xướng đoạn a, 1 nhóm hát hoà giọng đoạn b và -LTbáo cáo - HS thực hiện - 2 HS thực hiện - HS ghi vở - HS thực hiện - HS thực hiện - HS thực hiện - HS theo dõi, Tr­êng THCS Phó - GV: TrÇn Thu Hµ Gi¸o ¸n ©m nh¹c 9 - n¨m häc 2007- 2008 12 mẫu với đàn - GV y/c - GV chỉ định - GV đàn gam Đô trưởng - GV điều khiển - GV hướng dẫn - GV chỉ định - GV ghi bài đổi lại - HS nghe, nhận biết các tiết tấu sau đây ở câu hát nào? và y/c hát cả đoạn nhạc đó Tiết tấu trên ở câu hát “ Và tình yêu ấy sáng lên trong lòng chúng ta” - 2 cá nhân trình bày bài hát thể hiện phong cách biểu diễn II. Ôn tập đọc nhạc: Cây sáo – TĐN số 1 - HS đọc gam Đô trưởng và luyện âm trụ, cao độ theo bài TĐN - HS đọc giai điệu kết hợp gõ phách, GV nghe sửa sai - Từng dãy đọc kết hợp gõ phách, dãy kia nghe nhận xét - Cá nhân HS lên chỉ huy cho cả lớp đọc nhạc - Cá nhân HS lên đọc nhạc và ghép lời ca III. Âm nhạc thường thức: Ca khúc thiếu nhi phổ thơ - Thế nào là ca khúc phổ thơ? Là bài hát được hình thành - Đặc điểm của những ca khúc thiếu nhi thực hiện - HS thực hiện - 2 HS trình bày - HS thực hiện - HS đọc - HS thực hiện -1-2HS trình bày - HS ghi vở

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfga_am_nhac_9_phu_split_2_4911.pdf
  • pdfga_am_nhac_9_phu_split_1_0771.pdf
  • pdfga_am_nhac_9_phu_split_3_8726.pdf
  • pdfga_am_nhac_9_phu_split_4_3187.pdf
  • pdfga_am_nhac_9_phu_split_5_7776.pdf
  • pdfga_am_nhac_9_phu_split_6_1757.pdf
  • pdfga_am_nhac_9_phu_split_7_645.pdf
  • pdfga_am_nhac_9_phu_split_8_0453.pdf
  • pdfga_am_nhac_9_phu_split_9_534.pdf
  • pdfga_am_nhac_9_phu_split_10_9375.pdf
Tài liệu liên quan