Giáo án Biểu thức có chứa 2 chữ

2.1 Giới thiệu bài :Giờ toán hôm nay , chúng ta sẽ được làm quen với biểu thức có chứa 2 chữ và thực hiện tính giá trị của biểu thức theo các giá trị cụ thể của chữ.

2.2 Giới thiệu biểu thức có chứa 2 chữ

a. Biểu thức có chứa 2 chữ :

- Yêu cầu hs đọc ví dụ

-Gv hỏi : Muốn biết cả hai anh em câu được bao nhiêu con cá ta làm thế nào ?

- Gv treo bảng số và hỏi : Nếu anh câu được 3 con cá và em câu được 2 con cá thì hai anh em câu được mấy con cá ?

 

docx4 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 2195 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Biểu thức có chứa 2 chữ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN ( 32): BIỂU THỨC CÓ CHỨA 2 CHỮ I Mục tiêu: -Nhận biết biểu thức có chứa 2 chữ , giá trị của biểu thức có chứa 2 chữ - Biết cách tính giá trị của biểu thức theo các giá trị cụ thể của chữ II Đồ dùng dạy học : -Đề bài toán ví dụ chép sẵn trên bảng phụ -Gv vẽ sẵn bảng ở phần ví dụ (để trống ở các cột ) III Hoạt động dạy - học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1 Kiểm tra bài cũ Gọi 2 hs nêu cách thử lại phép cộng và cách thử lại phép trừ 2 Bài mới : 2.1 Giới thiệu bài :Giờ toán hôm nay , chúng ta sẽ được làm quen với biểu thức có chứa 2 chữ và thực hiện tính giá trị của biểu thức theo các giá trị cụ thể của chữ. 2.2 Giới thiệu biểu thức có chứa 2 chữ a. Biểu thức có chứa 2 chữ : - Yêu cầu hs đọc ví dụ -Gv hỏi : Muốn biết cả hai anh em câu được bao nhiêu con cá ta làm thế nào ? - Gv treo bảng số và hỏi : Nếu anh câu được 3 con cá và em câu được 2 con cá thì hai anh em câu được mấy con cá ? - Gv viết 3 vào cột Số cá của anh và viết 2 vào cột Số cá của em, viết 3 + 2 vào cột Số cá của 2 anh em - Thực hiện tương tự với các trường hợp còn lại - Gv nêu vấn đề : nếu anh câu được a con cá , em câu được b con cá thì số cá hai anh câu được là bao nhiêu con? -Gv giới thiệu: a + b được gọi là biểu thức có chứa 2 chữ . -Lưu ý hs : Biểu thức có chứa 2 chữ luôn có dấu phép tính và 2 chữ, có thể có hoặc không có phần số. b.Giá trị của biểu thức có chứa 2 chữ - Gv hỏi và viết bảng ;Nếu a = 3 và b = 2 thì a+b bằng bao nhiêu ? -Gv nêu : Khi đó ta nói 5 là một giá trị của biểu thức a + b - Gv làm tương tự với các giá trị khác của a và b -Gv hỏi : Khi biết giá trị cụ thể của avà b ,muốn tính giá trị của biểu thức ta làm thế nào? 2.3 Luyện tập Bài 1 - Yêu cầu hs nêu yêu cầu của bài tập - Yêu cầu hs đọc biểu thức trong bài , sau đó làm bài - Sau khi chữa bài xong, gv hỏi lại:Nếu c = 10 và d= 25 thì giá trị của biểu thức c + d là bao nhiêu? Tương tự với các trường hợp khác -GV nhận xét và cho điểm Bài 2 -Yêu cầu hs đọc bài sau đó tự làm bài - Hướng dẫn hs chấm chữa -Gv hỏi : Mỗi lần thay chữ bằng số ta tính được gì? Bài 3 - Gv treo bảng số như phần bài tập sgk - Yêu cầu hs nôi dung các dòng trong bảng - Gv : Khi thay giá trị a và b vào biểu thức , ta chú ý thay 2 giá trị a, b ở cùng 1 cột -Yêu cầu hs làm bài -GV yêu cầu hs nhận xét bài làm của bạn trên bảng Bài 4 -Gv tiến hành như bài 3 - Yêu cầu đổi chéo vở chấm 3. Củng cố , dặn dò - Yêu cầu hs cho ví dụ về biểu thức có chứa 2 chữ - Yêu cầu hs tìm ví dụ về giá trị của biểu thức - Nhận xét các ví dụ của hs - Tổng kết tiết học - 2 hs trả lời -Hs đọc đề :Hai anh em câu cá , anh câu được ……. con cá , em câu được ……….con cá.Cả hai anh em câu được ……….con cá? +lấy số cá của anh cộng với số cá của em + Hai anh em câu được 3 + 2 con cá -Hs nêu số con cá của 2 anh em trong từng trường hợp. -Hai anh em câu được a + b con cá - Hs trả lời : a + b = 5 - Hs tìm từng giá trị của biểu thức trong từng trường hợp -Hs : Ta thay các số vào chữ a,b rồi thực hiện tính giá trị của biểu thức . Mỗi lần thay chữ bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức a +b Tính giá trị của biểu thức Biểu thức c + d a.Nếu c= 10 và d= 25 thì giá trị của biểu thức c +d là : c + d =10 +25 = 35 -Hs: Nếu c= 10, d= 25 thì giá trị của biểu thức c + d là 35 3hs làm bảng , cả lớp làm vở Ta tính được một giá trị của biểu thức a- b -Hs đọc đề bài -1Hs trả lời - Hs nghe giảng - 1Hs làm bảng , cả lớp làm vở -Hs đọc đề bài , sau đó một em làm bảng, cả lớp làm bảng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxBiểu thức có chứa 2 chữ.docx