Giáo án các môn học khối lớp 3 - Tuần học 28

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

 - Biết cách đọc, viết các số có năm chữ số.

 - Biết thứ tự của các số có năm chữ số.

 - Biết viết các số tròn nghìn (từ 10 000 đến 19 000) vào d¬ưới vạch của tia số. 2. Kỹ năng:

 - Có kĩ năng nhận biết thứ tự các hàng trong số có năm chữ số.

3. Thái độ:

 - Giáo dục HS có ý thức tự giác, tích cực học tập.

II. Đồ dùng dạy học:

 - GV: Bảng phụ kẻ sẵn bài tập 2.

- HS : Sách giáo khoa.

 

doc28 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 30/11/2018 | Lượt xem: 274 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án các môn học khối lớp 3 - Tuần học 28, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
3 em đọc. - Bổ sung, đánh giá. - Nhận xét. 2. Bài mới: 2.1, Giới thiệu bài . - Lắng nghe. 2.2, Các HĐ tìm hiểu kiến thức: a. Hoạt động 1: Thực hành - HD làm bài tập: + Bài 1: Viết (Theo mẫu ) - Gọi HS nêu yêu cầu - 2 HS nêu yêu cầu - Yêu cầu HS nêu cách làm - 1 em nêu - HD làm bài vào VBT - Bổ sung, chốt nội dung cần nhớ - Làm bài, nêu KQ - Nhận xét - Nghe KQ: + Bài 2: Viết (Theo mẫu) - Gọi HS nêu yêu cầu - 2 HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS làm bài - Làm bài vào VBT, 1em làm ở bảng lớp. - Chữa bài, nhận xét - Bổ sung, chốt lại cách đọc và viết số có năm chữ số. - Nghe + Bài 3: Số ? - HD điền các số để có dãy số. - Bổ sung + Bài 4: Số ? - Gọi HS đọc yêu cầu - HD cách làm bài - Bổ sung, chốt kiến thức cần nhớ - Nêu yêu cầu - Làm miệng - Nhận xét - 1 em nêu - Nghe làm bài vào VBT, nêu kq - Nhận xét - Nghe 3. Củng cố: - Gọi học sinh nhắc lại cách đọc số có năm chữ số. - 1 HS nêu - Nhận xét tiết học. - Lắng nghe 4. Dặn dò: - Dặn HS chuẩn bị bài giờ học sau. - Lắng nghe. Ôn Tiếng Việt : LUYỆN ĐỌC: ÔN TẬP CÁC BÀI TẬP ĐỌC I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Đọc đúng bài tập đọc mà em yêu thích. Hiểu nội dung đoạn đọc. 2. Kĩ năng: - Đọc rõ ràng, ngắt nghỉ đúng. 3. Thái độ: - Chăm chỉ rèn đọc II. Đồ dùng dạy – học: - GV - HS: SGK III. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Giới thiệu bài: 2. Các hoạt động tìm hiểu kiến thức: a. Hoạt động 1: HD luyện đọc - Cho HS chọn bài đọc - HD học sinh đọc, giao nhiệm vụ - Theo dõi, giúp đỡ HS b. Hoạt động 2: HD đọc trước lớp: - Y/c HS đọc theo trình độ - Theo dõi - Nghe, 1 em đọc lại cả bài - Đọc nối câu, nối đoạn. - Đọc theo cặp, sửa lỗi cho nhau - Cá nhân tự đọc - HS đọc chưa nhanh luyện đọc đúng nội dung, tập ngắt nghỉ đúng. - HS đọc nhanh tập đọc hay. - Nhận xét - NX, sửa chữa những lỗi HS hay mắc * Cho HS trả lời về ND bài - Cho HS nêu nội dung bài + Chốt, nêu ý chính của bài – GDHS - Nghe - 2em nêu - Nghe, liên hệ 3. Củng cố: Nhận xét chung giờ học - Nghe 4. Dặn dò: - Dặn HS chăm luyện đọc bài. - Nghe, thực hiện Soạn: Ngày 17 / 3 /2018 Giảng: Thứ ba ngày 20 tháng 3 năm 2018 Toán : 132 LUYỆN TẬP ( Tr 132) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết cách đọc, viết các số có năm chữ số. - Biết thứ tự của các số có năm chữ số. - Biết viết các số tròn nghìn (từ 10 000 đến 19 000) vào dưới vạch của tia số. 2. Kỹ năng: - Có kĩ năng nhận biết thứ tự các hàng trong số có năm chữ số. 3. Thái độ: - Giáo dục HS có ý thức tự giác, tích cực học tập. II. Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ kẻ sẵn bài tập 2. - HS : Sách giáo khoa. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định tổ chức. 2.Kiểm tra bài cũ: + Ghi bảng: 73456, 52116 - 2, 3 HS đọc. - Bổ sung. - Nhận xét. 3. Bài mới: 3.1, Giới thiệu bài . - Lắng nghe. 3.2, Các HĐ tìm hiểu kiến thức. - HD làm bài tập: + Bài 1: Viết (theo mẫu): Kẻ sẵn bài tập 1 trên bảng lớp: - Gọi HS nêu yêu cầu - 2 HS nêu yêu cầu bài tập - Yêu cầu HS làm vào SGK, 1em lên bảng làm. - Gọi HS nhận xét - Bổ sung, kết luận, gọi 5 em đọc các số trên. - Làm bài theo y/c - 2 em nhận xét - Nghe, đọc + Bài 2: Viết (theo mẫu) - Gắn bảng phụ : - Gọi HS nêu yêu cầu - 2 HS nêu yêu cầu bài tập. - Yêu cầu HS cả lớp làm vào SGK, 1 HS làm vào bảng phụ. - Làm bài, nhận xét - Bổ sung, chốt lại cách đọc, viết các số có năm chữ số. - Nghe, 5em đọc lại các số vừa viết + Bài 3: Số ? - Gọi HS nêu yêu cầu - 2 HS nêu yêu cầu bài tập - Yêu cầu HS làm vào vở - HS làm vào vở, 1 em lên chữa bài. - Nhận xét - Bổ sung, khắc sâu cách viết số có năm chữ số liên tiếp nhau. - Nghe, 3 em đọc lại + Bài 4: Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch: - Gọi HS nêu yêu cầu - 2 HS nêu yêu cầu bài tập - Yêu cầu làm vào vở nháp và nêu kết quả - Bổ sung, chốt lại ND cần nhớ 12000; 13000; 14000; 15000; 16000; 17000; 18000; 19000. - Làm bài, chữa bài - Nhận xét - Nghe 4. Củng cố: - Nhận xét tiết học - Lắng nghe 5. Dặn dò: - Dặn HS chuẩn bị bài học sau. - Lắng nghe. Ôn Toán LUYỆN TẬP ( Tr 53 ) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết cách đọc, viết các số có năm chữ số. - Biết thứ tự của các số có năm chữ số. - Biết viết các số tròn nghìn (từ 10 000 đến 19 000) vào dưới vạch của tia số. 2. Kỹ năng: - Có kĩ năng nhận biết thứ tự các hàng trong số có năm chữ số. 3. Thái độ: - Giáo dục HS có ý thức tự giác, tích cực học tập. II. Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ kẻ sẵn bài tập 2. - HS : Sách giáo khoa. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Kiểm tra bài cũ: + Cho HS viết bảng con : số gồm 4 chục nghìn, 5 nghìn, sáu đơn vị, - HS viết bảng con. - Bổ sung. - Nhận xét. 2. Bài mới: 2.1, Giới thiệu bài . - Lắng nghe. 2.2, Các HĐ tìm hiểu kiến thức. + Bài 1: Viết (theo mẫu): Kẻ sẵn bài tập 1 trên bảng lớp: - Gọi HS nêu yêu cầu - 2 HS nêu yêu cầu bài tập - Yêu cầu HS làm vào VBT, 1em lên bảng làm. - Gọi HS nhận xét - Bổ sung, kết luận, gọi HS đọc các số trên. - Làm bài theo y/c - 2 em nhận xét - Nghe, HS nối tiếp đọc + Bài 2: Viết (theo mẫu): - Gắn bảng phụ : - Gọi HS nêu yêu cầu - 2 HS nêu yêu cầu bài tập. - Yêu cầu HS cả lớp làm vào VBT, 1 HS làm vào bảng phụ. - Làm bài, nhận xét - Bổ sung, chốt lại cách đọc, viết các số có năm chữ số. - Nghe, 3 em đọc lại các số vừa viết + Bài 3: Số ? - Gọi HS nêu yêu cầu - 2 HS nêu yêu cầu bài tập - Yêu cầu HS làm vào vở - HS làm vào vở, 1 em lên chữa bài. - Nhận xét - Bổ sung, khắc sâu cách viết số có năm chữ số liên tiếp nhau. - Nghe, 3 em đọc lại + Bài 4: Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch: - Gọi HS nêu yêu cầu - 2 HS nêu yêu cầu bài tập - Yêu cầu làm vào vở nháp và nêu kết quả - Bổ sung, chốt lại ND cần nhớ 20 000 ; 30 000 ; 40 000 ; 50 000,...... - Làm bài, chữa bài - Nhận xét - Nghe 3. Củng cố: - Nhận xét tiết học - Lắng nghe 4. Dặn dò: - Dặn HS chuẩn bị bài học sau. - Lắng nghe. Tự nhiên và Xã hội :Tiết 53 CHIM I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết chim là động vật có xương sống. Tất cả các loài chim lông vũ, có mỏ, hai cánh và hai chân. Nêu nhận xét cánh và chân của đại diện chim bay (đại bàng), chim chạy (đà điều) - Biết được ích lợi của chim đối với đời sống con người. 2. Kĩ năng: - Biết nêu được ích lợi của chim đối với đời sống con người. - Chỉ được các bộ phận bên ngoài của chim. - Nhận biết cánh và chân của chim bay và chim chạy.( đại bàng, đà điểu). 3. Thái độ: - Có ý thức bảo vệ các loài chim và động vật hoang dã. * Có ý thức bảo vệ các loại động vật trong tự nhiên. II. Đồ dùng dạy học: - GV : máy chiếu. III. Các hoạt động dạy học.: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Kiểm tra bài cũ: - Nêu các bộ phận của cá, ích lợi của cá đối với đời sống con người. - Nhận xét, đánh giá. 2. Bài mới: 2.1. Giới thiệu bài: 2.2. Các hoạt động tìm hiểu kiến thức. * Hoạt động 1. Nêu nhận biết về đặc điểm của các loài chim : - Cho HS quan sát tranh và thảo luận, chỉ và nói tên các bộ phận của chim. ( hình ảnh máy chiếu) *Kết luận:- Chim có đầu, mình và cơ quan di chuyển. Thân có lông vũ, mỏ cứng để mổ thức ăn. Chim là động vật có xương sống, có hai cánh và hai chân. H * Hoạt động 2: Làm việc với tranh, ảnh đã sưu tầm. - Y/c HS phân loại các tranh ảnh đó sưu tầm được về các loài chim, thảo luận về ích lợi và cách bảo vệ các loài chim. Giải thích vì sao không nên săn bắn và phá tổ chim?. ( hình ảnh máy chiếu) - GV nhận xét, biểu dương nhóm trình bày tốt. * Có ý thức bảo vệ các loại động vật trong tự nhiên. 3. Củng cố: - Củng cố về đặc điểm, ích lợi của chim. - Nhận xét tiết học. 4. Dặn dò: - Về nhà xem trước bài Thú . - HS trả lời. - Nhận xét, bổ sung. - Nghe. - Quan sát tranh trong SGK thảo luận nhóm. - Đại diện các nhóm trình bày. - Các nhóm khác nhận xét. - Lắng nghe. - HS nhắc lại phần kết luận. - HS thực hiện theo y/c. - Bước 1: Các nhóm phân loại các tranh, ảnh đó sưu tầm được về các loài chim, thảo luận theo câu hỏi SGK. - Bước 2: Các nhóm trưng bày bộ sưu tập của nhóm mình. - Bước 3: Đại diện các nhóm diễn thuyết về đề tài Bảo vệ các loài chim. - HS liên hệ thực tế. - HS nêu - Nghe - Nghe, thực hiện. Soạn: Ngày 20 / 3 /2017 Giảng: Chiều Thứ ba ngày 22 tháng 3 năm 2017 Tập viết : 27 ÔN TẬP - KỂM TRA (TIẾT 4) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Kiểm tra đọc thành tiếng các bài tập đọc từ tuần 19 đến 26. Nắm được ý của đoạn đọc, hiểu được nội dung bài. - Viết đúng nội dung bài “ Khói chiều” 2. Kĩ năng: - Đọc đúng, rõ ràng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học; trả lời được 1 câu hỏi về nội dung bài đọc. - Viết đúng, rõ ràng bài chính tả, trình bày sạch sẽ 3. Thái độ: - Có ý thức trong học tập. II. Đồ dùng dạy học : - GV: Phiếu ghi tên các bài TĐ. - HS : Sách giáo khoa. III. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định tổ chức: - Hát. 2. Bài mới: 2.1, Giới thiệu bài. - Lắng nghe 2.2, Các HĐ tìm hiểu kiến thức: a. Hoạt động 1: Kiểm tra TĐ-HTL - Yêu cầu HS lên bốc thăm và thực hiện phần thăm của mình. - Nêu câu hỏi về nội dung đoạn đọc - Nhận xét, đánh giá. b.Hoạt động 2: HD viết chính tả - Đọc lần 1 bài thơ: Khói chiều. - Gọi HS đọc lại bài thơ ? Bạn nhỏ trong bài thơ nói gì với khói? - Bài thơ được trình bày như thế nào? - Giúp HS viết đúng. - Đọc cho HS viết vào vở - Quan sát giúp HS viết đúng chính tả, trình bày bài sạch đẹp. - Đọc cho HS soát lỗi - Nhận xét một số bài - Lần lợt 5 lên nhận thăm, chuẩn bị bài trong 2 phút. - Đọc theo yêu cầu của phiếu. - Trả lời câu hỏi của GV. - Theo dõi - Nghe - 2 HS đọc lại, lớp đọc thầm SGK. - Khói ơi, vươn nhẹ lên mây / Khói đừng bay quẩn làm cay mắt bà. - 2 em nêu - Tự tìm và viết ra nháp những từ các em viết hay bị lẫn. VD: quẩn, rạ, nhen, canh riêu - Nghe, viết bài vào vở. - Soát bài theo cặp. - Theo dõi, sửa chữa (nếu có) 3. Củng cố: - Nhận xét tiết học. - Lắng nghe 4. Dặn dò: - Dặn HS chuẩn bị bài giờ học sau. - Lắng nghe. Đạo đức: 27 TÔN TRỌNG THƯ TỪ VÀ TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC (Tiết 2) I. Mục tiêu : 1. Kiến thức: - Hiểu thế nào là tôn trọng thư từ, tài sản của người khác. 2. Kỹ năng: - Nêu được vài biểu hiện về tôn trọng thư từ, tài sản của người khác. - Thực hiện tôn trọng thư từ, nhật kí, sách vở, đồ dùng của bạn bè và mọi người. - Biết trẻ em có quyền quyền được tôn trọng bí mật riêng tư. 3. Thái độ: - Giáo dục HS có ý thực hiện hành vi đúng. II. Đồ dùng dạy học: - GV : VBT - HS : Vở bài tập đạo đức 3. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Kiểm tra bài cũ: - Gọi HS nhắc lại ghi nhớ của bài - 2 em nêu. - Nhận xét. - Bổ sung, đánh giá. 2. Bài mới: 2.1, Giới thiệu bài. - Lắng nghe. 2.2, Các HĐ tìm hiểu kiến thức: a. Hoạt động 1: Nhận xét hành vi. - GV chia nhóm 5 và giao việc: a. Thấy bố đi công tác về, Thắng liền lục túi để xem bố mua quà gì cho mình? b. Mỗi lần sang nhà hàng xóm xem ti vi. Bình đều chào hỏi mọi người và xin phép bác chủ nhà rồi mới ngồi xem. c. Bố công tác ở xa, Hải thường viết thư cho bố. Một lần, mấy bạn lấy thư xem Hải viết gì? d. Sang nhà bạn thấy nhiều đồ chơi đẹp và lạ mắt, Phú bảo với bạn: Cậu cho tớ xem những đồ chơi này được không? - Gọi đại diện các nhóm trình bày + GV kết luận: Tình huống a, c là sai. Tình huống b, d là đúng. b. Hoạt động 2: Đóng vai: + Mục tiêu: HS có kĩ năng thực hiện 1số hành động thể hiện sự tôn trọng thư từ, tài sản của ngời khác. + Cách tiến hành: - GV chia lớp làm 4 nhóm, giao nhiệm vụ đóng vai. TH1: Bạn em có quyển truyện mới để trong cặp. Giờ ra chơi, em muốn mượn xem nhưng chẳng thấy bạn đâu... TH2: Giờ ra chơi, Thịnh chạy làm rơi mũ. Thấy vậy mấy bạn lấy mũ làm quả bóng đá. Nếu có mặt ở đó em sẽ làm gì? - Cho các nhóm đóng vai xử lý tình huống. - Khen nhóm đã thực hiện tốt và khuyến khích HS thực hiện tốt việc tôn trọng thư từ của người khác. + Kết luận chung : Thư từ, tài sản của người khác thuộc về riêng họ, không ai được xâm phạm. Tự ý bóc, đọc thư hoặc sử dụng tài sản của người khác là việc không nên làm. 3. Củng cố: - Các nhóm thảo luận, nhận xét hành vi nào đúng, hành vi nào sai. - HS thực hiện. - Đại diện các nhóm trình bày. HS nhóm khác bổ sung. - Nghe - HS thảo luận, mỗi nhóm đóng 1 hoặc 2 tình huống. - Các nhóm thực hiện theo y/c. - HS nghe - HS nối tiếp đọc + Vì sao em phải tôn trọng thư từ, tài sản của người khác ? - 1 em nhắc lại nội dung bài. - Nhận xét tiết học – GDHS - Lắng nghe. 4. Dặn dò: - Dặn HS chuẩn bị bài giờ học sau. - Lắng nghe, thực hiện. Ôn Tiếng Việt NÓI, VIẾT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÍ ÓC I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Biết kể về những công việc thuộc lĩnh vực trí thức. Viết được một đoạn văn ngắn (7- 10 câu) nói về một người lao động trí óc. 2. Kĩ năng: Biết vận dụng kiến thức vào làm bài tập thành thạo. 3. Thái độ: GD học sinh biết yêu quý người lao động. II. Các hoạt động dạy- học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Bài mới: 1.1. Giới thiệu bài: 1.2. Các HĐ tìm hiểu kiến thức: - HD làm bài tập: + Bài 1: Hãy kể về những công việc thuộc lĩnh vực trí thức mà em biết. - Gọi HS nêu yêu cầu - HD làm miệng - Cho HS kể theo nhóm đôi - Ghi bảng, VD: giáo viên, giáo sư, nhà khoa học, nhà bác học, nhà thông thái, kĩ sư, nhà văn, nhà thơ, bác sĩ,... + Bài 2: Viết một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu) nói về một người lao động trí óc mà em biết. - Yêu cầu HS làm bài vào vở - Gọi một số em trình bày trước lớp - Bổ sung, biểu dương những em làm bài tốt. 3. Củng cố: - Nhận xét giờ học. 4. Dặn dò: - Nhắc HS chuẩn bị bài cho bài học sau - Lắng nghe - 1 em nêu yêu cầu bài tập, cả lớp đọc thầm, tìm trong các bài tập đọc đã học ở tuần 21+22. - Thực hiện theo cặp - Đại diện các cặp nêu miệng KQ - Theo dõi - 2 em đọc - Làm bài vào vở - Nối tiếp trình bày bài - Nhận xét - Lắng nghe - Nghe, thực hiện. Soạn: Ngày 16 / 3 /2018 Giảng: Thứ tư ngày 21 tháng 3 năm 2018 Toán: 133 CÁC SỐ CÓ NĂM CHỮ SỐ (TIẾP Trang 143) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết viết và đọc các số với trường hợp chữ số ở hàng nghìn trăm, hàng chục, hàng đơn vị là 0 và hiểu được chữ số 0 còn dùng để chỉ không có đơn vị nào ở hàng đó của số có 5 chữ số. - Biết thứ tự của các số có năm chữ số và ghép hình. 2. Kỹ năng: - Vận dụng được kiến thức vào làm đúng bài tập 3. Thái độ: - Giáo dục HS có ý thức tự giác, tích cực học tập. II. Đồ dùng dạy học: - GV: Kẻ sẵn bài tập 1 trên bảng lớp, máy chiếu - HS : Vở. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định tổ chức. 2..Kiểm tra bài cũ: - Đọc cho HS viết số: 42561; 63789 - HS viết số vào bảng con, 3 em đọc lại - Bổ sung, sửa chữa. - Nhận xét. 3. Bài mới: 3.1, Giới thiệu bài . - Lắng nghe. 3.2, Các HĐ tìm hiểu kiến thức. a. Hoạt động 1: Hướng dẫn đọc và viết số có 5 chữ số. (máy chiếu) - Gọi HS đọc yêu cầu của bài. - HS đọc - Chỉ vào dòng của số 30000 và hỏi: + Số này gồm mấy chục nghìn, mấy nghìn, mấy đơn vị? - Số gồm 3 chục nghìn, 0 nghìn, 0 trăm, 0 chục, 0 đơn vị + Vậy ta viết số này như thế nào ? - 1HS lên bảng viết + lớp viết vào nháp - Nhận xét, bổ sung - Chốt: Số có 3 chục nghìn nên viết chữ số 3 ở hàng chục nghìn, có 0 nghìn nên viết số 0 ở hàng nghìn, có 0 trăm nên viết số 0 ở hàng trăm Vậy số này viết là 30 000 + Số này đọc như thế nào? - Đọc là ba mươi nghìn - Dùng máy chiếu HD làm các ý tiếp theo. - Quan sát, nêu cách viết và đọc số b. Hoạt động 2: Thực hành. + Bài 1: Viết (theo mẫu): + Kẻ sẵn bài tập 1 trên bảng lớp - Gọi HS nêu yêu cầu - 2 HS nêu yêu cầu bài tập - Yêu cầu HS làm vào SGK, 1em lên bảng chữa. - Bổ sung, chốt KQ, cho HS đọc lại các số trên. - Làm bài và chữa - Thực hiện theo y/c + Bài 2: Số ? - Gọi HS nêu yêu cầu - 2 HS nêu yêu cầu bài tập - Yêu cầu HS làm vào vở nháp ý a,b. HS nhanh làm thêm ýc - Gọi HS lên chữa - Bổ sung, chốt KQ, khắc sâu ND - Làm bài - 2 em lên chữa - Nhận xét - Nghe KQ: Các số cần điền a. 18303; 18304; 18305; 18307 b. 32608; 32609; 32610; 32612 c. 93002; 93003; 93005. + Bài 3: Số ? - Gọi HS nêu yêu cầu - 2 HS nêu yêu cầu bài tập - Yêu cầu HS làm vào vở ý a,b. HS nhanh làm ýc vào SGK. - Bổ sung, chốt KQ - Làm bài, nêu kết quả nối tiếp - Nghe, đọc lại các số vừa viết a. 20000, 21000, 22000, 23000 b. 47300; 47400; 47500; 47600 c. 56330; 56340; 56350; 56360 - 2 HS lên bảng chữa bài + Bài 4: Xếp hình - Gọi HS nêu yêu cầu - 2 HS nêu yêu cầu - Yêu cầu HS xếp hình theo mẫu - Xếp hình theo y/c - Nhận xét - Dùng máy chiếu chốt KQ - Theo dõi, đối chiếu 3. Củng cố: - Gọi học sinh nhắc lại nội dung bài - 1 em nêu. - Nhận xét tiết học - Lắng nghe 4. Dặn dò: - Dặn HS chuẩn bị bài giờ học sau. - Lắng nghe. Tập đọc : 80 ÔN TẬP - KỂM TRA (TIẾT 5 ) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - HS đọc đúng, rõ ràng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học; trả lời được 1 câu hỏi về nội dung bài đọc. - Ôn luyện: Viết báo cáo dựa vào bài miệng ở tiết 3. 2. Kĩ năng: - Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học (tốc độ đọc khoảng 60 tiếng / phút); trả lời được một câu hỏi về nội dung đoạn, bài. - Viết được một bản báo cáo đầy đủ thông tin, ngắn gọn. 3. Thái độ: - Giáo dục HS có ý thức tự giác, tích cực học tập. II. Đồ dùng dạy học : - GV: Phiếu ghi tên các bài TĐ từ tuần 19 đến tuần 26. - HS : Sách giáo khoa. VBT III. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Bài mới: 1.1, Giới thiệu bài. - Lắng nghe 1.2, Các HĐ tìm hiểu kiến thức: a. Hoạt động 1: Kiểm tra TĐ-HTL - Gọi HS lên bốc thăm bài đọc - 5 HS bốc thăm, xem lại bài trong SGK. - Gọi HS đọc bài - Đọc một đoạn của bài theo phiếu chỉ định, trả lời câu hỏi về ND đoạn đọc. - Bổ sung, đánh giá. - Nhận xét b. Hoạt động 2: HD làm bài tập. + Bài 2 : Dựa vào bài tập làm văn - Gọi HS nêu yêu cầu - 2 HS nêu yêu cầu bài tập - 1 HS đọc bài mẫu báo cáo - Nhắc HS ND báo cáo đã trình bày trong tiết 3, viết lại đúng mẫu theo thông tin, rõ ràng, trình bày đẹp - HS nghe - HD viết bài - Viết bài vào vở BT - Gọi HS đọc bài - 1 số HS đọc bài viết VD: Kính thưa cô tổng phụ trách thay mặt chi đội lớp 3A, em xin báo cáo kết quả HĐ của chi đội trong c trong tháng thi đua "xây dựng đội vững mạnh" vừa qua như sau: a. Về học tập b. Về lao động .. c. Về công tác khác - Thu 1 số vở nhận xét, đánh giá. 3. Củng cố: - Nhận xét tiết học. - Lắng nghe 4. Dặn dò: - Dặn HS chuẩn bị bài học sau. - Lắng nghe. Luyện viết KHÓI CHIỀU I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Nghe - viết đầy đủ nội dung khổ bài thơ. 2. Kỹ năng: - Viết đúng tốc độ, phân biệt chữ viết hoa trong bài. 3. Thái độ: - Có ý thức tự giác khi viết bài. II. Hoạt động dạy và học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Kiểm tra bài cũ: - Cho HS viết bảng con . C,B,Kh - Nhận xét, sửa chữa. - HS viết bảng con. - Nhận xét, bổ sung. 2. Bài mới: 2.1, Giới thiệu bài. - Lắng nghe. 2.2, Các HĐ tìm hiểu kiến thức. a. Hoạt động 1: HD viết bảng con - Gọi HS đọc bài chính tả - Nối tiếp đọc bài - HD nắm ND bài . + Những câu thơ nào cho thấy cảnh chùa Hương rất đẹp ? - 2 em nêu + Những chữ nào trong bài thơ viết hoa? - Các chữ đầu câu + Những chữ nào trong bài dễ lẫn? - HS nêu, VD: ... - HD viết bảng con - Quan sát sửa lỗi cho HS - Viết lại các từ trên b. Hoạt động 2: HD viết bài vào vở - Đọc từng cụm từ - Nghe, viết bài vào vở - HD soát lỗi bài viết - Dùng bút chì soát lỗi theo cặp - Nhận xét - Bổ sung, khen ngợi HS viết tiến bộ c, Hoạt động 3 : Luyện tập Bài 1 : Điền vào chỗ chấm tr hay ch ? - HS nêu yêu cầu. a. .. ương ...ình , ..ao đổi , lựa ...ọn - HS làm bảng con, nhận xét. sáo ... úc ; b, ưt hay ức ? đạo đ.....; ch.... vụ; b.... tường; s.... mẻ. - Nhận xét, chốt ý. 3. Củng cố: - Nhận xét tiết học - Lắng nghe 4. Dặn dò: - Dặn HS chuẩn bị bài học sau. - Lắng nghe, thực hiện. Soạn: Ngày 18 / 3 /2018 Giảng : Sáng Thứ năm ngày 22 tháng 3 năm 2018 Luyện từ và câu : 27 ÔN TẬP KỂM TRA (TIẾT 6) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Kiểm tra tập đọc. Ôn luyện viết đúng các âm, vần dễ lẫn trong đoạn văn. 2. Kĩ năng: - HS đọc đúng, rõ ràng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học; trả lời được 1 câu hỏi về nội dung bài đọc. - Viết đúng các âm, vần dễ lẫn trong đoạn văn (BT2). 3. Thái độ: - Giáo dục HS có ý thức tự giác trong khi ôn bài. II. Đồ dùng dạy học : - GV: Phiếu ghi tên các bài TĐ từ tuần 19 đến tuần 26. - HS : Sách giáo khoa, VBT III. Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định tổ chức. 2. Bài mới: 2.1, Giới thiệu bài. - Lắng nghe 2.2, Các HĐ tìm hiểu kiến thức. a. HĐ 1: Kiểm tra đọc: Kiểm tra số học sinh còn lại - Cho HS bốc thăm phiếu - 2 HS còn lại lên bốc thăm chuẩn bị bài đọc. - Cho HS đọc bài, trả lời câu hỏi về ND. - Bổ sung, đánh giá - Thực hiện theo y/c - Nhận xét b. HĐ 2: HD làm bài tập. + Bài 2. - Gọi HS nêu yêu cầu - 2 HS nêu yêu cầu bài tập - Cả lớp đọc thầm đoạn văn. - Yêu cầu HS làm vào vở BT - HS làm bài vào vở BT - Nêu kết quả nối tiếp - Nhận xét - Bổ sung - chốt bài giải đúng - Nghe, đối chiếu két quả Tôi đi qua đình. Trời rét đậm, rét buốt. Nhìn thấy cây ngất ngưởng trụi lá trước sân đình, tôi tính thầm "A, còn ba hôm nữa lại Tết, Tết hạ cây nêu!'. Nhà nào khá giả lại gói bánh chưng. Nhà tôi thì không biết Tết hạ cây nêu là cái gì. Cái tôi mong nhất bây giờ là ngày làng vào đám. Tôi bấm đốt tay; mười một hôm nữa. 3. Củng cố: - Nhận xét tiết học. - Lắng nghe 4. Dặn dò: - Dặn HS chuẩn bị bài giờ học sau. - Lắng nghe. Toán: 134 LUYỆN TẬP ( Tr 145) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết cách đọc, viết các số có năm chữ số (trường hợp có chữ số 0). - Biết thứ tự của các số có năm chữ số. - Làm tính với số tròn nghìn, tròn trăm. 2. Kỹ năng: - Vận dụng được kiến thức vào làm bài tập chính xác 3. Thái độ: - Có ý thức tự giác, tích cực học tập. II. Đồ dùng dạy học: - GV: Bảng lớp kẻ bài 1, máy chiếu bài 2 + 3. - HS : Vở. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Kiểm tra bài cũ: - Cho HS viết bảng con các số sau: 45 906; 68 000; 20 005 - 1 em lên bảng viết, lớp viết vào bảng con. - Bổ sung, đánh giá. - Nhận xét. 2. Bài mới: 2.1, Giới thiệu bài: - Lắng nghe. 2.2, Các HĐ tìm hiểu kiến thức. - Hướng dẫn làm bài tập. + Bài 1: Viết (theo mẫu) - Gọi HS nêu yêu cầu - 2 HS nêu yêu cầu bài tập - HD cách làm - HD làm bài vào SGK, 1em lên bảng làm bài. - Nghe - Làm bài theo y/c - Nhận xét - Bổ sung, chốt KQ, khắc sâu cách đọc và viết số có năm chữ số. - Nghe, đọc lại các số vừa viết + Bài 2: - Gọi HS nêu yêu cầu - 2 HS nêu yêu cầu bài tập - Yêu cầu HS làm vào vở - Bổ sung, dùng máy chiếu chốt KQ - HS làm bài vào vở - Nối tiếp nêu KQ - Nhận xét - Nghe, đói chiếu KQ: + 87105 + 87001 + 87500 + 87000 + Bài 3: Mỗi số ứng với vạch thích hợp nào ? - Gọi HS nêu yêu cầu - 2 HS nêu yêu cầu bài tập - Dùng thước kẻ nối số đã cho vào tia số. - Gọi HS đọc kết quả - 3 - 4 HS nêu - Nhận xét - Dùng máy chiếu chốt KQ + Bài 4: Tính nhẩm - Gọi HS nêu yêu cầu - 2 HS nêu yêu cầu - Yêu cầu HS tính nhẩm - Nhẩm và điền KQ vào SGK - Gọi HS đọc KQ - Đọc nối tiếp KQ - Ghi bảng kết quả - Nhận xét - Bổ sung, khắc sâu cách thực hiện - Nghe 3. Củng cố: - Nhận xét tiết học - Lắng nghe 4. Dặn dò: - HD chuẩn bị bài học sau. - Nghe, thực hiện Chính tả : 54 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 ( Đọc) Nhà trường ra đề. Tự nhiên xã hội : Tiết 54  THÚ I. Mục tiêu  1. Kiến thức: - Nêu được ích lợi của thú đối với con người. - Quan sát hình vẽ hoặc vật thật và chỉ được các bộ phận bên ngoài của một số loài thú. - Biết những động vật có lông mao, đẻ con, nuôi con bằng sữa được gọi là thú hay động vật có vú. - Nêu được một số ví dụ về thú nhà và thú rừng. 2. Kỹ năng: - Nhận biết thành thạo các bộ phận của các loài thú. 3. Thái độ: - HS có ý thức chăm sóc và bảo vệ vật nuôi trong nhà. * GD HS biết bảo vệ các loại động vật.. II. Đồ dùng dạy học: - GV :Tranh minh họa trong SGK, tranh, ảnh về các loài thú sưu tầm. III. Các hoạt động dạy học 1. Kiểm tra bài cũ: + Hãy nêu đặc điểm chung của các l

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an Tuan 27 Lop 3_12310863.doc
Tài liệu liên quan