Giáo án các môn học lớp 1 - Tuần 14 - Trường TH Phạm Hồng Thái

I . MỤC TIÊU

- Học sinh nắm chắc về phép trừ trong phạm vi 8.

- Làm được các dạng bài tập liên quan.

- Củng cố mối quan hệ giữa phép trừ và phép cộng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc16 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 26/11/2018 | Lượt xem: 91 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án các môn học lớp 1 - Tuần 14 - Trường TH Phạm Hồng Thái, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ ba ngày 25 tháng 11 năm 2014 Toán (Tăng cường) : LUYỆN TẬP PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 8 I . MỤC TIÊU - Học sinh nắm chắc kiến thức về phép cộng trong phạm vi 8. - Làm được các dạng bài tập liên quan. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ôn tập - HS đọc lại bảng cộng trong phạm vi 8. 2. Hướng dẫn làm bài tập: Bài 1.Tính 1 + 7 = 8 2 + 6 = 8 3 + 5 = 8 4 + 4 = 8 7 + 1 = 8 6 + 2 = 8 5 + 3 = 8 8 + 0 = 8 7 – 1 = 6 6 – 2 = 4 5 – 3 = 2 0 + 4 = 4 - Hướng dẫn, nhận xét. Bài 2. Điền dấu: >, <, = 3 + 58 5 + 28 7 + 08 1 + 78 1 + 58 8 + 08 - Yêu cầu HS làm bảng con. Bài 3. Tính 1 + 3 + 4 = 8 4+ 1 + 1 = 6 2 + 3 + 3 =8 4 + 2 + 2 = 8 3 + 2 + 2 = 7 1 + 5 + 2 = 8 - Yêu cầu HS làm bài. - Nhận xét, sửa bài. 3. Dặn dò: Dặn HS ôn bài, chuẩn bị bài sau. - Đọc đồng thanh 2 lần. - HS nêu yêu cầu. - HS làm vào vở. - Nêu yêu cầu. - HS yếu làm bài 1. - 3 HS lên bảng làm, cả lớp làm bảng con. - Nêu yêu cầu - HS khá, giỏi làm bài 2, 3. - HS làm miệng. Thứ tư ngày 26 tháng 11 năm 2014 Tiếng việt (Tăng cường ) LUYỆN ĐỌC: ENG, IÊNG I . MỤC TIÊU Giúp HS: - Luyện đọc tiếng có chứa vần eng, iêng, làm vở BTTV. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định: - Cho HS hát. 2. Bài mới: - Giới thiệu bài: * Đọc ở SGK và từ mở rộng: - Cho HS mở SGK và yêu cầu đọc. - Cho HS đọc, GV sửa sai cho HS yếu. - GV cho HS đọc kết hợp phân tích các từ: reng reng, xà beng, leng keng, ăn kiêng, lười biếng, tiếng nói Dù ai nói ngả nói nghiêng Lòng ta vẫn vũng như kiềng ba chân - GV giải nghĩa một số từ cho HS. * Trò chơi: Tìm tiếng có chứa các vần: eng, iêng Lớp chia thành hai đội chơi, nối tiếp nhau tìm các từ chứa vần đã cho. Đội nào dừng lại trước là thua. 3. Nhận xét - dặn dò: - Nhận xét giờ học. - Dặn HS về đọc ôn. - Lớp hát. - HS lắng nghe. - HS luyện đọc SGK. - HS đọc từ cá nhân, đồng thanh. - Phân tích từ. - HS lắng nghe. - Lớp nhận xét, sửa sai. - HS chơi. Thứ tư ngày 20 tháng 11 năm 2013 Thủ công (tăng cường): Gấp các đoạn thẳng cách đều I.Mục tiêu: - Biết cách gấp các đoạn thẳng cách đều. - Thực hiện gấp bằng giấy màu. - Trình bày và trang trí sản phẩm. II. Chuẩn bị: - Giấy màu và giấy A4 để trình bày sản phẩm III.Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Luyện tập: Kiểm tra dụng cụ học tập 2.Nhắc lại quy trình gấp: - Giáo viên treo mẫu gấp các nếp gấp cách đều (h1) - Quy trình các nếp gấp - Cho hs lên bảng chỉ vào hình 1 đến hình 5 và nêu quy trình các nếp gấp 3.Thực hành: - Cho hs chọn giấp màu - Giáo viên kiểm tra lại giấp gấp của cả lớp - Hs thực hành gấp (Giáo viên theo dõi nhắc nhở) 4. Trò chơi: Thi gấp nhanh đẹp *Giáo viên cho cả lớp tham gia - Cho hs lấy 1 tờ giấy màu theo hiệu lệnh của giáo viên hs bắt đầu gấp - Thu 10 em gấp nhanh nhất. - Chấm và nhận xét: Bạn nào gấp nhanh và đẹp nhất được tuyên dương trước lớp. 5.Dặn dò: - Về nhà dùng nhiều loại giấy khác nhau để gấp các nếp song song dùng trong trang trí khi cần thiết. - Tất cả để dụng cụ lên bàn để kiểm tra - Một số em nhắc lại quy trình gấp - Hs lên bảng thực hiện. - Nêu quy trình - Hs thực hành gấp - Cả lớp tham gia thi gấp - Chú ý lắng nghe và về nhà thực hiện Thứ tư ngày 26 tháng 11 năm 2014 Toán (Tăng cường) : LUYỆN TẬP PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 8 I . MỤC TIÊU - Học sinh nắm chắc về phép trừ trong phạm vi 8. - Làm được các dạng bài tập liên quan. - Củng cố mối quan hệ giữa phép trừ và phép cộng. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ôn tập - HS đọc lại bảng trừ trong phạm vi 8. 2. Hướng dẫn làm bài tập: Bài 2. Tính? 7 + 1 = 6+ 2 = 5 + 3 = 4 + 4 = 8 – 1 = 8 – 2 = 8 – 3 = 8 – 4 = 8 – 7 = 8 – 6 = 8 – 5 = 8 – 8 = Bài 2. Tính 8 – 3 = 8 – 5 = 8 – 6 = 8 – 8 = 8 – 1 – 2 = 8 – 2 – 3 = 8 – 5 – 1 8 – 0 = 8 – 2 – 1 = 8 – 3 – 2 = 8 – 1 – 5 = 8 + 0 = Bài 3. Số? + 3 = 8 4 + = 7 + 2 = 8 8 - = 1 8 - = 2 + 1 = 8 - GV hướng dẫn. * Yêu cầu HS hoàn thành vở bài tập Toán. 3. Dặn dò: Dặn HS ôn bài, chuẩn bị bài sau. - Đọc đồng thanh 2 lần. - 4 HS làm bảng lớp. - Cả lớp làm vào bảng con. - HS TB, yếu làm bài 1. - HS làm vào vở. - HS khá, giỏi làm bài 2, 3. - 3 HS làm bảng, lớp làm nháp. Thứ tư ngày 26 tháng 11 năm 2014 Tiếng việt (Tăng cường ) LUYỆN VIẾT: UÔNG, ƯƠNG I . MỤC TIÊU Giúp HS: - Rèn kĩ năng viết liền nét, nối nét các tiếng có vần uông, ương - Rèn tư thế ngồi viết, cách cầm bút, để vở - Luyện viết bài uông, ương, làm vở BTTV. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn định: Cho HS hát 1 bài 2.Bài mới: * Đọc ở SGK và từ mở rộng: - Cho HS mở SGK và yêu cầu đọc. - GV cho HS đọc kết hợp phân tích các từ: ruộng lúa, chuồng heo, hình vuông, yêu thương, lọ tương, nướng bánh. * Viết các từ vừa đọc - GV hướng dẫn, viết mẫu. - Yêu cầu HS viết bảng con: ruộng lúa, chuồng heo, hình vuông, yêu thương, lọ tương, nướng bánh. - Yêu cầu HS viết vào vở: rộng lúa, nướng bánh * Làm vở bài tập Tiếng Việt: + Nối: Cho HS đọc từ và nối tranh vẽ với từ. + Nối hai cột từ: HS đọc hai cột từ 3.Nhận xét - dặn dò: - Nhận xét giờ học. - Lớp hát. - HS lắng nghe. - HS đọc từ cá nhân, đồng thanh. - HS lắng nghe. - HS làm vào vở. - HS viết vở. - Hs yếu viết từ ruộng lúa, lọ tương. - Lớp nhận xét, sửa sai. - HS viết vào vở BTTV Thứ năm ngày 27 tháng 11 năm 2014 Toán (Tăng cường) : LUYỆN TẬP I . MỤC TIÊU - Học sinh nắm chắc về phép cộng và phép trừ trong phạm vi 8. - Củng cố mối quan hệ giữa phép trừ và phép cộng. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ôn tập - HS đọc lại bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 8. 2. Hướng dẫn làm bài tập: 3 + 5 Bài 1. Nối theo mẫu 1+7 8 – 1 8 4 + 4 8 – 2 8 – 0 = 8 + 0 2 + 5 Bài 2. Số? a/ 5 + = 8 - 2 = 6 6 - = 4 8 - ... = 2 + 0 = 8 7 - = 5 b/ 6 + 2+ 0 = 7 - 4 + 7 = 8 - 2 - 4 = 2+ 5 - 1 = 8 + 0 - 6 = 8 - 6 + 2 = - GV hướng dẫn - Nhận xét. - Yêu cầu HS làm bảng con. Bài 3. Điền >, <, = 5 + 2 8 9 - 1 5 + 3 6 – 5 8 2 + 5 7 + 1 4 + 3 8 7 - 0 8 + 0 - Yêu cầu HS làm bài. - Nhận xét, sửa bài. * Yêu cầu HS hoàn thành vở bài tập Toán. 3. Dặn dò: Dặn HS ôn bài, chuẩn bị bài sau. - Đọc đồng thanh 2 lần. - HS làm miệng. 6 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào nháp. - Làm bảng con. - HS khá, giỏi làm bài 2, 3. Thứ năm ngày 27 tháng 11 năm 2014 Tiếng việt (Tăng cường ) LUYỆN ĐỌC, VIẾT: ANG, ANH I . MỤC TIÊU Giúp HS: - Rèn kĩ năng viết liền nét, nối nét các tiếng có vần ang, anh - Rèn tư thế ngồi viết, cách cầm bút, để vở - Luyện đọc, viết bài ang, anh, làm vở BTTV. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn định: - Cho HS hát. 2.Bài mới: - Giới thiệu bài: * Đọc ở SGK và từ mở rộng: - Cho HS mở SGK và yêu cầu đọc. - Cho HS đọc, GV sửa sai cho HS yếu. - GV cho HS đọc kết hợp phân tích các từ: lang thang, cái sàng, vang dội, càng cua, bánh kem, né tránh, lạnh lẽo, mạnh mẽ, sang trọng. - GV giải nghĩa một số từ cho HS. - Câu: Cánh đồng lúa chín vàng. Dòng sông quê trong xanh. - GV đọc mẫu, cho hs tìm tiếng mới, phân tích - GV hướng dẫn, viết mẫu. - HS tập viết các từ trên vào bảng con. * Rèn viết vào vở - Đọc cho hs viết vào vở: củ riềng, nhà trường, hải cảng, hiền lành Nắng đã lên.Lúa trên nương đã chín. Trai gái bản mường cùng vui vào hội. - Lưu ý hs khoảng cách giữa các tiếng và các từ - Nhận xét 3.Nhận xét, dặn dò -Nhận xét tiết học -Về nhà luyện viết vào vở, vào bảng con từ,câu ở các bài đã học. - Lớp hát. - HS lắng nghe. - HS đọc từ cá nhân, đồng thanh. - HS lắng nghe. - HS viết bảng con. - HS viết vở. - HS yếu viết từ vang dội, lạnh lẽo. Thứ năm ngày 21 tháng 11 năm 2013 Tiếng Việt (Tăng cường): Luyện viết I.Mục tiêu - Rèn kĩ năng viết chữ đúng, tốc độ nhanh các vần: inh, ênh. II.Các hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Rèn viết trên bảng con: - Đọc mỗi lần 2 từ cho hs viết vào bảng con: đình làng, thông minh, bệnh viện, ễnh ương, máy tính, lênh khênh, tinh mơ, gọng kính. - Nhận xét, sửa cho hs 3. Trò chơi: Ai nhanh hơn - Tìm tiếng, từ có vần inh, ênh - Nhận xét, tuyên dương Giải lao 2.Rèn viết vào vở - Đọc cho hs viết vào vở: đình làng, bệnh viện, lênh khênh, tinh mơ. Cái gì cao lớn lênh khênh Đứng mà không tựa ngã kềnh ngay ra. - Lưu ý hs khoảng cách giữa các tiếng và các từ - Nhận xét 4.Nhận xét, dặn dò -Nhận xét tiết học -Về nhà luyện viết vào vở, vào bảng con từ,câu ở các bài đã học. - Hs nghe và viết vào bảng con - 2 đội A, B thi đua - Lớp cổ vũ - HS nghe - HS nghe viết vào vở - Nhìn chép Thứ năm ngày 27 tháng 11 năm 2014 Tiếng Việt (Tăng cường): LUYỆN ĐỌC: INH, ÊNH I . MỤC TIÊU - Rèn kĩ năng đọc các tiếng có vần inh, ênh - Rèn cách phát âm đúng cho học sinh, tránh phát âm theo tiếng địa phương. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định - Cả lớp hát. 2. Hướng dẫn HS đọc - Giới thiệu - Ghi các từ luyện đọc: linh tinh, bình minh, xinh xinh, lênh khênh, mênh mông, lênh đênh * Từ linh tinh: - Trong từ linh tinh tiếng nào có chứa vần đã học? - Phân tích tiếng linh, tinh? - Đánh vần tiếng linh, tinh? - Đọc trơn tiếng linh, tinh? - Đọc trơn từ linh tinh? - Hướng dẫn tương tự với các từ: bình minh, xinh xinh, lênh khênh, mênh mông, lênh đênh - Trò chơi: Tìm tiếng có chứa vần: inh, ênh. - Chú bé trở thành chàng trai dũng mãnh. - Cánh đồng rộng mênh mông. - GV đọc mẫu, cho hs tìm tiếng mới, phân tích *Trò chơi: Thi đọc * Trò chơi: Ai nhanh hơn - Phổ biến luật chơi, chia thành 2 đội A, B Y/c HS tìm tiếng, từ có vần inh, ênh - Đội nào tìm nhanh, đúng, đội đó thắng. - Nhận xét, tuyên dương đội thắng. - Sau đó yêu cầu cả lớp đọc, phân tích tiếng từ mới. - Nhận xét, tuyên dương. Giải lao c.Làm bài ở vở bài tập trang 59. -Nối từ thành câu - Điền vần - Viết: thông minh, ễnh ương - Chấm bài, nhận xét, tuyên dương. 3. Nhận xét, dặn dò - Nhận xét tiết học. - HS hát. - HS theo theo dõi, phát hiện vần đã học. - Tiếng linh, tinh có chứa vần inh. - Tiếng linh có âm l đứng trước, vần inh đứng sau. Tiếng tinh có âm t đứng trước, vần inh đứng sau. - Cá nhân, đồng thanh. - HS luyện đọc theo nhóm đôi. - HS tìm. Thứ sáu ngày 23 tháng 11 năm 2012 Toán (Tăng cường) : LUYỆN TẬP PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 9 I . MỤC TIÊU - Luyện tập về phép cộng, trừ trong phạm vi 9. - Làm được các dạng bài tập liên quan. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ôn tập - HS đọc lại bảng cộng, trừ trong phạm vi 9. 2. Hướng dẫn làm bài tập: Bài 1. Tính - Nêu yêu cầu. 8 + 1 = 7 + 2 = 6 + 3 = 5 + 4 = 9 – 1 = 9 – 2 = 9 – 3 = 9 – 4 = 9 – 8 = 9 – 7 = 9 – 6 = 9 – 5 = Bài 2. Tính - Nêu yêu cầu. 9 – 3 – 2 = 9 – 4 – 5 = 9 – 6 – 2 = 9 – 4 – 1 = 9 – 8 – 0 9 – 2 – 7 = Bài 3. Số? 9 1 2 4 6 8 9 8 7 5 3 1 3. Dặn dò: Dặn HS ôn bài, chuẩn bị bài sau. - Đọc đồng thanh. - Tính theo hàng ngang. - 4 HS làm bảng, cả lớp làm bảng con. - HS yếu làm bài 1. - Tính theo hàng ngang. - Làm bảng con. - HS khá, giỏi làm bài 2, 3. - làm miệng. Thứ sáu ngày 23 tháng 11 năm 2012 HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ (Ôn múa hát tập thể và các trò chơi dân gian tháng 11) Thứ năm ngày 22 tháng 11 năm 2012 Toán (Tăng cường) : LUYỆN TẬP PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 9 I . MỤC TIÊU - Luyện tập về phép cộng trong phạm vi 9. - Làm được các dạng bài tập liên quan. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ôn tập - HS đọc lại bảng cộng trong phạm vi 9. 2. Hướng dẫn làm bài tập: Bài 1. Tính - Nêu yêu cầu. 4 + 5 = 2 + 7 = 8 + 1 = 3 + 6 = 4 + 4 = 0 + 9 = 5 + 2 = 1 + 7 = 7 – 4 = 8 – 5 = 6 – 1 = 0 + 8 = Bài 2. Tính - Nêu yêu cầu. 5 + 4 = 6 + 3 = 7 + 2 = 1 + 8 = 5 + 3 + 1 = 6 + 2 + 1 = 7 + 1 + 1 = 1 + 2 + 6= 5 + 2 + 2 = 6 + 3 + 0 = 7 + 0 + 2 = 1 + 5 + 3= Bài 3. Hình vẽ bên có bao nhiêu hình vuông, bao nhiêu hình tam giác? 3. Dặn dò: Dặn HS ôn bài, chuẩn bị bài sau. - Đọc đồng thanh. - Tính theo hàng ngang. - 4 HS làm bảng, cả lớp làm bảng con. - HS yếu làm bài 1. - Tính. - Làm bảng con. - HS khá, giỏi làm bài 2, 3. - làm miệng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docchieu Tuần 14.doc