Giáo án các môn khối 5 - Tuần 20 năm 2015

Luyện từ và câu :

NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ

I. Mục tiêu :

- HSnắm được cách nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ .

- Nhận biết các quan hệ từ, cặp quan hệ từ được sử dụng trong câu ghép, biết cách dùng quan hệ từ nối các vế câu ghép .

II. Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ chép các câu ghép

III. Các hoạt động dạy học

 

doc18 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 07/12/2018 | Lượt xem: 106 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án các môn khối 5 - Tuần 20 năm 2015, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c diễn cảm : - GVcho HS thảo luận nêu cách đọc. - GV Hướng dẫn HS đọc diễn cảm đoạn . - GV cùng cả lớp nhận xét, tuyên dương. 3. Củng cố, dặn dò : - GV nhận xét tiết học. - 4HS phân vai trong trích đoạn kịch “Người công dân số Một” - 1 HS nêu nội dung bài. - 1HS đọc toàn bài cả lớp đọc thầm . - HS đọc nối tiếp đoạn và luyện đọc các từ khó . - HS đọc nối tiếp lần 2 kết hợp giải nghĩa từ sau phần chú giải - HS luyện đọc nhóm đôi - Các nhóm đọc - HS đọc thầm và trả lời câu hỏi. Cả lớp nhận xét, bổ sung + Ông đồng ý nhưng yêu cầu chặt một ngón chân để phân biệt với câu đương khác . + Không những không trách móc mà còn thưởng cho vàng lụa . + Trần Thủ Độ nhận lỗi và xin vua ban thưởng cho viên quan dám nói thẳng . - Thảo luận :Trần Thủ Độ cư xử nghiêm minh, không vì tình riêng, nghiêm khắc với bản thân, luôn đề cao kỉ cương phép nước . - HS rút ra nội dung bài đọc - HS nối tiếp đoạn. + HS đọc đoạn 3 theo cách phân vai : người dẫn chuyện, viên quan, vua, Trần Thủ Độ. - HS đọc cho nhau nghe theo cặp . - HS thi đọc diễn cảm trước lớp theo nhóm đoạn 3. - 1 HS nhắc lại nội dung chính của bài Toán: LUYỆN TẬP I. Mục tiêu : Giúp HS : - Biết tính chu vi hình trong, tính đường kính của hình trong khi biết chu vi của hình tròn đó * BT cần làm: 1b, c ; 2; 3a. HS giỏi làm được các BT còn lại. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài cũ : Nhận xét, ghi điểm. 2. Hướng dẫn luyện tập : Bài 1 : Lưu ý trường hợp r =2cm, thì có thể đổi hỗn số ra số thập phân hoặc phân số . - GV nhận xét, sửa chữa Bài 2 : - Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ? Hãy viết công thức tính chu vi hình tròn biết ĐK hoặc BK của hình tròn đó Gọi 2 Nhận xét . Bài 3 : + Bài toán cho biết gì ? . + Bài toán hỏi gì ? . Nhận xét . 3. Củng cố,dặn dò : - Nêu công thức tính chu vi hình tròn biết đường kính hoặc biết bán kính . - Nhận xét tiết học . HS nêu công thức tính chu vi hình tròn dưới dạng bán kính và đường kính . - 1 HS nêu yêu cầu của đề bài . - Tính chu vi hình tròn có bán kính r . - HS tự làm, sau đó đổi vở kiểm tra chéo cho nhau. - 2HS làm bảng nhóm và trình bày - Cả lớp nhận xét, bổ sung Bài 2: 1 HS nêu yêu cầu bài tập - Tính đường kính (bán kính) hình tròn, biết chu vi. - HS thảo luận nhóm đôi và nêu d = C : 3,14 ; r = C : (2 x 3,14). - HS trao đổi nhóm đôi, tìm kết quả và trình bày Bài 3: 1 HS nêu bài toán - Đường kính của 1 bánh xe là : 0,65m . a) Tính chu vi của bánh xe . b) Quãng đường người đó đi được khi bánh xe lăn trên mặt đất 10 vòng, 100 vòng - HS tự làm vào vở ý a, thảo luận theo cặp để làm ý b . - 1 HSK trình bày bảng phụ. - Cả lớp nhận xét - HSTB nêu . Khoa học : SỰ BIẾN ĐỔI HÓA HỌC (TIẾP THEO) I. Mục tiêu: Sau bài học HS biết : - Nêu được một số ví dụ về biến đổi hóa học xảy ra do tác dụng của nhiệt hoặc tác dụng của ánh sáng * Quan tâm đến GD KNS II. Đồ dùng dạy học : - Hình trang 80, 81 SGK . III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài cũ : - GV nhận xét, ghi điểm . 2. Bài mới : HĐ1. Giới thiệu bài . HĐ2 : Trò chơi “Chứng minh vai trò của nhiệt trong biến đổi hoá học”. - GV kết luận: Sự biến đổi hoá học có thể xảy ra dưới tác dụng của nhiệt . *HĐ3 : Thực hành xử lí thông tin. - GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm . - GV kết luận : Sự biến đổi hoá học có thể xảy ra dưới tác dụng của ánh sáng . 3. Củng cố , dặn dò : - Nhận xét giờ học . 2 HS lên bảng trình bày: + Thế nào là sự biến đổi hóa học? Cho ví dụ . - Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình chơi trò chơi được giới thiệu ở trang 80 SGK . - Đại diện nhóm giới thiệu các bức thư của nhóm mình trước ớp . - Các nhóm khác nhận xét . Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình đọc thông tin và quan sát hình vẽ để thảo luận các câu hỏi ở mục thực hành trang 80 - 81 SGK . Đại diện nhóm trình bày kết quả của nhóm mình trước lớp . Các nhóm khác nhận xét , bổ sung . - HS nêu ghi nhớ : Sự biến đổi hoá học có thể xảy ra dưới tác dụng của nhiệt, ánh sáng Thứ ba ngày 20 tháng 1 năm 2015 Toán: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN I. Mục tiêu : Giúp HS : - Biết quy tắc tính diện tích hình tròn * BT cần làm: 1a; 1b ; 2a; 2b; 3. HS giỏi làm được các BT còn lại. II. Đồ dùng dạy học: GV : Một hình tròn BK 10cm và băng giấy mô tả quá trình cắt, dán các phần của hình tròn, bảng phụ III. Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài cũ: - Nhận xét, ghi điểm . 2. Bài mới : HĐ1. Giới thiệu bài : HĐ2. Giới thiệu công thức tính diện tích hình tròn - GV giới thiệu công thức tính diện tích hình tròn - Nếu gọi S là diện tích, r là bán kính. Viết công thức tính diện tích hình tròn . * Hướng dẫn HS thực hành ví dụ . HĐ3. Thực hành : Bài 1 : Nhận xét, sửa chữa . Bài 2 : + Yêu cầu bài 2 có gì khác với bài 1 ? Cách làm cần thêm bước tính nào ? GV chốt đáp án Bài 3 - Thu chấm một số vở. - Nhận xét, sửa chữa . 3. Củng cố,dặn dò : - Nhận xét tiết học - HS lên bảng nêu công thức tính chu vi hình tròn rồi tính chu vi hình tròn có r = 9m . - 2 HS nhắc lại . Muốn tính diện tích của hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14 S = r × r × 3,14 . - Tính diện tích hình tròn có r= 2dm . - 1 HS nêu ví dụ SGK . - Gọi vài HS đọc lại Qtắc và công thức tính diện tích hình tròn . - Gọi 1 HSK lên bảng tính, cả lớp làm ra giấy nháp Bài 1 : 1 HS đọc yêu cầu bài toán . - 2 HS làm trên bảng phụ, cả lớp làm vào vở . - Cả lớp cùng chữa bài trên bảng phụ ĐS: a) 78,5cm2 . b) 5,5024dm2 .. Bài 2: 1 HS đọc yêu cầu bài tập. + Tính diện tích hình tròn có đường kính d . - Bài 1 cho biết bán kính, bài 2 cho biết đường kính. - Đầu tiên tính bán kính hình tròn . - HS làm việc nhóm đôi để tìm cách giải và kết quả sau đó trình bày. Cả lớp nhận xét, bổ sung Bài 3: HS đọc đề . - Cả lớp làm vào vở, 1 HS khá làm bài trên bảng phụ. - Diện tích của mặt bàn đó là : 45 × 45 × 3,14 = 6358,5(cm2). ĐS: 6358,5cm2. - Nêu quy tắc và công thức tính diện tích hình tròn . Chính tả : NGHE – VIẾT: CÁNH CAM LẠC MẸ I. Mục tiêu: - Viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài thơ. - Làm được bài tập 2 a/b II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ viết sẵn BT2a . III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài cũ: - GV đọc : giá sách, giặt giũ, dối trá, duyên dáng . 2. Bài mới : HĐ1. Giới thiệu bài : HĐ2. Hướng dẫn HS nghe - viết : - GV đọc bài thơ . - GV hỏi: Bài thơ cho em biết điều gì ? - GV nhận xét, kết luận . - GV hướng dẫn một số từ HS thường mắc phải . - GV đọc từng dòng thơ . - GV đọc dò lại . - GV chấm 7 - 10 bài . - Nhận xét chung và chữa lỗi. * Qua bài thơ vừa viết, chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ các loài vật? HĐ3. Hướng dẫn HS làm bài tập : Bài tập 2a : - GV giúp HS hiểu yêu cầu - GV dán 3 tờ phiếu khổ to ghi sẵn bài tập2 . - GV cùng HS các nhóm nhận xét, chốt lời giải đúng . - GV hỏi về tính khôi hài của câu chuyện . 3. Củng cố, dặn dò: - Nhận xét giờ học, biểu dương . - 2HS yếu lên bảng viết, cả lớp viết vào vở nháp . - HS theo dõi trong SGK.. - 1HS đọc bài thơ . - HS trả lời theo suy nghĩ của mình . - HS đọc thầm lại bài thơ và chú ý các từ dễ viết sai ghi ra vở nháp . HS viết bài vào vở HS rà soát lại toàn bài . - HS đổi vở kiểm tra chéo . - HS nêu yêu cầu của bài . - GV tổ chức chữa bài theo hình thức thi tiếp sức . - Ghi nhớ những từ ngữ đã luyện để không viết sai chính tả . Luyện từ và câu : MỞ RỘNG VỐN TỪ: CÔNG DÂN I. Mục tiêu : - Hiểu nghĩa của từ “Công dân”; xếp được một số từ chứa tiếng “công” vào nhóm thích hợp theo yêu cầu BT2; nắm được một số từ đồng nghĩa với từ “công dân” và sử dụng phù hợp với văn cảnh II. Đồ dùng dạy học: - Từ điển từ đồng nghĩa tiếng Việt, Từ điển Hán Việt - Bảng phụ ghi các câu nói của nhân vật Thành BT4 III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài cũ: - GV nhận xét, ghi điểm . 2. Hướng dẫn HS làm bài tập : Bài 1 : - GV theo dõi, nhận xét Bài 2 : - GV nhận xét, chốt lại ý đúng Bài 3 : - GV theo dõi, nhận xét, chốt cách giải đúng: + Từ đồng nghĩa với công dân: nhân dân, dân chúng, dân. + Từ không đồng nghiã với công dân: đồng bào, dân tộc, nông dân, công chúng Bài 4: -GV chỉ bảng viết lời nhân vật Thành , nhắc HS cách làm đúng . - GV chốt ý đúng : Không thể thay thế các từ đồng nghĩa . 3. Củng cố, dặn dò : - GV nhận xét tiết học. - 2HS đọc đoạn văn đã viết hoàn chỉnh ở nhà : chỉ rõ câu ghép được dùng trong đoạn văn, cách nối các vế câu ghép . - HS làm việc theo cặp và trình bày - Lớp nhận xét . Bài 2 : 1 HS đọc bài tập. - HS làm theo nhóm, phát bảng nhóm cho HS làm - Các nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung Bài 3 : 1HS đọc câu hỏi, lớp theo dõi SGK - HS làm bài theo nhóm 4 , có thể dùng từ điển Dòng b : Người dân của một nước , có quyền lợi và nghĩa vụ với đất nước là đúng nghĩa của từ Công dân + Công (của chung, của nhà nước): công dân, công cộng, công chúng . + Công (không thiên vị ): công bằng, công lí, công minh, công tâm . + Công (thợ, khéo tay ): công nhân, công nghiệp. - Đại diện nhóm dán giấy lên bảng, trình bày kêt quả . Bài 4: 1HS nêu yêu cầu bài tập - HS làm bài theo cặp - Nêu bài làm trước lớp . - Lớp nhận xét . Thứ tư ngày 21 tháng 1 năm 2015 Toán: LUYỆN TẬP I. Mục tiêu : Giúp HS : - Biết tính diện tích hình tròn khi biết: + Bán kính của hình tròn. + Chu vi của hình tròn * BT cần làm: 1, 2 . HS giỏi làm được các BT còn lại. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ III. Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài cũ : - Nhận xét, ghi điểm . 2. Hướng dẫn luyện tập Bài 1 : - Yêu cầu HS tự làm bài . - GV nhận xét, chữa bài . + Muốn tính diện tích hình tròn ta làm như thế nào Bài 2 : - Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì ? - Muốn tính diện tích hình tròn ta phải biết được yếu tố gì trước ? . - Bán kính hình tròn biết chưa . - Tính bán kính bằng cách nào ? . GV nhận xét cho điểm . Bài 3: HS khá giỏi - GV hướng dẫn HS cách giải - GV nhận xét, chốt đáp án 3. Củng cố,dặn dò : - Nhận xét tiết học . - 2 HS lên bảng làm bài 2c và bài 3 của tiết trước Bài 1 : 1 HS nêu yêu cầu bài tập - HS làm bài . - 2 HS(TB) đọc bài của mình ; - 2 HS ngồi cạnh nhau đổi vở để kiểm tra bài cho nhau HS nhận xét - Lấy bán kính nhân với kính nhân rồi nhân với 3,14. Bài 2 : HS nêu yêu cầu bài tập - Tính S hình tròn biết C = 6,28 cm . - Bán kính hình tròn . - Chưa, có thể tính được . - Lấy chu vi chia cho 3,14 rồi chia cho 2. - HS làm vào vở, 1 HSK làm vào bảng phụ sau đó trình bày Bán kính của hình tròn đã cho là : 6,28 : 3,14 : 2 = 1 (cm) . Dtích của hình tròn đó là : 1 × 1 × 3,14 = 3,14 (cm2) . ĐS: 3,14 cm2 . - HS nhận xét bài,bổ sung Bài 3: HS nêu yêu cầu bài tập - Lấy S hình tròn lớn trừ đi S hình tròn nhỏ - HS khá giỏi làm theo nhóm trọng tâm sau đó trình bày - 1 HS nêu cách tính BK hình tròn khi biết chu vi hình tròn Kể chuyện: KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE ĐÃ ĐỌC I. Mục tiêu: - HS kể đựơc câu chuyện đã nghe, đã đọc về một tấm gương sống, làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh; biết trao đổi về ý nghĩa câu chuyện . II. Đồ dùng dạy học: - Một số sách, báo, truyện đọc lớp 5viết về các tấm gương sống, làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh . III. Các hoạt động dạy - học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài cũ: - GV nhận xét, ghi điểm. 2. Bài mới: HĐ1. Giới thiệu bài HĐ2. Hướng dẫn HS tìm hiểu đề bài : Đề bài: Kể một câu chuyện em đã được nghe hoặc được đọc về những tấm gương sống, làmviệc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh . - GV gạch dưới những từ ngữ cần chú ý: Hãy kể một câu chuyện đã nghe hay đã đọc về những tấm gương sống, làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh . HĐ3. HS thực hành kể chuyện trao đổi về ý nghĩa câu chuyện : - GV nhận xét tuyên dương . 3. Củng cố, dặn dò: - Dặn dò HS về nhà kể lại câu chuyện vừa kể ở lớp cho người thân - GV nhận xét tiết học - HS kể lại câu chuyện Chiếc đồng hồ và trả lời câu hỏi . - HS lắng nghe. - HS đọc đề bài và xác định yêu cầu của đề - HS chú ý những từ ngữ gạch chân . - 3 HS đọc nối tiếp gợi ý 1 ,2 3. Cả lớp theo dõi SGK. - HS đọc thầm lại gợi ý 2. - HS lần lượt nêu tên câu chuyện các em sẽ kể. Nói rõ đó là câu chuyện về ai - HS kể chuyện trong nhóm theo cặp, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện . - Đại diện các nhóm thi kể . - Lớp nhận xét bình chọn bạn kể hay, nêu ý nghĩa câu chuyện đúng, hay nhất Tập đọc : NHÀ TÀI TRỢ ĐẶC BIỆT CỦA CÁCH MẠNG I. Mục tiêu: - Biết đọc diễn cảm bài văn, nhấn giọng khi đọc các con số nói về sự đóng tiền của của ông Đỗ Đình Thiện cho Cách mạng - Hiểu nội dung: Biểu dương nhà tư sản yêu nước Đỗ Đình Thiện ủng hộ và tài trợ tiền của cho Cách mạng. - HS khá giỏi phát biểu được những suy nghĩ của mình về trách nhiệm công dân vơi đất nước II . Đồ dùng dạy học: - Ảnh chân dung nhà tư sản Đỗ Đình Thiện. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài cũ : - Nhận xét, ghi điểm . 2. Bài mới : HĐ1. Giới thiệu bài : HĐ2. Luyện đọc : - GV chia đoạn (5 đoạn) - Giúp HS giải nghĩa một số từ khó . - GV đọc diễn cảm toàn bài . HĐ3. Tìm hiểu bài : - GV nêu các câu hỏi cho HS tìm hiểu nội dung bài: + Kể lại những đóng góp to lớn và liên tục của ông Thiện qua các thời kì ? + Việc làm của ông Thiện thể hiện những phẩm chất gì ? + Từ câu chuyện này , em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân với đất nước ? - GV yêu cầu HS rút ra nội dung chính . - GV bổ sung, ghi bảng . HĐ4. Hướng dẫn HS đọc diễn cảm : - Hướng dẫn HS luyện đọc diễn cảm đoạn 2,3 . - GV đọc mẫu . - GV nhận xét, tuyên dương 3. Củng cố, dặn dò : - Nhận xét giờ học . - 2HS đọc bài Thái sư Trần Thủ Độ và trả lời các câu hỏi trong SGK - 1 HS khá giỏi đọc toàn bài . - HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn trước lớp . - HS luyện đọc từ khó . - HS đọc nối tiếp đoạn lần 2 kết hợp giải nghĩa từ - HS luyện đọc theo cặp . - 1 HS đọc toàn bài . - HS đọc thầm, trao đổi với bạn bên cạnh để tìm đáp án cho các câu hỏi GV nêu ra sau đó trình bày - Cả lớp nhận xét, bổ sung - HS rút ra nội dung chính - Vài HS nhắc lại nội dung - HS nối nhau đọc lại bài văn . - HS luyện đọc diễn cảm đoạn văn tiêu biểu.( đoạn 2, 3) - Từng tốp HS thi đọc trước lớp . - Bình chọn bạn đọc hay nhất . - 1 HS nêu lại nội dung chính của bài Thứ năm ngày 22 tháng 1 năm 2015 Tập làm văn: TẢ NGƯỜI (KIỂM TRA VIẾT) I. Mục tiêu: - HS biết viết 1 bài văn tả người có bố cục rõ ràng, đủ ba phần (mở bài, thân bài, kết bài); đúng ý, dùng từ đặt câu đúng II. Đồ dùng dạy học: - Một số tranh minh hoạ cho đề bài văn . - Bảng phụ chép đề bài III. Hoạt động dạy và học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài cũ: - Nhận xét, ghi điểm . 2. Hướng dẫn làm bài : - GV treo bảng phụ có ghi sẵn 3 đề bài trong SGK. - Cho HS hiểu yêu cầu của các đề bài . + Nếu chọn tả 1 ca sĩ thì chú ý tả ca sĩ đó khi biểu diễn . + Nếu chọn tả 1nghệ sĩ hài thì chú ý tả tài gây cười của nghệ sĩ đó. + Nếu chọn tả 1 nhân vật trong truyện đã đọc thì phải hình dung tưởng tượng rất cụ thể về nhân vật (hình dáng, khuôn mặt ) khi miêu tả . + Khi chọn đề bài, cần suy nghĩ tìm ý, sắp xếp các ý thành 1 dàn ý, dựa vào dàn ý đã xây dựng viết hoàn chỉnh 1 bài văn tả người . - GV nhắc cách trình bày 1 bài TLV . - GV thu bài làm HS . 3. Củng cố, dặn dò : - GV nhận xét tiết kiểm tra . - 2 HS nhắc lại dàn bài chung của thể loại văn tả người . - 2 HS đọc lại các đề bài - HS đọc kĩ một số đề và chọn đề nào các em thấy mình có thể viết tốt . Khi đã chọn, phải tập trung làm không được thay đổi . - HS chọn lựa đề bài để viết . - HS làm bài vào vở Toán: LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu : - Biết tính chu vi, diện tích hình tròn và vận dụng để giải các bài toán liên quan đến chu vi, diện tích của hình tròn * BT 1 ; 2; 3. HS giỏi làm các BT còn lại. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ III. Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài cũ: - Nhận xét, ghi điểm . 2. Hướng dẫn luyện tập : Bài 1 : Gv phân tích đề + Muốn tính độ dài sợi dây ta làm cách nào? - Nhận xét, sửa chữa (HS có thể làm 2 cách khác). Bài 2 - Gắn hình minh hoạ lên bảng . - GV quan sát cách tính của HS còn yếu - Hướng dẫn HS chữa bài. Bài 3 : - Gắn hình minh hoạ lên bảng . - Hình trên bảng được tạo bởi hình nào ? - Diện tích hình đó bằng tổng diện tích của những hình nào ? . - GV chú ý hướng dẫn thêm HS còn yếu. - Chữa bài : + GV nhận xét, chữa bài . 3. Củng cố,dặn dò : - Nêu công thức tính diện tích và chu vi hình tròn - Nhận xét tiết học . - 2 HS nêu quy tắc và công thức tính diện tích hình tròn Bài 1: 1 HS đọc đề - 1 HS làm vào bảng phụ, cả lớp làm vào vở . Cả lớp chữa bài trên bảng phụ Bài 2: OB = 60cm và AB = 15 cm. - Yêu cầu HS tự làm bài vào vở, 1 HS làm bảng phụ. Cả lớp nhận xét, bổ sung Bài 3: 1 HS nêu yêu cầu bài tập + Hình trên tạo bởi 1 hình chữ nhật có chiều rộng bằng 10 cm và 2 nửa hình tròn bằng nhau có BK 7cm . - Lấy diện tích hình chữ nhật cộng diện tích hình tròn . - HS làm bài vào vở, 1 HS làm bảng phụ. - HS gắn bảng phụ lên bảng, gọi HS nhận xét bài của bạn . - 2 HS ngồi cạnh nhau trao đổi vở để kiểm tra bài . - HS nghe. Luyện từ và câu : NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ I. Mục tiêu : - HSnắm được cách nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ . - Nhận biết các quan hệ từ, cặp quan hệ từ được sử dụng trong câu ghép, biết cách dùng quan hệ từ nối các vế câu ghép . II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ chép các câu ghép III. Các hoạt động dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài cũ: - GV nhận xét, ghi điểm . 2. Bài mới: HĐ1. Giới thiệu bài HĐ2. Hướng dẫn HS cách nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ Bài tập 1 -GV nhận xét, chốt kết quả đúng Bài tập 2 : - GV hướng dẫn làm theo nhóm 4. - GV nhận xét chốt ý đúng . Bài tập 3 : Gọi HS TB đọc bài tập - Gợi ý cách tìm các cách nối các vế trong câu ghép . - GV kết luận , chốt ý đúng . - GV hướng dẫn, ghi bảng Ghi nhớ . HĐ3. Hướng dẫn HS làm bài tập : Bài 1 : - Nhận xét, chốt kết quả đúng Bài 2 : - GV Hướng dẫn HS làm BT 2 . - Nhận xét, chốt kết quả đúng : - GV dán câu đã được khôi phục để HS lên bảng làm và nhận xét . Bài 3 : - GV phát 3 bảng phụ để 3 tổ làm . - Nhận xét, chốt kết quả đúng. 3. Củng cố , dặn dò : -GV nhận xét tiết học. - 2HS đọc bài tập 3, 4 trong tiết luyện từ và câu ở tiết trước . - 1HS đọc yêu cầu bài 1, cả lớp theo dõi SGK - HS đọc thầm đoạn văn , tìm câu ghép theo cặp Câu 1 : Anh công nhân .tiến vào Câu 2 : Tuy đồng chí cho đồng chí Câu 3 : Lê Nin không tiện .vào ghế cắt tóc Bài tập 2: 1 HS đọc bài tập - HS làm việc theo nhóm, phân tích các vế câu và khoanh vào các từ và dấu câu ở giữa ranh giới giữa các vế câu . - 3 HS lên bảng xác định các vế câu trong từng câu ghép . Bài tập 3 : 1HS đọc yêu cầu bài tập - HS đọc lại từng câu văn, xem các câu văn được ghép với nhau như thế nào, có gì khác nhau ? - 2HS đọc nội dung Ghi nhớ trong SGK Bài 1: 1HS đọc yêu cầu bài tập - HS làm theo nhóm đôi và nêu kết quả. - Cả lớp nhận xét + Câu 1 là câu ghép có 2 vế câu . +Cặp quan hệ từ trong câu là : nếu . thì Bài 2: Gọi HS đọc bài tập - 2HS làm bài trên bảng phụ - Hai câu ghép có quan hệ từ bị lượt bớt là: Hai câu ở cuối đoạn văn . - Câu đúng : ( Nếu ) Thái hậu hỏi người hầu hạ giỏi thì thần xin cử Vũ Tán Đường. Còn Thái hậu hỏi người tài ba giúp nước ( thì ) thần xin cử Trần Trung Tá . Bài 3: 1HS đọc yêu cầu BT3. Lớp theo dõi SGK a) Tấm chăm chỉ, hiền lành còn Cám thì lười biếng, độc ác. b) Ông đã nhiều lần can gián nhưng vua không nghe . c) Mình đến nhà bạn hay bạn đến nhà mình ? Thứ sáu ngày 23 tháng 1 năm 2015 Tập làm văn: LẬP CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG I. Mục tiêu: - Bước đầu biết cách lập chương trình hoạt động cho buổi sinh hoạt tập thể - Xây dựng chương trình liên hoan văn nghệ của lớp chào mừng ngày 20/11 II. Đồ dùng dạy học: - 3 tấm bìa viết mẫu cấu tạo 3 phần của 1 chương trình hoạt động . - Bảng phụ III. Hoạt động dạy và học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Giới thiệu bài: 2. Hướng dẫn HS luyện tập: Bài tập 1 - GV giải nghĩa : việc bếp núc . - GV nhắc lại yêu cầu : + Nêu được mục đích của buổi liên hoan văn nghệ . + Nêu được những việc cần làm và sự phân công của lớp trưởng . + Thuật lại diễn biến của buổi liên hoan. *Bài tập 2 : - GV : Em đóng vai lớp trưởng, lập 1 chương trình hoạt động của lớp để chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam (Với đầy đủ 3 phần : mục đích – phân công chuẩn bị – chương trình cụ thể ) . - GV nhận xét. 3. Củng cố dặn dò : -Nhận xét tiết học . Bài tập 1 - 2 HS nối tiếp nhau đọc, cả lớp đọc thầm . - HS làm việc cá nhân . - HS lần lượt trả lời 3 ý của bài tập . - Lớp nhận xét . Bài tập 2: 1HS nối tiếp nhau đọc, cả lớp đọc thầm . - HS làm việc theo nhóm 5, nhóm nào làm xong đính bài lên bảng . - Đại diện nhóm trình bày . - Lớp nhận xét , bổ sung . - HS nhắc lại ích lợi của việc chương trình hoạt động và cấu tạo 3 phần chương trình hoạt động. Lịch sử: ÔN TẬP: CHÍN NĂM KHÁNG CHIẾN BẢO VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC (1945 – 1954) I. Mục tiêu : - Biết sau Cách mạng tháng Tám nhân dân ta phải đương đầu với ba thứ “giặc”: “giặc đói”, “giặc dốt”, “giặc ngoại xâm”. - Thống kê những sự kiện lịch sử tiêu biểu nhất trong chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược: + 19/12/1946: Toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp + Chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947. + Chiến dịch Biên giới thu – đông 1950. + Chiến dịch Điện Biên Phủ. II. Đồ dùng dạy học: - Bản đồ hành chính Việt Nam (để chỉ một số địa danh gắn với sự kiện lịch sử tiêu biểu đã học). - Vở bài tập III. Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bài cũ: - GV nhận xét, ghi điểm 2. Hướng dẫn ôn tập : HĐ1 : Ôn tập các kiến thức đã học. + Tình thế hiểm nghèo của nước ta sau Cách mạng tháng Tám thường được diễn tả bằng cụm từ nào? Em hãy kể tên 3 loại”giặc” mà Cách mạng nước ta phải đương đầu từ cuối năm 1945. + “Chín năm làm một Điện Biên. Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng”. Em hãy cho biết : 9 năm đó được bắt đầu và kết thúc vào thời gian nào? + Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định điều gì? + Hãy thống kê một số sự kiện mà em cho là tiêu biểu nhất trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp? HĐ2 : Trò chơi “Hái hoa dân chủ” - GV phổ biến cách chơi Câu hỏi + Kể lại một câu chuyện của Bác Hồ trong những ngày cùng nhân dân chống giặc đói, giặc dốt ? + Chiến thắng Biên giới Thu Đông năm 1950 có ý nghĩa như thế nào ? + Nêu ý nghĩa của chiến dịch Điện Biên Phủ ? HĐ3 : Trò chơi “Tìm địa chỉ đỏ” - GV hướng dẫn HS chơi 3. Củng cố, dặn dò : - Nhận xét tiết học . - 2 HS nêu diễn biến và ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ - HS làm việc theo nhóm 6, thảo luận câu hỏi trong SGK. + Được diễn tả bằng cụm từ “Nghìn cân treo sợi tóc”. Ba loại giặc : Giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. + Bắt đầu ngày 23-9-1945 và kết thúc ngày 21-7-1954. + Tinh thần quyết tử vì độc lập tự do của dân tộc. + Ngày 19-8-1945: Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội. + Ngày 2-9-1945 Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập. + Ngày 19-12-1946 toàn quốc kháng chiến. + Việt Bắc thu đông 1947. + Biên giới thu đông 1950. + Điện Biên Phủ 7-5-1954. - Một số HS lên bản đồ chỉ những địa danh theo từng sự kiện lịch sử - Lần lượt từng HS lên hái hoa để trả lời câu hỏi - Cả lớp theo dõi để nhận xét HS lắng nghe . - HS thực hiện trò chơi theo chủ đề “Tìm địa chỉ đỏ”. Toán: GIỚI THIỆU BIỂU ĐỒ HÌNH QUẠT I. Mục tiêu : Giúp HS - Bước đầu biết cách đọc, phân tích và xử lí số liệu trên biểu đồ hình quạt. II. Đồ dùng dạy học: - Hình SGK phóng to III. Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Giới thiệu bài : - GV nêu yêu cầu tiết học. 2. Giới thiệu biểu đồ hình quạt . Ví dụ 1 : - GV treo tranh ví dụ 1 lên bảng và giới thiệu : Đây là biểu đồ hình quạt . - Biểu đồ có dạng hình gì? gồm những phần nào - Hướng dẫn HS tập “đọc” biểu đồ . + Tỷ số % của từng loại là bao nhiêu ? + Hình tròn tương ứng với bao nhiêu % ? Ví dụ 2 : Gắn bảng phụ lên bảng . + Tổng số HS của cả lớp là bao nhiêu ? + Tính số HS tham gia môn bơi ?(K) 3. Thực hành : Bài 1 : Yêu cầu HS quan sát Biểu đồ và tự làm vào vở . Gv nhận xét,chữa bài . *Bài 2: - Gợi ý HS khai thác Biểu đồ. + Biểu đồ nói về điều gì ? + Căn cứ vào các dấu hiệu qui ước, hãy cho biết phần nào trên Bđồ chỉ số HS giởi, số HS khá, số HS TB và đọc các tỷ số % của số HS giỏi, số HS khá và số HS TB . 4. Củng cố, dặn dò: - Nêu tác dụng và ý nghĩa của Biểu đồ . - Nhận xét tiết học . HS nghe . - Biểu đồ có dạng hình tròn được chia thành nhiều phần. Trên mỗi phần của hình tròn điều ghi các tỉ số % tương ứng . + Biểu đồ biểu thị tỷ số % các loại sách có trong thư viện của 1 trường tiểu học + Truyện thiếu nhi chiếm 50; SGK chiếm 25% ; các loại sách khác chiếm 25% - HS theo dõi . + Cho biết tỷ số % HS tham gia các môn thể thao của lớp 5C . + 32 bạn . 32 Í 12,5 : 100 = 4 (HS ). Bài

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDoc1.doc
Tài liệu liên quan