Giáo án các môn khối lớp 1 - Tuần 5 năm 2018

I. Mục tiêu:

 Giúp hs củng cố về số 7, làm các bài tập viết số, điền số, điền dấu.

 Rèn cho học sinh làm các bài tập đúng chính xác,trình bày khoa học.

 GD Hs chăm chỉ học tập, có tính tự giác, tính chính xác.

II. Chuẩn bị:

1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:

Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành.

Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày, thảo luận.

Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân.

2. Đồ dùng dạy học:

Giáo viên: Bộ đồ dùng

Học sinh: Que tính, Sách giáo khoa.

 

doc15 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 24/11/2018 | Lượt xem: 110 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án các môn khối lớp 1 - Tuần 5 năm 2018, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 5: Thứ hai ngày 24 tháng 9 năm 2018 Ngày soạn: 22/09/2018 Ngày giảng: 24/09/2018 Buổi sáng: Tiết 1: Sinh hoạt dưới cờ ______________________________________ Tiết 2: Toán SỐ 7 I. Mục tiêu: Biết 6 thêm 1 là 7, viết số 7; đọc, đếm được từ 1 - 7; biết so sánh các số trong phạm vi 7, biết vị trí số 7 trong dãy số từ 1- 7. Làm các bài tập viết số vào ô trống, điền dấu đúng chính xác. GD HS chăm chỉ học tập, tích cực có tính chính xác. II. Chuẩn bị: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành. Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày, thảo luận. Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: Giáo viên: Bộ đồ dùng Học sinh: Que tính, Sách giáo khoa. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của hoc sinh 1. Khởi động. - Theo dõi, chào lại học sinh. - Theo dõi kết hợp hướng dẫn. - Theo dõi bổ sung. 2. Bài mới: A. Giới thiệu – ghi đầu bài. B. Dạy học bài mới. * Mục tiêu: Biết 6 thêm 1 là 7, viết số 7; đọc, đếm được từ 1 - 7; biết so sánh các số trong phạm vi 7, biết vị trí số 7 trong dãy số từ 1- 7. * Cách tiến hành: HĐ lớp, cá nhân, nhóm * Bước 1: Giới thiệu số 7. - HD hs xem tranh và nói “ có 6 em đanh chơi cầu trượt, 1 em khác đanh chạy tới tất cả có mấy em? - Gọi HS M1( Đan, Nam....) nhắc lại “ có 7 em” - Y/c hs lấy ra HV, sau đó lấy thêm 1 hình vuông và nói “sáu hình vuông lấy thêm 1 HV là bảy hình vuông” - Gọi HS M1( Sùng, Mua..) nhắc lại “ có 7 hình vuông” - Cho hs quan sát các tranh vẽ còn lại và giải thích “sáu chấm tròn thêm 1 chấm chấm tròn” - Gọi HS M1( Chính, Mái...) nhắc lại. + KL: bảy hình vuông, bảy hs, bảy chấm tròn, đều có số lượng bằng nhau là bảy. * Bước 2: Gthiệu số 7 in và số 7 viết. - Giơ tấm bìa có số 7. - Nhận biết thứ tự số 7 trong dãy số 1, 2, 3, 4, 5, 6,7. - HD HS M1( Lùng, Xá Xuân..) đếm từ 1 đến 7 và ngược lại. - Giúp hs nhận ra số liền sau số 6 trong dãy số 1,2,3,4,5,6,7. B. Thực hành: * Mục tiêu: Giúp HS nhận biết được số 7. Đọc viết được số 7. * Cách tiến hành: HĐ cá nhân, lớp. * Bài 1:Viết số 7. - HD HS cách viết số 7. -Y/c HS cả lớp viết bảng con số 7. - Nhận xét, sửa sai. * Bài 2: Số? - Gọi HS M1( Hòa, Mua..) nêu yêu cầu. - HD Hs quan sát tranh và điền số. - Gọi HS M1( Xuân, Chính...) lên bảng làm. - Lớp làm vào vở. - Nhận xét, bổ xung. 7 7 Tranh 1: Tranh 2: 7 Tranh 3: * Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống. - Gọi HS M2( Say, Sáng..) nêu yêu cầu. - HD Hs quan sát tranh và điền số. - Gọi HS M2( Trai, Bằng...) lên bảng làm. - Lớp làm vào vở. - Nhận xét, bổ xung. 1 2 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2 1 * Bài 4: - Gọi HS M2( Tùng, Pú..) nêu yêu cầu. - HD HS làm bài. - Gọi HS M2( Bằng, thăng...) lên bảng làm. - Lớp làm vào vở. - Nhận xét, bổ xung. > 7 > 3 2 2 = 6 5 4 3. Củng cố bài. 4. Dặn dò: Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài sau. * Lớp trưởng lên điều hành. * Ban văn nghệ điều hành. - Cho lớp hát một bài. * Ban học tập điều hành. - Mời 1 bạn viết số 6, một bạn điền dấu > ; < làm bài: 2 .... 6 6 ... 4 - Nhận xét tuyên dương. - Quan sát, trả lời câu hỏi. - 2- 3 HS M2( Thăng, Say...). - Quan sát thực hiện trả lời câu hỏi. - 2->3 hs. - 2->3 hs. - Đọc ĐT + CN. - Đếm xuôi và đếm ngược 7 liền sau 6. - Nghe, ghi nhớ. - Viết bảng con. - Nêu yêu cầu. - Lắng nghe. - Lên làm bài. - Nhận xét chữa bài. - Nêu yêu cầu. - 3 hs lên bảng làm. - Lớp làm vào vở. - Nhận xét bài bạn. - Nghe. - Nêu yêu cầu. - 2 hs lên bảng làm. - Lớp làm vào vở. - Nhận xét bài bạn. * Ban học tập điều hành. - Mời 1 bạn cho biết số 7 lớn hơn những số nào? - Nhận xét tuyên dương. ĐIỀU CHỈNH- BỔ SUNG .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ____________________________________________ Tiết 3+ 4: Tiếng việt ÂM /ch/ ________________________________________________________________ Buổi chiều: Tiết 1: Tiếng việt ÂM / ch/ ________________________________________ Tiết 2: Luyện tiếng việt HƯỚNG DẪN LUYỆN ĐỌC ________________________________________ Tiết 3: Luyện toán HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TẬP I. Mục tiêu: Giúp hs củng cố về số 7, làm các bài tập viết số, điền số, điền dấu. Rèn cho học sinh làm các bài tập đúng chính xác,trình bày khoa học. GD Hs chăm chỉ học tập, có tính tự giác, tính chính xác. II. Chuẩn bị: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành. Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày, thảo luận. Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: Giáo viên: Bộ đồ dùng Học sinh: Que tính, Sách giáo khoa. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của hoc sinh 1. Khởi động. - Theo dõi, chào lại học sinh. - Theo dõi kết hợp hướng dẫn. - Theo dõi bổ sung. 2. Bài mới: A. Giới thiệu bài (ghi bảng) B. Luyện tập: * Mục tiêu: Giúp HS cúng cố về số 7, làm các bài tập viết số, điền số, điền dấu. * Cách tiến hành: HĐ cá nhân, lớp, nhóm. * Bài1: . - Gọi HS M1( Nam, Đan...) đọc đầu bài. - HD và y/c HS làm bài. - Gọi HS M1( Mái, Chính...) lên làm bài. - Nhận xét, chữa bài. - Y/c hs đọc. * Bài 2: - Gọi HS M2( Sáng, Say..) nêu yêu cầu. - HD và yêu cầu HS làm bài. - Gọi HS M1( Hòa, Lùng...) lên làm bài. - Nhận xét, chữa bài. * Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống. - HD và gọi HS M2( Trai, Giàng...) lên bảng, hs dưới lớp làm vào vở. - Nhận xét, chữa bài: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. - Y/c hs đọc. 3. Củng cố bài: 4. Dặn dò: Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài sau. * Ban văn nghệ điều hành. - Cho lớp hát một bài. * Ban học tập điều hành. - Mời 1 bạn viết số 8, một bạn điền dấu > ; <; = làm bài: 5 .... 8 8 ... 2 - Nhận xét tuyên dương. - 1 hs đọc. - Nghe. - Lên làm bài. - Đọc c/n – đ/t. - Nêu yêu cầu. - Nghe. - Lên làm bài. - Lên làm bài. - Đổi vở, nhận xét. - Đọc c/n – đ/t. * Ban học tập điều hành. - Mời 1 bạn cho biết số 8 lớn hơn những số nào? - Nhận xét tuyên dương. ĐIỀU CHỈNH- BỔ SUNG ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ________________________________________________________________ Thứ ba ngày 25 tháng 9 năm 2018 Ngày soạn: 23/09/2018 Ngày giảng: 25/09/2018 Buổi sáng: Tiết 1 + 2 : Tiếng việt ÂM /d/ _________________________________________ Tiết 3: Toán SỐ 8 I. Mục tiêu: Biết 7 thêm 1 là 8, viết số ; đọc, đếm được từ 1 - 8; biết so sánh các số trong phạm vi 8, biết vị trí số 8 trong dãy số từ 1- 8. Rèn cho học sinh đọc, viết số 8 đúng chính xác. Làm các bài tập viết số vào ô trống, điền dấu đúng chính xác. Giáo dục ý thức chăm chỉ học tập, độc lập chính xác,vận dụng toán học vào cuộc sống. II. Chuẩn bị: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành. Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày, thảo luận. Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: Giáo viên: Bộ đồ dùng Học sinh: Que tính, Sách giáo khoa. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của hoc sinh 1. Khởi động. - Theo dõi, chào lại học sinh. - Theo dõi kết hợp hướng dẫn. - Theo dõi bổ sung. 2. Bài mới: A. Giới thiệu – ghi đầu bài. B. Dạy học bài mới. * Giới thiệu số 8: * Mục tiêu: Biết 7 thêm 1 là 8, viết số ; đọc, đếm được từ 1 – 8. * Cách tiến hành: HĐ lớp,cá nhân. - Có 7 bạn đang chơi 1 bạn chạy tới, có tất cả mấy bạn? - Y/c HS M1( Chính, Sùng...) nhắc lại . - Làm tương tự với 8 hình vuông, 8 chấm tròn, 8 con tính . - Y/c HS cả lớp đọc . + Giới thiệu số 8 in và số 8 viết. - Giơ tấm bìa có số 8 y/c hs đọc. + Nhận biết thứ tự số 8 trong dãy số 1,2,3,4,5,6,7,8. C. Thực hành: * Mục tiêu: Biết 7 thêm 1 là 8, viết số ; đọc, đếm được từ 1 - 8; biết so sánh các số trong phạm vi 8, biết vị trí số 8 trong dãy số từ 1- 8. * Cách tiến hành: HĐ cá nhân, lớp, nhóm * Bài 1: Viết số 8 . - Cho hs nhận ra số liền sau số 7 là số 8. - HD cách viết số 8, vừa viết vừa HD. - Y/c HS viết vào vở ô ly. - Theo dõi, giúp đỡ HS M1( Nam, Sùng...) viết. * Bài 2: viết số thích hợp vào ô trống: - HD viết số vào ô trống . - Yêu cầu HS M2( Bằng, Thăng...) nêu cấu tạo của số 8. + 8 gồm 7 và 1 + 8 gồm 6 và 2 + 8 gồm 4 và 4 + 8 gồm 5 và 3 * Bài 3: viết số thích hợp vào ô trống . - Cho HS M1( Mái, Xá..) nhắc lại cấu tạo. - HD học sinh làm bài. - Gọi HS M2( Pú, Trai....) lên bảng làm. - yêu cầu lớp làm vào vở. - Nhận xét, sửa sai. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 * Bài 4: điền dấu > < = - Gọi HS M2( Say, Sáng..) nêu yêu cầu. - Gọi HS M2( Lùng, Giàng...) lên bảng làm bài. - Lớp làm vào vở. - Nhận xét, sửa sai. 8 > 7 8 > 6 5 < 8 8 = 8 7 5 8 > 4 3. Củng cố bài: 4. Dặn dò: Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài sau. * Lớp trưởng lên điều hành. * Ban văn nghệ điều hành. - Cho lớp hát một bài. * Ban học tập điều hành. - Mời 1 bạn viết số 7, một bạn điền dấu > ; < làm bài: 4 .... 7 7 ... 3 - Nhận xét tuyên dương. - HS chú ý nghe - Nhắc lại. - Đọc CN + ĐT. - Nhận biết số 8 liền sau số 7. - Đếm xuôi và đếm ngược. - Nghe, quan sát. - Viết vào vở. - Nghe. - Hs nêu cấu tạo. - 2 > 3 hs nhắc lại bài. - Nghe. - 2 hs lên bảng làm bài . - Lớp làm bài vào vở. - Nhận xét bài bạn. - Nêu yêu cầu. - 4 hs lên bảng làm bài. - Lớp làm vào vở. - Nhận xét bài bạn. * Ban học tập điều hành. - Mời 1 bạn cho biết số 8 lớn hơn những số nào? - Nhận xét tuyên dương. ĐIỀU CHỈNH- BỔ SUNG ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. __________________________________________ Tiết 4: Luyện toán HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TẬP I. Mục tiêu: Giúp hs củng cố về số 8, làm các bài tập viết số, điền số, điền dấu. Rèn cho học sinh làm các bài tập đúng chính xác,trình bày khoa học. GD Hs chăm chỉ học tập, có tính tự giác, tính chính xác. II. Chuẩn bị: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành. Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày, thảo luận. Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: Giáo viên: Bộ đồ dùng Học sinh: Que tính, Sách giáo khoa. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của hoc sinh 1. Khởi động. - Theo dõi, chào lại học sinh. - Theo dõi kết hợp hướng dẫn. - Theo dõi bổ sung. 2. Bài mới: A. Giới thiệu bài (ghi bảng) B. Luyện tập: * Mục tiêu: Giúp HS củng cố về cấu tạo của số 8, biết so sánh số lượng trong phạm vi 8. * Cách tiến hành: HĐ lớp, cá nhân, nhóm. * Bài1: - Gọi HS M1( Xuân, Đan...) đọc đầu bài. - HD HS làm bài. - Gọi HS M1( Sùng, Nam...) lên bảng làm bài. - Nhận xét, chữa bài. * Bài 2: - Gọi HS M1( Giàng, Mua...) nêu yêu cầu. - HD HS làm bài. - Gọi HS M1( Xuân, Mái...) lên làm bài. - Nhận xét, chữa bài. * Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống. - HD và gọi hs lên bảng, hs dưới lớp làm vào vở. - Nhận xét, chữa bài: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. - Y/c hs đọc. 3. Củng cố dặn dò: - Hướng dẫn nêu câu hỏi. - Nhận xét bổ sung. 4. Dặn dò: Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài sau. * Ban văn nghệ điều hành. - Cho lớp hát một bài. * Ban học tập điều hành. - Mời 1 bạn viết số 8, một bạn điền dấu > ; <; = làm bài: 5 .... 8 8 ... 2 - Nhận xét tuyên dương. - 1 hs đọc. - Nghe. - Lên làm bài. - Nghe. - Nêu. - Nghe. - Lên làm bài. - Nghe, 2 hs lên làm bài. - Đổi vở, nhận xét. - Đọc c/n – đ/t. * Ban học tập điều hành. - Mời 1 bạn cho biết số 8 lớn hơn những số nào? - Nhận xét tuyên dương. ĐIỀU CHỈNH- BỔ SUNG .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ________________________________________________________________ Buổi chiều: Tiết 1: Tiếng việt ÂM / d/ __________________________________________ Tiết 2: Thủ công Tiết 3: Luyện tiếng việt HƯỚNG LUYỆN VIẾT ________________________________________________________________ Thứ tư ngày 26 tháng 9 năm 2018 Ngày soạn: 24/09/2018 Ngày giảng: 26/09/2018 Buổi sáng: Tiết 1 + 2: Tiếng việt ÂM / đ/ Tiết 3: Toán SỐ 9 I. Mục tiêu: Biết 8 thêm 1 là 9, viết số 9; đọc, đếm được từ 1 - 9; biết so sánh các số trong phạm vi 9, biết vị trí số 9 trong dãy số từ 1- 9. Giáo dục HS chăm chỉ học tập, có tính tự giác, tính chính xác. II. Chuẩn bị: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành. Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày, thảo luận. Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: Giáo viên: Bộ đồ dùng Học sinh: Que tính, Sách giáo khoa. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Khởi động. - Theo dõi, chào lại học sinh. - Theo dõi kết hợp hướng dẫn. - Theo dõi bổ sung. 2. Bài mới: A. Giới thiệu – ghi đầu bài. B. Giới thiệu số 9: * Mục tiêu: Biết 8 thêm 1 là 9, viết số 9; đọc, đếm được từ 1 – 9. * Cách tiến hành: HĐ lớp, cá nhân. - Có 8 bạn đang chơi 1 bạn chạy tới có tất cả mấy bạn? - Y/c HS M2( Tùng, Ngoan...) nhắc lại. - Với 9 hình vuông, chín chấm tròn, chín con tính HD tương tự. C. Thực hành: * Mục tiêu: Giúp HS củng cố về cấu tạo của số 9, biết so sánh các số trong phạm vi 9. * Bài 1: viết số 9. - Cho hs nhận biết số 9 in và số 9 viết. - Y/c HS m1( Đan, Sùng...) đọc . - Cho HS M1( Nam, Mua...) đếm từ 1 đến 9 và ngược lại. - Nhận xét sửa sai. - HD viết, vừa viết vừa HD quy trình. Ǯǯ9ǯ9ǯǯ - Y/c HS cả lớp viết vào vở. - Nhận xét sửa sai. * Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống. - HD hs viết số thích hợp vào ô trống. - Y/c HS M2( Say, Lùng...) trả lời câu hỏi để hs nhận ra cấu tạo của số 9. - Nhận xét sửa sai. - 9 gồm: 8 và 1 ó 1 và 8 7 và 2 ó 2 và 7 6 và 3 ó 3 và 6 5 và 4 ó 4 và 5 * Bài 3: Điền dấu thích hợp vào ô trống. - HD HS so sánh các số trong phạm vi 9. - Gọi HS M2( Sáng, Pú..) lên bảng làm bài. - Nhận xét, sửa sai . 8 5 9 > 8 9 > 8 8 7 9 = 9 7 6 * Bài 4: Số? ( HĐ nhóm) - HD HS thảo luận nhóm tìm hiêủ cách làm. - HD HS làm bài. - Gọi HS M2( Tùng, Bằng...) lên bảng làm. - Nhận xét, sửa sai. 8 < 9 7 < 8 7 < 8 < 9 9 > 8 8 < 7 6 < 7 < 8 3. Củng cố bài: 4. Dặn dò: Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài sau. * Lớp trưởng lên điều hành. * Ban văn nghệ điều hành. - Cho lớp hát một bài. * Ban học tập điều hành. - Mời 1 bạn viết số 8, một bạn điền dấu >; < làm bài: 5....8 8....2 3....4 - Nhận xét tuyên dương. - Quan sát – trả lời. - 2->3 hs nhắc lại. - Nhận biết số 9. - Đọc CN+ ĐT. - Đếm xuôi và đếm ngược. - Quan sát, ghi nhớ. - Viết vào vở. - Nghe, ghi nhớ. -Trả lời câu hỏi. - Quan sát, ghi nhớ. - 3 hs lên bảng làm. - Nhận xét bài bạn. - Nghe, trả lời câu hỏi. - Làm vào vở. - 3 hs lên bảng làm. - Nhận xét bài bạn. * Ban học tập điều hành. - Mời 1 bạn cho biết số 9 lớn hơn những số nào? - Nhận xét tuyên dương. ĐIỀU CHỈNH- BỔ SUNG ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ________________________________________________________________ Buổi chiều: Tiết 1: Tiếng việt ÂM / đ / _________________________________________ Tiết 2: Luyện toán HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TẬP I. Mục tiêu: Giúp hs củng cố về số 9, làm các bài tập khoanh vào số bé nhất và xếp hình theo mẫu. Rèn cho học sinh làm các bài tập đúng chính xác. Giáo dục HS chăm chỉ học tập, có tính tự giác, tính chính xác. II. Chuẩn bị: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành. Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày, thảo luận. Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: Giáo viên: Bộ đồ dùng Học sinh: Que tính, Sách giáo khoa. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của hoc sinh 1. Khởi động. - Theo dõi. - Theo dõi bổ sung. 2. Bài mới: A. Giới thiệu bài (ghi bảng) B. Luyện tập: * Mục tiêu: Giúp hs củng cố về số 9, làm các bài tập khoanh vào số bé nhất và xếp hình theo mẫu. * Cách tiến hành: HĐ lớp, cá nhân. * Bài 1: - Gọi HS M1( Chính, Mái...) đọc đầu bài. - HD HS làm bài. - Gọi HS M1( Đan, Nam...) lên làm bài. - HS dưới lớp làm vào vở. - Nhận xét, chữa bài. * Bài 2: - Gọi HS M1( Mua, Sùng...) nêu yêu cầu. - Gọi HSM1( Xá, Xuân...) lên làm bài. - Nhận xét, chữa bài. - Số cần điền: 2, 3, 6, 8, 0. - Y/c HS M1( Sùng, Nam...) đọc bài. * Bài 3: - Gọi HS M2( Bằng, Trai...) nêu yêu cầu. - HD và gọi HS M2( Pú, Giàng...) lên bảng làm bài. - HS dưới lớp làm vào vở. - Nhận xét, chữa bài. 3. Củng cố bài: 4. Dặn dò: Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài sau. * Ban văn nghệ điều hành. * Ban học tập điều hành. - Mời 1 bạn lên điền dấu >; < ; = 2....6 4.....4 6....4 - Nhận xét tuyên dương. - 1 hs đọc. - Nghe, 1 hs lên bảng. - Làm bài vào vở. - Nhận xét và chữa bài. - Nêu yêu cầu. - Lên làm bài. - Đọc c/n – đ/t. - Lên làm bài. - Nghe, 2 hs lên bảng. - Lớp làm bài, đổi vở, nhận xét. * Ban học tập điều hành. - Mời 2 bạn làm bài tập: (; =) 4......7 ; 8.....3 - Nhận xét tuyên dương. ĐIỀU CHỈNH- BỔ SUNG .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ___________________________________________ Tiết 3: Luyện tiếng việt HƯỚNG DẪN LUYỆN ĐỌC _____________________________________________________________ Thứ năm ngày 27 tháng 9 năm 2018 Ngày soạn: 25/09/2018 Ngày giảng: 27/09/2018 Buổi sáng: Tiết 1: Toán SỐ 0 I. Mục tiêu: Viết được số 0; đọc và đếm được từ 0 - 9; biết so sánh số 0 với các só trong phạm vi 9, nhận biết được vị tri số 9 trong dãy số từ 1 – 9. Làm được các bài tập:1, 2, 3, 4. Giáo dục HS chăm chỉ học tập, có tính tự giác, tính chính xác. II. Chuẩn bị: 1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành. Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày, thảo luận. Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân. 2. Đồ dùng dạy học: Giáo viên: Bộ đồ dùng Học sinh: Que tính, Sách giáo khoa. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của hoc sinh 1. Khởi động. - Theo dõi, chào lại học sinh. - Theo dõi kết hợp hướng dẫn. - Theo dõi bổ sung. 2. Bài mới: A. Giới thiệu bài (ghi bảng) B. Lập số 0: * Mục tiêu: Viết được số 0; đọc và đếm được từ 0 – 9. * Cách tiến hành: HĐ lớp, cá nhân, nhóm. - Cho hs lấy 4 que tính lần lượt bớt đi mỗi lần hỏi hs còn mấy cho đến lúc hết. - Cho hs quan sát tranh sgk và hỏi. ? 3 con cá lấy đi 1 con cá còn mấy con cá? ? 2 con lấy đi 1 con còn mấy con cá? ? 1 con lấy đi 1 con còn mấy con cá? - Giới thiệu số 0 in và số 0 viết. - Giờ tấm bìa có số 0 và cho hs đọc. - Nhận biết vị trí số 0 . - Cho hs quan sát hình sgk. ? Có mấy chấm tròn? - Ghi số ở dưới. – –– –– – –– –– ––– –– ––– ––– –––– ––– ––––– ––– ––––– –––– 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - Cho hs đọc xuôi từ 0 đến 9 và ngược lại. - Gợi ý để hs thấy số 0 là số bé nhất. C. Thựchành: * Bài 1: Viết số 0. - HD hs viết số 0 vừa viết vừa HD cách viết. ǰǰ0ǰ0ǰǰ - Y/c HS cả lớp viết vào vở. - Nhận xét, sửa sai. * Bài 2: viết số thích hợp vào ô trống - Gọi HS M2( Sáng, Ngoan...) nêu yêu cầu. - Hướng dẫn hs làm bài. - Gọi HS M1( Xá, Xuân...) lên bảng làm bài. - Lớp làm vào vở. - Nhận xét bài bạn. 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * Bài 3: - Gọi HS M2( Tùng, Lùng...) nêu yêu cầu. - HD HS làm mẫu. - Gọi HS M1( Sùng, Hòa...) lên làm bài. - Nhận xét và chữa bài. * Bài 4: Điền dấu: , = ? - Gọi HS M2( Bằng, Sáng...) nêu yêu cầu. - Mời HS M2( Say,Ngoan...) lên bảng, lớp làm bảng con. - Gv và hs chữa bài 0 0 2 > 0 8 > 0 0 < 3 0 0 0 < 2 3. Củng cố bài: 4. Dặn dò: Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài sau. * Lớp trưởng lên điều hành. * Ban văn nghệ điều hành. * Ban học tập điều hành. - Mời 1 bạn viết số 9, một bạn điền dấu > ; < làm bài: 7 .... 9 9 ... 4 - Nhận xét tuyên dương. - Lấy 4 que tính lần lượt bớt đi cho hết. - Quan sát trả lời câu hỏi. - HS M2( Thăng, Say..) trả lời - HS M1( Nam, Mua..) nhắc lại. - Đọc ĐT + CN. - Quan sát trả lời. - Đọc ĐT + CN. - Nghe, ghi nhớ. - Lắng nghe. - Viết vào vở. - Nêu yêu cầu. - 4 hs lên bảng làm. - Lớp làm vào vở. - Nhận xét bài bạn. - Nêu yêu cầu. - Nghe. - Làm bảng con. - Nhận xét chữa bài. - Nêu yêu cầu. - Làm bài. - Nghe, ghi nhớ. * Ban học tập điều hành. - Mời 1 bạn cho biết số 0 nhỏ hơn những số nào? - Nhận xét tuyên dương. ĐIỀU CHỈNH- BỔ SUNG ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... _________________________________________ Tiết 2+ 3: Tiếng việt ÂM / e / _____________________________________________________________ Buổi chiều: Tiết 1: Tiếng việt ÂM / e / ________________________________________ Tiết 2: Thể dục _________________________________________ Tiết 3: Âm nhạc ________________________________________________________________ Thứ sáu ngày 28 tháng 9 năm 2018 Ngày soạn: 26/09/2018 Ngày giảng: 28/09/2018 Tiết 1: Tự nhiên xã hội _____________________________________________ Tiết 2+ 3+ 4: Tiếng việt ÂM / ê / Tiết 5: sinh hoạt lớp NHẬN XÉT CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN ________________________________________________________________

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an Tuan 5 Lop 1_12423380.doc