Giáo án các môn lớp 1 - Tuần 28 - Trường TH Phạm Hồng Thái

1.Ổn định

2.HD HS làm vở bài tập

*Bài 1: Có 17 quả cam, đã ăn 5 quả cam. Hỏi còn lại mấy quả cam?

GV HD HS tự tóm tắt và tự giải vào vở .

+Lưu ý cụm từ “đã ăn ”

Thu chấm một số bài-Nhận xét- tuyên dương

*Bài 2: Mẹ nuôi 19 con gà, mẹ đã bán 9 con gà.Hỏi mẹ còn mấy con gà?

GV HD HS tự tóm tắt và tự giải vào vở .

+Lưu ý cụm từ “ Đã bán đi ”

Thu chấm một số bài- Nhận xét - tuyên dương

 

doc23 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 26/11/2018 | Lượt xem: 96 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án các môn lớp 1 - Tuần 28 - Trường TH Phạm Hồng Thái, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ tư ngày 18 tháng 3 năm 2015 Tiếng việt (Tăng cường): Luyện viết I.Mục tiêu: Giúp HS: -Viết đúng,đẹp các chữ hoa: H, I, K -nghe đọc để viết được đoạn văn 3-4 câu. II.Chuẩn bị: - Sách giáo khoa. III.Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1.Ổn định 2.Luyện viết bảng con: -Cho HS viết các chữ hoa: H, I, K Nhận xét 3.Trò chơi: Xì điện -Cho hs hát các bài hát về Thiếu nhi. *Luyện viết bài chính tả (GV chọn) -GV hướng dẫn hs viết vào vở -Gv uốn nắn chữ cho hs -Chấm, nhận xét 4.Nhận xét tiết học: -Tuyên dương những HS viết chữ đẹp, tích cực trong học tập. -HS viết vào bc -HS thực hiện -Viết vào vở Thứ năm ngày 19 tháng 3 năm 2015 Tiếng việt (Tăng cường): Luyện viết I.Mục tiêu: Giúp HS: -Viết 1 số vần khó ở các bài tập đọc đã học. -Nghe viết được đoạn văn 3-4 câu. II.Chuẩn bị: - Sách giáo khoa. III.Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1.Ổn định 2.Luyện viết bảng con: -Cho HS viết các vần: hàng xoan, xao xuyến, lảnh lót, thơm phức, đất nước, gửi nghìn, lờichúc, vững vàng.. Nhận xét 3.Trò chơi: Thi múa hát tự chọn -Cho hs xung phong lên múa *Luyện viết chính tả (GV tự chọn) -GV hướng dẫn hs viết chữ cỡ nhỏ vào vở -Gv uốn nắn chữ cho hs -Chấm, nhận xét 4.Nhận xét tiết học: -Tuyên dương những HS viết chữ đẹp, tích cực trong học tập. -HS viết vào bc -HS tham gia trò chơi -Viết vào vở Thứ tư ngày 18 tháng 3 năm 2015 Tiếng việt:(Tăng cường) LUYỆN ĐỌC: Ngôi nhà I.Mục tiêu: GiúpHS: - Đọc trơn tốt bài tập đọc, phát âm chuẩn các tiếng có vần iêu, yêu. -Tìm được tiếng, từ, câu chứa vần iêu, yêu. II.Chuẩn bị: - Bảng con,bảng gài. II.Các hoạt động dạy học Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1.Ổn định 2.Luyện tập: a/Luyện đọc Gọi HS nhắc lại tên bài tập đọc đã học Yêu cầu HS đọc ở SGK kết hợp trả lời câu hỏi *Trò chơi: Thi đọc hay, diễn cảm Mỗi tổ cử 1 bạn thi đọc Nhận xét - tuyên dương b/Tìm tiếng, từ, câu có vần iêu, yêu . Trò chơi: *Thi tìm tiếng, từ, có vần iêu, yêu. GV yêu cầu HS lấy bảng con tự tìm tiếng, từ rồi ghi vào. Sau đó các tổ thi với nhau- tổ nào tìm được nhiều tiếng, từ hay -tổ đó thắng. Nhận xét- tuyên dương *Thi nói câu tiếp sức 4 tổ chơi tiếp sức- tổ nào nói được câu đúng, hay -tổ đó thắng. Nhận xét - tuyên dương. Chọn một vài HS lên bảng viết Nhận xét . 3.Củng cố -Dặn dò: Nhận xét tiết học. Xem trước bài:Quà của bố. Hát HS đọc cá nhân, nhóm, tổ tiếp nối- lớp đồng thanh Các tổ thi với nhau Nhận xét 4 Tổ tham gia Tổ 1& 2: vần iêu Tổ 3& 4: vần yêu HS đọc các nhân HS tham gia chơi Lớp viết vở HS đọc cá nhân đồng thanh Thứ ba ngày 19 tháng 3 năm 2013 Toán(Tăng cường) : Giải toán có lời văn I.Mục tiêu: Giúp HS: -Củng cố kĩ năng giải và trình bày bài giải bài toán có lời văn. II.Các hoạt động Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn định 2.HD HS làm vở bài tập *Bài 1: An có 7 viên bi, An cho Bảo 3 viên bi. Hỏi An còn lại mấy viên bi? Tóm tắt Có : ..... viên bi Cho : ..... viên bi Còn lại : ..... viên bi ? GV HD HS tự giải vào vở bài tập. +Lưu ý cụm từ “Cho đi ” Thu chấm một số bài-Nhận xét- tuyên dương *Bài 2: Mẹ nuôi 10 con lợn, mẹ đã bán 2 con lợn.Hỏi mẹ còn mấy con lợn ? Tiến hành các bước tương tự như trên. +Lưu ý cụm từ “ Đã bán đi ” Thu chấm một số bài- Nhận xét - tuyên dương Giải lao *Bài 3: Đàn gà có 16 con, 6 con đã vào chuồng. Hỏi còn bao nhiêu con gà chưa vào chuồng ? Lưu ý cụm từ “ Đã vào chuồng”- “Chưa vào chuồng” Thu chấm một số bạn-Nhận xét - Sửa sai. *Bài 4: Trò chơi: Ai nhanh hơn Giải bài toán theo tóm tắt ở vở BT Nhận xét - tuyên duơng 3.Củng cố - dặn dò: Nhận xét tiết học Xem trước bài Luyện tập. 2 HS đọc đề toán 1HS lên bảng điền tóm tắt - Lớp điền số vào vở BT 1 HS lên giải - lớp làm vở BT 2 HS đọc đề toán 1HS lên bảng điền tóm tắt Đọc lại tóm tắt 1 HS lên giải - lớp làm vở BT 2 HS đọc đề toán 1HS lên bảng điền tóm tắt Đọc lại tóm tắt 1 HS lên giải - lớp làm vở BT 2 HS đọc tóm tắt Mỗi đội 1 em lên giải toán nhanh. Nhận xét Thứ năm ngày 19 tháng 3 năm 2015 Tiếng việt:(Tăng cường): LUYỆN ĐỌC: Quà của bố I.Mục tiêu: GiúpHS: - Đọc trơn tốt bài tập đọc, phát âm chuẩn các tiếng có vần oan, oat - Tìm được tiếng, từ, câu chứa vần oan, oat * HSKT đọc được một số từ ngữ: lần nào, về phép, luôn luôn, vững vàng II.Chuẩn bị: - Bảng con,SGK II.Các hoạt động dạy học Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò 1.Ổn định 2.Luyện tập: a/Luyện đọc Gọi HS nhắc lại tên bài tập đọc đã học Yêu cầu HS đọc ở SGK kết hợp trả lời câu hỏi. *Trò chơi: Thi đọc hay, diễn cảm Mỗi tổ cử 1 bạn thi đọc Nhận xét - tuyên dương b/Tìm tiếng, từ, câu có vần oan. Trò chơi: *Thi tìm tiếng, từ, có vần oan, oat. GV yêu cầu HS lấy bảng con tự tìm tiếng, từ rồi ghi vào. Sau đó các tổ thi với nhau- tổ nào tìm được nhiều tiếng, từ hay -tổ đó thắng. Nhận xét- tuyên dương *Thi nói câu tiếp sức có vần oan, oat. 4 tổ chơi tiếp sức- tổ nào nói được câu đúng, hay -tổ đó thắng. Nhận xét - tuyên dương. Chọn một vài HS lên bảng viết Nhận xét . 3.Củng cố -Dặn dò: Nhận xét tiết học. Về đọc và trả lời lại câu hỏi SGK. Xem trước bài: Đầm sen Hát HS đọc cá nhân, nhóm, tổ tiếp nối- lớp đồng thanh * HS K, G đọc diễn cảm Các tổ thi với nhau Nhận xét 4 Tổ tham gia Tổ 1& 2: vần oan Tổ 3& 4: vần oat HS đọc các nhân HS tham gia chơi Lớp viết vở HS đọc cá nhân đồng thanh Thứ năm ngày 21 tháng 3 năm 2010 Toán(Tăng cường) : Luyện tập I.Mục tiêu: Giúp HS rèn luện kĩ năng: -Giải bài toán có lời văn. -Thực hiện nhanh phép cộng, trừ trong phạm vi các số đã học. II.Các hoạt động Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn định 2.HD HS làm vở bài tập *Bài 1: Có 17 quả cam, đã ăn 5 quả cam. Hỏi còn lại mấy quả cam? GV HD HS tự tóm tắt và tự giải vào vở . +Lưu ý cụm từ “đã ăn ” Thu chấm một số bài-Nhận xét- tuyên dương *Bài 2: Mẹ nuôi 19 con gà, mẹ đã bán 9 con gà.Hỏi mẹ còn mấy con gà? GV HD HS tự tóm tắt và tự giải vào vở . +Lưu ý cụm từ “ Đã bán đi ” Thu chấm một số bài- Nhận xét - tuyên dương Giải lao *Bài 3:Điền số thích hợp vào ô trống Trò chơi: Ai nhanh - Ai đúng 15 - 2 + 5 19 - 7 - 2 13 + 6 - 5 10 + 8 - 7 Nhận xét - tuuyên dương. 3.Củng cố - dặn dò: Nhận xét tiết học Xem trước bài Luyện tập. 2 HS đọc đề toán 1HS lên bảng viết tóm tắt 1 HS lên giải - lớp làm vở 2 HS đọc đề toán 1HS lên bảng viết tóm tắt 1 HS lên giải - lớp làm vở. 4 tổ tham gia chơi điền số tiếp sức mỗi tổ 2 HS Nhận xét Thứ ba ngày 17 tháng 3 năm 2015 Toán +: LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: Giúp HS - Củng cố kĩ năng giải và trình bày bài giải bài toán có lời văn. II. Chuẩn bị - Bảng phụ, bảng con. III. Các hoạt động Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Ổn định 2. Luyện tập Bài 1: An có 7 viên bi, An cho Bảo 3 viên bi. Hỏi An còn lại mấy viên bi? Tóm tắt Có : ..... viên bi Cho : ..... viên bi Còn lại : ..... viên bi ? - GV hướng dẫn HS tự giải vào vở bài tập. - Lưu ý cụm từ “Cho đi ” - Thu chấm một số bài - Nhận xét - tuyên dương Bài 2: Mẹ nuôi 10 con lợn, mẹ đã bán 2 con lợn.Hỏi mẹ còn mấy con lợn ? - Tiến hành các bước tương tự như trên. - Lưu ý cụm từ “ Đã bán đi ” - Thu chấm một số bài- Nhận xét - tuyên dương Giải lao Bài 3: Đàn gà có 16 con, 6 con đã vào chuồng. Hỏi còn bao nhiêu con gà chưa vào chuồng ? - Lưu ý cụm từ “ Đã vào chuồng”- “Chưa vào chuồng” - Thu chấm một số bài - Nhận xét - Sửa sai. Bài 4: Trò chơi: Ai nhanh hơn - Giải bài toán theo tóm tắt ở vở BT - Nhận xét - tuyên dương Bài 5: (HS khá, giỏi) Có một thanh gỗ được cưa thành hai mảnh dài 30 cm và 60 cm . Hỏi thanh gỗ lúc đầu dài bao nhiêu xăng ti mét? - Yêu cầu HS giải vào bảng con - Tuyên dương 3 HS giải nhanh nhất 3.Củng cố - dặn dò - Nhận xét tiết học - Xem trước bài Luyện tập. - Hát - 2 HS đọc đề toán - 1HS lên bảng điền tóm tắt - Lớp điền số vào vở BT - 1 HS lên giải - Lớp làm vở BT - 2 HS đọc đề toán - 1HS lên bảng điền tóm tắt - Đọc lại tóm tắt - 1 HS lên giải - lớp làm vở BT - 2 HS đọc đề toán - 1HS lên bảng điền tóm tắt - Đọc lại tóm tắt - 1 HS lên giải - lớp làm vở BT - 2 HS đọc tóm tắt - Mỗi đội 1 em lên giải toán nhanh. - Nhận xét - HS giải nhanh vào bảng con Thứ tư ngày 18 tháng 3 năm 2015 Toán+: LUYỆN TẬP I. Mục tiêu : Giúp HS - Củng cố kĩ năng giải và trình bày bài giải bài toán có lời văn. II. Chuẩn bị - Bảng phụ, bảng con. III. Các hoạt động dạy và học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định 2. Luyện tập Bài 1: Có 6 con chim đậu trên cành, sau đó có 1 con chim bay đi. Hỏi trên cành có bao nhiêu con chim? Tóm tắt Có : .....con chim Bay đi : .....con chim Còn lại : ...... con chim ? - GV HD HS tự giải vào vở bài tập. - Lưu ý cụm từ “Bay đi ” - Thu chấm một số bài- Nhận xét- tuyên dương Bài 2: Lúc đầu trên cây có 10 quả mít. Bố hái xuống 3 quả. Hỏi trên cây còn lại mấy quả mít? Tiến hành các bước tương tự như trên. - Lưu ý cụm từ “ hái xuống” - Thu chấm một số bài - Nhận xét - tuyên dương Giải lao Bài 3: Đàn gà có 7 con, trong đó có 2 con gà trống. Hỏi trong đàn gà đó có mấy con gà mái? - Nhận xét - Sửa sai. Bài 4: Trò chơi: Ai nhanh hơn Giải bài toán theo tóm tắt sau Có : 17 quả táo Ăn : 5 quả táo Hỏi : ..... quả táo - Nhận xét - tuyên duơng Bài 5: (HS khá, giỏi) Đoạn đường dài 70cm . Con kiến đã đi được 50 cm . Hỏi con kiến còn phải đi bao nhiêu xăng ti mét nữa thì tới nơi ? - Yêu cầu HS giải vào bảng con - Tuyên dương 3 HS giải nhanh nhất 3.Củng cố - dặn dò: Nhận xét tiết học Xem trước bài: Luyện tập. - Hát - 2 HS đọc đề toán - 1HS lên bảng điền tóm tắt - Lớp điền số vào vở BT - 1 HS lên giải - lớp làm vở BT - 2 HS đọc đề toán - 1HS lên bảng điền tóm tắt - Đọc lại tóm tắt - 1 HS lên giải - lớp làm vở BT - 2 HS đọc đề toán - 1HS lên bảng điền tóm tắt - Đọc lại tóm tắt - 1 HS lên giải - lớp làm vở BT - 2 HS đọc tóm tắt - Mỗi đội 1 em lên giải toán nhanh. - Nhận xét - HS giải nhanh vào bảng con Thứ năm ngày 19 tháng 3 năm 2015 Toán+ LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: Giúp HS củng cố về: - Giải bài toán có lời văn. - Thực hiện nhanh phép cộng, trừ trong phạm vi các số đã học. II. Chuẩn bị - Bảng phụ, bảng con. III.Các hoạt động Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định 2. Luyện tập Bài 1: Có 17 quả cam, đã ăn 5 quả cam. Hỏi còn lại mấy quả cam? GV HD HS tự tóm tắt và tự giải vào vở . +Lưu ý cụm từ “đã ăn ” Thu chấm một số bài -Nhận xét- tuyên dương Bài 2: Mẹ nuôi 19 con gà, mẹ đã bán 9 con gà. Hỏi mẹ còn mấy con gà? - GV hướng dẫn HS tự tóm tắt và tự giải vào vở . - Lưu ý cụm từ “ Đã bán đi ” - Thu chấm một số bài- Nhận xét - tuyên dương Giải lao Bài 3:Điền số thích hợp vào ô trống Trò chơi: Ai nhanh - Ai đúng 15 - 2 + 5 19 - 7 - 2 13 + 6 - 5 10 + 8 - 7 - Nhận xét - tuuyên dương. Bài 4: (HS khá, giỏi) Gà mẹ ấp 28 quả trứng . Đã nở 1chục quả trứng . Hỏi còn lại mấy quả trứng chưa nở ? - Yêu cầu HS giải nhanh vào bảng con - Nhận xét, tuyên dương 3.Củng cố - dặn dò: Nhận xét tiết học Xem trước bài Luyện tập. - Hát - 2 HS đọc đề toán - 1 HS lên bảng viết tóm tắt - 1 HS lên giải - lớp làm vở - 2 HS đọc đề toán - 1HS lên bảng viết tóm tắt - 1 HS lên giải - lớp làm vở. - 4 tổ tham gia chơi điền số tiếp sức - Nhận xét - HS thi giải nhanh vào vở Tuần 28 Thứ năm ngày 20 tháng 3 năm 2014 Toán+: LUYỆN TẬP I. Mục tiêu : Giúp HS - Củng cố kĩ năng giải và trình bày bài giải bài toán có lời văn. II. Đồ dùng dạy học - Bảng phụ, bảng con. III. Các hoạt động dạy và học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định 2. Luyện tập Bài 1: Có 6 con chim đậu trên cành, sau đó có 1 con chim bay đi. Hỏi trên cành có bao nhiêu con chim? Tóm tắt Có : .....con chim Bay đi : .....con chim Còn lại : ...... con chim ? - GV HD HS tự giải vào vở bài tập. - Lưu ý cụm từ “Bay đi ” - Thu chấm một số bài- Nhận xét- tuyên dương Bài 2: Lúc đầu trên cây có 10 quả mít. Bố hái xuống 3 quả. Hỏi trên cây còn lại mấy quả mít? Tiến hành các bước tương tự như trên. - Lưu ý cụm từ “ hái xuống” - Thu chấm một số bài - Nhận xét - tuyên dương Giải lao Bài 3: Đàn gà có 7 con, trong đó có 2 con gà trống. Hỏi trong đàn gà đó có mấy con gà mái? - Nhận xét - Sửa sai. Bài 4: Trò chơi: Ai nhanh hơn Giải bài toán theo tóm tắt sau Có : 17 quả táo Ăn : 5 quả táo Hỏi : ..... quả táo - Nhận xét - tuyên duơng Bài 5: (HS khá, giỏi) Đoạn đường dài 70cm . Con kiến đã đi được 50 cm . Hỏi con kiến còn phải đi bao nhiêu xăng ti mét nữa thì tới nơi ? - Yêu cầu HS giải vào bảng con - Tuyên dương 3 HS giải nhanh nhất 3.Củng cố - dặn dò: Nhận xét tiết học Xem trước bài: Luyện tập. - Hát - 2 HS đọc đề toán - 1HS lên bảng điền tóm tắt - Lớp điền số vào vở BT - 1 HS lên giải - lớp làm vở BT - 2 HS đọc đề toán - 1HS lên bảng điền tóm tắt - Đọc lại tóm tắt - 1 HS lên giải - lớp làm vở BT - 2 HS đọc đề toán - 1HS lên bảng điền tóm tắt - Đọc lại tóm tắt - 1 HS lên giải - lớp làm vở BT - 2 HS đọc tóm tắt - Mỗi đội 1 em lên giải toán nhanh. - Nhận xét - HS giải nhanh vào bảng con Tuần 28 Thứ năm ngày 20 tháng 3 năm 2014 Toán+ LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: Giúp HS củng cố về: - Giải bài toán có lời văn. - Thực hiện nhanh phép cộng, trừ trong phạm vi các số đã học. II. Đồ dùng dạy học - Bảng phụ, bảng con. III.Các hoạt động Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định 2. Luyện tập Bài 1: Có 17 quả cam, đã ăn 5 quả cam. Hỏi còn lại mấy quả cam? GV HD HS tự tóm tắt và tự giải vào vở . +Lưu ý cụm từ “đã ăn ” Thu chấm một số bài -Nhận xét- tuyên dương Bài 2: Mẹ nuôi 19 con gà, mẹ đã bán 9 con gà. Hỏi mẹ còn mấy con gà? - GV hướng dẫn HS tự tóm tắt và tự giải vào vở . - Lưu ý cụm từ “ Đã bán đi ” - Thu chấm một số bài- Nhận xét - tuyên dương Giải lao Bài 3:Điền số thích hợp vào ô trống Trò chơi: Ai nhanh - Ai đúng 15 - 2 + 5 19 - 7 - 2 13 + 6 - 5 10 + 8 - 7 - Nhận xét - tuuyên dương. Bài 4: (HS khá, giỏi) Gà mẹ ấp 28 quả trứng . Đã nở 1chục quả trứng . Hỏi còn lại mấy quả trứng chưa nở ? - Yêu cầu HS giải nhanh vào bảng con - Nhận xét, tuyên dương 3.Củng cố - dặn dò: Nhận xét tiết học Xem trước bài Luyện tập. - Hát - 2 HS đọc đề toán - 1 HS lên bảng viết tóm tắt - 1 HS lên giải - lớp làm vở - 2 HS đọc đề toán - 1HS lên bảng viết tóm tắt - 1 HS lên giải - lớp làm vở. - 4 tổ tham gia chơi điền số tiếp sức - Nhận xét - HS thi giải nhanh vào vở Tuần 28 Thứ năm ngày 20 tháng 3 năm 2014 Toán+: LUYỆN TẬP I. Mục tiêu : - Giải bài toán có lời văn. -Thực hiện nhanh phép cộng, trừ trong phạm vi các số đã học. II. Đồ dùng dạy học - Bảng phụ, bảng con. III. Các hoạt động dạy và học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định 2. Luyện tập Bài 1: Hà vẽ được 7 hình vuông và đã tô màu được 4 hình vuông. Hỏi còn lại mấy hình vuông chưa tô màu? - GV HD HS tự tóm tắt và tự giải vào vở . - Lưu ý cụm từ “ đã tô màu ” Thu chấm một số bài - Nhận xét - tuyên dương Bài 2: Tổ em có 10 bạn, trong đó có 6 bạn gái. Hỏi tổ em có mấy bạn trai? - GV HD HS tự ghi tóm tắt và tự giải vào vở . - Thu chấm một số bài- Nhận xét - tuyên dương Giải lao Bài 3: Trong vườn có 16 cây chanh và cây cam, trong đó có 6 cây chanh. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây cam? - Chia lớp thành 2 đội giải bài toán tiếp sức - Nhận xét, sửa bài Bài 4: Gỉải bài toán theo tóm tắt (bằng hình vẽ) sau: - Yêu cầu HS giải vào bảng con - Nhận xét, sửa sai Bài 5: (HS khá, giỏi) Tủ đựng sách trong thơ viện có 18 ngăn, trong đó 6 ngăn đựng báo các loại. Hỏi còn lại bao nhiêu ngăn dùng để đựng sách? - Yêu cầu HS thi giải nhanh vào vở - Nhận xét, sửa bài 3.Củng cố - dặn dò: Nhận xét tiết học Xem trước bài Luyện tập chung - Hát - 2 HS đọc đề toán - 1HS lên bảng viết tóm tắt - 1 HS lên giải - lớp làm BC - 2 HS đọc đề toán - 1HS lên bảng viết tóm tắt - 1 HS lên giải - lớp làm vở bài tập - 2 HS đọc đề bài - HS giải tiếp sức - HS quan sát hình vẽ VBT - HS giải - HS giải nhanh vào bảng con Tuần 28 Thứ sáu ngày 21 tháng 3 năm 2014 Toán+: LUYỆN TẬP I. Mục tiêu : - Giải bài toán có lời văn. -Thực hiện nhanh phép cộng, trừ trong phạm vi các số đã học. II. Đồ dùng dạy học - Bảng phụ, bảng con. III. Các hoạt động dạy và học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định 2. Luyện tập Bài 1: Hà vẽ được 7 hình vuông và đã tô màu được 4 hình vuông. Hỏi còn lại mấy hình vuông chưa tô màu? - GV HD HS tự tóm tắt và tự giải vào vở . - Lưu ý cụm từ “ đã tô màu ” Thu chấm một số bài - Nhận xét - tuyên dương Bài 2: Tổ em có 10 bạn, trong đó có 6 bạn gái. Hỏi tổ em có mấy bạn trai? - GV HD HS tự ghi tóm tắt và tự giải vào vở . - Thu chấm một số bài- Nhận xét - tuyên dương Giải lao Bài 3: Trong vườn có 16 cây chanh và cây cam, trong đó có 6 cây chanh. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây cam? - Chia lớp thành 2 đội giải bài toán tiếp sức - Nhận xét, sửa bài Bài 4: Gỉải bài toán theo tóm tắt (bằng hình vẽ) sau: - Yêu cầu HS giải vào bảng con - Nhận xét, sửa sai Bài 5: (HS khá, giỏi) Tủ đựng sách trong thơ viện có 18 ngăn, trong đó 6 ngăn đựng báo các loại. Hỏi còn lại bao nhiêu ngăn dùng để đựng sách? - Yêu cầu HS thi giải nhanh vào vở - Nhận xét, sửa bài 3.Củng cố - dặn dò: Nhận xét tiết học Xem trước bài Luyện tập chung - Hát - 2 HS đọc đề toán - 1HS lên bảng viết tóm tắt - 1 HS lên giải - lớp làm BC - 2 HS đọc đề toán - 1HS lên bảng viết tóm tắt - 1 HS lên giải - lớp làm vở bài tập - 2 HS đọc đề bài - HS giải tiếp sức - HS quan sát hình vẽ VBT - HS giải - HS giải nhanh vào bảng con Tuần 28 Thứ sáu ngày 21 tháng 3 năm 2014 Toán+: LUYỆN TẬP I. Mục tiêu : Giúp hs: - Ôn tập giải toán có lời văn - Tính nhanh các phép tính đã học - Các hình học đã học II. Đồ dùng dạy học - Bảng phụ, bảng con. III. Các hoạt động dạy và học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định 2. Luyện tập Bài 1: Nhìn tranh vẽ, viết tiếp vào chỗ chấm để có bài toán đó: a) Mỵ làm được ...bông hoa, rồi làm thêm được... bông hoa. Hỏi....................................................? - Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, viết vào phiếu học nhóm - HS nêu kết quả - Nhận xét, sửa sai - GV HD HS tự tóm tắt và tự giải vào vở. b) Hoa gấp được.... con chim, Hoa cho em.... con chim. Hỏi ..........................................................? - Yêu cầu HS nêu miệng, viết bảng - GV HD HS tự tóm tắt và tự giải vào vở . - Thu bài chấm, nhận xét Bài 2: Trong vườn có 16 cây chanh và cây cam, trong đó có 4 cây cam. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây chanh? - Gọi hs lên bảng ghi phần tóm tắt - GV cho hs làm bài phiếu bài tập - Nhận xét - tuuyên dương. Bài 3: Ở hình vẽ bên a, có ....... hình vuông b, có .......hình tam giác Bài 4: ( HS khá, giỏi) Trên cành cao có 25 con chim đậu, cành dưới có 11 con chim đậu. Có 4 con chim bay từ cành trên xuống cành dưới đậu. Hỏi: Cành trên còn lại bao nhiêu con chim đậu? Cành dưới có bao nhiêu con chim đậu? - Nhận xét , tuyên dương 3.Củng cố - dặn dò: Nhận xét tiết học Xem trước bài Phép cộng trong phạm vi 100 - Hát - HS mở VBT/ 43 - HS đọc yêu cầu - HS thảo luận nhóm đôi, ghi tiếp vào chố chấm ở phiếu bài tập - HS giải bài toán vào vở - HS nêu - 1 HS làm bài bảng, lớp làm vở - 2 HS đọc lại đề toán - 1HS lên ghi tóm tắt và giải, lớp làm BC - Nhận xét HS đọc đề - HS nêu yêu cầu - HS làm miệng - HS nêu miệng và nêu cách tính

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctang cuong 28.doc
Tài liệu liên quan