Giáo án Chính tả 2 tuần 12 - Trường tiểu học Tứ Liên

Nghe – viết: Sự tích cây vú sữa

I.Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Nghe - viết chính xác, trình bày đúng một đoạn truyện "Sự tích cây vú sữa"

- Làm đúng các bài tập phân biệt ng / ngh; tr / ch; at / ac

2. Kĩ năng:

- Rèn luyện kỹ năng nghe- viết chính tả, phân biệt các âm, vần dễ lẫn.

- Viết đúng tốc độ.

3. Thái độ: Yêu thích môn học, có ý thức rèn chữ đẹp.

- GD HS KNS: KN nghe viết, KN giao tiếp, KN hợp tác

 

doc5 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 29/11/2018 | Lượt xem: 128 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Chính tả 2 tuần 12 - Trường tiểu học Tứ Liên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Tiểu Học tứ liên Tuần 12 Gv : Phạm Diệu Linh Khối : 2 MÔN: Tiếng Việt - Chính tả Nghe – viờ́t: Sự tích cõy vú sữa Ngày dạy : Thứ ba, / / 2017 I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Nghe - viết chính xác, trình bày đúng một đoạn truyện "Sự tích cây vú sữa" - Làm đúng các bài tập phân biệt ng / ngh; tr / ch; at / ac 2. Kĩ năng: - Rèn luyện kỹ năng nghe- viết chính tả, phõn biệt cỏc õm, vần dễ lẫn. - Viết đỳng tốc độ. 3. Thỏi độ: Yờu thớch mụn học, cú ý thức rốn chữ đẹp. - GD HS KNS: KN nghe viết, KN giao tiếp, KN hợp tỏc II. Đồ dùng : vGiáo viên: bảng phụ III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: TG Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp-hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 5p 22p 8p 1p 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Hướng dẫn HS nghe - viết * Hướng dẫn HS chuẩn bị * Hướng dẫn HS nắm nội dung: * Hướng dẫn HS nhận xét: * Hướng dẫn HS viết vở * Chấm, chữa bài e) Hướng dẫn làm bài tập chính tả: * BT2: ng / ngh? (người cha, con nghé, suy nghĩ, ngon miệng) * BT3: ch / tr? a. con trai, cái chai, trồng cây, chồng bát 3. Củng cố, dặn dò: GV nhận xét bài viết trước và yêu cầu sửa lỗi GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học - GV đọc đoạn viết chính tả trong SGK. ? Vì sao quả có tên gọi “vú sữa”? ?Bài chính tả có mấy câu? ?Những câu văn nào có dấu phẩy? Em hãy đọc lại từng câu đó - Yêu cầu hs viết: dòng sữa trắng, trổ ra, xuất hiện; trào ra... - Đọc từng cụm từ GV chấm 5, 7 bài. Nhận xét - Lưu ý: ghi nhớ các trường hợp chính tả này vì chúng không có qui tắc nhất định. - Nhận xét tiết học 2 HS lên bảng lớp, cả lớp viết vào vở nháp - Nx - 1, 2 HS đọc lại - TL - TL (4 câu) - TL + đọc câu HS viết bài vào vở - 2 hs lên bảng + lớp viết nháp - Viết vở -> Soát lỗi -1 HS đọc yêu cầu của bài - Cả lớp làm bài vào SGK + 2 hs lên bảng - 2 HS nhắc lại quy tắc chính tả: ngh + e, ê, i ng + a, o, ô, ơ, u, ư - 2 HS lên bảng làm bài. Cả lớp làm bài vào SGK - 1,2 hs đọc lại bài Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy: Trường Tiểu Học tứ liên Tuần 12 Gv : Phạm Diệu Linh Khối : 2 MÔN: Tiếng Việt - Chính tả Tọ̃p chép: Mẹ Ngày dạy : Thứ sỏu, / / 2017 I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Chép lại chính xác một đoạn trong bài thơ "Mẹ", trình bày đúng quy định viết hoa chữ đầu câu, đầu dòng thơ; biết trình bày các dòng thơ lục bát (như cách trình bày trên bảng của thầy cô) - Làm đúng các bài tập phân biệt iê / yê; r / d / gi hoặc dấu hỏi / dấu ngã 2. Kĩ năng: - Rèn luyện kỹ năng tập chộp chính tả, phõn biệt cỏc õm, thanh dễ lẫn. - Viết đỳng tốc độ. 3. Thỏi độ: Yờu thớch mụn học, cú ý thức rốn chữ đẹp. - GD HS KNS: KN nhỡn chộp, KN giao tiếp, KN hợp tỏc II. Đồ dùng: vGiáo viên: bảng phụ III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: TG Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp-hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 4p 22p 8p 1p 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Hướng dẫn HS tập chép: * Hướng dẫn HS chuẩn bị * Hướng dẫn HS nhận xét: * Hướng dẫn HS chép bài vào vở * Chấm, chữa bài c) Hướng dẫn làm bài tập chính tả: * BT2: iê/ yê/ ya *BT3: a. Những tiếng bắt đầu bằng gi: gió, giấc Những tiếng bắt đầu bằng r: rồi, ru 3. Củng cố, dặn dò: GV nhận xét bài viết trước và yêu cầu sửa lỗi GV nêu mục đích,yêu cầu của tiết học GV đọc bài tập chép trên bảng ?Người mẹ được so sánh với những hình ảnh nào? ?Đếm và nhận xét số chữ của các dòng thơ trong bài chính tả? ?Nêu cách viết những chữ đầu ở mỗi dòng thơ? - Yêu cầu hs viết: quạt; giấc tròn; chẳng bằng... - GV lưu ý HS cách trình bày bài - Theo dõi, uốn nắn. - GV chấm 5, 7 bài - Nhận xét - GV chốt lại lời giải đúng + yêu cầu hs đọc lại đoạn văn. - Nhận xét tiết học, nhắc HS ghi nhớ quy tắc viết iê / yê / ya 2, 3 HS viết bảng lớp, cả lớp viết vở nháp 1, 2 HS nhìn bảng đọc lại (những ngôi sao trên bầu trời, ngọn gió mát) (bài thơ viết theo thể lục bát (6, 8) - cứ 1 dòng 6 chữ lại tiếp 1 dòng 8 chữ - 2 hs lên bảng + lớp viết bảng con – Nhận xét - Chép bài vào vở 1 HS đọc thành tiếng yêu cầu của bài - Cả lớp làm vào SGK + 2, 3 HS làm bài trên những tờ giấy to đã chép sẵn nội dung, sau đó dán kết quả lên bảng – Nhận xét. - 1,2 hs đọc - 2 đội chơi Tiếp sức - Nhận xét + đọc lại các tiếng vừa tìm Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 12 CT SU TICH CAY VU SUA.doc
Tài liệu liên quan