Giáo án Chính tả 2 tuần 17 - Trường tiểu học Tứ Liên

Tập chép: Gà tỉ tê với gà

I.Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Chép lại chính xác, trình bày đúng đoạn văn "Khi gà mẹ ngon lắm!"

- Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt ao / au; r/d/gi (et/ec)

2. Kĩ năng:

- Rèn luyện kỹ năng tập chộp chính tả, phân biệt các âm, vần dễ lẫn.

- Viết đúng tốc độ.

3. Thái độ: Yêu thích môn học, có ý thức rèn chữ đẹp.

- GD HS KNS: KN nhìn chép, KN giao tiếp, KN hợp tác

II.Đồ dùng :

vGiáo viên: bảng phụ; thẻ từ.

 

doc4 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 29/11/2018 | Lượt xem: 94 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Chính tả 2 tuần 17 - Trường tiểu học Tứ Liên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Tiểu Học tứ liên Tuần 18 Gv : Đụ̃ Thu Trang Khối : 2 MÔN: Tiếng Việt - Chính tả Nghe – viờ́t : Tìm ngọc Ngày dạy : Thứ ba, / / 2017 I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Nghe viết chính xác, trình bày đúng đoạn tóm tắt câu chuyện "Tìm ngọc" - Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt ui / uy; r/d/gi (et/ec) 2. Kĩ năng: - Rèn luyện kỹ năng nghe- viết chính tả, phõn biệt cỏc õm, vần dễ lẫn. - Viết đỳng tốc độ. 3. Thỏi độ: Yờu thớch mụn học, cú ý thức rốn chữ đẹp. - GD HS KNS: KN nghe viết, KN giao tiếp, KN hợp tỏc II.Đồ dùng : vGiáo viên: bảng phụ; thẻ từ... III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 4p 22p 8p 1p 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Hướng dẫn HS nghe viết: * Hướng dẫn HS chuẩn bị * Hướng dẫn HS nắm nội dung: * Viết chữ khó: * Hướng dẫn HS viết bài vào vở: * Chấm, chữa bài: c) Hướng dẫn làm bài tập chính tả: * BT2: ui/ uy? *BT3a: r/d/gi? 3. Củng cố, dặn dò: - Yêu cầu HS sửa lỗi ở bài viết trước - GV nhận xét, đánh giá GV nêu mục đích,yêu cầu GV đọc toàn bài chính tả một lượt ?Chó và Mèo là những con vật thế nào? ?Những chữ nào được viết hoa?Vì sao? - GV đọc từ khó: Long Vương; mưu mẹo... - GV đọc từng câu ngắn, cụm từ... - GV chấm 5, 7 bài. Nhận xét - Yêu cầu HS làm vào SGK - Yêu cầu HS phân biệt cách đọc, viết 2 vần này. - Nhận xét, đánh giá. - Yêu cầu HS làm vào SGK - Lưu ý lại những trường hợp chính tả vừa phân biệt - Nhận xét tiết học, khen những HS học tốt, có tiến bộ. Nhắc nhở những HS chưa cố gắng - 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết vở nháp - Nx 1, 2 HS đọc lại - TL - HS tập viết vào bảng con + 2 HS lên bảng - nx - HS viết bài vào vở - Soát bài + chữa lỗi - 1 HS đọc yêu cầu - Làm việc cá nhân -> 3 HS làm thẻ câu -> Trình bày - Nx - 1 HSG trả lời - Đọc yêu cầu - 2 HS lên bảng – nhận xét - 1,2 HS đọc lại bài. Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy: Trường Tiểu Học tứ liên Tuần 18 Gv : Đụ̃ Thu Trang Khối : 2 MÔN: Tiếng Việt - Chính tả Tọ̃p chép: Gà tỉ tờ với gà Ngày dạy : Thứ sỏu, / / 2017 I.Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Chép lại chính xác, trình bày đúng đoạn văn "Khi gà mẹngon lắm!" - Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt ao / au; r/d/gi (et/ec) 2. Kĩ năng: - Rèn luyện kỹ năng tập chộp chính tả, phõn biệt cỏc õm, vần dễ lẫn. - Viết đỳng tốc độ. 3. Thỏi độ: Yờu thớch mụn học, cú ý thức rốn chữ đẹp. - GD HS KNS: KN nhỡn chộp, KN giao tiếp, KN hợp tỏc II.Đồ dùng : vGiáo viên: bảng phụ; thẻ từ... III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng Hoạt động của GV Hoạt động của HS 4p 22p 8p 1p 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Hướng dẫn HS tập chép: * Hướng dẫn HS chuẩn bị * Hướng dẫn HS nắm nội dung: * Viết chữ khó: * Hướng dẫn HS chép bài vào vở: * Chấm, chữa bài: c) Hướng dẫn làm bài tập chính tả: * BT2: ao/au? *BT3a: r/ d/gi? 3. Củng cố, dặn dò: - Yêu cầu HS sửa lỗi ở bài viết trước - GV nhận xét, đánh giá GV nêu mục đích,yêu cầu GV đọc toàn bài chính tả một lượt ?Những câu nào là lời gà mẹ nói với gà con? ?Cần dùng những dấu câu nào để ghi lời đó? - GV đọc từ khó: thong thả; nguy hiểm - GV lưu ý HS cách trình bày bài - GV chấm 5, 7 bài. Nhận xét - Yêu cầu HS làm vào SGK - Yêu cầu HS phân biệt cách đọc, viết 2 vần này. - Yêu cầu HS làm vào SGK - Tổ chức cho HS chơi Tiếp sức trên bảng GV nhận xét, giúp HS sửa chữa. - Nhận xét tiết học, khen những HS học tốt, có tiến bộ. Nhắc nhở những HS chưa cố gắng - 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết vở nháp - Nx 1, 2 HS đọc lại - TL - HS tập viết vào bảng con + 2 HS lên bảng - nx - HS viết bài vào vở - Soát bài + chữa lỗi - 1 HS đọc yêu cầu - Làm việc cá nhân + 1,2 HS làm bảng nhóm ->Trình bày - Nx - 1 HSG trả lời - 1, 2 HS đọc lại đoạn văn - Đọc yêu cầu - Làm việc cá nhân - 2 nhóm HS lên bảng – Nhận xét - 1,2 HS đọc lại bài. Rỳt kinh nghiệm sau tiết dạy:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 17 CT TIM NGOC.doc
Tài liệu liên quan