Giáo án Công nghệ 12 Bài 8: Mạch khuếch đại – mạch tạo xung

Hoạt động hình thành kiến thức

Hình thành kiến thức nội dung 1: Tìm hiểu mạch khuếch đại

* Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS dựa trên những kiến thức mà em đã học và xem nội dung bài 8, Hình 8-1, Hình 8-2 sgk để hoàn thành các câu hỏi sau:

Câu hỏi:

* Nhấn mạnh đây là mạch điện rất cơ bản, nó có mặt trong hầu hết các thiết bị điện tử. Có thể dùng Tranzito rời rạc hoặc dùng IC.

* Sử dụng tranh vẽ kết hợp vật mẫu như hình 8-1 sgk để giải thích kí hiệu về IC KĐ thuật toán.

* Quan sát sơ đồ để biết các kí kiệu.

* Dùng hình 8-2 giải thích nguyên lí làm việc của mạc KĐ điện áp dùng OA.

Mỗi câu hỏi phải báo cáo và nhận xét xong mới qua câu tiếp theo.

* Thực hiện nhiệm vụ học tập: Lớp chia các nhóm nhỏ( Mỗi bàn/nhóm ) cùng thảo luận và đại diện nhóm ghi nội dung thảo luận để báo cáo.

* Báo cáo kết quả và thảo luận: HS( Đại diện nhóm ) báo cáo( trả lời các câu hỏi), các HS khác lắng nghe, phản biện hay bổ sung ý kiến.

* Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: Gv tổ chức lớp nhận xét, đánh giá kết quả các nhóm.

* Sản phẩm học tập: GV chốt lại nội dung

 

docx4 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 15/03/2019 | Lượt xem: 51 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ 12 Bài 8: Mạch khuếch đại – mạch tạo xung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 14/10/2018 Ngày dạy: 19/10/2018 Tiết ppct: 9 Bài 8: MẠCH KHUẾCH ĐẠI – MẠCH TẠO XUNG I. MỤC TIÊU 1- Kiến thức: Biết được chức năng sơ đồ và nguyên lí làm việc của mạch khuếch đại và mạch tạo xung đơn giản. 2- Kĩ năng: Đọc được sơ đồ và nguyên lí làm việc của mạch khuếch đại và mạch tạo xung. 3- Thái độ: Tuân thủ theo nguyên lí làm việc của các mạch. 4. Năng lực hướng tới + Năng lực tự học: HS tự giác, chủ động xác định nhiệm vụ học tập phù hợp với bản thân + Tự lập, tự chủ và tự tin trong học tập + Năng lực hợp tác: Với hình thức và phương pháp dạy học theo nhóm sẽ tạo cho học sinh năng lực hợp tác trong công việc II. CHUẨN BỊ 1. Nội dung. - Nghiên cứu bài 8 sgk 2. Đồ dùng dạy học. - Tranh vẽ các hình: 8-1; 8-2; 8-3; 8-4 SGK. - Vật mẫu: + IC khuếch đại thuật toán. + Bo mạch tạo xung đa hài thực tế III. Phương pháp dạy học: - Vấn đáp( đàm thoại ) - Đặt và giải quyết vấn đề. - Hoạt động nhóm. - Đóng vai. IV. Các bước tiến trình dạy học: 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: Vẽ sơ đồ nguyên lí của mạch chỉnh lưu cầu? Các khối chức năng của mạch nguồn một chiều? 3. Tiến trình dạy học: Hoạt động khởi động * Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS dựa trên những kiến thức mà em đã học và xem nội dung bài 8 sgk để hoàn thành các câu hỏi sau: - Hãy kể tên một số sản phẩm điện tử thường dùng mà em biết? Nêu vai trò của KTĐT đối với đời sống và trong sản xuất. - Hãy nêu những ứng dụng KTĐT đối với gia đình em. * Thực hiện nhiệm vụ học tập: Lớp chia các nhóm nhỏ( Mỗi bàn/nhóm ) cùng thảo luận và đại diện nhóm ghi nội dung thảo luận để báo cáo. * Báo cáo kết quả và thảo luận: HS( Đại diện nhóm ) báo cáo( trả lời các câu hỏi), các HS khác lắng nghe, phản biện hay bổ sung ý kiến. * Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: Gv tổ chức lớp nhận xét, đánh giá kết quả các nhóm. * Sản phẩm học tập: GV chốt lại nội dung - Mạch khuếch đại: - Mạch tạo xung: Hoạt động hình thành kiến thức Hình thành kiến thức nội dung 1: Tìm hiểu mạch khuếch đại * Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS dựa trên những kiến thức mà em đã học và xem nội dung bài 8, Hình 8-1, Hình 8-2 sgk để hoàn thành các câu hỏi sau: Câu hỏi: * Nhấn mạnh đây là mạch điện rất cơ bản, nó có mặt trong hầu hết các thiết bị điện tử. Có thể dùng Tranzito rời rạc hoặc dùng IC. * Sử dụng tranh vẽ kết hợp vật mẫu như hình 8-1 sgk để giải thích kí hiệu về IC KĐ thuật toán. * Quan sát sơ đồ để biết các kí kiệu. * Dùng hình 8-2 giải thích nguyên lí làm việc của mạc KĐ điện áp dùng OA. Mỗi câu hỏi phải báo cáo và nhận xét xong mới qua câu tiếp theo. * Thực hiện nhiệm vụ học tập: Lớp chia các nhóm nhỏ( Mỗi bàn/nhóm ) cùng thảo luận và đại diện nhóm ghi nội dung thảo luận để báo cáo. * Báo cáo kết quả và thảo luận: HS( Đại diện nhóm ) báo cáo( trả lời các câu hỏi), các HS khác lắng nghe, phản biện hay bổ sung ý kiến. * Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: Gv tổ chức lớp nhận xét, đánh giá kết quả các nhóm. * Sản phẩm học tập: GV chốt lại nội dung I- Mạch khuếch đại: 1- Chức năng của mạch kĐ: - KĐ tín hiệu về mặt điện áp, dòng điện, công suất. 2- Sơ đồ và ng/lí làm việc của mạch kĐ: a- Giới thiệu về IC KĐ thuật toán và mạch KĐ dùng IC: Hình 8-1 - IC KĐ thuật toán (OA): Có hệ số KĐ lớn, có hai đầu vào và một đầu ra. - Kí hiệu của OA: + UVK: Đầu vào không đảo (+) + UVĐ: Đầu vào đảo (-) + Ura: Đầu ra. b- Ng/lí làm việc của mạch KĐ điện áp dùng OA: Hình 8-2 - Đầu vào không đảo nối đất (điểm chung của mạch). - Tín hiệu vào qua R1 đưa vào đầu đảo của OA. - Điện áp đầu ra ngược pha với điện áp đầu vào và được kĐ lớn lên. - HSKĐ: Kđ== HSKĐ do Rht Và R1 quyết định. Hình thành kiến thức nội dung 2: Tìm hiểu mạch tạo xung * Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS dựa trên những kiến thức mà em đã học và xem nội dung bài 8, Hình 8-3, Hình 8-4 sgk để hoàn thành các câu hỏi sau: Câu hỏi: * Chức năng của mạch tạo xung là gì? * Sử dụng tranh vẽ hình 8-3 sgk giới thiệu sơ đồ mạch điện. * Quan sát và cho biết các linh kiện bố trí trong mạch? * Sử dụng tranh vẽ hình 8-4 giải thích ng/lí làm việc của mạch đa hài tự dao động. Mỗi câu hỏi phải báo cáo và nhận xét xong mới qua câu tiếp theo. * Thực hiện nhiệm vụ học tập: Lớp chia các nhóm nhỏ( Mỗi bàn/nhóm ) cùng thảo luận và đại diện nhóm ghi nội dung thảo luận để báo cáo. * Báo cáo kết quả và thảo luận: HS( Đại diện nhóm ) báo cáo( trả lời các câu hỏi), các HS khác lắng nghe, phản biện hay bổ sung ý kiến. * Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: Gv tổ chức lớp nhận xét, đánh giá kết quả các nhóm . * Sản phẩm học tập: GV chốt lại nội dung II- Mạch tạo xung: 1- Chức năng của mạch tạo xung: - Biến đổi năng lượng của dòng điện 1 chiều thành năng lượng dao động điện có hình dạng và tần số theo yêu cầu. 2- Sơ đồ và ng/lí làm việc của mạch tạo xung đa hài tự dao động: a- Sơ đồ mạch điện: - T1, T2: cùng loại. - R1, R2, R3, R4. - C1, C2. b- Nguyên lí làm việc: - Khi đóng điện một T thông và một T tắt, sau 1 thời gian T đang thông lại tắt, T đang tắt lại thông (nhờ quá trình phóng nạp của hai tụ điện) quá trình cứ tiếp diễn theo chu kì để tạo xung. - Nếu chọn T1 giống T2, R1 = R2; R3 = R4 = R; C1 = C2 = C thì xung đa hài đối xứng với độ rộng xung = 0,7 Rc, Chu kì xung Tx = 2 Hoạt động luyện tập - Mục tiêu: Kiểm tra đánh giá kết quả học tập được thực hiện theo định hướng đánh giá năng lực HS, củng cố lí thuyết đã học ở mức độ cao hơn. - Hình thức: Kiểm tra đánh giá có kết hợp sử dụng câu hỏi. * Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Giáo viên đã chuẩn bị sẵn mạch khuếch đại và mạch tạo xung. HS nêu: - Chức năng sơ đồ, ng/lí mạch KĐ dùng OA. - Chức năng sơ đồ, ng/lí mạch tạo xung đa hài tự dao động. * Thực hiện nhiệm vụ học tập: Lớp chia các nhóm nhỏ( Mỗi bàn/nhóm ) cùng thảo luận và đại diện nhóm ghi nội dung thảo luận để báo cáo. * Báo cáo kết quả và thảo luận: HS( Đại diện nhóm ) báo cáo( trả lời các câu hỏi), các HS khác lắng nghe, phản biện hay bổ sung ý kiến. * Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: Gv tổ chức lớp nhận xét, đánh giá kết quả các nhóm . Hoạt động vận dụng và tìm tòi mở rộng - GV sử dụng một số câu hỏi vận dụng cao đối với học sinh trong lớp, khuyến khích học sinh tham gia đặc biệt là gắn với cuộc thi khoa học kĩ thuật để tạo hứng thú cho học sinh, kết hợp với hoạt động hướng nghiệp. - HS tự tìm một số ứng dụng của mạch khuếch đại và mạch tạo xung. V. Hướng dẫn học sinh tự học: 1. Hướng dẫn học bài cũ: Về nhà xem lại bài và trả lời câu hỏi SGK. 2. Hướng dẫn học bài mới: Đọc trước bài 9. VI. Rút kinh nghiệm cho từng tiết dạy: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxBai 8 Mach khuech dai Mach tao xung_12501874.docx
Tài liệu liên quan