Giáo án Đại số 7 tiết 10: Luyện tập

Hoạt động 1: Luyện tập (36’)

Bài 49: ( SGK ) Từ các tỷ số sau có lập được tỷ lệ thức?

Gv nêu đề bài .

Nêu cách xác định xem hai tỷ số có thể lập thành tỷ lệ thức không?

Yêu cầu Hs giải bài tập 1?

Gọi bốn Hs lên bảng giải .

Gọi Hs nhận xét bài giải của bạn .

 

doc2 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 14/03/2019 | Lượt xem: 63 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số 7 tiết 10: Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾT 10 Ngày soạn: 29/9/2017 Ngày giảng: 7a: 06/10/2017 LUYỆN TẬP I/ Mục tiêu: 1/ Kiến thức: - Củng cố lại khái niệm tỷ lệ thức .các tính chất của tỷ lệ thức . 2/ Kỹ năng:- Vận dụng được các tính chất đó vào trong bài tập tìm thành phần chưa biết trong một tỷ lệ thức, thiết lập các tỷ lệ thức từ một đẳng thức cho trước 3/ Thái độ: - Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong học tập. II/ Chuẩn bị: - GV: SGK , thước, - HS: SGK, thuộc bài và làm bài tập đầy đủ . III. Phương pháp dạy học thuyết trình, giảng giải, gợi mở vấn đáp, nêu vấn đề,... IV Tiến trình bài dạy: 1. Ôn định tổ chức: 7a.... 2. Kiểm tra bài cũ (5’) Nêu định nghĩa tỷ lệ thức? Xét xem các tỷ số sau có lập thành tỷ lê thức? a/ 2,5 : 9 và 0,75 : 2,7 ? b/ -0,36 :1, 7 và 0,9 : 4 ? 3. Bài mới Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1: Luyện tập (36’) Bài 49: ( SGK ) Từ các tỷ số sau có lập được tỷ lệ thức? Gv nêu đề bài . Nêu cách xác định xem hai tỷ số có thể lập thành tỷ lệ thức không? Yêu cầu Hs giải bài tập 1? Gọi bốn Hs lên bảng giải . Gọi Hs nhận xét bài giải của bạn . Bài 51: ( SGK ) Lập tỷ lệ thức từ đẳng thức cho trước: Yêu cầu Hs đọc đề bài . Nêu cách giải? Gv kiểm tra bài giải của Hs . Bài 50: ( SGK ) Gv nêu đề bài . Hướng dẫn cách giải: Xem các ô vuông là số chưa biết x, đưa bài toán về dạng tìm thành phần chưa biết trong tỷ lệ thức . Sau đó điền các kết quả tương ứng với các ô số bởi các chữ cái và đọc dòng chữ tạo thành. Để xét xem hai tỷ số có thể lập thành tỷ lệ thức không, ta thu gọn mỗi tỷ số và xét xem kết quả có bằng nhau không . Nếu hai kết quả bằng nhau ta có thể lập được tỷ lệ thức, nếu kết quả không bằng nhau, ta không lập được tỷ lệ thức . Hs giải bài tập 1 . Bốn Hs lên bảng giải . Hs nhận xét bài giải . Hs đọc kỹ đề bài . Nêu cách giải: Lập đẳng thức từ bốn số đã cho . Từ đẳng thức vừa lập được suy ra các tỷ lệ thức theo công thức đã học . Hs tìm thành phần chưa biết dựa trên đẳng thức a.d = b.c . 2/ Luyện tập. Bài 49: ( SGK ) Từ các tỷ số sau có lập thành tỷ lệ thức? a/ 3,5 : 5, 25 và 14 : 21 Ta có: Vậy: 3,5 : 5,25 = 14 :21 và 2,1 : 3,5 Ta có: Vậy: c/ 6,51 : 15,19 = 3 : 7 d/ Bài 2 Bài 51: ( SGK ) Lập tất cả các tỷ lệ thức có thể được từ bốn số sau ? a/ 1,5 ; 2 ; 3,6 ; 4,8 Ta có: 1,5 . 4,8 = 2 . 3,6 Vậy ta có thể suy ra các tỷ lệ thức sau: b/ 5 ; 25; 125 ; 625. Bài 50: ( SGK ) B. . I . N. 14 : 6 = 7 : 3 H. 20 : (-25) = (-12) : 15 T. ư. Y. . ế . . U. ; L. ợ . ; C. 6:27=16:72 Tác phẩm T: Binh thư yếu lược . 4. Củng cố: (1’) Nhắc lại cách giải các bài tập trên. 5. Hướng dẫn về nhà (2’) Bài 43 : 22 + 42 + 62 ++202 = (1.2)2 + (2.2)2 +(2.3)2+(2.10)2 = 12.22 +22.22+22.32 +..+22.102 Hướng dẫn bài 37: * Rút kinh nghiệm: ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTIẾT 10.doc
Tài liệu liên quan