Giáo án Đại số 8, học kì I - Kiểm tra 45 phút

Bài 1: Rút gọn biểu thức:

 a, (x + 2)(x - 2) + x(1-x) b, (x2 + 1)(x – 1) – (x - 1)(x2 + x + 1)

Bài 2: Phân tích đa thức thành nhân tử:

a, x2 – y2 – xz + yz c, x2 - 13x +42

b, x3 - xy2 + 4xy - 4x d, x3 + x + 2

 Bài 3: Tìm x, biết:

 a, x2 – 36 = 0 b, x2(x + 3) – 4(3+ x ) = 0

 

doc2 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 16/03/2019 | Lượt xem: 60 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số 8, học kì I - Kiểm tra 45 phút, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA 45 PHÚT- CHỦ ĐỀ I Môn: Toán: 8B Stt: Điểm Lời phê của cô giáo Họ và tên: I. Trắc nghiệm: (2,0 điểm) Khoanh tròn vào các chữ cái đứng trước kết quả đúng : Câu 1. Tích của đơn thức -5x3 và đa thức 2x2 + 3x – 5 là : A. 10x5 – 15 x4 +25x3 B. -10x5 – 15x4 + 25x3 C. -10x5 – 15x4 – 25 x3 D. Một kết quả khác Câu 2. Biểu thức điền vào chỗ () trong đẳng thức (x2 – 6xy2 + 9y4 ) = ( x – )2 là : A. 3xy B. y2 C. 3y2 D. 6y2 Câu 3. Đa thức : - 8x3 +12x2y – 6xy2 + y3 bằng : A. (2x + y)3 B. – ( 2x+y)3 C. ( -2x + y )3 D. - ( 2x – y )3 Câu 4. Phần dư trong phép chia 2x2 – x + 1 cho x – 1 là: A. 2 B. 2x2 C. 1 D. x + 1 II. Tự luận: (8,0 điểm) Bài 1: Rút gọn biểu thức: a, (x + 2)(x - 2) + x(1-x) b, (x2 + 1)(x – 1) – (x - 1)(x2 + x + 1) Bài 2: Phân tích đa thức thành nhân tử: a, x2 – y2 – xz + yz c, x2 - 13x +42 b, x3 - xy2 + 4xy - 4x d, x3 + x + 2 Bài 3: Tìm x, biết: a, x2 – 36 = 0 b, x2(x + 3) – 4(3+ x ) = 0 c) 3x(2x + 7) – (x+ 1)(6x – 5) = 0 Bài 4: Cho 2 đa thức: A = 2n2 + 5n – 1 và B = 2n – 1. Tìm các giá trị của n để A chia hết cho B. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKIỂM TRA 45 PHÚT dai so 8- chủ đề I.doc
Tài liệu liên quan