Giáo án Đạo đức lớp 2 - Năm 2015 - 2016 - Tuần 10 - Bài: Chăm chỉ học tập

Gäi 2 HS

? Ch¨m chØ häc tËp lµ g×; nh÷ng viÖc em ®· lµm ®Ó thÓ hiÖn ®iÒu ®ã?

 

*GV nêu tình huống,yêu cầu các cặp HS thảo luận để đưa ra cách ứng xử sau đó thể hiện qua trò chơi: sắm vai.

-GV nhận xét và ủng hộ ý kiến:

Hà nên đi học,sau đó về chơi và nói chuyện với bà

-GV kết luận:HS phải đi học đều và đúng giờ.

 

*GV phát phiếu học tập yêu cầu các nhóm thảo luận để bày tỏ thái độ tán thành hay không tán thành nêu trong phiếu.

 

doc2 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 11/11/2017 | Lượt xem: 355 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đạo đức lớp 2 - Năm 2015 - 2016 - Tuần 10 - Bài: Chăm chỉ học tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 10 Bµi: CHĂM CHỈ HỌC TẬP (T2) I.Mục tiêu - Nêu được một số biểu hiện của chăm chỉ học tập - Biết lợi ích của việc chăm chỉ học tập. - Biết được chăm chỉ học tập là nhiệm vụ của HS. - Thực hiện chăm chỉ học tập hằng ngày II.Chuẩn bị. - Phiếu học tập III.Hoạt động dạy học: ND -TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Bµi cò: (5’) 2. Bµi míi: HĐ1: Đóng vai xử lí tình huống (12') HĐ2: Thảo luận nhóm:bày tỏ thái độ đối với các ý kiến liên quan đến các chuẩn mực đạo đức. (10') HĐ3: Phân tích tiểu phẩm (13') HĐ3: Củng cố, dặn dò. (3') - Gäi 2 HS ? Ch¨m chØ häc tËp lµ g×; nh÷ng viÖc em ®· lµm ®Ó thÓ hiÖn ®iÒu ®ã? *GV nêu tình huống,yêu cầu các cặp HS thảo luận để đưa ra cách ứng xử sau đó thể hiện qua trò chơi: sắm vai. -GV nhận xét và ủng hộ ý kiến: Hà nên đi học,sau đó về chơi và nói chuyện với bà -GV kết luận:HS phải đi học đều và đúng giờ. *GV phát phiếu học tập yêu cầu các nhóm thảo luận để bày tỏ thái độ tán thành hay không tán thành nêu trong phiếu. GV kết luận a)Không tán thành vì HS ai cũng cần chăm chỉ b)Tán thành c)Tán thành d)Không tán thành vì thức khuya sẽ có hại cho sức khỏe *GV đưa ra tiểu phẩm: -GV hướng dẫn HS phân tích tiểu phẩm ?Làm bài trong giờ ra chơi có phải là chăm chỉ không?Vì sao? ?Em có thể khuyên bạn An như thế nào? -GV kết luận:giờ ra chơi dành cho HS vui chơi,bớt căng thẳng trong học tập.Vì vậy không nên dùng thời gian đó để làm bài tập.Chúng ta cần khuyên bạn nên:"Giờ nào việc nấy." - Yêu cầu HS nắm được các kiến thức đã học. - Vận dụng vào bản thân và thực tế. - HS tr¶ lêi -Theo dõi -HS thảo luận cách ứng xử và phân vai -HS thực hành -Theo dõi-nhận xét -Nghe,nhớ -Đọc,thảo luận nội dung ở phiếu -Từng nhóm thảo luận -Đại diện trình bày -Các nhóm bổ sung ý kiến -Một số HS diễn tiểu phẩm -HS trả lời -Nghe,nhớ -Nghe,nhớ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docdao duc 2 T10.doc
Tài liệu liên quan