Giáo án Địa lý lớp 10 - Đặng Việt Dũng

IV.ĐÁNH GIÁ.

Khoanh trò chỉ một chữ cái in hoa đứng trước ý đúng trong các câu sau.

1-Tỷ suất sinh thô là :

A.Số trẻ em được sinh ra trong một năm.

B.Số trẻ em được sinh ra trong một năm só với dân số trung bình cùng thời gian đó

D.Tương quan giữa số trẻ em được sinh ra trong một năm so với dân số trunh bình cùng thời gian đó.

2.Tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên là.

A.Sự chênh lệch giữa tỷ suất tử thô và tỷ xuất sinh thô.

B.Sự chệnh lệch giữa tỷ suất sinh thô và tỷ suất tử thô.

C.Cả 2 phương án trên.

3.Gia tăng dân số được xác định băng.

A-Tổng số giữa tỷ suất gia tăng tự nhiên và tỷ suất gia tăng cơ học.

B-Hiệu số giữa tỷ suất gia tăng tự nhiên và tỷ suất gia tăng cơ học .

C.Cả hai phương án trên .

 

doc175 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 07/05/2013 | Lượt xem: 3185 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Địa lý lớp 10 - Đặng Việt Dũng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGAD10.doc
Tài liệu liên quan