Giáo án Diện tích hình tròn

* Bài 1

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài toán.

- Gọi 3 HS làm bảng phụ, cả lớp làm vào vở.

- Chữa bài

* Bài 2

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập

- Yêu cầu 3 HS làm bảng phụ, cả lớp làm vào vở.

- Chữa bài

 

docx6 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 4561 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Diện tích hình tròn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN I- MỤC TIÊU : Giúp HS hình thành được quy tắc, công thức tính diện tích hình tròn và biết vận dụng để tính diện tích hình tròn. II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC : - Mỗi HS đều có một hình tròn bằng bìa mỏng, bán kính 5cm. Chuẩn bị sẵn kéo cắt giấy, hồ dán và thước kẻ thẳng. - GV chuẩn bị hình tròn bán kính 10cm và băng giấy mô tả quá trình cắt, dán các phần của hình tròn. - Bảng phụ. III- HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học Kiểm tra bài cũ: -Viết công thức tính chu vi hình tròn - Nêu công thức tính S hình bình hành ? - 2 HS làm bảng, lớp ghi vở. HĐ1: Hình thành công thức tính diện tích hình tròn. a) Tổ chức hoạt động trên phương tiện trực quan - Yêu cầu HS lấy hình tròn bán kính 5cm, rồi thảo luận tìm cách gấp chia thành 16 phần bằng nhau. - HS gấp. - Mở các nếp gấp ra và yêu cầu HS kẻ các đường thẳng theo các nếp gấp đó. - HS thao tác theo yêu cầu. - Gv treo hình tròn đã được cắt dán ghép lại như hình vẽ. - HS quan sát. - Yêu cầu HS cắt hình tròn thành 16 phần rồi dán các phần đó lại để được một hình gần giống như trên bảng. A B D C - HS thao tác yêu cầu. - Yêu cầu một vài nhóm HS gắn kết quả của mình trên bảng. - HS thực hiện yêu cầu. b) Hình thành công thức tính - Gọi HS nhận xét hình mới tạo thành gần giống hình nào đã học. - Hình bình hành ABCD Hỏi : So sánh diện tích của hình tròn với diện tích hình mới tạo được. - Bằng nhau : Stròn = SABCD Hỏi : Hãy nhận xét về độ dài cạnh đáy và chiều cao của hình bình hành ? - Độ dài cạnh đáy gần bằng nửa chi vi hình tròn, chiều cao gần bằng bán kính hình tròn. - GV ghi theo trả lời của HS : Độ dài cạnh đáy = C/2 ; h = r - Yêu cầu HS tính (ước lượng) diện tích hình bình hảnh (mới tạo thành) - HS tính. - Gọi 1 HS lên trình bày kết quả. - Qua kết quả tính được, ai nêu cách tínhdiện tích hình tròn khi biết độ dài bán kính - Lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14 - Ghi bảng : Stròn = r x r x 3,14 - Yêu cầu HS nhắc lại cách tính. - GV nêu ví dụ 1 ở SGK gọi HS tính. - Gọi một vài HS đọc lại quy tắc và công thức tính diện tích hình tròn. HĐ2: Rèn kỹ năng tính diện tích hình tròn * Bài 1 - Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài toán. - Gọi 3 HS làm bảng phụ, cả lớp làm vào vở. * Bài 1 - Tính diện tích hình tròn có bán kính r. - HS làm bài. - Chữa bài - HS chữa bài * Bài 2 - Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập * Bài 2 - Tính S hình tròn có đường kính là d - Yêu cầu 3 HS làm bảng phụ, cả lớp làm vào vở. - Chữa bài - HS chữa bài * Bài 3 - Gọi 1 HS đọc đề bài - Yêu cầu cả lớp làm vào vở, 1 HS làm bài trên bảng. - Chữa bài. * Bài 3 - Tính diện tích của mặt bàn hình tròn biết r = 45cm - HS làm bài HĐ nối tiếp: Nhận xét tiết học Củng cố: Nêu quy tắc tính diện tích hình tròn. Dặn dò: Về nhà làm bài tập trong vở bài tập toán. LUYỆN TẬP I- MỤC TIÊU : Giúp HS rèn kỹ năng vận dụng công thức tính chu vi và diện tích hình tròn. II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC : Hình minh họa bài 3 III- HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học Thực hành - Luyện tập * Bài 1 - Yêu cầu HS tự làm bài. - Chữa bài : Gọi 2 HS đọc bài làm của mình; yêu cầu 2 HS ngồi cạnh nhau đổi vở để kiểm tra bài của nhau. * Bài 1 - Làm bài. - 2 HS đọc, HS chữa bài Đáp số : a) 113,04cm2 b) 0,38465dm2 + Gọi HS nhận xét, GV nhận xét, chữa bài. - HS nhận xét. * Bài 2 Hỏi : Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì ? Hỏi : Muốn tính diện tích hình tròn ta phải biết được yếu tố gì trước ? - Yêu cầu HS làm vào vở, 1 HS làm bảng phụ. - Chữa bài. - GV nhận xét, cho điểm. * Bài 2 - Tính S hình tròn biết S = 6,28m - Bán kính hình tròn. - HS thực hiện yêu cầu. - 1 HS nhận xét bài, HS còn lại chữa bài vào vở. * Bài 3 * Bài 3 - GV treo bảng phụ vẽ hình như SGK (trang 100) - Gọi 1 HS đọc đề bài. - HS đọc. Hỏi : Bài toán yêu cầu chúng ta làm gì ? - Tính diện tích của thành giếng. Hỏi : Diện tích của thành giếng được biểu diễn trên hình vẽ ứng với phần diện tích nào ? - Phần diện tích bị gạch chéo (tô đậm) Hỏi : Hãy quan sát hình vẽ để trả lời câu hỏi : Muốn tìm được diện tích phần gạch chéo, ta làm thế nào ? - Lấy diện tích hình tròn lớn trừ đi diện tích hình tròn nhỏ. - Yêu cầu HS làm vào vở, 1 HS làm bảng phụ, GV quan sát giúp HS còn yếu. - Chữa bài : Yêu cầu HS gắn bảng phụ, nhận xét bài của bản, chữa bài vào vở. - 2 HS ngồi cạnh nhau trao đổi vở, kiểm tra bài nhau - GV nhận xét, chữa bài. LUYỆN TẬP CHUNG I- MỤC TIÊU : - Giúp HS rèn kỹ năng tính chu vi và diện tích hình tròn và vận dụng để tính diện tích trước một số hình có liên quan. II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC : - Hình minh họa bài 2, 3, 4 III- HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học Kiểm tra bài cũ - Yêu cầu 1 HS nêu công thức và quy tắc tính chu vi hình tròn. - Yêu cầu 1 HS nêu công thức và quy tắc tính diện tích hình tròn. - HS thực hiện yêu cầu. - GV nhận xét, ghi điểm Thực hành - Luyện tập HĐ1: Bài 1 Hỏi : Bài tập cho biết gì ? - Cho một sợi dây thép được uốn thành 2 hình tròn, có bán kính là 7cm và 10cm. Hỏi : Bài tập hỏi gì ? - Tính độ dài sợi dây đó. Hỏi : Muốn tính độ dài của sợi dây ta làm cách nào ? - Lấy chu vi hình tròn lớn cộng với chu vi hình tròn nhỏ. - Yêu cầu HS làm vào vở, 1 HS lên làm vào bảng. - Chữa bài O 60cm 15 cm B HĐ2: Bài 2 Gắn hình minh họa lên bảng * Bài 2 - HS quan sát. Hỏi : Đề bài cho biết gì ? Hỏi : Đề bài hỏi gì ? - OB = 60m và AB = 15cm. - Chu vi hình tròn lớn dài hơn chu vi hình tròn nhỏ bao nhiêu xăng-te-mét ? - Yêu cầu HS tự làm vào vở, 1 HS làm bảng phụ. GV quan sát cách tính của HS còn yếu. - Chữa bài : - HS làm bài. + Gọi HS đọc và giải thích cách làm của mình + HS khác nhận xét và chữa bài vào vở. + Gv xác nhận. HĐ3: Bài 3 - Gắn hình minh họa lên bảng. Hỏi : Hình trên bảng được tạo bởi những hình nào? * Bài 3 : - HS quan sát và trả lời câu hỏi. Hỏi : Bài toán yêu cầu gì ? - Tính S hình đã cho. Hỏi : Diện tích hình đó bằng tổng diện tích của những hình nào ? - Lấy Shcn + S hình tròn - Yêu cầu HS tự làm bài vào vở, 1 HS làm bảng phụ. GV chú ý hướng dẫn thêm HS còn yếu. - Chữa bài HĐ4: Bài 4 - Gắn hình minh họa lên bảng Hỏi : Đề bài yêu cầu gì ? * Bài 4 - Hs quan sát. - Chọn đáp án đúng cho câu trả lời : Diện tích phần tô màu của hình vuông ABCD. Hỏi : Diện tích phần tô màu được tính bằng cách nào ? - Tính diện tích phần tô màu bằng diện tích hình vuông - diện tích hình tròn. - Yêu cầu HS trình bày vào vở, sau đó kết luận đáp án đúng. - HS làm bài. - Chữa bài + Yêu cầu HS đọc và giải thích bài làm của mình. + HS khác nhận xét và chữa bài vào vở. HĐ nối tiếp: Nhận xét tiết học Dặn dò về nhà làm vở bài tập

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxDiện tích hình tròn.docx