Giáo án English 7 - Unit 13

I.The aims :

The students will cotinue to practice about the topic of sports and in modal verbs. Then practices

II. Language content :

1.Vocabulary :

- Ought to /should/Must / Spare(adj) Dư thừa, để dành/ Spare part:Phụ tùng thay thế.

-Ocean(n) Đại Dương/ Opportunity(tạo) cơ hội.

2.Grammar :

Making an invitation :

Would you like to ?

=> Yes , lets / Id like to / Thats a good idea .

III.Technique :

Eliciting , pairwork , groupwork ,

 

doc9 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 03/06/2013 | Lượt xem: 14430 | Lượt tải: 14download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án English 7 - Unit 13, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiáo án anh 7 mẫu soạn (bài 13).doc
Tài liệu liên quan