Giáo án Ghép Lớp 1 và 2 - Tuần 21

 

N2: Toán

LUYỆN TẬP CHUNG

- Củng cố các bảng nhân đã học.

- Rèn kỹ năng tính nhẩm, đặt tính và giải toán

GV:GTB-HD thực hành

HS:đọc yêu cầu bài 1

GV:NX-Hd bài 1.

HS: làm bảng lớp,VBT

GV:NX-HD bài tập 2

HS:TL và nêu KQ.

GV:NX-HD bài 3

HS:làm bảng lớp.

GV:chữa bài-HD bài 4

HS:làm bài 4.

 

doc15 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 29/11/2018 | Lượt xem: 95 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ghép Lớp 1 và 2 - Tuần 21, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 21 Thø hai ngµy 28 th¸ng 01 n¨m 2018 TiÕt 1.Chào cờ. Tiết 2 Môn N1: Tiếng Việt N2: Tập đọc Tên bài VẦN UÔN/ UÔT CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC Mục tiêu - HS đọc thành tiếng toàn bài, phát âm đúng các tiếng từ khó. - Đọc hiểu các từ ngữ được chú giải và hiểu nội dung của bài. HĐ1 V1.Luyện các âm chính mới. HS:ôn bài cũ GV:GTB-HD đọc HS:nối tiếp đọc câu HĐ2 V1.Luyện các âm chính mới. GV:NX-HD đọc đoạn HS:đọc đoạn trong nhóm HĐ3 V2.Viết. a,Luật chính tả với nguyên âm /uô/ HS:đọc đoạn trước lớp GV:NX đánh giá-HD đọc toàn bài HĐ4 b,Luật chính tả với nguyên âm /uôn/uôt c,Luật chính tả với nguyên âm /uôn/uôt HS: đọc toàn bài TiÕt 3 M«n N1: TiÕng ViÖt N2: TËp ®äc Tªn bµi VẦN UÔN/ UÔT Chim s¬n ca vµ b«ng cóc tr¾ng Mục tiêu Như tiết 1 HĐ1 V3.Đọc. 1.Đọc chữ trên bảng. HS:đọc lại đoạn 1+2 GV:HD tìm hiểu đoạn 1+2 HS:đọc câu hỏi và thảo luận HĐ2 2.Đọc SGK GV:NX-KL HS: nhắc lại GV:HD tìm hiểu Đ3 HĐ3 V4.Viết chính tả. 1.Viết bảng con. HS:đọc CH và TL GV:NX chốt nội dung bài HS:luyện đọc lại HĐ4 2.Viết vở chính tả. 3.NX. GV:NXĐG-chốt lại nd bài HS:ghi đầu bài Tiết 4 Môn N1: Toán N2: Toán Tên bài PHÉP TRỪ DẠNG 17-7 LUYỆN TẬP Mục tiêu -Giúp HS biết thực hiện phép trừ dạng 17-7.áp dụng vào giải toán có lời văn. - Củng cố bảng nhân 5 - Rèn kỹ năng tinh nhẩm,đặt tính và giải toán. HĐ1 KT bài cũ GV:GTB-HD tìm hiểu bài GV:GTB-HD thực hành. HS:đọc yêu cầu bài 1 HĐ2 HS: tìm hiẻu bài GV:NX- HD thực hành HS:làm bài tập 1 GV:NX-Hd bài 1. HS: làm bảng nhóm GV:NX-HD bài tập 2 HS:TL nhóm HĐ3 GV:chữa bài1-HD bài 2 HS:làm bài bảng con GV:NX đánh giá-HD bài 3 HS: làm bài 3 HS:TL và nêu KQ. GV:NX-HD bài 3 HS:làm bảng lớp. GV:chữa bài-HD bài 4 HS:làm bài 4 HĐ4 GV: chữa bài3-HDbài4 HS: làm bài 4 GV: chữa bài-củng cố GV:chữa bài-HD bài 5 HS:làm bài 5 GV:chữa bài 5-củng cố bài. HS:ghi đầu bài. Tiết 5 Môn N1: Tù nhiªn x· héi. N2: Tự nhiên xẫ hội. Tên bài ¤n tËp: x· héi CUỘC SỐNG XUNG QUANH Mục tiêu - Nắm được một số tình huống nguy hiểm có thể xảy ra trên đường đi học. - Nắm được quy định về đi bộ trên đường. - Biết đi bộ đúng quy định. -ý thức chấp hành những quy định về trật tự giao thông. HS biết: - Kể tên một số nghề nghiệp và nói về những hoạt động sinh sống của người dân địa phương. - HS có ý thức, gắn bó yêu quê hương. HĐ1 Thảo luận nhóm. B1: Giao nhiệm vụ và thực hiện nhiệm vụ B2: Kiểm tra kết quả hoạt động. HS: Quan sát tranh nói về những gì em thấy trong hình ? - Những bức tranh ở trang 44, 45 diễn tả cuộc sống ở đâu ? tại sao ? HĐ2 Làm việc với SGK - Cho HS quan sát hình ở trang 43 trong SGK và trả lời câu hỏi? + Gọi một số HS trả lời câu hỏi. - Cho nhiều HS nhắc lại để ghi nhớ. GV: Nhận xét Kết luận: Những bức tranh trang 44, 45 thể hiện nghề nghiệp và sinh hoạt của người dân ở nông thôn. HĐ3 - Trò chơi đi “đúng quy định” Hướng dẫn chơi. - GV quan sát và HD thêm. HS: Đã sưu tầm tranh ảnh các bài báo nói về cuộc sống hay nghề nghiệp của người dân địa phương. HĐ4 Kết luận: - Khi đi bộ trên đường em cần chú ý gì? - GV nhận xét bài và giao việc GV: Nhận xét tuyên dương các nhóm có nhiều tranh ảnh. HS: Vẽ tranh mô tả về nghề nghiệp của người dân địa phương. GV: Gọi HS trình bày trước lớp Thø ba ngµy 29 th¸ng 01 n¨m 2018 TiÕt1 M«n N1: TiÕng ViÖt N2: KÓ chuyÖn Tªn bµi VẦN KHÔNG CÓ ÂM CUỐI:/UA/ Chim s¬n ca vµ b«ng cóc tr¾ng Mục tiêu - HS dựa vào tranh minh hoạ kể lại được từng đoạn và cả câu chuyện bằng lời của mình. Nghe và nhận xét lời kể của bạn. HĐ1 Mở đầu. V1.a,Nhắc lai cách làm tròn môi nguyên âm chưa tròn môi. KT bài cũ GV:GTB-HD kể chuyện. HĐ2 b, Nhắc lai cách làm tròn môi vần có âm chính và âm cuối. c, Nhắc lai cách làm tròn môi vần /ua/ HS:QST và kể đoạn trong nhóm. HĐ3 V2. Viết. 1.Viết bảng con. GV: KT-NX HD thi kể HS:thi kể đoạn 3 GV:NX tuyên dương,HD kể toàn truyện HĐ4 2.Viết vở tập viết HS:Kể toàn truyện GV:NX-củng cố bài HS:nêu ý nghĩa chuyện Tiết 2 Môn N1: Tiếng Việt N2: Toán Tên bài VẦN KHÔNG CÓ ÂM CUỐI:/UA/ ĐƯỜNG GẤP KHÚC Mục tiêu - Giúp HS có khái niệm ban đầu về đường gấp khúc HĐ1 V3.Đọc. 1.Đọc chữ trên bảng. KT bài cũ GV:GTB-HD tìm hiểu bài HS:tìm hiểu bài HĐ2 2.Đọc SGK GV:NX-HD bài 1 HS: nêu miệng HĐ3 V4.Viết chính tả. 1.Viết bảng con. GV:NX-HD bài tập 2 HS:TL và nêu KQ. GV:NX-HD bài 3 HS:làm bảng lớp. GV:chữa bài-HD bài 4 HS:làm bài 4. HĐ4 2.Viết vở chính tả. 3.NX. GV:ch÷a bµi-HD bµi 5 HS:lµm bµi 5. GV:ch÷a bµi 5-cñng cè bµi. HS:ghi ®Çu bµi. TiÕt3 M«n N1: To¸n N2: ChÝnh t¶ Tªn bµi LuyÖn tËp NV:Chim s¬n ca vµ b«ng cóc tr¾ng Mục tiêu - Củng cố phép trừ dạng 17-7 - Nghe viết chính xác bài chính tả Chim sơn ca và bông cúc trắng. - Làm đúng các bài tập CT. HĐ1 GV:GTB-HD thực hành HS: đọc yêu cầu bài 1 HS:đọc bài CT GV:GTB-HD tìm hiểu bài HĐ2 GV:NX- HD bài 1 HS:làm bài tập 1 HS:tìm hiểu bài và viết từ khó GV:NX-HD viết HĐ3 GV:chữa bài1-HD bài 2 HS:làm bài bảng con GV:NX đánh giá-HD bài 3 HS: làm bài 3 HS:viết bài GV:theo dõi uốn nắn HĐ4 HS: làm bài 4 GV:chữa bài 4-củng cố bài HS: làm bài 4 GV: chữa bài-củng cố GV:theo dõi uốn nắn HS:soát lỗi GV:chấm chữa bài HS:làm bài tập CT GV:chữa bài-NX giờ học. Tiết 4 Môn N1: Thủ công N2: Thñ c«ng Tên bài ÔN TẬP CHƯƠNG II KĨ THUẬT GẤP HÌNH C¾t, gÊp d¸n phong b× Mục tiêu Học cách gấp cái ví bằng giấy. -Gấp được cái ví = giấy theo mẫu các nếp gấp phẳng. - Rèn đôi tay khéo léo cho HS - Yêu thích sản phẩm của mình làm ra - HS biết cách gấp, cắt, dán phong bì. - Cắt, gấp, dán được phong bì - Thích làm phong bì để sử dụng. HĐ1 Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét - Cho HS quan sát mẫu và nhận xét - Ví có mấy ngăn GV: Giới thiệu mẫu phong bì thư. HĐ2 Giáo viên hướng dẫn mẫu. - GV hướng dẫn kết hợp làm mẫu HS: QS nhận xét mẫu. HĐ3 Thực hành - Yêu cầu HS nhắc lại các bước gấp - GV cho HS thực hành gấp ví trên giấy HS - GV theo dõi và hướng dẫn thêm những HS còn lúng túng. GV: HDHS quy trình gấp, cắt phong bì. HS:Thực hành gấp, cắt phong bì. H§4 - Nhận xét thái độ học tập và sự chuẩn bị của HS cho tiết học - Ôn lại cách gấp ví Gv: Chấm một số bài nhận xét –Tuyên dương bài làm đẹp. Cho HS trưng bày sản phẩm Tiết 5 Thể dục BÀI 4: ĐI THƯỜNG THEO VẠCH KẺ THẲNG I. MỤC TIÊU: - Ôn động tác đứng hai chân rộng bằng vai ( hai bàn chân thẳng hướng phía trước), hai tay đưa ra trước – sang ngang – lên cao chếch chữ V. Yêu cầu: Thực hiện được động tác tương đối chính xác. - Học đi theo vạch kẻ thẳng. Yêu cầu: Thực hiện tương đối đúng động tác. II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập. - Phương tiện: 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP. Nội dung Phương pháp tổ chức 1. Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ hoc. - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên sân trường. - Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu - Xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông, bả vai. * Ôn bài thể dục phát triển chung 8 động tác. 2. Cơ bản: a. Ôn tập. - Đứng hai chân đứng rộng bằng vai ( hai chân đứng thẳng hướng phia trước) hai tay đưa ra trước – sang ngang – lên cao chếch chữ V – Về TTCB. b. Học đi thường theo vạch kẻ thẳng c. Chơi trò chơi. “ Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau” 3. Kết thúc: - Đi đều theo 2.4 hàng dọc và hát - Nhảy thả lỏng, cúi lắc người thả lỏng - GV cùng học sinh hệ thống bài. - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn 8 động tác thể dục đã học. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học. - Cho học sinh khởi động - GV hô cho cả lớp tập 1 lần kết hợp nhận xét. - GV điều khiển cho HS tập kết hợp nhận xét. - GV đi mẫu sau đó cho HS đi GV nhận xét. - GV nhắc lại cách chơi sau đó cho học sinh chơi GV nhận xét. - GV nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. Thứ tư ngày 30 tháng 01 năm 2018 Tiết1 Môn N1: Toán N2: Toán Tên bài LUYỆN TẬP CHUNG LUYỆN TẬP Mục tiêu - Củng cố kiến thức,kỹ năng về phép cộng và phép trừ số có hai chữ với số có một chữ số. - Củng cố các kiến thức đã học về đường gấp khúc HĐ1 GV:GTB-HD thực hành HS: đọc yêu cầu bài 1 GV:HD bài 1 KT bài cũ. GV:GTB-HD thực hành HS:đọc yêu cầu bài 1 GV:HD bài 1 HĐ2 HS:làm bài tập 1 GV:chữa bài1-HD bài 2 HS: làm bảng nhóm GV:NX-HD bài tập 2 HĐ3 HS:làm bài bảng con GV:NX đánh giá-HD bài 3 HS: làm bài 3 GV:chữa bài -HD bài 4 HS:TL và nêu KQ. GV:NX-HD bài 3 HS:làm bảng lớp. GV:chữa bài-HD bài 4 HS:làm bài bảng nhóm. HĐ4 HS: làm bài 4 GV:chữa bài 4-củng cố GV:ch÷a bµi-HD bµi 5 HS:lµm bµi VBT. GV:ch÷a bµi -cñng cè bµi. HS:ghi ®Çu bµi. TiÕt 2 M«n N1: TiÕng ViÖt N2: TËp ®äc Tªn bµi LUYỆN TẬP VÌ chim Mục tiêu - HS đọc thành tiếng toàn bài,phát âm đúng các tiếng từ khó. - Đọc hiểu các từ ngữ được chú giả và nội dung bài. HĐ1 .V1.Học vần 1.Làm tròn môi vần 2. Phân tích vần. GV:GTB-HD hướng dẫn đọc HS:nối tiếp đọc câu. HĐ2 3.vẽ mô hình. 4.Tìm tiếng mới có vần GV:NX-Hd đọc đoạn HS:đọc trong nhóm HS:đọc đoạn trước lớp. HĐ3 V2. Viết. 1.Viết bảng con. GV:NX đánh giá-HD tìm hiểu bài. HS:đọc câu hỏi và TL HS:TB kết quả TL GV:NX chốt nội dung HĐ4 2.Viết vở tập viết HS: luỵên đọc lại. GV: NX đánh giá-củng cố. HS:ghi bài TiÕt3 M«n N1: TiÕng ViÖt N2: LuyÖn tõ vµ c©u Tªn bµi LUYỆN TẬP Tõ ng÷ vÒ chim chÓC. §äc vµ tr¶ lêi c©u hái Mục tiêu -Mở rộng vốn từ về chim chóc. - Củng cố kỹ năng đọc và trả lời câu hỏi. HĐ1 V3.Đọc. 1.Đọc chữ trên bảng. GV:GTB-HD bài tập 1. HS:thảo luận nhóm. HĐ2 2.Đọc SGK HS:báo cáo KQ thảo luận GV:NX-HD bài 2. HĐ3 V4.Viết chính tả. 1.Viết bảng con. HS:làm bài trên phiếu BT GV:chữa bài 2-HD bài 3. HĐ4 2.Viết vở chính tả. 3.NX HS:làm bài vào vở BT. GV:chấm chữa bài. HS:ghi đầu bài. Thứ năm ngày 31 tháng 01 năm 2018 Tiết1 Môn N1: Tiếng Việt N2: Tập viết Tên bài VẦN ƯƠN/ ƯƠT CHỮ HOA R Mục tiêu - Giúp HS nắm được cấu tạo của chữ hoa R và quy trình viết chữ hoa R. - Viết từ và câu ứng dụng theo cỡ chữ vừa và nhỏ. HĐ1 V1.Học vần /ươn/ ươt/ 1.Làm tròn môi vần 2. Phân tích vần. KT bài viết ở nhà. GV:NX-HD viết chữ hoa P HĐ2 3.vẽ mô hình. 4.Tìm tiếng mới có vần ươn/ ươt HS: viết bảng con. GV:NX-HD viết từ HS:viết bảng con. HĐ3 V2. Viết. 1.Viết bảng con. GV:NX-HD thực hành. HS:TH viết bài. HĐ4 2.Viết vở tập viết GV:chấm chữa bài-củng cố bài. HS:ghi đầu bài. Tiết 2 Môn N1: Tiếng Việt N2: Toán Tên bài VẦN ƯƠN/ ƯƠT LUYỆN TẬP CHUNG Mục tiêu - Củng cố các bảng nhân đã học. - Rèn kỹ năng tính nhẩm, đặt tính và giải toán HĐ1 V3.Đọc. 1.Đọc chữ trên bảng. GV:GTB-HD thực hành HS:đọc yêu cầu bài 1 HĐ2 2.Đọc SGK GV:NX-Hd bài 1. HS: làm bảng lớp,VBT GV:NX-HD bài tập 2 HĐ3 V4.Viết chính tả. 1.Viết bảng con. HS:TL và nêu KQ. GV:NX-HD bài 3 HS:làm bảng lớp. GV:chữa bài-HD bài 4 HS:làm bài 4. HĐ4 2.Viết vở chính tả. 3.NX. GV:chữa bài 4-HD bài 5. HS:làm bài 5. GV:chữa bài 5-củng cố bài. HS:ghi đầu bài. Tiết 3 Giáo dục lối sống .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. Tiết 4 Âm nhạc HỌC HÁT BÀI: HOA LÁ MÙA XUÂN I. MỤC TIÊU: - Qua bài hát các em cảm nhận về cảnh sắc mùa xuân tươi đẹp với giai điệu, rộn ràng. - Nhạc cụ quen dùng và nhạc cụ gõ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: a. Kiểm tra bài cũ: - Hát bài: Trên con đường đến trường - 3 em b. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: *Hoạt động 1:Dạy bài hátHoa lá mùa xuân - GV hát mẫu - HS nghe - Đọc lời ca - Gọi HS đọc lời ca - HS đọc lời ca - Dạy bài hát từng câu - HS hát theo từng câu sau đó hát liên kết giữa các câu đến hết bài. - Luyện tập bài hát theo tổ nhóm và cá nhân. - Các tổ, nhóm và cá nhân thực hiện - Sau mỗi lần GV có nhận xét sửa sai. *Hoạt động 2: Trò chơi - HS thực hiện. - Tập hát và vỗ tay đệm theo phách. - HS vỗ tay theo phách nhịp. - Tập hát và đệm theo tiết tấu lời ca - HS thực hiện hát và đệm theo tiết tấu. - HS đứng hát và chuyển động nhẹ nhàng. - GV làm mẫu động tác - HS quan sát và thực hiện. C. Củng cố ,dặn dò: - NhËn xÐt tiÕt häc Tiết 5 Thể dục BÀI 42: ĐI THEO VẠCH KẺ THẲNG, HAI TAY CHỐNG HÔNG ( DANG NGANG) TRÒ CHƠI “ NHẢY Ô” I. MỤC TIÊU: - Học đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông (dang ngang). Yêu cầu: Thực hiện động tác tương đối đúng. - Ôn trò chơi “Nhảy ô” Yêu cầu: Biết cách chơi và bước đầu biết tham gia vào trò chơi . II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập. - Phương tiện: 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP. Nội dung Phương pháp tổ chức 1. Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ hoc. - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên sân trường. - Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu - Xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông, bả vai. * Ôn bài TD phát triển chung 8 động tác. 2. Cơ bản: a. Ôn tập. - Đứng hai chân đứng rộng bằng vai ( hai chân đứng thẳng hướng phia trước) hai tay đưa ra trước – sang ngang – lên cao chếch chữ V – Về TTCB. - Ôn đi thường theo vạch kẻ thẳng b. Học đi thường theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông. - Đi thường theo vạch kẻ thẳng, hai tay dang ngang. c. Ôn trò chơi: “ Nhảy ô” 3. Kết thúc: - Đứng tai chỗ vỗ tay và hát. - Cúi lắc người thả lỏng, nhảy thả lỏng. - GV cùng học sinh hệ thống bài. - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn 8 động tác thể dục đã học . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học. - Cho học sinh khởi động - GV điều khiển cho cả lớp tập kết hợp nhận xét. - GV đi mẫu sau đó cho HS đi GV nhận xét. - GV nhắc lại cách chơi, cho HS đọc vần điệu sau đó cho học sinh chơi trò chơi GV nhận xét. - GV nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. Thứ sáu ngày 01 tháng 02 năm 2018 Tiết1 Môn N1: Toán N2: Chính tả Tên bài BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN NV:MƯA BÓNG MÂY Mục tiêu - Giúp HS biết tóm tắt và trình bày bài toán có lời văn. - Nghe-viết chính xác bài chính tả mưa bóng mây. - Làm đúng các bài tập chính tả. HĐ1 KT bài cũ. GV:NX-HD thực hành HS:đọc yêu cầu bài 1 HS:đọc bài chính tả. GV:HD viết. HĐ2 GV:HD bài 1 HS:làm bảng lớp,VBT GV:NX-HD bài 2. HS:viết từ khó GV:NX-HD thực hành. HS:viết bài. HĐ3 HS:làm bảng lớp. GV:chữa bài 2-HD bài3 HS:làm bảng con. GV:theo dâi uèn n¾n. HS:so¸t lçi chÝnh t¶. H§4 GV: ch÷a bµi3 - HD bµi 4. HS:lµm vµo VBT. GV:ch÷a bµi vµ cñng cè. GV:chÊm ch÷a bµi. HS:lµm bµi tËp CT. GV:ch÷a bµi-cñng cè bµi. ơ Tiết 2 Môn N1: Tập viết N2: Tập làm văn Tên bài VẦN /ƯA/ ĐÁP LỜI CẢM ƠN Mục tiêu - Giúp HS biết đáp lại cảm ơn phù hợp với tình huống giao tiếp. - Rèn kỹ năng nói đủ câu HĐ1 Mở đầu. V1.Học vần ưa. 1.Thay âm chính.. 2. Phân tích vần. KT bài cũ GV:GTB-HD bài tập 1 HS:đọc yêu cầu bài tập. HĐ2 3.vẽ mô hình. 4.Tìm tiếng mới có vần ưa GV:HD thảo luận. HS:TL cặp HĐ3 V2. Viết. 1.Viết bảng con. a, Hướng dẫn viết hoa. b,Hướng dẫn viết vần. GV:NX.HD bài 2. HS:đọc yêu cầu GV:HD thảo luận. HĐ4 2.Viết vở tập viết HS: TL nhóm. GV:NX chốt nội dung bài. HS:ghi đầu bài. TiÕt3 M«n N1: TËp viÕt N2: To¸n Tªn bµi VẦN /ƯA/ LuyÖn tËp chung Mục tiêu - Củng cố về các bảng nhân đã học,đường gáp khúc, HĐ1 V3.Đọc. 1.Đọc chữ trên bảng. KT bài cũ. GV:GTB-HD thực hành HS: làm bảng lớp,VBT. HĐ2 2.Đọc SGK GV:chữa bài 1-HD bài 2. HS:làm bảng nhóm. HĐ3 V4.Viết chính tả. 1.Viết bảng con. HS:báo cáo KQ. GV: NX - HD bài 3. HĐ4 2.Viết vở chính tả. 3.NX HS:lµm bµi GV:ch÷a bµi -HD bµi 4. HS:lµm bµi 4. GV:ch÷a bµi-cñng cè bµi. Tiết 4 Trải nghiệm sáng tạo ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................. Tiết 5 TUẦN 21 : SINH HOẠT LỚP. Mô đum 24: THI TÌM HIỂU VỀ MỘT SỐ LOẠI QUẢ I. Nhận xét tuần 1. Chuyên cần - Nhìn chung các em đều có ý thức đi học đầy đủ, trong tuần không có HS nào nghỉ học tự do hay đi học muộn. 2. Học tập - Đã có ý thức học bài và làm đầy đủ trớc khi đến lớp, trong lớp đẫ chú ý nghe giảng, hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài . Song bên cạnh đó vẫn còn một số HS cha có ý thức tự giác trong học tập, chữ viết còn sấu, cẩu thả. còn hay mất trật tự trong giờ học 3. Đạo đức: - Ngoan ngoãn, đoàn kết với bạn bè, kính trọng thầy cô giáo , trong tuần không có hiện tượng mất đoàn kết. 4. Thể dục- Vệ sinh: - Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ. - Vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng. 4. Các hoạt động khác: - Tham gia đầy đủ, nhiệt tình.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuÇn 21.doc
Tài liệu liên quan