Giáo án Ghép lớp 4 + 5 Tuần 27

Tiết 2 Luyện từ và câu

 Câu khiến

I, MỤC TIÊU

1. KT- Nắm được tác dụng và câu tạo của câu khiến (ND ghi nhớ)

2.KN- Nhận biết được câu khiến trong đoạn trích(BT1,mục III); bước đầu biết đặt câu khiến nói với bạn, vói anh chị hoặc thầy cô

3.TĐ- HS yêu thích môn học LT&C

 *HSKK: Theo dõi và làm theo bạn

II, CHUẨN BỊ

1.GV- Bảng phụ; PBT

2.HS- SGK.

III, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. Giới thiệu bài:

* ổn định:

* Bài cũ:

* Giới thiệu bài ( linh hoạt )

2. Phát triển bài:

HĐ1: Nhận xét

Mục tiêu: Nắm được tác dụng và câu tạo của câu khiến

 

doc26 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 03/12/2018 | Lượt xem: 68 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Ghép lớp 4 + 5 Tuần 27, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
*MT: Biết cách chơi và tham gia trò chơi. *CTH- GV phổ biến và tổ chức HS chơi 3. Phần kết thúc -Hồi tĩnh - Đánh giá giờ học 4'-6' ĐHTH x x x x x x x x x x x x GV ________________________ Nhóm trình độ 4 Nhóm trình độ 5 Tiết 2 Chính tả (Nhớ- viết) Bài thơ về tiểu đội xe không kính I, Mục tiêu 1. KT- Nhớ- viết đúng bài chính tả; trình bày đúng theo thể thơ tự do - Làm đúng bài tập chính tả phân biệt âm đầu, vần dễ lẫn BT2 2. KN- Rèn KN viết đúng chính tả, đẹp 3.TĐ- HS yêu thích học môn Chính tả II, chuẩn bị 1. GV- Bảng nhóm , PBT 2. HS- SGK III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( linh hoạt ) 2. Phát triển bài: HĐ1: Tìm hiểu đoạn viết Mục tiêu: HS nắm được ND đoạn viết. Cách tiến hành: GV- Nêu yêu cầu giờ học; đọc mẫu đoạn viết; giao việc cho HS HS- Đọc thầm đoạn cần viết - Thảo luận nhóm câu hỏi tìm hiểu bài HĐ2: Viết bài. Mục tiêu: 1. KT- Nhớ- viết đúng bài chính tả; trình bày đúng theo thể thơ tự do Cách tiến hành: GV- Đại diện HS nêu ý kiến, nhận xét. - Hướng dẫn viết từ khó vào bảng con. HS- Chuẩn bị vở viết bài GV- Đọc cho HS viết chính tả. HS- Đổi vở soát lỗi chính tả GV- Chấm chữa bài, nhận xét. - HD làm BT chính tả. - Củng cố ND bài Đạo đức Em yêu hòa bình(T2) 1. KT- Nêu được những điều tốt đẹp do hòa bình đem lại cho trẻ em 2.KN - Nêu được các biểu hiện của hòa bình trong cuộc sống hằng ngày - KN xác định giá trị(nhận thức được giá trị của hòa bình, yêu hòa bình) - KN hợp tác với bạn bè - KN đảm nhận trách nhiệm - KN tìm kiếm và xử lí thông tin về các HĐ BV hòa bình, chống chiến tranh ở Việt Nam và trên thế giới - KN trình bày suy nghĩ/ ý tưởng về hòa bình và bảo vệ hòa bình 3. TĐ- Yêu hòa bình, tích cực tham gia các HĐ bảo vệ hòa bình phù hợp với khả năng 1. GV- Bảng nhóm ; PBT 2. HS- SGK. HĐ1: Thảo luận nhóm Mục tiêu: Những hậu quả do chiến tranh gây ra và sự cần thiết phải BV hoà bình Cách tiến hành HS- Quan sát các tranh, ảnh về cuộc sống của trẻ em và ND vùng có CT, về sự tàn phá của chiến tranh +Thảo luận nhóm: PBT ơ GV- Mời đại diện các nhóm trình bày. -Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. - Giao việc cho HS HĐ2: Bài tập 1, SGK Mục tiêu: Trẻ em có quyền được sống trong hoà bình và có trách nhiệm tham gia bảo vệ hoà bình. Cách tiến hành HS- Thảo luận nhóm :PBT GV- Đại diện nhóm trình bày kết quả Nhận xét, bổ sung; giao việc cho HS HĐ3: Bài tập 2, SGK Mục tiêu: HS hiểu được những biểu hiện của lòng yêu hoà bình trong cuộc sống hằng ngày. Cách tiến hành HS- Thảo luận nhóm :PBT GV- Đại diện nhóm trình bày kết quả - Củng cố ND bài HS- Ghi bài vào vở __________________________________________ Tiết 3 Toán Kiểm tra giữa kì 2 (Đề kiểm tra và đáp án của nhà trường) Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia I, Mục tiêu 1. KT- Tìm và kể lại được câu chuyện có thật về truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt Nam hoặc một kỉ niệm với thầy giáo, cô giáo 2. KN- Biết trao đổi với bạn về ý nghiã câu chuyện 3. TĐ- HS yêu thích môn Kể chuyện II, chuẩn bị 1. GV- Bảng nhóm; PBT 2. HS- SGK III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( linh hoạt ) 2. Phát triển bài: HĐ1:HD kể chuyện Mục tiêu: Tìm và kể lại được câu chuyện có thật về truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt Nam hoặc một kỉ niệm với thầy giáo, cô giáo Cách tiến hành: GV- Mời một HS đọc yêu cầu của đề. -Gạch chân những chữ quan trọng trong đề bài ( đã viết sẵn trên bảng lớp ). -Mời 4 HS đọc gợi ý 1, 2,3, 4 trong SGK. -Nhắc HS: nên kể những câu chuyện đã nghe hoặc đã đọc ngoài chương trình. HS- kể chuyện trong nhóm lần GV- Tổ chức cho HS thi kể từng trước lớp. HĐ2 :Thảo luận nhóm Mục tiêu: Biết trao đổi với bạn về ý nghiã câu chuyện Cách tiến hành: HS - Thảo luận và trao đổi với bạn về ý nghĩa câu chuyện. GV- Cho HS thi kể toàn bộ câu chuyện và trao đổi với bạn về ý nghĩa câu chuyện. -Củng cố ND bài _______________________________ Tiết 4 Tập đọc Con sẻ I, Mục tiêu 1: KT- Hiểu ND: Ca ngợi hành động dũng cảm, xả thân cứu sẻ non của sẻ già (trả lời được các câu hỏi trong SGK). 2. KN- Biết đọc diễn cảm 1 đoạn trong bài 3. TĐ- HS yêu thích môn TĐ II, chuẩn bị 1.GV- Phiếu học tập, bảng nhóm 2.HS- SGK III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( linh hoạt ) 2. Phát triển bài: HĐ1: Luyện đọc Mục tiêu: Biết đọc diễn cảm 1 đoạn trong bài Cách tiến hành GV- Đọc diễn cảm toàn bài HS-Đọc tiếp sức theo đoạn trong nhóm HĐ2:Tìm hiểu bài Mục tiêu:Nắm được ND ý nghĩa bài TĐ Cách tiến hành GV- Tổ chức cho HS tìm hiểu ND bài dựa vào câu hỏi SGK, nhận xét, nêu ý nghĩa của bài HĐ3: Luyện đọc lại Mục tiêu: Rèn KN đọc hay cho HS Cách tiến hành HS - Nhóm trưởng điều khiển: Luyện đọc toàn bài ttrước lớp GV- Nhận xét, củng cố ND bài LTvà C MRVT: Truyền thống 1. KT: Mở rộng, hệ thống hoá, tích cực hoá vốn từ về truyền thống trong những câu tục ngữ, ca dao quen thuộc theo yêu cầu BT1, 2.KN - Điền đúng tiếng vào ô trống từ gợi ý của những câu ca dao, tục ngữ (BT 2) 3. TĐ- HS yêu thích học môn LT&C 1.GV- Bảng nhóm; PBT 2.HS- SGK HĐ1: BT1 Mục tiêu Mở rộng, hệ thống hoá, tích cực hoá vốn từ về truyền thống Cách tiến hành: HS- Thảo luận nhóm (PBT) ghi kết quả vào bảng nhóm. GV - Mời đại diện một số nhóm trình bày. -Cả lớp và GV nhận xét, kết luận nhóm thắng cuộc. - Giao việc cho HS HĐ2 Bài tập 2 Mục tiêu : Điền đúng tiếng vào ô trống từ gợi ý của những câu ca dao, tục ngữ Cách tiến hành HS - Thi làm bài theo nhóm, ghi kết quả thảo luận vào phiếu bài tập. GV -Mời một số nhóm trình bày kết quả. -Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. -Chốt lại lời giải, kết luận nhóm thắng cuộc. -Củng cố ND bài HS- Chữa bài vào vở ____________________ Tiết 5 Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc được tham gia I, Mục tiêu 1. KT - Chọn được câu chuyệnđã tham gia( hoặc được chứng kíên) nói về lòng dũng cảm theo gợi ý trong SGK 2. KN- Sắp xếp các sự việc hợp lí; biết trao đổi với bạn về ý nghĩa câu chuyện. - Giao tiếp: trình bày suy nghĩ, ý tưởng - Tự nhận thức, đánh giá - Ra quyết định: tìm kiếm cách lựa chọn - Làm chủ bản thân: đảm nhận trách nhiệm 3. TĐ- HS yêu thích học môn Kể chuyện II, chuẩn bị 1. GV- Bảng nhóm; PBT 2. HS- SGK III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( linh hoạt ) 2. Phát triển bài: HĐ1: BT1 Mục tiêu: Tìm hiểu yêu cầu của đề Cách tiến hành: HS - HĐ nhóm: Đọc các gợi ý sgk GV- Giới thiệu bài nêu yêu cầu giờ học. - Hướng dẫn HS xác định yêu cầu trọng tâm của đề bài. - Hướng dẫn HS kể chuyện HĐ2: BT2 Mục tiêu Thực hành kể chuyện: Cách tiến hành: HS- Nhóm trưởng điều khiển: kể chuyện trong nhóm. GV- Tổ chức cho HS kể chuyện trước lớp. - Nhận xét, bình chọn nhóm, cá nhân kể chuyện hay nhất. HĐ3 ý nghĩa Mục tiêu: Trao đổi với bạn bè về ý nghĩa câu chuyện Cách tiến hành: HS- Nhóm trưởng điều khiển nêu ý nghĩa câu chuyện GV- Nhận xét chung -Củng cố ND bài HS- Ghi bài vào vở Toán Quãng đường 1. KT- Biết tính quãng đường đi được của một chuyển động đều. 2. KN- Vận dụng để giải bài toán có nội dung thực tế 3. TĐ- HS yêu thích học môn Toán 1GV- Bảng nhóm, PBT 2. HS- SGK, Vở BT HĐ1: Ví dụ (SGK) Mục tiêu: Biết tính quãng đường đi được của một chuyển động đều. Cách tiến hành: GV- Nêu ví dụ 1 (SGK) - Muốn tính quãng đường ô tô đó đi được trong 4 giờ là bao nhiêu km phải làm TN? -Cho HS nêu lại cách tính. - Muốn tính quãng đường ta phải làm thế nào? - Nêu công thức tính s ? - Giao việc cho HS HS- Thảo luận nhóm: (PBT- VD2 SGK) GV- Đại diện nhóm trình bày trước lớp - Nhận xét, bổ sung - Giao việc cho HS HĐ2 : BT1 Mục tiêu- Vận dụng để giải bài toán có nội dung thực tế Cách tiến hành: HS- Thảo luận nhóm BT1- Trình bày bài giải vào bảng nhóm GV- Kiểm tra kết quả, nêu nhận xét - Nhận xét, bổ sung - Giao việc cho HS HS- Làm BT 2 vào vở BT -1HS lên bảng GV- Kiểm tra kết quả, nêu nhận xét -Củng cố ND bài __________________________ Thứ tư ngày 14 tháng 03 năm 2 Nhóm trình độ 4 Nhóm trình độ 5 Tiết 1 Lịch sử Thành thị ở thế kỉ XVI- XVII I, Mục tiêu 1.KT- Miêu tả những nét cụ thể, sinh động về ba thành thị: Thăng Long, Phố Hiến, Hội An ở thế kỉ XVI- XVII để thấy được thương nghiệp thời kì này rất phát triển 2.KN- Dùng lược đồ chỉ vị trí và quan sát tranh, ảnh về các thành thị này. 3- HS yêu thích học môn Lịch sử II, chuẩn bị 1. GV- Bảng nhóm , PBT 2. HS- SGK III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( linh hoạt ) 2. Phát triển bài: HĐ1: Làm việc cả lớp Mục tiêu Khái niệm về thành thị : Cách tiến hành HS : Đọc thầm SGK+ Thảo luận nhóm câu hỏi (PBT). GV: Gọi HS báo cáo kq thảo luận - Nhận xét, rút ra KL; giao việc cho HS HĐ2: Làm việc cả lớp Mục tiêu Đặc điểm của thành thị: Cách tiến hành HS: Thảo luận nhóm (câu hỏi PBT) GV: Đại diện HS trình bày KQ Nhận xét, bổ sung HĐ3: Thảo luận nhóm Mục tiêu: Dùng lược đồ chỉ vị trí và quan sát tranh, ảnh về các thành thị này. Cách tiến hành HS: Thảo luận nhóm (câu hỏi PBT) ơ GV: Đại diện HS trình bày KQ - Củng cố ND bài Tập làm văn Ôn tập tả cây cối 1. KT- Biết được trình tự tả, tìm được các hình ảnh so sánh,nhân hóa tác giả sử dụng để tả cây chuối trong bài 2. KN- Viết được một đoạn văn ngắn tả một bộ phận của một cây quyen thuộc 3. TĐ- HS yêu thích học môn TLV 1. GV- Bảng nhóm , PBT 2. HS- SGK HĐ1: BT1 Mục tiêu Biết trình tự tả, tìm được các hình ảnh so sánh,nhân hóa tác giả sử dụng để tả cây chuối trong bài Cách tiến hành GV- Nêu yêu cầu giờ học - Giao việc cho HS HS- Cả lớp đọc thầm lại bài, suy nghĩ làm bài theo nhóm, ghi kết quả thảo luận ra bảng nhóm GV- Mời những HS làm bài trên phiếu dán bài trên bảng lớp, trình bày. -Cả lớp nhận xét, bổ sung, chốt lại lời giải. - Giao việc cho HS HĐ2: BT2 Mục tiêu: Viết được một đoạn văn ngắn tả một bộ phận của một cây quyen thuộc Cách tiến hành HS- Viết bài vào vở GV- Theo dõi, giúp đỡ HS - Cho HS nối tiếp đọc đoạn văn -Cả lớp và GV nhận xét, đánh giá. - Củng cố ND bài. HS- Ghi bài vào vở ______________________ ơ Tiết 2 Luyện từ và câu Câu khiến I, Mục tiêu 1. KT- Nắm được tác dụng và câu tạo của câu khiến (ND ghi nhớ) 2.KN- Nhận biết được câu khiến trong đoạn trích(BT1,mục III); bước đầu biết đặt câu khiến nói với bạn, vói anh chị hoặc thầy cô 3.TĐ- HS yêu thích môn học LT&C *HSKK: Theo dõi và làm theo bạn II, chuẩn bị ơ 1.GV- Bảng phụ ; PBT 2.HS- SGK. III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( linh hoạt ) 2. Phát triển bài: HĐ1: Nhận xét Mục tiêu: Nắm được tác dụng và câu tạo của câu khiến Cách tiến hành: HS- Đọc đoạn văn SGK+ thảo luận PBT GV- Yêu cầu đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận, nhận xét bổ sung. - Nhận xét, rút ra ghi nhớ (SGK) - Giao việc cho HS. HĐ2: BT1 Mục tiêu: Nhận biết được câu khiến trong đoạn trích Cách tiến hành HS- Thảo luận BT1 GV- Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận, nhận xét bổ sung. - Giao việc cho HS. HĐ3: BT3 Mục tiêu: Bước đầu biết đặt câu khiến nói với bạn, vói anh chị hoặc thầy cô Cách tiến hành HS - Làm BT3 vào vở. GV- Cho HS đọc bài trước lớp Củng cố ND bài Tập đọc Đất nước 1. KT- Hiểu ý nghĩa: Niềm vui, niềm tự hào về một đất nước tự do.(Trả lời được câu hỏi SGK, thuộc lòng 3 khổ thơ cuối) 2. KN- Biết đọc diễn cảm bài thơ với giọng ca ngợi, tự hào 3. TĐ- HS yêu thích học môn TĐ 1.GV- Phiếu học tập, bảng nhóm 2.HS- SGK HĐ1: Luyện đọc Mục tiêu Đọc diễn cảm bài thơ với giọng ca ngợi, tự hào Cách tiến hành GV- Giải nghĩa từ, hướng dẫn đọc từ khó, chia đoạn, HD đọc đoạn. HS-Đọc tiếp sức theo đoạn trước lớp HĐ2:Tìm hiểu bài Mục tiêu:Nắm được ND ý nghĩa bài TĐ Cách tiến hành GV- Tổ chức cho HS tìm hiểu ND bài dựa vào câu hỏi SGK, nhận xét, nêu ý nghĩa của bài HĐ3: Luyện đọc thuộc lòng Mục tiêu: Đọc thuộc lòng 3 khổ thơ cuối Cách tiến hành HS - Nhóm trưởng điều khiển: Luyện đọc tiếp nối toàn bài GV- Tổ chức cho HS đọc bài - Củng cố ND bài HS- Nhóm trưởng điều khiển:Luyện đọc tiếp nối toàn bài _________________________ Tiết 3 Toán Hình thoi I, Mục tiêu 1.KT-Nhận biết được hình thoi và một số đặc điểm của nó 2. KN- Rèn KN nhận biết hình thoi 3. TĐ- HS yêu thích môn Toán *HSKK: Theo dõi và làm theo bạn II, chuẩn bị 1.GV- Bảng nhóm ; PBT 2.HS- SGK. III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( linh hoạt ) 2. Phát triển bài: HĐ1 Hình thành biểu tượng hình thoi Mục tiêu: Nhận biết được hình thoi và một số đặc điểm của nó Cách tiến hành: GV- HD nhận biết từ mô hình hình vuông tạo hình mới.Giới thiệu hình thoi và vẽ hình lên bảng HS- Thảo luận PBT để nhận biết một số đặc điểm của hình thoi HĐ2: BT1 Mục tiêu: Nhận dạng hình thoi. Cách tiến hành: GV- Gọi HS báo cáo trước lớp - HS trả lời miệng BT1 - Giao việc cho HS. HĐ3: BT2 Mục tiêu: Đặc điểm của hình thoi Cách tiến hành: HS - Thảo luận nhóm BT2 *HSKK: HĐ chung trong nhóm HĐ4: BT3 Mục tiêu: Củng cố về xếp hình Cách tiến hành: GV- KT kết quả,nêu nhận xét - Tổ chức cho HS gấp hình thoi - Củng cố ND bài HS- Chữa bài vào vở Lịch sử Lễ kí hiệp định Pa-ri 1.KT- Biết ngày 27-1-1973 Mĩ buộc phải kí hiệp định Pa-ri chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam - ý nghĩa của hiệp định Pa-ri 2.KN - Trình bày các sự kiện lịch sử rõ ràng, chính xác 3.TĐ-Yêu thích môn học 1.GV- Bảng phụ ; PBT 2.HS- SGK. HĐ1: Làm việc cả lớp Mục tiêu: Nguyên nhân dẫn đến việc kí kết Hiệp định Pa-ri. Cách tiến hành HS - Đọc thầm SGK+ Thảo luận nhóm câu hỏi (PBT). GV- Gọi HS báo cáo kq thảo luận Nhận xét, rút ra KL; giao việc cho HS HĐ2: Làm việc cả lớp Mục tiêu: Diễn biến và ND việc kí kết Hiệp định Pa-ri. Cách tiến hành HS - Thảo luận nhóm câu hỏi (PBT). GV- Gọi HS báo cáo kq thảo luận - Nhận xét, rút ra KL; giao việc cho HS HĐ3: Thảo luận nhóm Mục tiêu: ý nghĩ việc kí kết Hiệp định Pa-ri. Cách tiến hành HS -Tìm hiểu ND trong SGK và thảo luận câu hỏi (PBT) GV- Gọi HS báo cáo kq thảo luận - Nhận xét, rút ra KL; - Củng cố ND bài _______________________ Tiết 4 Kĩ thuật Lắp cái xích đu I, Mục tiêu 1. KT- Chọn đúng đủ số lượng, các chi tiết để lắp cái đu 2. KN- Lắp được cái đu theo mẫu 3. TĐ- Yêu thích học môn kĩ thuật ơ II, chuẩn bị 1. GV- Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật 2. HS- Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( linh hoạt ) 2. Phát triển bài: HĐ1: Thảo luận nhóm Mục tiêu: Chọn đúng đủ số lượng, các chi tiết để lắp cái đu Cách tiến hành GV: Nêu yêu cầu giờ học - Giao việc cho HS HS: Thảo luận nhóm (PBT) GV: Đại diện nhóm báo cáo,nêu nhận xét bổ sung. - Giao việc cho HS HĐ2:. HĐ nhóm Mục tiêu: Biết lắp cái đu theo mẫu Cách tiến hành HS: Quan sát mẫu+ Thảo luận nhóm (PBT) GV :Theo dõi, giúp đỡ HS - HD lắp cái đu HĐ3:. Thực hành Mục tiêu: Lắp được cái đu theo mẫu Cách tiến hành HS: HĐ nhóm: Chọn đúng đủ số lượng, các chi tiết để lắp cái đu GV:Nhận xét, biểu dương nhóm học tốt - Củng cố ND bài Toán Luyện tập 1. KT- Biết tính quãng đường đi được của một chuyển động đều. 2. KN- Vận dụng giải các bài toán có nội dung thực tế 3. TĐ- HS yêu thích học môn Toán 1GV- Bảng nhóm, PBT 2. HS- SGK, Vở BT HĐ1 : BT1,2 Mục tiêu Viết số thích hợp vào ô trống Cách tiến hành: HS- Thảo luận nhóm BT1 GV- Kiểm tra kết quả, nêu nhận xét - Giao việc cho HS HĐ2 : BT 2 Mục tiêu Biết tính quãng đường đi được của một chuyển động đều. vận dụng giải các bài toán đơn giản Cách tiến hành: HS- Thảo luận nhóm BT2; trình bày bài vào bảng nhóm GV- Kiểm tra kết quả, nêu nhận xét - Giao việc cho HS HĐ3 : BT 3 Mục tiêu Giải toán có lời văn Cách tiến hành: HS- Làm BT3 vào vở BT - 1HS lên bảng GV- Kiểm tra kết quả, nêu nhận xét -Củng cố ND bài HS- Chữa bào vào vở H _____________________________________ Tiết 5 Âm nhạc Ôn bài hát " Em vẫn nhớ trường xưa" I. Muùc tieõu: 1. KT- Biết hát theo giai điệu và lời ca 2. KN- Biết hát kết hợp vận động phụ họa 3. TĐ- HS yêu thích môn âm nhạc II. hoạt động day - học 1.ổn định lớp 2. Phát triển bài - GV giới thiệu nội dung bài - HS chú ý * Hoạt động 1: Ôn bài hát *Mục tiêu: Biết hát đúng giai điệu và lời ca. *Cách tiến hành - Hướng dẫn HS ôn toàn bộ bài hát - HS ôn bài hát (cả lớp - GV lăng nghe, kết hợp sửa sai - HS hát theo nhóm trước lớp * Hoạt động 2: *Mục tiêu Biết hát kết hợp vận động phụ họa *Cách tiến hành - GV hướng dẫn : hát kết hợp vận động phụ họa - HS hát kết hợp hát kết hợp vận động phụ họa - GV cho hs ôn lại các bài hát có kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách - HS ôn bài hát. 3. Kết luận - Cán sự bắt nhịp cả lớp hát lại 1 bài. Cả lớp hát - HS về nhà ôn lại bài hát. _________________________ [ Thứ năm ngày 15tháng 03 năm 2012 Tiết 1 Thể dục Môn thể thao tự chọn.Trò chơi “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau" I. Mục tiêu: 1. KT -Biết cách tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân. -Thực hiện ném bóng 150g trúng đích cố định và tung bóng bằng một tay, bắt bóng bằng hai tay, chuyển bóng tư tay nọ sang tay kia - Trò chơi ''Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau''. 2. KN- Yêu cầu thực hiện động tác cơ bản đúng và đạt thành tích cao - Biết cách và tham gia trò chơi' 3. TĐ- Có ý thức khi tham gia luyện tập II.Địa điểm - phương tiện Sân trường vs sạch sẽ III.Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung Đ/Lượng Phương pháp HĐ1: Nhận lớp 6-10phút *MT: ổn định tổ chức lớp *CTH - Nhóm trưởng tập hợp lớp điểm danh báo cáo sĩ số - phổ biến nhiệm vụ , yêu cầu giờ học ĐHTH x x x x x x x x x x x x x x gv - Đứng vỗ tay và hát 1 bài HĐ2: ND luyện tập *MT: Tiếp tục ôn tâng cầu bằng đùi, chuyền cầu bằng mu bàn chân hoặc ném bóng 150g trúng đích và một số động tác bổ trợ. *CTH: - GV điều khiển lần 1-2 - Cán sự điều khiển lần 3-4 ĐHXL x x x x x x x x x x x x x x GV HĐ3: Trò chơi “ Chuyền và bắt bóng tiếp sức " *MT: Biết cách chơi và tham gia trò chơi. *CTH- GV phổ biến và tổ chức HS chơi 3. Phần kết thúc -Hồi tĩnh - Đánh giá giờ học 4'-6' ĐHTH x x x x x x x x x x x x GV ___________________________________ Nhóm trình độ 4 Nhóm trình độ 5 Tiết 2 Tập làm văn Miêu tả cây cối(Bài viết) I, Mục tiêu 1. KT-Biết viết hoàn chỉnh bài văn miêu tả cây cối theo gợi ý đề bài trong SGK, bài viết có đủ 3 phần ( mở bài, thân bài, kết bài), diễn đạt thành câu rõ ý, lời tả tự nhiên 2. KN- Rèn KN viết văn miêu tả cây cối 3. TĐ- HS yêu thích môn học II, chuẩn bị 1.GV- Bảng phụ ; PBT 2.HS- SGK. III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( linh hoạt ) 2. Phát triển bài: HĐ1: HĐ cả lớp Mục tiêu- Tìm hiểu đề bài Cách tiến hành GV- Nêu yêu cầu giờ học - Giao việc cho HS HS - Đọc các đọc các đề bài trên bảng. GV- Gợi ý để HS lựa chọn đề bài. - Lập dàn ý cho bài văn miêu tả đồ vật - Giao việc cho HS HĐ2: HĐ cá nhân Mục tiêu: Biết viết hoàn chỉnh bài văn miêu tả đồ Cách tiến hành HS- Viết bài vào vở GV- Theo dõi, giúp đỡ HS HS- Tiếp tục hoàn thiện bài viết GV- Đại diện HS nêu trước lớp - Củng cố ND bài. Địa lí Châu Mĩ 1. KT- Mô tả sơ lược vị trí địa lí, giới hạn của châu Mĩ trên quả Địa cầu hoặc trên Bản đồ Thế giới. - Nêu được một số đặc điểm về địa hình, khí hậu của Châu Mĩ 2. KN - Chỉ và đọc tên một số dãy núi, cao nguyên và đồng bằng lớn ở châu Mĩ trên bản đồ (lược đồ). 3. TĐ- HS yêu thích học môn Địa lí 1. GV-Bản đồ TG.Tranh ảnh SGK ; PBT; Bảng nhóm 2. HS- SGK ơ HĐ1: Thảo luận nhóm Mục tiêu: Vị trí địa lí, giới hạn của châu Mĩ Cách tiến hành: HS- Dựa thông tin trong SGK thảo luận câu hỏi trong PBT GV- Gọi đại diện nhóm báo cáo kq thảo luận, nhận xét; giao việc cho HS HĐ2: Thảo luận nhóm Mục tiêu: Một số đặc điểm về địa hình, khí hậu của Châu Mĩ biểu về Ai Cập Cách tiến hành: HS- Dựa vào lược đồ và ND trong SGK + thảo luận câu hỏi PBT GV- Gọi đại diện nhóm báo cáo kq thảo luận, nhận xét; giao việc cho HS HĐ3: Thảo luận nhóm Mục tiêu: Chỉ và đọc tên một số dãy núi, cao nguyên và đồng bằng lớn ở châu Mĩ trên bản đồ (lược đồ). Cách tiến hành: HS- HĐ nhóm: Chỉ và đọc tên một số dãy núi, cao nguyên và đồng bằng lớn ở châu Mĩ trên bản đồ (lược đồ). GV-Đại diện nhóm báo cáo kq thảo luận, nhận xét. Củng cố ND bài HS- Ghi bài vào vở _____________________________________________ Tiết 3 Luyện từ và câu Cách đặt câu khiến I, Mục tiêu 1. KT- Nắm được cách đặt câu khiến (ND ghi nhớ) 2.KN -Biết chuyển câu kể thành câu khiến (BT1, mụcIII); bước đầu đặt câu khiến phù hợp với tình huống giao tiếp(BT2 biết đặt câu với từ cho trước (BT3) 3. TĐ- HS yêu thích học môn LT&C II, chuẩn bị 1.GV- Bảng phụ ; PBT 2.HS- SGK. III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( linh hoạt ) 2. Phát triển bài: HĐ1: Nhận xét Mục tiêu: Nắm được cách đặt câu khiến Cách tiến hành: GV- Nêu yêu cầu giờ học - Giao việc cho HS HS- Đọc đoạn văn SGK+ thảo luận PBT GV- Yêu cầu đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận, nhận xét bổ sung. Nhận xét, rút ra ghi nhớ (SGK) Giao việc cho HS. HĐ2 HĐ2: Bài tập 1,2 Mục tiêu: Nhận biết được câu khiến trong đoạn trích, bước đầu đặt câu khiến phù hợp với tình huống giao tiếp HS- Thảo luận nhóm BT1 GV- Đại diện HS báo cáo trước lớp - Tổ chức cho HS làm BT2 Giao việc cho HS HĐ4: BT3 Mục tiêu: bước đầu biết đặt câu khiến nói với bạn, vói anh chị hoặc thầy cô HS - Làm BT3 vào vở. GV- Cho HS đọc bài trước lớp - Củng cố ND bài Kĩ thuật Lắp xe chở hàng(T3) 1. KT - Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp xe chở hàng 2. KN- Biết cách lắp và lắp đươc xe chở hàng theo mẫu. Xe tương đối chắc chắc, có thể chuyển động được. 3. TĐ - HS yêu thích môn KT 1. GV- Đồ dùng thực hành 2. HS- Đồ dùng thực hành HĐ1: HĐ nhóm Mục tiêu: Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp xe chở hàng Cách tiến hành HS- Chuẩn bị dụng cụ thực hành GV- HD HS Tìm số lượng, chi tiết và dụng cụ cho đủ theo bảng HD SGK - Giúp đỡ HS chậm. - Giao việc cho HS HĐ 2:. Quy trình thực hiện. Mục tiêu: Biết cách lắp và lắp đươc xe chở hàng theo mẫu. Cách tiến hành HS- Quan sát mẫu +Thảo luận câu hỏi PBT GV- Nêu quy trình lắp đồng thời giới thiệu từng bộ phận theo quy trình lắp - Giao việc cho HS HS- HĐ nhóm: nhắc lại quy trình thực hiện lắp xe chở hàng GV - Tổ chức cho HS trưng bày và đánh giá sản phẩm. Củng cố ND bài HS- Ghi bài vào vở Tiết 4 Địa lí Người dân và HĐSX vùngđồng bằng duyên hải miền Trung I, Mục tiêu 1. KT- Biết người Kinh, người Chăm và một số dân tộc khác là cư dân chủ yếu của đồng bằng duyên hải miền Trung 2. KN- Trình bày một số nét tiêu biểu về HĐSX: trồng trọt, chăn nuôi 3. TĐ- HS yêu thích học môn Địa lí. II, chuẩn bị 1. GV-Bản đồ địa lí tự nhiên VN.Tranh ảnh SGK ; PBT; Bảng nhóm 2. HS- SGK III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( linh hoạt ) 2. Phát triển bài: HĐ1: Thảo luận nhóm Mục tiêu: Biết dân chủ yếu của đồng bằng duyên hải miền Trung Cách tiến hành: HS: Đọc SGK+thảo luận câu hỏi trong PBT GV: Gọi đại diện nhóm báo cáo kq thảo luận, nhận xét; giao việc cho HS HS: Dựa vào tranh ảnh SGK+ thảo luận PBT GV: Gọi đại diện nhóm báo cáo kq thảo luận, nhận xét; giao việc cho HS HĐ2: Thảo luận nhóm Mục tiêu: Trình bày một số nét tiêu biểu về HĐSX Cách tiến hành: HS: Thảo luận câu hỏi trong phiếu. GV:Đại diện nhóm báo cáo kq làm việc. - Nhận xét. Củng cố ND bài HS- Chữa bài vào vở Toán Thời gian 1. KT- Biết cách tính thời gian của một chuyển động đều. 2. KN- Vận dụng để giải bài toán có nội dung thực tế 3. TĐ- HS yêu thích học môn Toán 1GV- Bảng nhóm, PBT 2. HS- SGK, Vở BT HĐ1: Ví dụ (SGK) Mục tiêu: Biết cách tính tời gian của một chuyển động đều Cách tiến hành: GV- Nêu ví dụ 1 (SGK) -Muốn biết thời gian ô tô đi quãng đường đó là bao lâu ta phải làm thế nào? -Cho HS nêu lại cách tính. -Muốn tính thời gian ta phải làm thế nào? -Nêu công thức tính t ? - Giao việc cho HS HS- Thảo luận nhóm: (PBT- VD2 SGK) GV- Đại diện nhóm trình bày trước lớp - Nhận xét, bổ sung - Giao việc cho HS HĐ2 : BT1,2 Mục tiêu- Vận dụng để giải bài toán có nội dung thực tế Cách tiến hành: HS- Thảo luận nhóm BT1- Trình bày bài giải vào bảng nhóm GV- Kiểm tra kết quả, nêu nhận xét - Nhận xét, bổ sung - Giao việc cho HS HS- Làm BT 2 vào vở BT -1HS lên bảng GV- Kiểm tra kết quả, nêu nhận xét -Củng cố ND bài ______________________ Tiết 5 Toán Diện tích hình thoi I, Mục tiêu 1.KT-Biết cách tính diện tích hình thoi 2. KN- Rèn KN tính diện tích hình thoi 3. TĐ- HS yêu thích môn Toán II, chuẩn bị 1.GV- Bảng nhóm ; PBT 2.HS- SGK. III, các hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài: * ổn định: * Bài cũ: * Giới thiệu bài ( linh hoạt ) 2. Phát triển bài: HĐ1 : HĐ chung cả lớp Mục tiêu:Biết cách tính diện tích hình thoi Cách tiến hành: GV- Hình thành công thức tính diện tích hình thoi HS- Lấy VD và tính GV- Đại diện nhóm báo cáo, nhận xét hướng dẫn HS rút ra quy tắc và công thức tính diện tích

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuan 27.doc