Giáo án Hóa học 8 - Tiết 41 Bài 25: Sự oxi hóa – phản ứng hóa hợp ứng dụng của oxi

Hoạt động 1: Sự oxi hóa:

- Cho HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi sgk:

+ Hãy nêu 2 PƯHH trong đó khí oxi tác dụng với đơn chất và hợp chất.

- Những PƯHH của các chất vừa kể trên với khí oxi được gọi là sự oxi hóa.

Vậy thế nào là sự oxi hóa?

- Y/cầu HS lấy 1 vài VD sự oxi hóa xảy ra trong đ/sống thực tiễn

- Nhận xét, hoàn thiện kiến thức.

 

doc3 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 04/03/2019 | Lượt xem: 69 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hóa học 8 - Tiết 41 Bài 25: Sự oxi hóa – phản ứng hóa hợp ứng dụng của oxi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: .............. Ngày dạy : .............. Tuần:21 - Tiết: 41 Bài 25 : SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HÓA HỢP ỨNG DỤNG CỦA OXI 1. MỤC TIÊU: a. Kiến thức: - Giúp HS hiểu được khái niệm sự oxi hóa, phản ứng hóa hợp và phản ứng tỏa nhiệt. - Biết được những ứng dụng của khí oxi. b. Kỹ năng: Tiếp tục rèn kỹ năng viết được PTHH của oxi với một số đơn chất và hợp chất c. Thái độ: Giáo dục HS ý thức yêu thích môn học và cẩn thận khi giải bài toán theo PTHH. 2. CHẨN BỊ : GV: Trang ảnh ứng dụng của khí oxi; Bảng phụ HS: Ôn lại phần tính chất của oxi 3. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Ổn định lớp: Kiểm tra bài cũ: GV: Nêu tính chất hóa học của khí oxi. Viết PTPƯ minh họa. HS: Tác dung với phi kim: 4P + 5O2 " 2P2O5 Tác dụng với kim lọai: 3Fe + 2O2 → Fe3O4 Tác dụng với hợp chất: CH4+ 2O2 → CO2 + H2O c. Bài mới: * Mở bài: Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về những khái niệm liên quan đến khí oxi. Đó là sự oxi hóa, phản ứng hóa hợp và ứng dụng của oxi. Vậy thế nào là sự oxi hóa? Phản ứng hóa hợp là gì? Và oxi có những ứng dụng gì trong đời sống và sản xuất? Những nội dung này chúng ta sẽ được tìm hiểu trong bài hôm nay. HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH NỘI DUNG Hoạt động 1: Sự oxi hóa: - Cho HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi sgk: + Hãy nêu 2 PƯHH trong đó khí oxi tác dụng với đơn chất và hợp chất. - Những PƯHH của các chất vừa kể trên với khí oxi được gọi là sự oxi hóa. "Vậy thế nào là sự oxi hóa? - Y/cầu HS lấy 1 vài VD sự oxi hóa xảy ra trong đ/sống thực tiễn - Nhận xét, hoàn thiện kiến thức. - Trả lời câu hỏi sgk to -PTPƯ: to CH4 + 2O2 "CO2 + H2O 3Fe + 2O2 " Fe3O4 " Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với một chất. " + Khung cửa sắt bị gỉ sét + Soong, chão bị ra ten + Cuốc, xẻng, hay đinh sắt bị gỉ sét I. Sự oxi hoá - Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với một chất - Chất đó có thể là đơn chất hay hợp chất Vd: Sắt để lâu ngày trong không khí bị gỉ sét. Hoạt động 2: Phản ứng hóa hợp: - Viết những PTPƯ ở bảng sgk trang 85 lên bảng. - Y/cầu HS q/sát và nhận xét về: + số lượng chất tham gia phản ứng trong những phản ứng trên? + số lượng sản phẩm trong những phản ứng trên? - Các phản ứng trên được gọi là phản ứng hóa hợp. " Vậy thế nào là phản ứng hóa hợp? - Giới thiệu về pư tỏa nhiệt: Ở nhiệt độ thường, các PƯHH đó hầu như không xảy ra, nhưng chỉ cần nâng nhiệt độ để khơi mào pư lúc đầu, các chất sẽ cháy đồng thời tỏa ra nhiều nhiệt. Những pư này được gọi là pư tỏa nhiệt. - Hỏi: Vì sao người ta khuyên: trong những nhà máy không nên để những giẻ lau xăng dầu chất chồng lên nhau? - Treo bảng phụ bài tập, Gọi 1 vài HS lên bảng hòan thành: Hoàn thành những phương trình phản ứng sau: a) Mg + ? " MgS b) ? + O2 " Al2O3 c) CaCO3 " CaO + CO2 d) ? + Cl2 " CuCl2 e) Fe2O3 + H2 "Fe + H2O f)4Fe(OH)2+2H2O+O2"Fe(OH)3 Trong những phản ứng trên, phản ứng nào là phản ứng hóa hợp ? Vì sao? -GV nhận xét, sữa chữa. - Quan sát - Nhận xét: + Số chất tham gia phản ứng là 2 hoặc 3; + Số sản phẩm là 1. " Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới sinh ra từ 2 hay nhiều chất ban đầu. - Lắng nghe " Vì những giẻ lau này tẩm nhiều xăng dầu chất chồng sẽ tỏa ra nhiệt và xảy ra sự oxi hóa sẽ tự bốc cháy gây ảnh hưởng đến tài sản, của cải, sinh mạng người dân " Hoàn thành a) Mg + S " MgS b) 4Al + 3O2 " 2Al2O3 c) CaCO3 " CaO + CO2 d) Cu + Cl2 " CuCl2 e) Fe2O3+3H2 "2Fe +3H2O f)4Fe(OH)2+2H2O+O2"4Fe(OH)3 " Phản ứng hóa hợp là : a, b, d, f. Vì những phản ứng có 2 hoặc 3 chất tham gia phản ứng sinh ra chỉ 1 sản phẩm. - Viết vào vở. II. Phản ứng hóa hợp: - Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới sinh ra từ 2 hay nhiều chất ban đầu. to - PTPƯ: 4P+ 5O2 "2P2O5 to CaO +H2O " Ca(OH)2 Hoạt động 3: II. Ứng dụng của oxi: - Yêu cầu HS: Hãy kể ra những ứng dụng của khí oxi mà em biết trong đời sống. - Cho HS nghiên cứu H4.4sgk. Qua đó hãy kể những ứng dụng của khí oxi? - Oxi có ứng dụng trong hô hấp và đốt nhiên liệu. "+Phá đá bằng hỗn hợp nổ chứa oxi lỏng + Phi công, bệnh nhân cần tiếp hơi + Đèn xì oxi-axetilen + Thợ lặn dùng oxi để thở + Trong trong công nghệ luyện gang, thép II. Ứng dụng của oxi: Khí oxi cần cho sự hô hấp của người và động vật và để đốt nhiên liệu trong đời sống và sản xuất. d. Củng cố -Gọi HS làm bài tập 1 trang 87: Điền từ thích hợp vào khảng trống: a) Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hóa b) Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có 1 chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu c) Khí oxi cần cho sự hô hấp của người, động vật và cần để đốt nhiên liệu trong đời sống và sản xuất. - Gọi HS làm bài tập 2 trang 87: Lập PTPƯHH: 1) Mg + S " MgS 3) Fe + S " FeS 2) Zn + S " ZnS 4) 2Al + 3S " Al2S3 e. Dặn dò: - Học bài - Làm bài tập 1,2,3,4 trang 87/sgk - Đọc mục “Em có biết” sgk trang 87 - Xem trước bài 26 f. Rút kinh nghiệm :

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTiet 41_Bai 25_Su oxi hoa-phan ung hoa hop.doc
Tài liệu liên quan