Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 7 - Trường THCS Ea Yiêng

1.Yêu cầu giáo dục

Giúp học sinh:

- Hiểu nội dung , ý nghĩa của hội trại 26 - 3 do nhà trường tổ chức.

- Cókĩ năng tham gia thảo luận, bàn bạc kế hoạch chuẩn bị hội trại, biết điều khiển một hoạt động cụ thể.

- ủng hộ hoạt động của hội trại, tham gia với yêu cầu và trách nhiệm cao.

 2. Nội dung và hình thức hoạt động

a/ Nội dung

- Các nhiệm vụ lớp được giao để chuẩn bị cho hội trại

- Kế hoạch chuẩn bị của lớp.

- Các nội dung hoạt động văn hóa , văn nghệ , thể thao để tham gia hội trại của lớp.

b/ Hình thức hoạt động

- Thảo luận về kế hoạch trại của lớp.

- Vui văn nghệ.

 3. chuẩn bị hoạt động

a/ Về phương tiện hoạt động

- Bản thông báo của nhà trường.

- Các công việc của nhà trường phân công cho lớp.

- Một vài tiết mục văn nghệ.

b/Về tổ chức

- GVCN thông báo cho HS cả lớp về kế hoạch hội trại 26- 3 và yêu cầu lớp bàn bạc và chuẩn bị.

- Các phương tiện chuẩn bị trại như lều bạt, dây ,cọc, hoa trang trí.

- Các nội dung hoạt động vui chơi, văn nghệ.

- Lớp trưởng, cán bộ lớp, đoàn hội ý và phân công cụ thể.

 

doc26 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 06/03/2019 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp lớp 7 - Trường THCS Ea Yiêng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n chủ nhiệm căn cứ vào kết quả xếp loại của tổ, sự theo dõi quá trình rèn luyện của học sinh và sự góp ý của giáo viên bộ môn để xếp loại học sinh trong tháng. - Giáo viên chủ nhiệm công bố kết quả xếp loại hạnh kiểm của học sinh trứơc tập thể lớp . 3. Đánh giá kết quả hoạt động trong tháng 9. - Nhìn chung thực hiện tốt các hoạt động của tháng 9 theo kế hoạch của Đoàn- Đội - Tiếp tục phát huy tốt nề nếp và thực hiện tốt kế hoạch của tháng 10. - GV nhận xét về tinh thần , thái đội tham gia của học sinh trong việc sáng suốt lựa chọn đội ngũ cán bộ lớp và yêu cầu các thành viên trong lớp tích cực ủng hộ và giúp đỡ các bạn hoàn thành nhiệm vụ . - Động viên đội ngũ cán bộ lớp củng cố làm tốt nhiệm vụ được giao. CHỦ ĐIỂM THÁNG 10: CHĂM NGOAN HỌC GIỎI. Phổ biến kế hoạch hoạt động của đội Tháng 10. I. Mục tiêu cần đạt . - Phổ biến tới học sinh kế hoạch hoạt động của Đội và nhiệm vụ của đội viên trong tháng 10. - Giáo dục các em có ý thức thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đoàn - Đội giao cho. II. Nội dung và hình thức thực hiện 1.Nội dung: - Giáo viên chủ nhiệm phổ biến những nội dung hoạt động của đội trong tháng10. -Yêu cầu học sinh thực hiện nghiên túc những nhiệm vụ được giao. 2. Hình thức. -Thông báo, nhắc nhở thực hiện hoạt động. III. Chuẩn bị hoạt động. -Kế hoạch hoạt động của Đoàn- Đội tháng10 -Các bài hát theo qui định . IV. Tiến hành hoạt động A. Sinh hoạt lớp * Lớp trưởng tiến hành sinh hoạt lớp: - Nề nếp của lớp trong tuần qua có một số chyển biến nhưng còn chậm : - Giờ học được xếp loại tốt nhiều. Bên cạnh đó có 1 số giờ học xếp loại Khá. Lí do : Một số bạn vô ý thức trong giờ học . * Lớp phó học tập nhận xét việc học tập của lớp trong tuần -Không còn hiện tượng chưa chuẩn bị bài trước khi đến lớp . - Một số bạn được điểm cao trong các môn học : Bảo Hà. (Toán), Hoàng Phỳ(Văn) * GVCN lớp nhận xét tình hình chung của lớp trong tuần, nhắc nhở học sinh thực hiện tốt những nội qui của trường, lớp. B. Phổ biến tới học sinh kế hoạch hoạt động của Đoàn- Đội trong tháng 10 - Nhắc nhở bàn trực nhật chuẩn bị lọ hoa, khăn trải bàn trong các buổi học chào mừng đợt hội giảng 20-11 -Phát động phong trào “Kế hoạch nhỏ” : nuụi heo đất, mua tăm ủng hộ - Thực hiện phong trào “Ghế đẹp – bàn xinh” Yêu cầu đánh sạch mặt bàn. - Phát động thi đua “ điểm 10 mừng ngày nhà giáo Việt Nam”. - Hướng dẫn học sinh chuẩn bị các tiết mục văn nghệ chào mừng 20-11 (lớp phó văn thể chủ động chuẩn bị các tiết muc, phân công các bạn tham gia và luyện tập) V Kết thúc hoạt động + Giáo viên nhắc nhở học sinh thực hiện tốt các kế hoạch đã được phổ biến. Lễ giao ước thi đua I.Yêu cầu giáo dục Giúp học sinh: Hiểu lời dạy của Bác, hiểu nội dung và ý nghĩa của việc giao ước thi đua. Có ý thức thhi đua lành mạnh, có thái độ động cơ học tập tốt. Đoàn kết giúp đỡ nhau cùng hôc tập, rèn luyện, biết thực hành phương pháp học tập tích cực. II. Nội dung và hình thức hoạt động: a/ Nội dung: Những lời dạy của Bác về học tập tốt, rèn luyện tốt. Các chỉ tiêu về học tập, rèn luyện đạo đức của lớp, tổ , cá nhân HS. Các biện pháp để thực hiện giao ước thi đua. b/ Hình thức hoạt động: Các tổ, cá nhân giao ước thi đua. - Thảo luận về các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện. Vui văn nghệ. III. chuẩn bị hoạt động : a/ Về phương tiện hoạt động: Thư Bác Hồ gởi HS năm 1945, 1968. Các bản đăng ký thi đua với nội dung . chỉ tiêu, biện pháp cụ thể. Phương tiện trang trí. Một vài tiết mục văn nghệ. b/Về tổ chức: Nhiệm vụ của GVCN: Nêu nội dung , yêu cầu và kế hoạch tổ chức hoạt động lễ giao ước thi đua cho cả lớp. Phân công, giúp đỡ cán bộ lớp và HS chuẩn bị các công việc cụ thề cho hoạt động như: Xây dựng các nội dung thi đuavà chỉ tiêu phấn đấu. Xây dựng chuẩn và thang đánh giá. Người điều khiển chung, người đieừ khiển chương trình, người đièu khiển chương trìng văn nghệ. Trang trí kẻ tiêu đề Nhiệm vụ học sinh: Thực hiện các yêu cầu được giao. Chuẩn bị tốt các bản giao ước thi đua cá nhân. IV. Tiến hành hoạt động: A/ Sinh hoạt lớp: B/ Nội dung hoạt động: 1/ Khởi động 2/ Giao ước thi đua Người điều khiển nêu thể lệ giao ước thi đua và tổ trưởng lần lượt lên trình bày bản giao ước thi đua của tổ mình Tóm tắt chương trình thi dua của lớp gồm chỉ tiêu cụ thể về học tập, rèn luyện về đạo đức và đề xuất một số biện pháp thực hiện. 3/ Thảo luận: Người điều khiển chương trình lần lược nêu các chỉ tiêu phan đấu của lớp và các biện pháp thực hiện để lớp thực thảo luận. Cả lớp phát biểu ý kiến, thảo luận từng chỉ tiêu, từng biện pháp cụ thể và lấy biểu quyết thể hiện sự nhất trí của tập thể lớp. Thông qua chươngtrình hành động thi đua của lớp. 4/ Văn nghệ. V. Kết thúc hoạt động: GVCN lớp nhắc nhở lớp tiếp tục cố gắng hợn trong tuần tới CHỦ ĐIỂM THÁNG 11: TễN SƯ TRỌNG ĐẠO THẢO LUẬN THEO CHỦ ĐỀ: “TễN SƯ TRỌNG ĐẠO” I.Yêu cầu giáo dục Giúp học sinh: Khắc sâu tình nghĩa thầy trò và công ơn thầy cô giáo. Yêu quí và tin tưởng các thầy cô giáo. Kính trọng , lễ phép đối với thầy cô giáo. II. Nội dung và hình thức hoạt động a/ Nội dung Những kỉ niệm sâu sắc về tình cảm của học sinh đối với thầy cô giáo. Những truyện kể, bài thơ, bài hát ca ngợi thầy cô giáo, ca ngợi tình nghĩa thầy trò. b/ Hình thức hoạt động Trao đổi, thảo luận, kể chuyên , sinh hoạt văn nghệ. III. chuẩn bị hoạt động a/ Về phương tiện hoạt động Tư liệu HS tự sưu tầm : những truyện kể, bài thơ, bài hát ca ngợi thầy cô giáo, ca ngợi tình nghĩa thầy trò b/Về tổ chức GVCN nêu ý nghĩa, nội dung và định hướng hoạt động cho HS . Học sinh: - họp tổ chia nhóm sưu tầm và sắp xếp tư liệu theo chủ đề. - Nhớ lại những kỉ niệm Sâu sắc của cá nhân đối với thầy cô giáo. - Một số bài hát, bài thơ ca ngợi tình nghĩa thầy trò. IV. Tiến hành hoạt động: A/ Sinh hoạt lớp: B/ Nội dung hoạt động: 1/ Khởi động Giới thiệu chương trình hoạt động. 2/Trưng bày và giới thiệu kết quả sưu tầm. Các tổ trưng bày ở vị trí qui định. 3/ Trao đổi, thảo luận. 4/ Văn nghệ. V. Kết thúc hoạt động. + Mời đại biểu phát biểu ý kiến. + Nhận xét kết quả hoạt động. Tuần 12: Tổ chức kỉ niệm ngày nhà giáo việt nam I.Yêu cầu giáo dục Giúp học sinh: Nhận thức được ý nghĩa của ngày nhà giáo VN 20-11 . Có thái độ trân trọng, yêu quí và luôn ghi nhớ công ơn của các thầy cô giáo. Biết lễ phép nghe lời thầy cô giáo. II. Nội dung và hình thức hoạt động a/ Nội dung Tóm tắt ý nghĩa của ngày nhà giáo VN 20-11.Vị trí vai trò của thầy cô giáo trong sự nghiệp giáo dục và xây dựng, phát triển đất nước. Lòng biết ơn đối với các thầy cô giáo của các thế hệ học sinh. b/ Hình thức hoạt động Tặng hoa , chúc mừng các thầy cô giáo. Trao đổi, thảo luận, tâm sự giữa thầy và trò. Vui văn nghệ. III. chuẩn bị hoạt động a/ Về phương tiện hoạt động Bản tóm tắt ý nghĩa ngày nhà giáo VN 20-11 . Lời chúc mừng, các câu hỏi thảo luận. Một vài tiết mục văn nghệ. b/Về tổ chức Nhiệm vụ của GVCN: Thông báocho cả lớp về nội dung và kế hoạch tổ chức hoạt động 20-11. Động viên học sinh chuẩn bị các ý kiến thảo luận sẵn sàng tham gia các tiết mục văn nghệ mừng ngày hội các thầy cô giáo. Nhiệm vụ học sinh: Thực hiện các yêu cầu được giao. Chuẩn bị tốt các ý kiến thảo luận sẵn sàng tham gia các tiết mục văn nghệ mừng ngày hội các thầy cô giáo. IV. Tiến hành hoạt động: A/ Sinh hoạt lớp: B/ Nội dung hoạt động: 1/ Khởi động 2/ lễ kỉ niệm và chúc mừng. 3/ Thảo luận 4/ Văn nghệ. V. Kết thúc hoạt động. + GVCN yêu cầu học sinh phải cố gắng dành nhiều điẻm 10 để chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam Chủ điểm thỏng 12: “ UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN” Tuần 14: tìm hiểu truyền thống cách mạng của địa phương I.Yêu cầu giáo dục Giúp học sinh: Hiểu rỏ truyền thống cách mạng của quê hương và ý nghĩa của truyền thống đó đối với sự phát triển của quê hương, gia đình và bản thân. Tự hào về quê hương, biết ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu để bảo vệ và xay dựng quê hương. Tự giác học tập tốt , rèn luyện tốt. II. Nội dung và hình thức hoạt động a/ Nội dung Các phong trào cách mạng của địa phương trong chiến đấu chống ngoại xâm và trong lao động xay dựng đất nước. b/ Hình thức hoạt động Sưu tầm truyền thống cách mạng của quê hương và ý nghĩa của truyền thống đó đối với sự phát triển của quê hương, gia đình và bản thân. Vui văn nghệ. III. chuẩn bị hoạt động a/ Về phương tiện hoạt động Sưu tầm về truyền thống cách mạng. Các bài hát , bài thơ, truyện kể ca ngợi quê hương. Một số câu hỏi về truyền thống cách mạng của quê hương. Một vài tiết mục văn nghệ. b/Về tổ chức Nhiệm vụ của GVCN: Nêu yêu cầu và nội dung hoạt động trước lớp. Phân công cụ thể từng giai đoạn: + Cách mạng tháng 8. + Kháng chiến chống Pháp. + Kháng chiến chống Mỹ. + Trong hòa bình xây dựng. Nhiệm vụ học sinh: Thực hiện các yêu cầu được giao. IV. Tiến hành hoạt động: A/ Sinh hoạt lớp: B/ Nội dung hoạt động: 1/ Khởi động 2/ Trình bày kết quả sưu tầm Người điều khiển chương trình lần lược nêu yêu cầu và nội dung hoạt động. Cả lớp phát biểu ý kiến. 3/ Văn nghệ. V. Kết thúc hoạt động. GVCN nhắc nhở các học sinh chưa tiến bộ cần cố gắng hợn trong các tuần tới Tuần 16 : giao lưu với cựu chiến binh I.Yêu cầu giáo dục Giúp học sinh: Hiểu những nét cơ bản về cựu chiến binh. Tôn trọng tin tưởng và tự hào về cựu chiến binh. Học tập , rèn luyện theo gương của người lính. II. Nội dung và hình thức hoạt động a/ Nội dung Nhửng kỉ niệm của cựu chiến binh. Nguồn gốc sức mạnh vẻ vang cũa Bộ Đội Cụ Hồ. b/ Hình thức hoạt động Giao lưu vui văn nghệ. Trò chuyện. III. chuẩn bị hoạt động a/ Về phương tiện hoạt động Các câu hỏi giao lưu. Một vài tiết mục văn nghệ. b/Về tổ chức GVCN liên hệ với cựu chiến binh địa phương. Mời các cựu chiến binh địa phương. Xây dựng các nội dung giao lưu. Phân côngngười điều kiển chương trình. IV. Tiến hành hoạt động: A/ Sinh hoạt lớp: B/ Nội dung hoạt động: 1/ Khởi động 2/ Giao lưu trực tiếp hoặc gián tiếp Người điều khiển nêu câu hỏi cựu chiến binh địa phương trả lời. Các đại biểu trả lời câu hỏi. Đoàn kết giúp đỡ nhau cùng hôc tập, rèn luyện, biết thực hành phương pháp học tập tích cực. 3/ Văn nghệ. V. Kết thúc hoạt động. GVCN nhắc nhở các học sinh lười học phải cố gắng hơn Tuần 21: Ngày soạn: 06/01/2019. Tiết 20: Ngày dạy: 11/01/2019. Chủ điểm tháng 1 & 2 Mừng đảng - mừng xuân Tuần 18: Tìm hiểu về truyền thống vẻ vang của đảng I.Yêu cầu giáo dục: Giúp học sinh: Nhận thức ngày thành lập đảng Biết ơn đảng. Truyền thống CM của dân tộc. II. Nội dung và hình thức hoạt động a/ Nội dung Lịch sử ngày thành lập đảng. Càc sự kiện của Đảng. Các bài thơ, bài hát về đảng. b/ Hình thức hoạt động Các tổ, cá nhân giao ước thi đua Thảo luận về các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện. Vui văn nghệ. III. chuẩn bị hoạt động a/ Về phương tiện hoạt động Tư liệu liên quan cuộc thi. Phần thưởng cho các tổ. Các lá cờ nhỏ làm tín hiệu trả lời. Một vài tiết mục văn nghệ. b/Về tổ chức Nhiệm vụ của GVCN: Nêu nội dung , yêu cầu và kế hoạch tổ chức hoạt động lễ giao ước thi đua cho cả lớp. Phân công, giúp đỡ cán bộ lớp và HS chuẩn bị các công việc cụ thể cho hoạt động như: + soạn câu hỏi + Cử BGK. + Mời cố vấn Nhiệm vụ học sinh: Thực hiện các yêu cầu được giao. IV. Tiến hành hoạt động a/ Khởi động b/ Giao ước thi đua Người điều khiển nêu thể lệ giao ước thi đua và tổ trưởng lần lượt lên trình bày bản giao ước thi đua của tổ mình Tóm tắt chương trình thi dua của lớp gồm chỉ tiêu cụ thể về học tập, rèn luyện về đạo đức và đề xuất một số biện pháp thực hiện. c/ Thảo luận Người điều khiển chương trình lần lược nêu các câu hỏi , câu đố. BGK công khai kết quả. Câu khó mời cố vấn giải quyết. Tổng kết. Trao thưởng. d/ Văn nghệ. IV. Kết thúc hoạt động. GVCN nhắc nhở học sinh cố gắng hơn trong tuần tới Tuần 20: Thi viết, vẽ ca ngợi công ơn của Đảng, vẻ đẹp của quê hương I.Yêu cầu giáo dục Giúp học sinh: Củng cố khắc sâu công ơn Đảng đối với quê hương , đất nước. Tự hào về Đảng, thêm yêu quê hương , đất nước. Rèn luyện óc tư duy, sáng tạo. II. Nội dung và hình thức hoạt động a/ Nội dung - Bài hát , điệu múa, bài thơ, tranh, truyện, tiểu phẩm . Ca ngợi Đảng, quê hương, đất nước b/ Hình thức hoạt động Các tổ, cá nhân giao ước thi đua Thảo luận về các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện. Vui văn nghệ. III. chuẩn bị hoạt động a/ Về phương tiện hoạt động Giấy , bút, giấy màu, giấy vẽ, mực vẽ. Địa điểm trưng bày tác phẩm của tổ. Phần thưởng cho các tổ. b/Về tổ chức GVCN nêu mục đích yêu cầu nội dung . Thống nhất kế hoạch và thời gian tiến hành. Cử người dẫn chương trình. Cử nhóm trang trí, chuẩn bị phần thưởng. Một vài tiết mục văn nghệ. IV. Tiến hành hoạt động a/ Khởi động b/ Trưng bày và giới thiệu sản phẩm Người điều khiển yêu cầu đem báo của tổ mình lên vị trí trưng bày. Yêu cầu đại diện tổ nêu khái quát về tờ báo của tổ mình. c/ Thảo luận Người điều khiển chương trình đề nghị chọn ra những bài báo hay nhất. BGK chấm điểm. Tổng kết. Trao thưởng. d/ Văn nghệ. V. Kết thúc hoạt động : GVCN nhắc nhở học sinh học tập tốt ,phát huy truyền thống quê hương tỏ lòng biết ơn Đảng. Tuần 22 Bình bầu hạnh kiểm tháng 1+2 I.Mục tiêu cần đạt - Qua tiết sinh hoạt lớp giáo viên nhận xét , đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của học sinh. GV chỉ rõ những ưu điểm và nhược điểm của mỗi HS trong việc rèn luyện và tu dưỡng bản thân. - Rèn cho học sinh ý thức phê bìnhvà tự phê bình. Từ đó HS có ý thức phấn đấu trong tu dưỡng bản thân. II. Nội dung và hình thức hoạt động 1 . Nội dung - Các tổ bình bầu hạnh kiểm của mỗi thành viên trong tổ, giáo viên lấý kiến của GV bộ môn xếp lọai hạnh kiểm trong tháng 1+2 cho từng học sinh. 2. Hình thức -Bình xét. III. Chuẩn bị hoạt động. - Danh sách thành viên trong các tổ. - Các tổ trưởng chuẩn bị tư liệu ghi chép ưu, nhược điểm của thành viên thuộc tổ mình phụ trách. IV. Tiến hành hoạt động A . Sinh hoạt lớp * Lớp trưởng đánh giá, nhận xét hoạt động chung của lớp trong tuần qua: - Trong tuần qua nề nếp của lớpvẫn duy trì tốt: Tham gia các hoạt động tập thể và ý thức đội viên có tiến bộ. Lớp xếp loại tốt trong tất cả các tuần. * Lớp phó học tập nhận xét tình hình học tập : Học tập có hiện tượng chểnh mảng . * GVCN đánh giá hoạt động của lớp. Nhắc nhở lớp duy trì nề nếp, tránh tình trạng dã đám sau tết. B. Bình bầu hạnh kiểm tháng 1+2. - GVCN nhắc lại các tiêu chí xếp loại hạnh kiểm của học sinh - Mỗi thành viên trong tổ tự nhận xét ưu, khuyết điểm của bản thân trong tháng 1+2 - Tổ trưởng các tổ lấy ý kiến nhận xét đánh giá của các thành viên trong tổ và căn cứ vào quá trình rèn luyện của từng bạn để xếp loại theo đúng tiêu chí. - Sau khi có kết quả xếp loại của từng tổ giáo viên tập hợp lại và lấy ý kiến của giáo viên bộ môn về dự kiến xếp loại của lớp. - Giáo viên chủ nhiệm căn cứ vào kết quả xếp loại của tổ, sự theo dõi quá trình rèn luyện của học sinh và sự góp ý của giáo viên bộ môn để xếp loại học sinh trong tháng. - Giáo viên chủ nhiệm công bố kết quả xếp loại hạnh kiểm của học sinh trứơc tập thể lớp . V/ Kết thúc hoạt động: - GVCN Đánh giá kết quả hoạt động trong tháng 1+2 - Lớp nhìn chung thực hiện tốt các hoạt động của tháng 1+2 theo kế hoạch của Đoàn- Đội - Tiếp tục phát huy tốt nề nếp và thực hiện tốt kế hoạch của đội trong tháng 1+2. Tuần 24: THI VIẾT CA NGỢI CễNG ƠN CỦA ĐẢNG VÀ VẺ ĐẸP QUấ HƯƠNG EM. 1.Yêu cầu giáo dục Giúp học sinh: Củng cố khắc sâu công ơn Đảng đối với quê hương , đất nước. Tự hào về Đảng, thêm yêu quê hương , đất nước. Rèn luyện óc tư duy, sáng tạo. 2. Nội dung và hình thức hoạt động a/ Nội dung - Bài hát , điệu múa, bài thơ, tranh, truyện, tiểu phẩm. Ca ngợi Đảng, quê hương, đất nước b/ Hình thức hoạt động Các tổ, cá nhân giao ước thi đua Thảo luận về các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện. Vui văn nghệ. 3. chuẩn bị hoạt động a/ Về phương tiện hoạt động Giấy , bút, giấy màu, giấy vẽ, mực vẽ, Địa điểm trưng bày tác phẩm của tổ. Phần thưởng cho các tổ. b/Về tổ chức GVCN nêu mục đích yêu cầu nội dung . Thống nhất kế hoạch và thời gian tiến hành. Cử người dẫn chương trình. Cử nhóm trang trí, chuẩn bị phần thưởng. Một vài tiết mục văn nghệ. 4. Tiến hành hoạt động a/ Khởi động b/ Trưng bày và giới thiệu sản phẩm Người điều khiển yêu cầu đem báo của tổ mình lên vị trí trưng bày. Yêu cầu đại diện tổ nêu khái quát về tờ báo của tổ mình. c/ Thảo luận Người điều khiển chương trình đề nghị chọn ra những bài báo hay nhất. BGK chấm điểm. Tổng kết. Trao thưởng. d/ Văn nghệ. 5. Kết thúc hoạt động. Tuần 26 Chủ điểm tháng 3: TIẾN BƯỚC LấN ĐOÀN Hoạt động 1: 1.Yêu cầu giáo dục Giúp học sinh: Nhận thức được mục đích lí tưởng của đoàn. Nhiệm vụ của đoàn viên , thanh niên hiện nay, tự hào và tin tưởng ở tổ chức Đoàn. Rèn luyện đạo đức, phấn đấu để đứng chân vào hàng ngũ đoàn. 2. Nội dung và hình thức hoạt động a/ Nội dung HS phát biểu ý kiến của mình về mục đích, lý tưởng, nhiệm vụ của Đoàn. Vai trò nhiệm vụ của người đoàn viên, thanh niên hiện nay. Nhận thức về truyền thống vẻ vang của đoàn. ý nghĩa ngày thành lập đoàn 26 – 3. Thảo luận các vấn đề trên và rýt ra bài học bổ ích về đạo đúc, tư cách người đoàn viên, và con đường phấn đấu để trở thành đoàn viên. b/ Hình thức hoạt động Tổ chức diễn đàn và thảo luận. Vui văn nghệ. 3. chuẩn bị hoạt động a/ Về phương tiện hoạt động Các tư liệu về Đoàn TNCSHCM Các bản tham luận của HS về từng vấn đề có liên quan đến diễn đàn. Các tiết mục văn nghệ. b/Về tổ chức Nhiệm vụ của GVCN: Nêu nội dung , yêu cầu và hình thức tiến hành. Đề nghị mỗi HS chuẩn bị và sẵn sàng tham gia. Phân côngngười điều kiển chương trình. Phân công trang trí. Mời đại biểu. Nhiệm vụ học sinh: Thực hiện các yêu cầu được giao. Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ. 4. Tiến hành hoạt động a/ Khởi động b/ Diễn đàn và thảo luận Người điều khiển nêu một số vấn đề và câu hỏi. HS phát biểu ý kiến. ý kiến bổ sung. Tóm tắt những ý chính. c/ Văn nghệ Người điều khiển chương trình văn nghệ giới thiệu một số tiết mục văn nghệ tạo không khí sôi động. 5. Kết thúc hoạt động. Tuần 28 VUI VĂN NGHỆ MỪNG NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN. 1. Yêu cầu giáo dục Giúp học sinh: Hiểu được nhiều bài hát, bài thơ câu chuyện về đoàn củng cố têm ý nghĩa ngày thành lập đoàn 26- 03. Có khả năng phân loại bài hát theo chủ đề. Có tình cảm tôn trọng tổ chức đoàn và người đoàn viên. 2. Nội dung và hình thức hoạt động a/ Nội dung Những bài hát , điệu múa, bài thơ, tranh, truyện, tiểu phẩm. Về đoàn và những người đoàn viên ưu tú. Những sáng tác tự biên, tự diễn về đoàn. b/ Hình thức hoạt động Chương trình biểu diễn văn nghệ của lớp mừng ngày thành lập đoàn 26-03. 3. chuẩn bị hoạt động a/ Về phương tiện hoạt động - Sưu tầm tập hợp các bài thơ, bài hát điệu múa, bài thơ, tranh, truyện, tiểu phẩm về đoàn - Những sáng tác tự biên, tự diễn về đoàn. - Một vài tiết mục văn nghệ. b/Về tổ chức GVCN nêu nội dung , yêu cầu hoạt dộng biểu diễn văn nghệ của lớp và hướng dẫn các tổ và cá nhân chuẩn bị học tập. Thống nhất thời gian , kế hoạch tiến hành hoạt động. Cử người dẫn chương trình. Phân công trang trí. 4. Tiến hành hoạt động a/ Khởi động b/Trình diễn văn nghệ Người điều khiển lần lượt mời những HS đã đăng ký lên trình diễn tiết mục văn nghệ của mình. Có thể mời một số đại biểu cùng tham dự với lớp. 5. Kết thúc hoạt động. Tuần 28 Hoạt động 4: CHUẨN BỊ THAM GIA HỘI TRẠI 26- 03 1.Yêu cầu giáo dục Giúp học sinh: Hiểu nội dung , ý nghĩa của hội trại 26 - 3 do nhà trường tổ chức. Cókĩ năng tham gia thảo luận, bàn bạc kế hoạch chuẩn bị hội trại, biết điều khiển một hoạt động cụ thể. ủng hộ hoạt động của hội trại, tham gia với yêu cầu và trách nhiệm cao. 2. Nội dung và hình thức hoạt động a/ Nội dung Các nhiệm vụ lớp được giao để chuẩn bị cho hội trại Kế hoạch chuẩn bị của lớp. Các nội dung hoạt động văn hóa , văn nghệ , thể thao để tham gia hội trại của lớp. b/ Hình thức hoạt động Thảo luận về kế hoạch trại của lớp. Vui văn nghệ. 3. chuẩn bị hoạt động a/ Về phương tiện hoạt động Bản thông báo của nhà trường. Các công việc của nhà trường phân công cho lớp. Một vài tiết mục văn nghệ. b/Về tổ chức GVCN thông báo cho HS cả lớp về kế hoạch hội trại 26- 3 và yêu cầu lớp bàn bạc và chuẩn bị. Các phương tiện chuẩn bị trại như lều bạt, dây ,cọc, hoa trang trí. Các nội dung hoạt động vui chơi, văn nghệ. Lớp trưởng, cán bộ lớp, đoàn hội ý và phân công cụ thể. 4. Tiến hành hoạt động a/ Khởi động b/ Thảo luận nội dung tham gia hội trại Người điều khiển nêu càc nội dung tham gia hội trại của lớp. Thảo luận khả năng tham gia của lớp. Tổ chức đăng ký tham gia theo nhu cầu hứng thú của HS. Thành lập nhóm , đội. Xây dựng và thống nhất kế hoạch tập luyện. c/ Thảo luận Người điều khiển chương trình yêu cầu cả lớp thảo luận, bàn bạc, thiết kế hình thức dựng trại của lớp. Cả lớp phát biểu ý kiến, thảo luận để xây dựng lều trại của lớp. Thông qua chương trình chung của cả lớp. Phân công cụ thể Tuần 30 Chủ điểm tháng 4 HềA BèNH VÀ HỮU NGHỊ. Hoạt động 1: HỌC SINH VỚI TOÀN CẦU. 1.Yêu cầu giáo dục Giúp học sinh: Hiểu được một vài vấn đề chủ yếu hiện nay mà nhân loại đang quan tâmnhư: tệ nạn ma túy, bảo vệ môi trường, dân số và đói nghèo. Có kĩ năng thu nhận thông tin về vấn đề đó. Biết tỏ thái độ không đồng tình với những sự việc, hiện tượng gây ra hậu quả xấuvà tích cực ủng hộ những việc làm đúng, phù hợp với mong muốn của mọi người. 2. Nội dung và hình thức hoạt động a/ Nội dung Một vài vấn đề chủ yếu mà nhân loại đang quan tâm. Xác nhận trách nhiệm của người học sinh nói chung và HS lớp 8 nói riêng trong việc giải quyết các vấn đề đó. b/ Hình thức hoạt động Thi tìm hiểu về vài vấn đề chủ yếu mà nhân loại đang quan tâm. Vui văn nghệ. 3. chuẩn bị hoạt động a/ Về phương tiện hoạt động Các tư liệu ,sách báo, tranh ảnh, câu chuyện, số liệu hoặc bảng phản ánh nội dung một vài vấn đề chủ yếu hiện nay. Các tiết mục văn nghệ. b/Về tổ chức GV nêu yêu cầu của cuộc thi để HS có kế hoạch chuẩn bị các phương tiện hoạt động nêu trên. Các em có thể chia thành những nhóm nhỏ để thực hiện công việc chuẩn bị. Những sưu tập của HS có thể được tập hợp thành một quyển sưu tập tư liệu, trong đó ghi rõ lời bình của mình. Thành lập BGK gồm đại diện HS và GV. Chuẩn bị một vài tiết mục văn nghệ. 4. Tiến hành hoạt động a/ Thi tìm hiểu Sau khi người điều khiểnnêu lý do hoạt động, GVCN nêu một vài vấn đề có tính chất gợi mở để HS bắt đầu cuộc thi. Lần lượt từng tổ trình bày hiểu biết của mìnhvề một vài vấn đề nào đó, và đồng thời đưa ra kết quả sưu tầm của tổ mình. BGK nêu nhận xét, đánh giá. Thang điểm như sau: + Nêu được 2 – 3 vấn đề toàn cầu hiện nay mà nhân loại đang quan tâm :5 điểm. + Trình bày rõ ràng, dễ hiểu: 3 điểm. + Có bộ sưu tập đẹp mắt: 2 điểm. Trao phần thưởng cho tổ có điểm cao nhất. 5. Kết thúc hoạt động. Tuần 32 Hoạt động 2: BẠN BIẾT Gè VỀ UNESCO 1.Yêu cầu giáo dục Giúp học sinh: Nhận thức và cảm nhận được những biểu tượng tốt đẹp về tổ chức đoàn. Tự hào trân trọng những hình ảnh, những biểu tượng tốt đẹp về tổ chức đoàn và phong cách tốt đẹp của người đoàn viên. Có kĩ năng sáng tác thơ, viết văn, vẽ ,... 2. Nội dung và hình thức hoạt động a/ Nội dung Những bài thơ, truyện ngắn, tiểu phẩm, bài viết về người thật việc thật , tranh ảnh do HS sáng tác. Những lời bình và đánh giá sáng tác trên của HS. b/ Hình thức hoạt động Thi viết , vẽ và trưng bày các tác phẩm sáng tác trên của HS thông qua hình thức báo tường. 3. chuẩn bị hoạt động a/ Về phương tiện hoạt động Giấy , bút, giấy màu, giấy vẽ, mực vẽ, Địa điểm trưng bày tác phẩm của tổ. Phần thưởng cho các tổ. b/Về tổ chức GVCN nêu mục đích yêu cầu nội dung . Thống nhất kế hoạch và thời gian tiến hành. Cử người dẫn chương trình. Cử nhóm trang trí, chuẩn bị phần thưởng. 4. Tiến hành hoạt động a/ Khởi động b/ Trưng bày và giới thiệu sản phẩm Người điều khiển yêu cầu đem báo của tổ mình lên vị trí trưng bày. Yêu cầu đại diện tổ nêu khái quát về tờ báo của tổ mình. c/ Thảo luận Người điều khiển chương trình đề nghị chọn ra những bài báo hay nhất. BGK chấm điểm. Tổng kết. Trao thưởng. 5. Kết thúc hoạt động. Tuần 33 Chủ điểm tháng 5 BáC Hồ KíNH YÊU Hoạt động 1: BáC Hồ VớI THIếU NHI 1.Yêu cầu giáo dục Giúp học sinh: Hiểu được một vài vấn đề chủ yếu hiện nay mà nhân loại đang quan tâmnhư: tệ nạn ma túy, bảo vệ môi trường, dân số và đói nghèo,. Có kĩ năng thu nhận thông tin về vấn đề đó. Biết tỏ thái độ không đồng tình với những sự việc, hiện tượng gây ra hậu quả xấuvà tích cực ủng hộ những việc làm đúng, phù hợp với mong muốn của mọi người. 2. Nội dung và hình thức hoạt động a/ Nội dung Một vài vấn đề chủ yếu mà nhân loại đang quan tâm. Xác nhận trách nhiệm của người học sinh nói chung và HS lớp 8 nói riêng trong việc giải quyết các vấn đề đó. b/ Hình thức hoạt động Thi tìm hiểu về vài vấn đề chủ yếu mà nhân loại đang quan tâm. Vui văn nghệ. 3. chuẩn bị hoạt động a/ Về phương tiện hoạt động Các tư liệu ,sách báo, tranh ảnh, câu chuyện, số liệu hoặc bảng phản ánh nội dung một vài vấn đề chủ yếu hiện nay. Các tiết mục văn nghệ. b/Về t

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an ca nam_12526950.doc
Tài liệu liên quan