Giáo án Hoạt động tập thể: Sống đẹp

 MÔN: HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ

Chủ đề : Trách nhiệm của em với trường, lớp( Tiết 2)

I.Mục tiêu:

 * Kiến thức: HS biết những việc nên và không nên trong khi thực hiện các nhiệm vụ của lớp. Biết trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nội quy, quy định của trường, lớp để xây dựng tập thể vững mạnh.

 * Kỹ năng: Giao tiếp , thể hiện sự tự tin, quải quyết vấn đề, thảo luận nhóm.

 * Thái độ: Biết phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, tự nguyện tham gia các hoạt động của trường , lớp, giúp đỡ bạn bè.

 - GD KNS : KN giao tiếp tự tin, trình bày.

 II.Đồ dùng : Máy chiếu, clip sưu tầm, bút màu.

 

doc36 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 30/11/2018 | Lượt xem: 84 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Hoạt động tập thể: Sống đẹp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tập Nhóm 2: Đọc vè Nhóm 3: Hát múa và đưa thông điệp: Cùng giúp đỡ nhau trong học tập - GV nx, trao thưởng cho đội đạt giải. - Nx tiết học, dặn dò tiếp tục chuẩn bị nội dung cho bài sau. - Cả lớp đứng lên và hát bài hát. - Lắng nghe - 1HS lên điều khiển Các nhóm lên chọn tên cho nhóm mình. - HS trình bày. 1 HS lên làm phóng viên lên phỏng vấn các bạn về việc đã làm để giúp bạn trong học tập - 1 số HS trình bày. 1 HS dẫn chương trình -Các nhóm lần lượt thể hiện - Nx , bình chọn tiết mục hay nhất. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: Tr¦êng TiÓu Häc tø liªn TuÇn 10 G v : Phạm Diệu Linh Khèi : 2 M¤N: HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ CHỦ ĐỀ : Một tháng của em ( Tiết 1) Ngµy d¹y : Thø t­ , 9 / 11 / 2018 I.Môc tiªu: * KiÕn thøc: HS biết xác định mục tiêu để phát huy thế mạnh của bản thân và đề ra được các hành động, việc làm để thực hiện mục tiêu đó. * Kü n¨ng: Giao tiếp , thể hiện sự tự tin, quải quyết vấn đề, thảo luận nhóm. * Th¸i ®é: Biết phát huy điểm mạnh, tự nguyện tham gia các hoạt động của trường , lớp, giúp đỡ bạn bè. - GD KNS : KN giao tiÕp tù tin, tr×nh bµy.... II.§å dïng : Máy chiếu, clip sưu tầm, bút màu.... III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: Thời gian Nội dung các hoạt động¦ dạy học chủ yếu Ph¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc t¬ng øng Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 5’ 10’ 10’ 10’ 2p 1. Khởi động: 2. Hoạt động 1: Khám phá. 3. Hoạt động 2 : Kết nối MT: 4. Vận dụng, thực hành 5. Củng cố, dặn dò GV y/c quản trò cho cả lớp hát theo băng bài hát : Lớp chúng ta đoàn kết” - GT chủ đề-> ghi bảng. - GV tổ chức cho HS chơi trò chơi : Lắp ghép + HD 1 HS lên để điều khiển trò chơi. + Chuẩn bị các cặp tấm ghép : 1 tấm hình và1 tấm ghi chữ thể hiện việc làm trong hình ( khoảng 10 cặp) + Lựa chọn 2 đội để chơi. - Chia lớp thành 6 nhóm - Y/c HS đặt mục tiêu tham gia cùng các bạn trong lớp để phát huy thế mạnh của bản thân.( mỗi nhóm chọn 3 mục tiêu) - Gọi đại diện nhóm trình bày và giao lưu với các bạn dưới lớp. - Y/c mỗi nhóm tìm những hành động, việc làm để thực hiện mục tiêu mình đã lựa chọn - Y/c các nhóm trình bày ý tưởng của nhóm mình và tập luyện để tiết cuối sẽ biểu diễn. - GV quan sát, giúp đỡ các nhóm. - Nx tiết học, dặn dò tiếp tục chuẩn bị nội dung cho tiết 2. - Cả lớp đứng lên và hát bài hát. - Lắng nghe - - Lắng nghe. - Làm việc theo nhóm . - Đại diện nhóm trình bày. - Đại diện nhóm trình bày. - Nhóm trưởng trình bày ý tưởng của nhóm với cô giáo và phân công cùng nhau thực hiện ý tưởng đó. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: Tr¦êng TiÓu Häc tø liªn TuÇn 11 G v : Phạm Diệu Linh Khèi : 2 M¤N: HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ CHỦ ĐỀ : Một tháng của em ( Tiết 2) Ngµy d¹y : Thø t­ , 16 / 11 / 2018 I.Môc tiªu: * KiÕn thøc: HS biết xác định mục tiêu để phát huy thế mạnh của bản thân và đề ra được các hành động, việc làm để thực hiện mục tiêu đó. * Kü n¨ng: Giao tiếp , thể hiện sự tự tin, quải quyết vấn đề, thảo luận nhóm. * Th¸i ®é: Biết phát huy điểm mạnh, tự nguyện tham gia các hoạt động của trường , lớp, giúp đỡ bạn bè. - GD KNS : KN giao tiÕp tù tin, tr×nh bµy.... II.§å dïng : Máy chiếu, clip sưu tầm, bút màu.... III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: Thời gian Nội dung các hoạt động¦ dạy học chủ yếu Ph¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc t¬ng øng Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 5’ 10’ 10’ 10’ 2p 1. Khởi động: 2. Hoạt động 1: Khám phá. 3. Hoạt động 2 : Kết nối MT: 4. Vận dụng, thực hành 5. Củng cố, dặn dò GV y/c quản trò cho cả lớp hát theo băng bài hát : Lớp chúng ta đoàn kết” - GT chủ đề-> ghi bảng. Chọn 1HS làm MC dẫn chương trình điều khiển các bạn trình bày nội dung đã chuẩn bị. - Chia lớp thành 6 nhóm - Y/c HS đặt mục tiêu tham gia cùng các bạn trong lớp để phát huy thế mạnh của bản thân.( mỗi nhóm chọn 3 mục tiêu) - Gọi đại diện nhóm trình bày và giao lưu với các bạn dưới lớp. - Y/c mỗi nhóm tiếp tục tìm những hành động, việc làm để thực hiện mục tiêu mình đã lựa chọn - Y/c các nhóm trình bày tiếp tục trình bày ý tưởng của nhóm mình và tập luyện để tiết cuối sẽ biểu diễn. - GV quan sát, giúp đỡ các nhóm. - Nx tiết học, dặn dò tiếp tục chuẩn bị nội dung cho tiết 2. - Cả lớp đứng lên và hát bài hát. - Lắng nghe - 1HS lên điều khiển Các nhóm lên chọn tên cho nhóm mình - HS trình bày. - Lắng nghe. - Làm việc theo nhóm . - Đại diện nhóm trình bày. - Đại diện nhóm trình bày. - Nhóm trưởng trình bày và phân công cùng nhau thực hiện ý tưởng đó. - Lắng nghe. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: Tr¦êng TiÓu Häc tø liªn TuÇn 12 G v : Phạm Diệu Linh Khèi : 2 M¤N: HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ CHỦ ĐỀ : Một tháng của em ( Tiết 3) Ngµy d¹y : Thø t­ , 23 / 11 / 2018 I.Môc tiªu: * KiÕn thøc: HS biết xác định mục tiêu để phát huy thế mạnh của bản thân và đề ra được các hành động, việc làm để thực hiện mục tiêu đó. * Kü n¨ng: Giao tiếp , thể hiện sự tự tin, quải quyết vấn đề, thảo luận nhóm. * Th¸i ®é: Biết phát huy điểm mạnh, tự nguyện tham gia các hoạt động của trường , lớp, giúp đỡ bạn bè. - GD KNS : KN giao tiÕp tù tin, tr×nh bµy.... II.§å dïng : Máy chiếu, clip sưu tầm, bút màu.... III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Ph¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc t¬ng øng Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 5’ 6-7’ 10’ 13’ 2p 1. Khởi động: 2. Hoạt động 1: Khám phá. 3. Hoạt động 2 : Kết nối 4. Vận dụng, thực hành 5. Củng cố, dặn dò GV mời cả lớp hát theo băng bài hát : „Lớp chúng ta đoàn kết” - GT chủ đề-> ghi bảng. - Gọi 1HS làm MC dẫn chương trình điều trò chơi : Lắp ghép - Trò chơi : Phóng viên phỏng vấn :Y/c HS chia sẻ những mục tiêu mình đặt ra để phát huy thế mạnh của bản thân - Tổ chức cuộc thi : Đường lên đỉnh Olimpia” - Chọn 1 HS làm MC dẫn chương trình : Nhóm 1 : Vẽ tranh thể hiện những việc làm để thực hiện mục tiêu mình đặt ra. Nhóm 2: Đọc vè Nhóm 3: Hát múa và đưa thông điệp: Đoàn kết là thành công. - GV nx, trao thưởng cho đội đạt giải. - Nx tiết học, dặn dò tiếp tục chuẩn bị nội dung cho bài sau. - Cả lớp đứng lên và hát bài hát. - Lắng nghe - 1HS lên điều khiển HS chơi 1 HS lên làm phóng viên lên phỏng vấn các bạn về mục tiêu mình đặt ra để phát huy thế mạnh của bản thân. - 1 số HS trình bày. 1 HS dẫn chương trình -Các nhóm lần lượt thể hiện - Nx , bình chọn tiết mục hay nhất. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: Tr¦êng TiÓu Häc tø liªn TuÇn 13 G v : Phạm Diệu Linh Khèi : 2 M¤N: HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ Chñ ®Ò : Em sèng kháe( TiÕt 1) Ngµy d¹y : Thø t­ , / 11 / 2018 I.Môc tiªu: * KiÕn thøc: HS biết những biểu hiện của người bị bệnh, biết 1 số cách xử lí khi bị sốt, bị đau bụng . * Kü n¨ng: Giao tiếp , thể hiện sự tự tin, quải quyết vấn đề, thảo luận nhóm. Kĩ năng giữ gìn và nâng cao sức khỏe để phòng tránh bệnh tật. * Th¸i ®é: Nghiêm túc thực hiện giữ gìn và nâng cao sức khỏe để phòng tránh bệnh tật. - GD KNS : KN giao tiÕp tù tin, tr×nh bµy.... II.§å dïng : Máy chiếu, clip sưu tầm, bút màu.... III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: Thời gian Nội dung các hoạt động¦ dạy học chủ yếu Ph¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc t¬ng øng Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 5’ 10’ 10’ 10’ 2p 1. Khởi động: 2. Hoạt động 1: Khám phá. 3. Hoạt động 2 : Kết nối MT: 4. Vận dụng, thực hành 5. Củng cố, dặn dò GV mời cả lớp hát theo băng bài hát : „Em tập thể thao” - GT chủ đề-> ghi bảng. - GV y/c HS ghi những biểu hiện của người bị bệnh. - Gọi HS trình bày. - GV nx, khen ngợi những học sinh có nhiều hiểu biết về biểu hiện của các loại bệnh. - Chia lớp thành 6 nhóm - Y/c HS chia sẻ những biểu hiện khi em bị ốm và ghi tên các loại bệnh mà mọi người mắc phải theo nhóm - Gọi đại diện nhóm trình bày và giao lưu với các bạn dưới lớp. - Y/c mỗi nhóm tìm hình thức trình bày để nêu các biện pháp để chữa các bệnh thường gặp và nâng cao sức khỏe phòng tránh bệnh tật - Y/c các nhóm trình bày ý tưởng của nhóm mình và tập luyện để tiết cuối sẽ biểu diễn. - GV quan sát, giúp đỡ các nhóm. - Nx tiết học, dặn dò tiếp tục chuẩn bị nội dung cho tiết 2. - Cả lớp đứng lên và hát bài hát. - Lắng nghe - HS làm việc cá nhân. - HS trình bày. - Lắng nghe. - Làm việc theo nhóm . - Đại diện nhóm trình bày. - Đại diện nhóm trình bày. - Nhóm trưởng trình bày ý tưởng của nhóm với cô giáo và phân công cùng nhau thực hiện ý tưởng đó. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: Tr¦êng TiÓu Häc tø liªn TuÇn 14 G v : Phạm Diệu Linh Khèi : 2 M¤N: HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ Chñ ®Ò : Em sèng kháe( TiÕt 2) Ngµy d¹y : Thø t­ , / 12 / 2018 I.Môc tiªu: * KiÕn thøc: HS biết những biểu hiện của người bị bệnh, biết 1 số cách xử lí khi bị sốt, bị đau bụng . * Kü n¨ng: Giao tiếp , thể hiện sự tự tin, quải quyết vấn đề, thảo luận nhóm. Kĩ năng giữ gìn và nâng cao sức khỏe để phòng tránh bệnh tật. * Th¸i ®é: Nghiêm túc thực hiện giữ gìn và nâng cao sức khỏe để phòng tránh bệnh tật. - GD KNS : KN giao tiÕp tù tin, tr×nh bµy.... II.§å dïng : Máy chiếu, clip sưu tầm, bút màu.... III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: Thời gian Nội dung các hoạt động¦ dạy học chủ yếu Ph¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc t¬ng øng Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 5’ 10’ 10’ 10’ 2p 1. Khởi động: 2. Hoạt động 1: Khám phá. 3. Hoạt động 2 : Kết nối MT: 4. Vận dụng, thực hành 5. Củng cố, dặn dò GV mời cả lớp hát theo băng bài hát : „Em tập thể thao” - GT chủ đề-> ghi bảng. - GV y/c HS ghi tên các bệnh thông thường mà em biết - Gọi HS trình bày - GV nx, khen ngợi những học sinh biết tên nhiều bệnh. - Chia lớp thành 6 nhóm - Y/c HS chia sẻ những biểu hiện khi em bị ốm và cách chữa bệnh đó theo nhóm - Gọi đại diện nhóm trình bày và giao lưu với các bạn dưới lớp. - Y/c mỗi nhóm tiếp tục tập luyện hình thức trình bày để nêu các biện pháp nâng cao sức khỏe phòng tránh bệnh tật - GV quan sát, giúp đỡ các nhóm. - Nx tiết học, dặn dò tiếp tục chuẩn bị nội dung cho tiết 3. - Cả lớp đứng lên và hát bài hát. - Lắng nghe - HS làm việc cá nhân. - HS trình bày. - Lắng nghe. - Làm việc theo nhóm . - Đại diện nhóm trình bày. - Nhóm trưởng phân công cùng nhau thực hiện ý tưởng đó. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: Tr¦êng TiÓu Häc tø liªn TuÇn 15 G v : Phạm Diệu Linh Khèi : 2 M¤N: HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ Chñ ®Ò : Em sèng kháe( TiÕt 3) Ngµy d¹y : Thø t­ , / 12 / 2018 I.Môc tiªu: * KiÕn thøc: HS biết xác định mục tiêu để phát huy thế mạnh của bản thân và đề ra được các hành động, việc làm để thực hiện mục tiêu đó. * Kü n¨ng: Giao tiếp , thể hiện sự tự tin, quải quyết vấn đề, thảo luận nhóm. * Th¸i ®é: Biết phát huy điểm mạnh, tự nguyện tham gia các hoạt động của trường , lớp, giúp đỡ bạn bè. - GD KNS : KN giao tiÕp tù tin, tr×nh bµy.... II.§å dïng : Máy chiếu, clip sưu tầm, bút màu.... III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: Thời gian Nội dung các hoạt động dạy học chủ yếu Phư¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc tư¬ng øng Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 5’ 6-7’ 10’ 13’ 2p 1. Khởi động: 2. Hoạt động 1: Khám phá. 3. Hoạt động 2 : Kết nối 4. Vận dụng, thực hành 5. Củng cố, dặn dò GV mời cả lớp hát theo băng bài hát : „Em tập thể thao- GT chủ đề-> ghi bảng. - Gọi 1HS làm MC dẫn chương trình điều trò chơi : Bác sĩ - Trò chơi : Phóng viên phỏng vấn : Bạn đã bao giờ bị bệnh và biểu hiện của bệnh đó. - Tổ chức cuộc thi : Hướng tới tương lai - Chọn 1 HS làm MC dẫn chương trình : Nhóm 1 : Vẽ tranh thể hiện những việc làm có một cơ thể khỏe mạnh Nhóm 2: Đọc vè về phòng bệnh, nâng cao sức khỏe. Nhóm 3: Đóng tiểu phẩm: Anh Ruột và anh Dạ Dày. Nhóm 4: Múa hát dân vũ bài : Rửa tay. - GV nx, trao thưởng cho đội đạt giải. - Nx tiết học, dặn dò tiếp tục chuẩn bị nội dung cho bài GD NSTLVM. - Cả lớp đứng lên và hát bài hát. - Lắng nghe - 1HS lên điều khiển HS chơi 1 HS lên làm phóng viên lên phỏng vấn các bạn biểu hiện của bệnh mà mình đã mắc phải. - 1 số HS trình bày. 1 HS dẫn chương trình -Các nhóm lần lượt thể hiện - Nx , bình chọn tiết mục hay nhất. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: Tr¦êng TiÓu Häc tø liªn TuÇn 19 G v : Phạm Diệu Linh Khèi : 2 M¤N: HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ Chñ ®Ò : Tr¸ch nhiÖm cña em víi tr­êng, líp( TiÕt 1) Ngµy d¹y : Thø t­ , 11 / 1 / 201 I.Môc tiªu: * KiÕn thøc: HS biết những việc nên và không nên trong khi thực hiện các nhiệm vụ của lớp. Biết trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nội quy, quy định của trường, lớp để xây dựng tập thể vững mạnh. * Kü n¨ng: Giao tiếp , thể hiện sự tự tin, quải quyết vấn đề, thảo luận nhóm. * Th¸i ®é: Biết phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, tự nguyện tham gia các hoạt động của trường , lớp, giúp đỡ bạn bè. - GD KNS : KN giao tiÕp tù tin, tr×nh bµy.... II.§å dïng : Máy chiếu, clip sưu tầm, bút màu.... III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: Thời gian Nội dung các hoạt động¦ dạy học chủ yếu Ph¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc t¬ng øng Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 5’ 10’ 10’ 10’ 2p 1. Khởi động: 2. Hoạt động 1: Khám phá. 3. Hoạt động 2 : Kết nối MT: 4. Vận dụng, thực hành 5. Củng cố, dặn dò Tổ chức cho cả lớp chơi trò chơi: „Làm theoAlibaba” - GT chủ đề-> ghi bảng. - GV y/c HS ghi những hành động, việc làm thể hiện trách nhiệm của em trong công việc ở lớp, ở trường. - Gọi HS trình bày. - GV nx, khen ngợi những học sinh biết trách nhiệm của em với trường, lớp. - Chia lớp thành 6 nhóm - Y/c HS chia sẻ những hành động, việc làm thể hiện trách nhiệm của em trong công việc ở lớp, ở trường theo nhóm - Gọi đại diện nhóm trình bày và giao lưu với các bạn dưới lớp. - Y/c mỗi nhóm tìm hình thức trình bày để nêu các biện pháp để thể hiện trách nhiệm của em với trường, lớp. - Y/c các nhóm trình bày ý tưởng của nhóm mình và tập luyện để tiết cuối sẽ biểu diễn. - GV quan sát, giúp đỡ các nhóm. - Nx tiết học, dặn dò tiếp tục chuẩn bị nội dung cho tiết 2. - Cả lớp đứng lên và chơi trò chơi - Lắng nghe - HS làm việc cá nhân. - HS trình bày. - Lắng nghe. - Làm việc theo nhóm . - Đại diện nhóm trình bày. - Đại diện nhóm trình bày. - Nhóm trưởng trình bày ý tưởng của nhóm với cô giáo và phân công cùng nhau thực hiện ý tưởng đó. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: Tr¦êng TiÓu Häc tø liªn TuÇn 20 G v : Phạm Diệu Linh Khèi : 2 M¤N: HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ Chñ ®Ò : Tr¸ch nhiÖm cña em víi tr­êng, líp( TiÕt 2) Ngµy d¹y : Thø t­ , 18 / 1 / 201 I.Môc tiªu: * KiÕn thøc: HS biết những việc nên và không nên trong khi thực hiện các nhiệm vụ của lớp. Biết trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nội quy, quy định của trường, lớp để xây dựng tập thể vững mạnh. * Kü n¨ng: Giao tiếp , thể hiện sự tự tin, quải quyết vấn đề, thảo luận nhóm. * Th¸i ®é: Biết phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, tự nguyện tham gia các hoạt động của trường , lớp, giúp đỡ bạn bè. - GD KNS : KN giao tiÕp tù tin, tr×nh bµy.... II.§å dïng : Máy chiếu, clip sưu tầm, bút màu.... III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: Thời gian Nội dung các hoạt động¦ dạy học chủ yếu Phư¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc tư¬ng øng Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 5’ 10’ 4’ 15’ 2p 1. Khởi động: 2. Hoạt động 1: Khám phá. 3. Hoạt động 2 : Kết nối 4. Vận dụng, thực hành 5. Củng cố, dặn dò Tổ chức cho cả lớp chơi trò chơi: „Làm theoAlibaba” - GT chủ đề-> ghi bảng. -Tổ chức trò chơi : „Phóng viên phỏng vấn”: - Bạn đã làm gì để thể hiện trách nhiệm của bạn với trường? - Vì sao cần phải có trách nhiệm với công việc ở trường, lớp? - Cả lớp cùng nhau hát múa bài hát : Lớp chúng ta đoàn kết. - Y/c 3 nhóm tiếp tục tìm hình thức trình bày để nêu các biện pháp để thể hiện trách nhiệm của em với trường, lớp. - Y/c các nhóm trình bày ý tưởng của nhóm mình và tập luyện để tiết cuối sẽ biểu diễn. + N1 : Vẽ tranh + N2: Xây dựng bảng nội quy của lớp + N3: Đóng tiểu phẩm.. - GV quan sát, giúp đỡ các nhóm. - Nx tiết học, dặn dò tiếp tục chuẩn bị nội dung cho tiết 3. - 1 HS điểu khiển cả lớp đứng lên và chơi trò chơi . - Lắng nghe - 1 HS lên làm phóng viên phỏng vấn các bạn dưới lớp. - HS trình bày. - 1 HS điều khiển - Làm việc theo nhóm . - Nhóm trưởng trình bày ý tưởng của nhóm với cô giáo và phân công cùng nhau thực hiện ý tưởng đó. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: Tr¦êng TiÓu Häc tø liªn TuÇn 22 G v : Phạm Diệu Linh Khèi : 2 M¤N: HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ Chñ ®Ò : Tr¸ch nhiÖm cña em víi tr­êng, líp( TiÕt 3) Ngµy d¹y : Thø tư , 8 / 2 / 2018 I.Môc tiªu: * KiÕn thøc: HS biết những việc nên và không nên trong khi thực hiện các nhiệm vụ của lớp. Biết trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nội quy, quy định của trường, lớp để xây dựng tập thể vững mạnh. * Kü n¨ng: Giao tiếp , thể hiện sự tự tin, quải quyết vấn đề, thảo luận nhóm. * Th¸i ®é: Biết phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, tự nguyện tham gia các hoạt động của trường , lớp, giúp đỡ bạn bè. - GD KNS : KN giao tiÕp tù tin, tr×nh bµy.... II.§å dïng : Máy chiếu, clip sưu tầm, bút màu.... III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: Thời gian Nội dung các hoạt động¦ dạy học chủ yếu Phư¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc tư¬ng øng Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 5’ 10’ 4’ 15’ 2p 1. Khởi động: 2. Hoạt động 1: Khám phá. 3. Hoạt động 2 : Kết nối 4. Vận dụng, thực hành 5. Củng cố, dặn dò Tổ chức cho cả lớp chơi trò chơi: „Làm theoAlibaba” - GT chủ đề-> ghi bảng. -Tổ chức trò chơi : „Phóng viên phỏng vấn”: - Bạn đã làm gì để thể hiện trách nhiệm của bạn với trường, lớp? - Vì sao cần phải có trách nhiệm với công việc ở trường, lớp? - Cả lớp cùng nhau hát múa bài hát : Lớp chúng ta đoàn kết. - Tổ chức cuộc thi : „Ai có trách nhiệm nhất”: + N1 : Trưng bày tranh thể hiện việc làm của em với công việc của trường, lớp. + N2: Xây dựng bảng nội quy HS. + N3: Đóng tiểu phẩm về ý thức thể hiện trách nhiệm với công việc chung của lớp. - GV nx, tuyên bố đội thắng cuộc. - Nx tiết học, dặn dò tiếp tục chuẩn bị nội dung cho bài tiếp theo. - 1 HS điểu khiển cả lớp đứng lên và chơi trò chơi . - Lắng nghe - 1 HS lên làm phóng viên phỏng vấn các bạn dưới lớp. - HS trình bày. - 1 HS điều khiển - 1 HS dẫn chương trình điều khiển cuộc thi. - Các nhóm thể hiện theo thứ tự thi. - Nx, bình chọn đội thắng cuộc. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: Tr¦êng TiÓu Häc tø liªn TuÇn 23 G v : Phạm Diệu Linh Khèi : 2 M¤N: HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ Chñ ®Ò : Chóng ta lµ nh÷ng ng­êi b¹n( TiÕt 1) Ngµy d¹y : Thø t­ , / / 2018 I.Môc tiªu: * KiÕn thøc: HS biết thể hiện tình cảm với bạn bè, chia sẻ,giúp đỡ bạn bè trong các tình huống cụ thể. * Kü n¨ng: Giao tiếp , thể hiện sự tự tin, quải quyết vấn đề, thảo luận nhóm. * Th¸i ®é: Yêu quý bạn bè. - GD KNS : KN giao tiÕp tù tin, tr×nh bµy.... II.§å dïng : Máy chiếu, clip sưu tầm, bút màu.... III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: Thời gian Nội dung các hoạt động¦ dạy học chủ yếu Ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc t­¬ng øng Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 5’ 10’ 10’ 10’ 2p 1. Khởi động: 2. Hoạt động 1: Khám phá. 3. Hoạt động 2 : Kết nối MT: 4. Vận dụng, thực hành 5. Củng cố, dặn dò GV mời cả lớp hát theo băng bài hát : „Lớp chúng ta đoàn kết” - GT chủ đề-> ghi bảng. - GV y/c HS vẽ một người bạn mà em yêu quý ra giấy A4 - Gọi Hsgiới thiệu về người bạn đó. - GV nx-> chốt - Chia lớp thành 6 nhóm - Y/c HS viết những điều em muốn nói về tình cảm của em dành cho bạn ra những tấm thiệp nhỏ. - Gọi đại diện nhóm trình bày và giao lưu với các bạn dưới lớp. - Y/c mỗi nhóm tìm hình thức trình bày để thể hiện tình cảm của mình với bạn bè - Y/c các nhóm trình bày ý tưởng của nhóm mình và tập luyện để tiết cuối sẽ biểu diễn. - GV quan sát, giúp đỡ các nhóm. - Nx tiết học, dặn dò tiếp tục chuẩn bị nội dung cho tiết 2. - Cả lớp đứng lên và hát bài hát. - Lắng nghe - HS làm việc cá nhân. - HS trình bày. - Lắng nghe. - Làm việc theo nhóm . - Đại diện nhóm trình bày. - Đại diện nhóm trình bày. - Nhóm trưởng trình bày ý tưởng của nhóm với cô giáo và phân công cùng nhau thực hiện ý tưởng đó. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: Tr¦êng TiÓu Häc tø liªn TuÇn 24 G v : Phạm Diệu Linh Khèi : 2 M¤N: HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ Chñ ®Ò : Chóng ta lµ nh÷ng ng­êi b¹n( TiÕt 2) Ngµy d¹y : Thø t­ , / / 2018 I.Môc tiªu: * KiÕn thøc: HS biết thể hiện tình cảm với bạn bè, chia sẻ,giúp đỡ bạn bè trong các tình huống cụ thể. * Kü n¨ng: Giao tiếp , thể hiện sự tự tin, quải quyết vấn đề, thảo luận nhóm. * Th¸i ®é: Yêu quý bạn bè. - GD KNS : KN giao tiÕp tù tin, tr×nh bµy.... II.§å dïng : Máy chiếu, clip sưu tầm, bút màu.... III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: Thời gian Nội dung các hoạt động¦ dạy học chủ yếu Ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc t­¬ng øng Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 5’ 10’ 10’ 10’ 2p 1. Khởi động: 2. Hoạt động 1: Khám phá. 3. Hoạt động 2 : Kết nối MT: 4. Vận dụng, thực hành 5. Củng cố, dặn dò GV mời cả lớp hát theo băng bài hát : „Lớp chúng ta đoàn kết” - GT chủ đề-> ghi bảng. -Gọi HS lên điều khiển trò chơi: „Kết bạn” - GV y/c HS viết ra 5 câu hỏi để thể hiện sự quan tâm của em với người bạn thân của mình - Gọi Hsgiới thiệu về người bạn đó. - GV nx-> chốt - Chia lớp thành 6 nhóm - Y/c HS viết tên, sở thích hoặ vẽ chân dung của mình ra một tầm thiệp nhỏ rồi chuyền tay cho các bạn trong nhóm ghi những lời yêu thương , nhắn nhủ hoặc nhận xét về bạn đó - Gọi đại diện nhóm trình bày và giao lưu với các bạn dưới lớp. - Y/c mỗi nhóm tìm hình thức trình bày để thể hiện tình cảm của mình với bạn bè + N1 : Hát múa +N2: Đóng tiểu phẩm +N3: Đọc vè. - GV quan sát, giúp đỡ các nhóm. - Nx tiết học, dặn dò tiếp tục chuẩn bị nội dung cho tiết 2. - Cả lớp đứng lên và hát bài hát. - Lắng nghe - 1 HS lên điều khiển cả lớp chơi trò chơi. - HS làm việc cá nhân. - HS trình bày. - Lắng nghe. - Làm việc theo nhóm . - Đại diện nhóm trình bày. - Đại diện nhóm trình bày. - Nhóm trưởng trình bày ý tưởng của nhóm với cô giáo và phân công cùng nhau thực hiện ý tưởng đó. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: Tr¦êng TiÓu Häc tø liªn TuÇn 25 G v : Phạm Diệu Linh Khèi : 2 M¤N: HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ Chñ ®Ò : Chóng ta lµ nh÷ng ng­êi b¹n( TiÕt 3) Ngµy d¹y : Thø t­ , / / 2018 I.Môc tiªu: * KiÕn thøc: HS biết thể hiện tình cảm với bạn bè, chia sẻ,giúp đỡ bạn bè trong các tình huống cụ thể. * Kü n¨ng: Giao tiếp , thể hiện sự tự tin, quải quyết vấn đề, thảo luận nhóm. * Th¸i ®é: Yêu quý bạn bè. - GD KNS : KN giao tiÕp tù tin, tr×nh bµy.... II.§å dïng : Máy chiếu, clip sưu tầm, bút màu.... III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: Thời gian Nội dung các hoạt động¦ dạy học chủ yếu Ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc t­¬ng øng Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 5’ 10’ 10’ 10’ 2p 1. Khởi động: 2. Hoạt động 1: Khám phá. 3. Hoạt động 2 : Kết nối MT: 4. Vận dụng, thực hành 5. Củng cố, dặn dò GV mời cả lớp hát theo băng bài hát : „Lớp chúng ta đoàn kết” - GT chủ đề-> ghi bảng. -Gọi HS lên điều khiển trò chơi: „Suy đoán” - GV y/c HS viết ra 5 câu hỏi để thể hiện sự quan tâm của em với người bạn thân của mình - Gọi Hsgiới thiệu về người bạn đó. - GV nx-> chốt - Chia lớp thành 6 nhóm - Y/c HS viết tên, sở thích hoặ vẽ chân dung của mình ra một tấm thiệp nhỏ rồi chuyền tay cho các bạn trong nhóm ghi những lời yêu thương , nhắn nhủ hoặc nhận xét về bạn đó - Gọi đại diện nhóm trình bày và giao lưu với các bạn dưới lớp. - Các nhóm lên trình bày để thể hiện tình cảm của mình với bạn bè qua cuộc thi: „Chúng ta là bạn bè”. + N1 : Hát múa +N2: Đóng tiểu phẩm +N3: Đọc vè. - GV quan sát, giúp đỡ các nhóm. - Nx tiết học, dặn dò tiếp tục chuẩn bị nội dung cho tiết . - Cả lớp đứng lên và hát bài hát. - Lắng nghe - 1 HS lên điều khiển cả lớp chơi trò chơi. - HS làm việc cá nhân. - HS trình bày. - Lắng nghe. - Làm việc theo nhóm . - Đại diện nhóm trình bày. - Các nhóm tham gia thi Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: Tr¦êng TiÓu Häc tø liªn TuÇn 26 G v : Phạm Diệu Linh Khèi : 2 M¤N: HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ Chñ ®Ò : Gi÷ an toµn khi em ë tr­êng( TiÕt 1) Ngµy d¹y : Thø t­ , / / 2018 I.Môc tiªu: * KiÕn thøc: HS biết những nguy hiểm có thể gặp trong trường và biết cách phòng tránh những nguy hiểm đó * Kü n¨ng: Giao tiếp , thể hiện sự tự tin, quải quyết vấn đề, thảo luận nhóm, kĩ năng phòng tránh ngã, ứng phó khi bị bắt nạt, phòng tránh bị bắt cóc. * Th¸i ®é: Nghiêm túc thực hiện đúng nội quy và những điểu thầy cô đã dạy. - GD KNS : KN giao tiÕp tù tin, tr×nh bµy.... II.§å dïng : Máy chiếu, clip sưu tầm, bút màu.... III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: Thời gian Nội dung các hoạt động¦ dạy học chủ yếu Ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc t­¬ng øng Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 5’ 10’ 10’ 10’ 2p 1. Khởi động: 2. Hoạt động 1: Khám phá. 3. Hoạt động 2 : Kết nối MT: 4. Vận dụng, thực hành 5. Củng cố, dặn dò GV mời cả lớp hát theo băng bài hát : Lớp chúng mình - GT chủ đề-> ghi bảng. - Tổ chức cho HS chơi trò chơi: „Phóng viên phỏng vấn” :Bạn đã

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoat dong tap the song dẹp.doc