Giáo án Hướng dẫn học Tin học lớp 3 - Tuần 1 đến 8

Tuần: 5

Tiết: 10

BÀI 5: TẬP GÕ BÀN PHÍM (TIẾT 2 )

I. MỤC TIÊU:

- Biết cách gõ bàn phím bằng 10 ngón tay;

- Tự tập luyện gõ bàn phím bằng 10 ngón tay với phần mềm Kiran’s Typing Tutor.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: phòng máy giáo án và sách giáo khoa.

- Học sinh: dụng cụ học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

docx33 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 01/03/2019 | Lượt xem: 94 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Hướng dẫn học Tin học lớp 3 - Tuần 1 đến 8, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ổn định lớp: 2. Bài cũ: - Hãy nêu tư thế ngồi khi làm việc với máy tính? à Nhận xét + tuyên dương - Hãy nêu các bước để khởi động máy tính? à Nhận xét + tuyên dương 3. Bài mới: Bắt đầu làm việc với máy tính (tiết 2) * Hoạt động thực hành: Bài 1, 2: (SGK - 13, 14) - Gọi HS đọc yêu cầu mỗi bài. - Thảo luận nhóm đôi làm vào sách. - Mỗi bài gọi 2-3 nhóm đọc bài làm của mình. - Gọi các nhóm khác NX. - Nhận xét và tuyên dương. Bài 3: (SGK - 14) Em hãy thực hiện thao tác khởi động và tắt máy tính. Yêu cầu HS làm theo nhóm máy. - Theo dõi, quan sát và hướng dẫn học sinh các thực hiện các thao tác bật và tắt máy tính. à Nhận xét và tuyên dương. * Hoạt động ứng dụng, mở rộng: 1. Quan sát bạn bên cạnh và nhận xét tư thế của bạn khi ngồi làm việc trước máy tính. Nếu tư thế đó chưa đúng, em giúp bạn điều chỉnh tư thế ngồi cho đúng. 2. Em di chuyển chuột lên các biểu tượng trên màn hình nền và nhận xét sự thay đổi của các biểu tượng đó so với ban đầu. à Nhận xét + tuyên dương 4. Củng cố - dặn dò: - Nhắc lại cách ngồi làm việc với máy tính; cách khởi động và tắt máy tính. - Chuẩn bị bài Chuột máy tính (tiết 1) - Trả lời, HS khác nhận xét. - Lắng nghe. - Trả lời, HS khác nhận xét. - Lắng nghe. - Đọc yêu cầu. - Thảo luận và làm bài - Đọc bài làm của mình. - Nhận xét. - Lắng nghe và rút kinh nghiệm. - Thực hiện dưới sự giúp đỡ của GV và bạn bè. - Lắng nghe và rút kinh nghiệm. - Thực hiện theo yêu cầu của GV. - Khi di chuyển chuột lên các biểu tượng thì thấy biểu tượng đó được chọn, có một hình vuông trên biểu tượng đó so với ban đầu. - Lắng nghe và rút kinh nghiệm. - Lắng nghe. - Lắng nghe. Tuần 3 Tiết 5 BÀI 3: CHUỘT MÁY TÍNH (TIẾT 1) I. MỤC TIÊU: - Biết các bộ phận cơ bản của chuột máy tính. - Biết cầm chuột đúng cách. - Thực hiện được thao tác di chuyển, nháy, nháy đúp và kéo thả chuột. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: phòng máy giáo án và sách giáo khoa. - Học sinh: dụng cụ học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ổn định lớp: 2. Bài cũ: - Hãy nêu tư thế ngồi khi làm việc với máy tính? à Nhận xét + tuyên dương - Hãy nêu các bước để khởi động máy tính? à Nhận xét + tuyên dương 3. Bài mới: Chuột máy tính (tiết 1) * Hoạt động 1: Tìm hiểu về chuột máy tính. - Yêu cầu HS quan sát hình trong sách và gọi tên các bộ phận của chuột máy tính. à Chốt ý, nhận xét và tuyên dương. * Hoạt động 2: Sử dụng chuột. a) Yêu cầu HS quan sát hình vẽ trong SGK 15, cầm chuột làm mẫu cho HS làm theo. - Yêu cầu HS thực hiện yêu cầu trong SGK - 15 điền vào chỗ chấm (.) - Qua bài tập điền vào chỗ chấm, em hãy nêu cách cầm chuột? à Chốt ý, nhận xét và tuyên dương. b) Yêu cầu HS quan sát hình ở ý b SGK - 16 và thực hiện theo yêu cầu đánh dấu vào hình thực hiện cầm chuột sai. à Nhận xét và tuyên dương. * Hoạt động 3: Con trỏ chuột. - Yêu cầu HS quan sát và chỉ ra hình mũi tên trên màn hình nền, cầm và dịch chuyển chuột rồi quan sát sự thay đổi vị trí của hình mũi tên đó. - Yêu cầu HS đọc thông tin trong hình và GV nhấn mạnh lại cho HS: Biểu tượng hình mũi tên trên màn hình nền gọi là con trỏ chuột, ngoài hình dạng mũi tên con trỏ chuột còn có nhiều hình dạng khác. - GV cho HS quan sát trực tiếp con trỏ chuột trên cửa sổ Word và trên màn hình nền ñ, I , + , , , , - GV hướng dẫn cụ thể trên từng hình dạng con trỏ chuột * Hoạt động 4: Các thao tác sử dụng chuột. - Cho HS đọc thầm SGK trang 16, 17 và điền câu đúng vào dấu (.....) - GV thao tác sử dụng chuột và cho HS quan sát trực quan các thao tác với chuột. - GV di chuyển chuột trên mặt phẳng. - Đây là thao tác gì? - GV nháy nút chuột trái rồi thả ngón tay ra. - Cho biết thao tác này là gì? - GV nháy nút phải chuột - Cho biết thao tác này là gì? - GV kéo thả chuột chọn 1 vùng - Cho biết thao tác này là gì? - Ở mỗi thao tác GV cho HS quan sát các biểu tượng trên màn hình rồi điền kết quả vào sách. à Chốt ý, nhận xét và tuyên dương. 4. Củng cố - dặn dò: - Nhắc lại cách cầm chuột và các thao tác sử dụng chuột máy tính - Trả lời, HS khác nhận xét. - Lắng nghe. - Trả lời, HS khác nhận xét. - Lắng nghe. - Quan sát hình vẽ, đọc tên các bộ phận của chuột máy tính. - Quan sát hình vẽ trong SGK, quan sát GV cầm chuột rồi làm theo GV. - Sử dụng những từ gợi ý điền vào chỗ chấm: Tay phải Nút trái chuột Nút phải chuột Bên trái chuột Bên phải chuột - Trả lời - Quan sát hình và thực hiện y/c: hình thứ nhất là hình cầm chuột sai. - Thực hiện theo yêu cầu của GV. - Đọc thông tin trong hình và lắng nghe GV. - Quan sát. - Quan sát và lắng nghe. - Đọc thầm và làm bài vào mục 4 SGK trang 16 và 17 - Quan sát các thao tác sử dụng chuột - Di chuyển chuột - Nháy nút trái chuột - Nháy nút phải chuột - Kéo thả chuột - Quan sát sau đó điền thông tin vào sách. Tuần: 3 Tiết: 6 BÀI 3: CHUỘT MÁY TÍNH (TIẾT 2 ) I. MỤC TIÊU: - Biết các bộ phận cơ bản của chuột máy tính. - Biết cầm chuột đúng cách. - Thực hiện được thao tác di chuyển, nháy, nháy đúp và kéo thả chuột. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: phòng máy giáo án và sách giáo khoa. - Học sinh: dụng cụ học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ổn định lớp: 2. Bài cũ: - Em hãy nêu cách cầm chuột máy tính? à Nhận xét + tuyên dương - Em hãy nêu các thao tác sử dụng chuột? à Nhận xét + tuyên dương 3. Bài mới: Chuột máy tính (tiết 2) * Hoạt động thực hành: - GV giới thiệu và hướng dẫn chơi trò chơi: Luyện tập sử dụng chuột. - GV thực hiện mẫu các thao tác từ Bài 1: nháy nút trái chuột; Bài 2: nháy nut phải chuột; Bài 3: Nháy đúp chuột; Bài 4: Kéo thả chuột. - Sau đó gọi 2-3 HS làm mẫu từng bài. - Yêu cầu HS làm theo nhóm máy. - Quan sát, kịp thời giúp đỡ các em gặp khó khăn, tuyên dương các em làm tốt. - Tổ chức thi xem ai nhanh tay dành được điểm cao hơn. à Nhận xét và tuyên dương. * Hoạt động ứng dụng, mở rộng: - Em sử dụng chuột để thực hiện tắt máy tính bằng các thao tác sau: từ màn hình nền nháy vào nút Srart, nháy chọn Shut down. - GV hướng dẫn HS sử dụng chuột cùng với thao tác nháy chuột để tắt máy tính. 4. Củng cố - dặn dò: - Nhắc lại cách cầm chuột và các thao tác sử dụng chuột máy tính. - Chuẩn bị bài Bàn phím máy tính (tiết 1) - Trả lời, HS khác nhận xét. - Lắng nghe. - Trả lời, HS khác nhận xét. - Lắng nghe. - Lắng nghe. - Quan sát. - Quan sát. - Thực hiện dưới sự giúp đỡ của GV. - Thực hiện theo yêu cầu của GV. - Thực hiện theo hướng dẫn của GV. - Quan sát, thực hiện Tuần: 4 Tiết: 7 BÀI 4: BÀN PHÍM MÁY TÍNH (TIẾT 1) I. MỤC TIÊU: - Nhận biết được khu vực chính của bàn phím máy tính; - Chỉ ra được vị trí của các hang phím trên khu vực chính của bàn phím máy tính; - Biết đặt tay đúng cách trên bàn phím máy tính. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: phòng máy giáo án và sách giáo khoa. - Học sinh: dụng cụ học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ổn định lớp: 2. Bài cũ: - Em hãy nêu cách cầm chuột máy tính? à Nhận xét + tuyên dương - Em hãy nêu các thao tác sử dụng chuột? à Nhận xét + tuyên dương 3. Bài mới: Bàn phím máy tính (tiết 1) * Hoạt động 1: Tìm hiểu về bàn phím máy tính. - Đọc thông tin dưới đây, chỉ ra khu vực chính trên bàn phím máy tính em đang sử dụng. à Nhận xét và giới thiệu về bàn phím. * Hoạt động 2: Khu vực chính của bàn phím máy tính. a) Đọc thông tin dưới đây, chỉ ra và gọi tên các hàng phím trong khu vực chính của bàn phím máy tính em đang sử dụng. - Trên khu vực chính của bàn phím có mấy hàng phím? - Nhận xét và nêu lại tên các hàng phím trên khu vực chính của bàn phím. - Hai phím F và J được gọi là gì? à Nhận xét và tuyên dương. b) Quan sát bàn phím máy tính, điền tiếp các chữ cái còn thiếu trên các hàng phím rồi so sánh kết quả với bạn. - Nhận xét, nêu kết quả đúng và tuyên dương những học sinh làm đúng. * Hoạt động 3: Cách đặt tay lên bàn phím máy tính. - Em hãy nêu cách đặt tay lên bàn phím máy tính? - Nhận xét, nêu kết quả đúng và tuyên dương. - Giáo viên đưa ra hình ảnh mẫu cách đặt tay lên bàn phím máy tính để học sinh quan sát và thực hiện theo. - Quan sát và sửa lỗi khi học sinh đặt tay chưa đúng. - Quan sát bàn phím máy tính, điền các chữ còn thiếu vào chỗ chấm (...) để được câu đúng rồi so sánh kết quả với bạn. - Gọi 2-3 HS nêu bài làm của mình, HS khác nhận xét. - Nhận xét, chốt ý và tuyên dương. 4. Củng cố - dặn dò: - Nhắc lại các hàng phím trên khu vực chính của bàn phím và cách đặt tay trên bàn phím. - Chuẩn bị bài Bàn phím máy tính (tiết 2) - Trả lời, HS khác nhận xét. - Lắng nghe. - Trả lời, HS khác nhận xét. - Lắng nghe. - Chú ý lắng nghe. - Quan sát hình và chỉ ra vị trí khu vực chính của bàn phím máy tính. - Lắng nghe. - Trao đổi với bạn, chỉ ra và gọi tên các hàng phím trong khu vực chính của bàn phím máy tính. - Có năm hàng phím trên khu vực chính của bàn phím là: + Hàng phím số; + Hàng phím trên; + Hàng phím cơ sở; + Hàng phím dưới; + Hàng phím dưới cùng. - Lắng nghe và ghi nhớ. - F và J được gợi là hai phím có gai (hai phím cơ sở) - Lắng nghe. - Chú ý lắng nghe. - Từng cá nhân thực hiện bài tập. So sánh kết quả với bạn. - Lắng nghe và rút kinh nghiệm. - Cách đặt tay lên bàn phím máy tính: + Hai bàn tay đặt nhẹ lên bàn phím; + Hai ngón trỏ đặt trên hai phím có gai; + Hai ngón cái đặt trên phím cách; + Các ngón khác đặt nhẹ trên các phím còn lại. - Lắng nghe và ghi nhớ. - Chú ý quan sát. - Học sinh thực hiện đặt tay lên bàn phím máy tính. - Từng cá nhân thực hiện điền vào chỗ chấm. Trao đổi kết quả với bạn. - Kết quả điền theo thứ tự là: F, F, cơ sở, hàng phím dưới cùng. - Nêu bài làm của mình, HS khác nhận xét. - Lắng nghe và rút kinh nghiệm. - Lắng nghe. - Lắng nghe. Tuần: 4 Tiết: 8 BÀI 4: BÀN PHÍM MÁY TÍNH (TIẾT 2 ) I. MỤC TIÊU: - Nhận biết được khu vực chính của bàn phím máy tính; - Chỉ ra được vị trí của các hang phím trên khu vực chính của bàn phím máy tính; - Biết đặt tay đúng cách trên bàn phím máy tính. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: phòng máy giáo án và sách giáo khoa. - Học sinh: dụng cụ học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ổn định lớp: 2. Bài cũ: - Em hãy nêu các hàng phím trên khu vực chính của bàn phím máy tính? à Nhận xét + tuyên dương - Em hãy nêu cách đặt tay trên hàng phím máy tính? à Nhận xét + tuyên dương 3. Bài mới: Bàn phím máy tính (tiết 2) * Hoạt động thực hành: Trò chơi: gọi tên bàn phím - Gọi một học sinh đọc yêu cầu của trò chơi. - Theo dõi và quan sát học sinh khi thực hành gọi tên các hàng phím. à Nhận xét và tuyên dương những học sinh có số lần gọi đúng tên các bàn phím. * Hoạt động ứng dụng, mở rộng: 1. Em quan sát cách đặt tay lên bàn phím máy tính trong hay hình dưới đây. Theo em, cách đặt tay lên bàn phím như vậy đúng hay sai? Giải thích vì sao? à Nhận xét và giải thích thêm về cách đặt ngón tay lên bàn phím ở hai hình tại trang 22. 2. Quan sát bạn bên cạnh và nhận xét cách đặt tay lên bàn phím máy tính của bạn, nếu chưa đúng, em điều chỉnh cách đặt tay lên bàn phím máy tính của bạn cho đúng. 4. Củng cố - dặn dò: - Nhắc lại các hàng phím trên khu vực chính của bàn phím và cách đặt tay trên bàn phím. - Chuẩn bị bài Tập gõ bàn phím (tiết 1) - Trả lời, HS khác nhận xét. - Lắng nghe. - Trả lời, HS khác nhận xét. - Lắng nghe. - Đọc nội dung yêu cầu trò chơi gọi tên bàn phím. - Thực hiện trò chơi theo nhóm đôi, đọc và đổi vai cho nhau rồi tự tính điểm. àNêu kết quả của mình khi đọc xong, rồi các bạn nhận xét với nhau à Báo cáo kết quả khi hoàn thành trò chơi cho giáo viên biết. - Lắng nghe. . - Quan sát hai hình trang 22 và trả lời câu hỏi. - Chú ý lắng nghe. - Thực hiện theo yêu cầu của bài. - Lắng nghe. - Lắng nghe. Tuần: 5 Tiết: 9 BÀI 5: TẬP GÕ BÀN PHÍM (TIẾT 1) I. MỤC TIÊU: - Biết cách gõ bàn phím bằng 10 ngón tay; - Tự tập luyện gõ bàn phím bằng 10 ngón tay với phần mềm Kiran’s Typing Tutor. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: phòng máy giáo án và sách giáo khoa. - Học sinh: dụng cụ học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ổn định lớp: 2. Bài cũ: - Em hãy nêu các hàng phím trên khu vực chính của bàn phím máy tính? à Nhận xét + tuyên dương - Em hãy nêu cách đặt tay trên hàng phím máy tính? à Nhận xét + tuyên dương 3. Bài mới: Tập gõ bàn phím (tiết 1) * Hoạt động 1: Cách gõ bàn phím bằng 10 ngón tay. a) Em nhắc lại cách đặt tay lên bàn phím máy tính. à Nhận xét, nêu lại cách đặt tay và thực hiện mẫu lại cách đặt tay đúng khi gõ phím. b) Đọc thông tin trong hình. Điền các chữ còn thiếu vào bảng dưới đây (theo mẫu). So sánh kết quả với bạn. Bàn tay trái Bàn tay phải Phím Ngón Phím Ngón Caps Lock, Shift Út Enter, Shift Út 1, Q, A, Z Út O, P Út 2, W, S, X Áp út 9, O, L, Áp út 3, E, D, C Giữa 7, U, J, M Trỏ 4, R, F, V 5, T, G, B Trỏ 8, I, K, < Giữa Phím cách Cái 6, Y, H, N Trỏ Chú ý: Màu sắc của các phím và màu sắc ở móng tay trong hình để chỉ ngón tay nào gõ vào phím nào. - Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi sau đó điền thông tin vào sách. - Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luân. - Nhận xét và tuyên dương. c) Đọc tên phím, yêu cầu bạn gõ vào phím đó. Nhận xét bạn đã gõ đúng cách gõ bàn phím bằng 10 ngón tay chưa. Em và bạn đổi vai với nhau. - Yêu cầu HS làm theo nhóm đôi. - Nhận xét và tuyên dương. * Hoạt động 2: Tập gõ bàn phím bằng 10 ngón tay với phần mềm Kiran’s Typing Tutor. a) Khởi động và thoát khỏi chương trình Kiran’s Typing Tutor - Nêu cách khởi động phần mềm Kiran’s Typing Tutor? - Để thoát khỏi chương trình Kiran’s Typing Tutor em làm thế nào? - Nhận xét các câu trả lời của học sinh và thực hiện mẫu thao tao khởi động và thoát khỏi chương trình Kiran’s Typing Tutor. b) Em và bạn lần lượt thực hiện thao tác khởi động và thoát khỏi chương trình Kiran’s Typing Tutor. - Nhận xét và tuyên dương. c) Ghi tên đăng kí - Để ghi tên đăng kí, em phải làm gì? - Chú ý: Nếu em đã đăng kí rồi thì chỉ cần nháy chuột vào nút lệnh rồi chọn tên của mình trong danh sách User Name. d) Bắt đầu luyện tập gõ bàn phím Bước 1: Nháy chuột vào biểu tượng Typing Practice để chuyển sang cửa sổ tập luyện. Bước 2: Màn hình Typing Practice hiện ra, trong ô Course chọn một trong các hàng phím từ danh sách để rèn luyện gõ bàn phím. Bước 3: Gõ bằng 10 ngón theo đúng kí tự hiện ra trong ô màu trắng. - Quan sát, theo dõi quá trình thực hành gõ của học sinh. - Nhận xét và tuyên dương. 4. Củng cố - dặn dò: - Nhắc lại cách tập gõ bàn phím với phần mềm Kiran’s Typing Tutor. - Nhận xét tiết học và chuẩn bị bài Tập gõ bàn phím (tiết 2) - Trả lời, HS khác nhận xét. - Lắng nghe. - Trả lời, HS khác nhận xét. - Lắng nghe. + Hai bàn tay đặt nhẹ lên bàn phím + Hai ngón trỏ đặt lên hai phím có gai; + Hai ngón cái đặt trên phím cách + Các ngón khác đặt nhẹ lên hàng phím cơ sở. - Chú ý lắng nghe. - Chú ý lắng nghe. - Thảo luận nhóm đôi và điền thông tin vào sách - Trình bày, nhóm khác nhận xét. - Lắng nghe và rút kinh nghiệm. - Lắng nghe. - Thực hiện theo nhóm đôi. - Lắng nghe. - Lắng nghe. - Khởi động chương trình bằng cách nháy đúp lên biểu tượng trên màn hình nền. - Nháy chuột vào nút lệnh X hoặc Exit để thoát khỏi chương trình. - Chú ý lắng nghe và quan sát GV thực hiện mẫu. - Khởi động và thoát khỏi chương trình Kiran’s Typing Tutor nhiều lần. - Lắng nghe. - Để ghi tên đăng kí, em di chuyển chuột vào ô User Name rồi nhập tên của mình. - Chú ý lắng nghe. - Học sinh tiến hành thực hiện chương trình Kiran’s Typing Tutor theo các bước đã hướng dẫn. - Gõ các phím xuất hiện trong chương trình. Lắng nghe và rút kinh nghiệm. - Lắng nghe. - Lắng nghe. Tuần: 5 Tiết: 10 BÀI 5: TẬP GÕ BÀN PHÍM (TIẾT 2 ) I. MỤC TIÊU: - Biết cách gõ bàn phím bằng 10 ngón tay; - Tự tập luyện gõ bàn phím bằng 10 ngón tay với phần mềm Kiran’s Typing Tutor. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: phòng máy giáo án và sách giáo khoa. - Học sinh: dụng cụ học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ổn định lớp: 2. Bài cũ: - Em hãy thực hiện khởi động và thoát khỏi phần mềm Kiran’s Typing Tutor? à Nhận xét + tuyên dương - Em hãy chọn bài để tập gõ bàn phím với phần mềm Kiran’s Typing Tutor? à Nhận xét + tuyên dương 3. Bài mới: Tập gõ bàn phím (tiết 2) * Hoạt động 1: Hoạt động thực hành Trong cửa sổ tập luyện, em nháy chọn vào ô Course, chọn một hàng phím trong bảng sau rồi tập luyện. - HomeKeys-Qwerty: Hàng phím cơ sở. - UperKeys-Qwerty: Hàng phím trên. - LowerKeys-Qwerty: Hàng phím dưới. - NumericKeys-Qwerty: Hàng phím số. - Yêu cầu HS làm theo nhóm máy lần lượt từng hàng phím. - Theo dõi, quan sát và giúp đỡ học sinh khi gặp khó khăn. - Nhận xét và tuyên dương. * Hoạt động 2: Hoạt động ứng dụng, mở rộng: Em và bạn luân phiên thực hiện các thao tác sau: - Khởi động phần mềm Kiran’s Typing Tutor. - Chọn tên trong User Name rồi chọn Typing Practice. - Chọn hàng phím rồi tập gõ hàng phím đó. - Yêu cầu HS làm theo nhóm máy lần lượt từng hàng phím. - Theo dõi, quan sát và giúp đỡ học sinh khi gặp khó khăn. - Nhận xét và tuyên dương. 4. Củng cố - dặn dò: - Nhắc lại cách tập gõ bàn phím với phần mềm Kiran’s Typing Tutor. - Nhận xét tiết học và chuẩn bị bài Thư mục (tiết 1) - Thực hiện, HS khác nhận xét. - Lắng nghe. - Thực hiện, HS khác nhận xét. - Lắng nghe. - Thực hiện theo nhóm máy các hàng phím. - Lắng nghe. - Thực hiện theo nhóm máy các hàng phím. - Lắng nghe và rút kinh nghiệm. - Lắng nghe. - Lắng nghe. Tuần: 6 Tiết: 11 BÀI 6: THƯ MỤC (TIẾT 1 ) I. MỤC TIÊU: - Làm quen với thư mục, thư mục con; - Thực hiện được các thao tác: tạo mới, đặt tên, mở, đóng, xóa thư mục; - Biết cách và có ý thức sắp xếp khoa học, hợp lí các thư mục. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: phòng máy giáo án và sách giáo khoa. - Học sinh: dụng cụ học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ổn định lớp: 2. Bài cũ: - Em hãy thực hiện khởi động và thoát khỏi phần mềm Kiran’s Typing Tutor? à Nhận xét + tuyên dương - Em hãy chọn bài để tập gõ bàn phím với phần mềm Kiran’s Typing Tutor? à Nhận xét + tuyên dương 3. Bài mới: Thư mục (tiết 1) * Hoạt động 1: Tìm hiểu về thư mục. - Giới thiệu về cách sắp xếp sách vở và truyện trong thư viện, từ đó giới thiệu về thư mục được lưu trữ trong máy tính. * Hoạt động 2: Tạo thư mục. - Nêu các bước để tạo thư mục trong máy tính? - GV thực hành mẫu tạo thư mục. - Yêu cầu 2-3 HS thực hành mẫu. - Nhận xét và tuyên dương. * Hoạt động 3: Mở thư mục. - Em thực hiện mở thư mục có tên lop 3 đã tạo ở hoạt động 2 theo các bước hướng dẫn. + B1: Nháy nút phải chuột vào thư mục lop 3. + B 2: Chọn Open, xuất hiện cửa sổ thư mục lop 3 - GV thực hành mẫu tạo thư mục. - Yêu cầu 2-3 HS thực hành mẫu. - Nhận xét và tuyên dương. * Hoạt động 4: Đóng thư mục đang mở. - Em thực hiện nháy chuột lên các nút lệnh điều khiển cửa sổ, quan sát sự thay đổi trên màn hình rồi đánh dấu x vào ô ở câu đúng. - Để đóng cửa sổ đang mở trên màn hình, em nháy chuột vào nút lệnh. - Nhận xét và tuyên dương. * Hoạt động 5: Xóa thư mục. - Để xóa thư mục, em thực hiện những bước nào? - GV thực hành mẫu tạo thư mục. - Yêu cầu 2-3 HS thực hành mẫu. - Nhận xét và tuyên dương. Lưu ý: Để xóa được thư mục, em phải đóng thư mục đó trước khi xóa. Chỉ được xóa thư mục khi em chắc chắn muốn xóa thư mục đó. 4. Củng cố - dặn dò: - Nhắc lại cách tạo thư mục, đóng thư mục đang mở và xóa thư mục. - Nhận xét tiết học và chuẩn bị bài Thư mục (tiết 2) - Thực hiện, HS khác nhận xét. - Lắng nghe. - Thực hiện, HS khác nhận xét. - Lắng nghe. - Chú ý lắng nghe. - HS đọc SGK và nêu: - Bước 1: Nháy nút phải chuột lên màn hình nền. - Bước 2: Nháy chọn New rồi chọn Folder. - Bước 3: Gõ tên thư mục lop 3 vào ô New Folder, rồi nhấn phím Enter. - Quan sát GV thực hành mẫu. - Quan sát và rút kinh nghiệm. - Lắng nghe. - Quan sát GV thực hành mẫu. - Quan sát và rút kinh nghiệm. - Lắng nghe. - Nút X màu đỏ, HS khác nhận xét. - Bước 1: Nháy nút phải chuột lên thư mục muốn xóa. - Bước 2: Nháy chọn Delete. - Bước 3: Nháy chọn Yes để xóa. - Quan sát GV thực hành mẫu. - Quan sát và rút kinh nghiệm. - Lắng nghe. - Lắng nghe và rút kinh nghiệm. - Lắng nghe. - Lắng nghe. Tuần: 6 Tiết: 12 BÀI 6: THƯ MỤC (TIẾT 2 ) I. MỤC TIÊU: - Làm quen với thư mục, thư mục con; - Thực hiện được các thao tác: tạo mới, đặt tên, mở, đóng, xóa thư mục; - Biết cách và có ý thức sắp xếp khoa học, hợp lí các thư mục. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: phòng máy giáo án và sách giáo khoa. - Học sinh: dụng cụ học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ổn định lớp: 2. Bài cũ: - Em hãy tạo một thư mục có tên là tin hoc? - Em hãy tạo một thư mục có tên là tieng viet? à Nhận xét + tuyên dương 3. Bài mới: Thư mục (tiết 2) * Hoạt động 1: Hoạt động thực hành. 1. Em thực hiện lần lượt các thao tác sau: - Tạo thư mục lop3b trên màn hình nền. - Mở thư mục lop3b. - Đóng thư mục lop3b. - Xóa thư mục lop3b. - GV thực hành mẫu các thao tác với thư mục - Yêu cầu HS trao đổi và thực hành theo nhóm máy. - Quan sát để kịp thời giúp đỡ những HS gặp khó khăn. - Nhận xét và tuyên dương. 2. Em thực hiện lần lượt các thao tác sau: - Tạo thư mục lop3c trên màn hình nền. - Mở thư mục lop3c. - Tạo thư mục an. - Tạo thư mục binh. - Tạo thư mục khiem. - Đóng thư mục lop3c. - GV thực hành mẫu các thao tác với thư mục - Yêu cầu HS thực hành theo nhóm máy. - Quan sát để kịp thời giúp đỡ những HS gặp khó khăn. - Nhận xét và tuyên dương. 3. Trao đổi với bạn rồi đánh dấu X vào 5 cuối câu đúng. - Mở thư mục lop3c đã tạo ở hoạt động 2, em sẽ a) không nhìn thấy gì. b) chỉ nhìn thấy thư mục an. c) nhìn thất các thư mục: an, binh, khiem. - Yêu cầu HS làm theo nhóm đôi. - Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét - Nhận xét và tuyên dương. Lưu ý: thư mục an, bình, khiem là thư mục con của thư mục lop3c. * Hoạt động 2: Hoạt động ứng dụng, mở rộng. - Em thực hiện theo các yêu cầu sau: a) Tạo thư mục có tên em trên màn hình nền. b) Nháy chuột vào thư mục tên em vừa tạo, nhấn phím Delete rồi nhấn phím Enter. c) So sánh cách xóa thư mục đã học và cách xóa thư mục ở câu b. - Yêu cầu thực hành theo nhóm máy và so sánh 2 cách xóa thư mục. - Nhận xét và tuyên dương. 4. Củng cố - dặn dò: - Nhắc lại cách tạo thư mục, đóng thư mục đang mở và xóa thư mục. - Nhận xét tiết học và chuẩn bị bài Làm quen với Internet (tiết 1 ) - Thực hiện, HS khác nhận xét. - Lắng nghe. - Quan sát GV thực hành mẫu. - Thực hành theo nhóm máy. - Lắng nghe. - Quan sát GV thực hành mẫu. - Thực hành theo nhóm máy. - Lắng nghe và rút kinh nghiệm. - Thực hiện theo nhóm đôi. - Đại diện nhóm trả lời, nhóm khác nhận xét. - Lắng nghe và rút kinh nghiệm. - Thực hành và so sánh 2 cách xóa thư mục. - Lắng nghe và rút kinh nghiệm. - Lắng nghe. - Lắng nghe. Tuần: 7 Tiết: 13 BÀI 7 : LÀM QUEN VỚI INTERNET (TIẾT 1 ) I. MỤC TIÊU: - Làm quen với Internet; - Biết máy tính có thể truy cập Internet khi được kết nối Internet; - Truy cập được trang web, khi biết địa chỉ của trang web. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: phòng máy giáo án và sách giáo khoa. - Học sinh: dụng cụ học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Ổn định lớp: 2. Bài cũ: - Em hãy tạo một thư mục có tên là khoi 3? à Nhận xét + tuyên dương - Em hãy tạo một thư mục có tên là am nhac? à Nhận xét + tuyên dương 3. Bài mới: Làm quen với Internet (tiết 1) * Hoạt động 1: Internet. - Đọc thông tin, chia sẻ với bạn những điều mà em biết về Internet. - Gọi và nhóm trả lời. - Nhận xét và tuyên dương. Giới thiệu cho học sinh biết về mạng Internet. * Hoạt động 2: Truy cập Internet. a) Để xem các nội dung trên Internet, người ta dùng một chương trình gọi là trình duyệt. Đọc thông tin trong hình, trao đổi với bạn, chỉ ra biểu tượng các trình duyệt trên máy tính em đang sử dụng. - Nhận xét và tuyên dương. b) Nháy đúp chuột vào biểu tượng trình duyệt Google Chrome , quan sát sự thay đổi trên màn hình. - GV thực hành mẫu. - Yêu cầu 2-3 HS thực hành mẫu. - Nhận xét và tuyên dương. Em vừa khởi động trình duyệt Google Chrome. Màn hình Google Chrome hay còn gọi là cửa sổ trang web. Chức năng của các nút lệnh điều khiển cửa sổ trang web giống chức năng các nút lệnh điều khiển cửa sổ thư mục. c) Khởi động trình duyệt Google Chrome, nháy chuột vào vùng có địa chỉ trang web, nhấn phím Delete. - Gõ vào ô địa chỉ dòng chữ violympic.vn rồi nhấn phím Enter. Quan sát sự thay đổi trên cửa sổ trang web. - GV thực hành mẫu. - Yêu cầu 2-3 HS thực hành mẫu. - Nhận xét và tuyên dương. d) Em và bạn luân phiên thực hiện nháy chuột vào các nút lệnh trong hình dưới, quan sát, trao đổi và ghi lại kết quả vào bảng sau. Nháy chuột vào Kết quả Nút lệnh Nút lệnh Nút lệnh - Nhận xét và tuyên dương. 4. Củng cố - dặn dò: - Nhắc lại cách truy cậ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxGiao an hoc ki 1_12500392.docx
Tài liệu liên quan