Giáo án Khoa học 4 - Tuần 34 - Tiết 67 + 68

KHOA HỌC

TIẾT 68 : ÔN TẬP THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT(t.t)

I . MỤC TIÊU :

 1 . Kiến thức :

 - Giúp HS củng cố và mở rộng hiểu biết về mối quan hệ giữa SV và SV thông qua quan hệ thức ăn của chúng .

 2 . Kỹ năng :

 - Vẽ và trình bày được sơ đồ bằng chữ mối quan hệ về thức ăn của một nhóm sinh vật .

 - Phân tích được vai trò của con người với tư cách là một mắt xích của chuỗi thức ăn trong tự nhiên.

 3 . Thái độ :

 - Giáo dục HS yêu thích tìm hiểu khoa học .

II . MỤC TIÊU GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG:

1.KN giao tiếp – tự nhận thức :Củng cố và mở rộng kiến thức KH về mối quan hệ giữa SV – SV thông qua quan hệ thức ăn.

2. KN xác định giá trị :HS vẽ và trình bày được mối quan hệ về thức ăn của nhiều SV .

3.KN đặt mục tiêu: HS biết áp dụng những kiến thức đã học vào trong cuộc sống.

 

doc4 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 04/12/2018 | Lượt xem: 78 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Khoa học 4 - Tuần 34 - Tiết 67 + 68, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHOA HỌC TIẾT 67 : ÔN TẬP THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức : - Giúp HS củng cố và mở rộng hiểu biết về mối quan hệ giữa SV và SV thông qua quan hệ thức ăn của chúng . 2 . Kỹ năng : - Vẽ và trình bày được sơ đồ bằng chữ mối quan hệ về thức ăn của một nhóm sinh vật . - Phân tích được vai trò của con người với tư cách là một mắt xích của chuỗi thức ăn trong tự nhiên. 3 . Thái độ : - Giáo dục HS yêu thích tìm hiểu khoa học . II . MỤC TIÊU GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG: 1.KN giao tiếp – tự nhận thức :Củng cố và mở rộng kiến thức KH về mối quan hệ giữa SV – SV thông qua quan hệ thức ăn. 2. KN xác định giá trị :HS vẽ và trình bày được mối quan hệ về thức ăn của nhiều SV . 3.KN đặt mục tiêu: HS biết áp dụng những kiến thức đã học vào trong cuộc sống. III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Hình trang 134 , 135 , 136 , 137 SGK – Giấy A0 , bút vẽ . HS : SGK . III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 12 phút 13 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động : 2.Bài cũ :Chuỗi thức ăn trong TN - Chuỗi thức ăn là gì ? - Trong tự nhiên , có mấy loại chuỗi thức ăn ? - GV nhận xét – Tuyên dương. 3.Bài mới: Ôn tập thực vật - động vật - GV giới thiệu, ghi tựa bài . 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động 1 : Thực hành vẽ sơ đồ chuỗi thức ăn . Mục tiêu : Giúp HS vẽ và trình bày được sơ đồ mối quan hệ về thức ăn của một nhóm vật nuôi , cây trồng và động vật sống hoang dã. - GV hướng dẫn HS tìm hiểu các hình SGK . - Mối quan hệ thức ăn giữa các sinh vật được bắt đầu từ sinh vật nào? - GV chia nhóm , phát giấy và bút vẽ cho các nhóm . - So sánh sơ đồ mối quan hệ về thức ăn của một nhóm vật nuôi , cây trồng và động vật sống hoang dã với sơ đồ về chuỗi thức ăn đã học ở các bài trước , em có nhận xét gì ? à GV kết luận : Như mục Bạn cần biết. Hoạt động 2 : Xác định vai trò của con người trong chuỗi thức ăn tự nhiên . Mục tiêu : Giúp HS phân tích được vai trò của con người với tư cách là một mắt xích của chuỗi thức ăn trong tự nhiên . - GV yêu cầu HS quan sát hình trang 136 ; 137 / SGK và thảo luận nhóm đôi . - Kể tên những gì được vẽ trong sơ đồ? - Dựa vào các hình , nói về chuỗi thức ăn , trong đó có con người ? - Hiện tượng săn bắt thú rừng , phá rừng sẽ dẫn đến tình trạng gì? - Điều gì sẽ xảy ra nếu một mắt xích trong chuỗi thức ăn bị đứt ? - Nêu vai trò của thực vật đối với sự sống trên Trái Đất . à Kết luận. Hoạt động 3: Củng cố Mục tiêu : Củng cố kiến thức vừa học - Điều gì sẽ xảy ra nếu một mắt xích trong chuỗi thức ăn bị đứt ? - Nêu vai trò của thực vật đối với sự sống trên Trái Đất . - Giáo dục HS bảo vệ môi trường 5.Tổng kết - Dặn dò : - GV nhận xét tiết học. - Chuẩn bị : Ôn tập thực vật và động vật - Hát - 4 HS trả lời. - Lớp nhận xét . - HS nêu lại tựa bài Hoạt động nhóm – Lớp - HS quan sát hình minh hoạ . - Các nhóm vẽ sơ đồ mối quan hệ về thức ăn của một nhóm vật nuôi , cây trồng và động vật sống hoang dã bằng chữ . - Nhóm trưởng điều khiển các bạn lần lượt giải thích sơ đồ trong nhóm. - Các nhóm treo sản phẩm ở bảng cử đại diện trình bày trước lớp . - HS lắng nghe . Hoạt động nhóm – Lớp - HS quan sát hình SGK và thảo luận. - Các nhóm thực hiện nhiệm vụ trên và cử đại diện trình bày . - 2 HS vẽ sơ đồ . - Lớp nhận xét, bổ sung. Hoạt động lớp - Nếu một mắt xích trong chuỗi thức ăn bị đứt à con người cũng không có thức ăn ;. - Thực vật rất quan trọng đối với sự sống trên trái đất . .Hầu hết các chuỗi thức ăn đều bắt đầu từ thực vật Kiểm tra Trực quan Đàm thoại Thực hành Trình bày Trực quan Thảo luận Trình bày Hỏi – đáp Củng cố MT - KNS Rút kinh nghiệm : KHOA HỌC TIẾT 68 : ÔN TẬP THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT(t.t) I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức : - Giúp HS củng cố và mở rộng hiểu biết về mối quan hệ giữa SV và SV thông qua quan hệ thức ăn của chúng . 2 . Kỹ năng : - Vẽ và trình bày được sơ đồ bằng chữ mối quan hệ về thức ăn của một nhóm sinh vật . - Phân tích được vai trò của con người với tư cách là một mắt xích của chuỗi thức ăn trong tự nhiên. 3 . Thái độ : - Giáo dục HS yêu thích tìm hiểu khoa học . II . MỤC TIÊU GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG: 1.KN giao tiếp – tự nhận thức :Củng cố và mở rộng kiến thức KH về mối quan hệ giữa SV – SV thông qua quan hệ thức ăn. 2. KN xác định giá trị :HS vẽ và trình bày được mối quan hệ về thức ăn của nhiều SV . 3.KN đặt mục tiêu: HS biết áp dụng những kiến thức đã học vào trong cuộc sống. II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : Hình trang 134 , 135 , 136 , 137 SGK - Giấy A0 , bút vẽ . HS : SGK . IV . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 15 phút 10 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động : 2.Bài cũ :Ôn tập : Thực vật và ĐV - GV phát phiếu kiểm tra yêu cầu HS làm bài . - GV nhận xét – Tuyên dương 3.Bài mới :Ôn tập Thực vật – động vật - GV giới thiệu, ghi tựa bài . 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động 1 : Thực hành vẽ sơ đồ chuỗi thức ăn trong tự nhiên Mục tiêu : HS vẽ được sơ đồ chuỗi thức ăn trong tự nhiên . - GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm và phát giấy bút cho mỗi nhóm . - GV yêu cầu HS vẽ sơ đồ chuỗi thức ăn trong tự nhiên . - Yêu cầu đại diên các nhóm trình bày . Sâu Cây rau à à Vi khuẩn Châu chấu Cây ngô à à Vi khuẩn Hươu , nai Cỏ à à Vi khuẩn - GV nhận xét – Tuyên dương. Hoạt động 2 : Xác định vai trò của con người trong chuỗi thức ăn tự nhiên . Mục tiêu : Giúp HS phân tích được vai trò của con người với tư cách là một mắt xích của chuỗi thức ăn trong tự nhiên . - Hiện tượng săn bắt thú rừng , phá rừng sẽ dẫn đến tình trạng gì ? - Điều gì sẽ xảy ra nếu một mắt xích trong chuỗi thức ăn bị đứt ? - Nêu vai trò của thực vật đối với sự sống trên Trái Đất . à Kết luận. Hoạt động 3: Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học - Điều gì sẽ xảy ra nếu một mắt xích trong chuỗi thức ăn bị đứt ? - Nêu vai trò của thực vật đối với sự sống trên Trái Đất . - Giáo dục HS bảo vệ môi trường. 5.Tổng kết - Dặn dò : - GV nhận xét tiết học - Chuẩn bị : Ôn tập HKII . - Hát - HS nhận phiếu và làm bài . - 3 HS lần lượt trình bày . - Lớp nhận xét . - HS nêu lại tựa bài . Hoạt động nhóm – lớp - HS tự chia thành nhóm , nhận giấy bút và làm việc theo yêu cầu của GV . - HS thực hành vẽ sơ đồ . - Đại diện nhóm trình bày nội dung sơ đồ của nhóm . Chim sâu à à Ếch à Hổ , báo à - Lớp nhận xét . Hoạt động lớp - HS lần lượt trả lời theo yêu cầu. - Lớp nhận xét, bổ sung. Hoạt động lớp - Nếu một mắt xích trong chuỗi thức ăn bị đứt .Nếu không có cỏ à bò chết à con người cũng không có thức ăn ;. - Thực vật rất quan trọng đối với sự sống trên trái đất . .Hầu hết các chuỗi thức ăn đều bắt đầu từ thực vật . Kiểm tra Thảo luận Thực hành Trình bày Hỏi – đáp Củng cố MT - KNS Rút kinh nghiệm:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKHOA HOC.doc