Giáo án Khoa học 5 - Trường Tiểu học số 1 An Thuỷ - Tuần 20

Sự biến đổi hóa học là gì?

 +Hiện tợng đinh mới để lâu ngày thành đinh rỉ gọi là hiện tợng biến đổi gì?

Nhận xét và ghi điểm cho HS.

-Bài học hôm nay sẽ giúp các em có những hiểu biết về năng lợng.

-Yêu cầu các nhóm thảo luận nêu đợc ví dụ hoặc làm thí nghiệm đơn giản về các vật không biến đổi vị trí, hình dạng, nhiệt độ nhờ cung cấp năng lợng

-Yêu cầu các nhóm trình bày

-Trong mỗi thí nghiệm đều có

-Yêu cầu các nhóm trình bày.

-Trong mỗi thí ngnghiệp các em phải theo.

Trong các trờng hợp trên ta thấy cần cung cấp năng lợng để các vật có các biến đổi, hoạt động.

 

doc4 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 11/11/2017 | Lượt xem: 493 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Khoa học 5 - Trường Tiểu học số 1 An Thuỷ - Tuần 20, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 20 Thứ ngày tháng năm 2009 Khoa học 5: Sệẽ BIEÁN ẹOÅI HOAÙ HOẽC (Tiếp theo) I. MUẽC TIEÂU: Sau bài học HS biết: - Nêu đợc một số ví dụ về biến đổi hóa học xảy ra do tác dụng của nhiệt hoặc tác dụng của ánh sáng. II. CHUAÅN Bề : - Hình minh họa trong SGK trang 78, 79, 80, 81. - Giá đỡ, ống nghiệm, đèn cồn, hoặc dùng thìa có cán dài và nến. - Một ít đờng kính trắng. III - CáC HOạT ĐộNG DạY - HọC CHủ YếU ND - TG Hoạt động dạy Hoạt động học A.Kiểm tra bài cũ: (5ph) B.Bài mới (27ph) HĐ1: Phân biệt sự biến đổi hóa học- lí học: HĐ2: Troứ chụi (5 phút) HĐ3: Thửùc haứnh xửỷ lớ thoõng tin trong SGK. (5 phút) C.Củng cố, dặn dò: (3ph) +Hiện tợng chất này biến đổi thành chất khác gọi là gì? +Sự biến đổi hóa học gọi là gì? Nhận xét, ghi điểm cho HS. 1. Giới thiệu bài: sự biến đổi hóa học (tiếp). 2. Hớng dẫn tìm hiểu bài: -Yêu cầu các nhóm trình bày thảo luận SGK trang 79 và hoàn thành bảng thống kê sau: Hình Nội dung từng hình Biến đổi GT 1 Cho vôi sống vào nớc Hóa học 2 xé giấy Lý học 3 Xi măng trộn cat lí học . 4 Đinh mới để lâu ngày thành đinh rỉ Hóa học 5 Xi măng trộn cát và nớc Hóa học . 6 Thủy tinh ở thể lỏng sau khi thổi thành các chai thủy tinh ở thể rắn. Lí học - Yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm chơi trò chơi đợc giới thiệu ở SGK trang 80. - GV nêu yêu cầu luật chơi. * GV kết luận: Sự biến đổi hóa học có thể xảy ra dới tác dụng của nhiệt. -Yêu cầu các nhóm trởng điều khiển nhóm mình đọc thông tin, quan sát hình vẽ để trả lời các câu hỏi ở mục thực hành trang 80 SGK. - Yêu cầu HS trình bày kết quả. - Yêu cầu HS đọc thông tintrong SGK. - Chốt nội dung bài học. - Hoạt động nối tiếp. Chuẩn bị bài: Năng lợng - 2HS trả lời - Lớp nhận xét. -HS nghe -Nhóm trởng điều khiển nhóm mình. -HS các nhóm thực hiện. - Theo dõi và nhắc lại -HS thực hiện theo yêu cầu -Từng nhóm giới thiệu các bức th của nhóm mình với các bạn của nhóm khác. -1HS đọc trớc lớp, HS cả lớp đọc thầm. - Nhóm trởng điều khiển. - 1 HS ủoùc trửụực lụựp, HS caỷ lụựp ủoùc thaàm. -Nhóm trởng điều khiển. -Đại diện các nhóm trình bày. -HS đọc trớc lớp. -Lắng nghe. Tuần 20 Thứ ngày tháng năm 2009 Khoa học 5: năng lượng I. MUẽC TIEÂU: Sau bài học HS biết: -Nhận biết mọi hoạt động và biến đổi đều cần năng lợng. -Nêu đợc ví dụ. -Giáo dục HS có thói quen tiết kiệm năng lợng. II. chuẩn bị: -Hình minh họa trong SGK trang 83. -Chuẩn bị đồ dùng cho các nhóm. +Nến, diêm. +Ô tô đồ chơi chạy pin có đèn và còi hoặc đèn pin. - Chuaồn bũ ủoà duứng cho caực nhoựm. + Neỏn, dieõm. + OÂ toõ ủoà chụi chaùy pin coự ủeứn vaứ coứi hoăùc ủeứn pin. III - CáC HOạT ĐộNG DạY - HọC CHủ YếU ND - TG Hoạt động dạy Hoạt động học A. Kiểm tra bài cũ: (5ph) B.Baứi mụựi: (27ph) 1. Giụựi thieọu baứi: (3ph) 2. Hửụựng daón tỡm hieồu baứi: (10ph) HĐ:2. Thớ nghieọm (10ph) HĐ3:Quan saựt thaỷo luaọn. (5ph) 4.Củng cố - dặn dò (3ph) +Sự biến đổi hóa học là gì? +Hiện tợng đinh mới để lâu ngày thành đinh rỉ gọi là hiện tợng biến đổi gì? Nhận xét và ghi điểm cho HS. -Bài học hôm nay sẽ giúp các em có những hiểu biết về năng lợng. -Yêu cầu các nhóm thảo luận nêu đợc ví dụ hoặc làm thí nghiệm đơn giản về các vật không biến đổi vị trí, hình dạng, nhiệt độnhờ cung cấp năng lợng -Yêu cầu các nhóm trình bày -Trong mỗi thí nghiệm đều có -Yêu cầu các nhóm trình bày. -Trong mỗi thí ngnghiệp các em phải theo. Trong các trờng hợp trên ta thấy cần cung cấp năng lợng để các vật có các biến đổi, hoạt động. - GV chốt ý: Trong các trờng hợp trên ta thấy cần cung cấp năng lợng để các vật có thể biến đổi, hoạt động. -Yêu cầu các học sinh làm việc theo cặp. HS nêu đợc một số ví dụ về hoạt động của con ngời, động vật, phơng tiện, máy móc. -Yêu cầu HS làm việc theo cặp. HS nêu đợc một số ví dụ về họat động của con ngời, động vật, phơng tiện máy móc và chỉ rõ nguồn năng lợng cho các hoạt động đó. -Yêu cầu HS trình bày kết quả. -Yêu cầu HS đọc phần thông tin. Hoạt động nối tiếp: Chuẩn bị bài: Năng lợng mặt trời + Xem thông tin SGk. + 2 HS trả lời. -2 em khác bổ sung - HS nghe. -Thảo luận nhóm 4. - HS theo doừi vaứ thửùc hieọn. -Đại diện các nhóm báo các kết quả. Đại diện từng nhóm báo cáo và nhắc lại. -Theo dõi và nhắc lại. - HS thửùc hieọn theo yeõu caàu cuỷa GV. - ẹaùi dieọn moọt soỏ nhoựm baựo caựo keỏt quaỷ. -Đại diện các nhóm lên trình bày ý kiến thảo luận. -Hiểu và nhận xét các thông tin. - Lắng nghe.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctuan 20.doc