Giáo án Khoa học - Lớp 4 - Tiết kiệm nước - Trường tiểu học Tân Khánh Hòa

- GV đính hình 7a, 7b, 8a, 8b và cho HS quan sát hình

- GV chia lớp thành 4 nhóm giao nhiệm vụ: Phiếu học tập)

 

Câu 1 Em có nhận xét gì về hình vẽ 7b và 8b?

Câu 2 Vì sao bạn nữ ở hình 8b lại có nước để sử dụng?

Câu 3 Bạn nam ở hình 7a nên làm gì? Vì sao?

Câu 4 Qua caùc hình veõ treân em thaáy tieát kieäm nöôùc coù lôïi gì ñoái vôùi chuùng ta?

 

doc3 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 6823 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Khoa học - Lớp 4 - Tiết kiệm nước - Trường tiểu học Tân Khánh Hòa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên: Phạm Văn Hà Lớp 4 – Trường TH Tân Khánh Hòa, Giang Thành, Kiên Giang Moân: Khoa hoïc Baøi: Tieát kieäm nöôùc Tieát: 29 I/. Mục tiêu: - Kiến thức: Thực hiện tiết kiệm nước - Kĩ năng: Biết cách sử dụng nước 1 cách tiết kiệm - GDBVMT: Biết bảo vệ, làm nước sạch, tiết kiệm nước, bảo vệ bầu không khí - KNS: - Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm trong việc tiết kiệm, tránh lãng phí nước. - Giảm tải: Không yêu cầu tất cả HS vẽ tranh cổ động tuyên truyền tiết kiệm nước. Giáo viên hướng dẫn, động viên, khuyến khích để những em có khả năng được vẽ tranh, triển lãm. II/. Chuẩn bị: GV: Hình trang 58, 59 SGK Giấy A0, bút màu, Thẻ ghi đúng sai,… HS: - Xem trước bài, Vẽ tranh trước ở nhà. - PP/KT: - Vẽ tranh cổ động Dự kiến PP: Thảo luận nhóm; Hỏi đáp, Giảng giải,… III/. Hoạt động dạy - học Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của học sinh 1/. Ôn định: 2/. Kiểm tra bài cũ: - GV lần lượt nêu câu hỏi (đã chuẩn bị sẵn) - GV nhận xét chốt lại, tuyên dương 3/. Bài mới: a/. Giới thiệu bài: - GV cho học sinh quan sát tranh, nêu câu hỏi để giới thiệu - GV ghi tựa bài b/. Hoạt động 1: Những việc nên làm, không nên làm để tiết kiệm nước - GV đính câu hỏi, tranh lên bảng (Câu hỏi: Em nhìn thấy gì trong từng hình vẽ ? Theo em việc đó nên làm hay không nên làm vì sao? Tranh: 1, 2, 3, 4, 5, 6) - GV mời đại diện vài cặp trả lời trước lớp. - GV NX, chốt lại: Những việc nên làm là ở tranh: 1, 3, 5 Những việc không nên làm là ở tranh: 2, 4, 6 c/. Hoạt động 2: Tại sao phải tiết kiệm nước: - GV đính hình 7a, 7b, 8a, 8b và cho HS quan sát hình - GV chia lớp thành 4 nhóm giao nhiệm vụ: Phiếu học tập) Câu 1 Em có nhận xét gì về hình vẽ 7b và 8b? Câu 2 Vì sao bạn nữ ở hình 8b lại có nước để sử dụng? Câu 3 Bạn nam ở hình 7a nên làm gì? Vì sao? Câu 4 Qua caùc hình veõ treân em thaáy tieát kieäm nöôùc coù lôïi gì ñoái vôùi chuùng ta? - GV YC đại diện các nhóm trình bày -GV NX, chốt lại: Tiết kiệm nước là Tiết kiệm được tiền cho mình và gia đình; Có nước cho nhiều người khác dùng; Giúp mọi người yêu thương, gắn bó đoàn kết hơn d/. Hoạt động 3: Cần làm gì để tiết kiệm nước: - GV cho học sinh quan sát một số tranh ảnh về cách tạo ra nước sạch, sông, hồ đã bị cạn kiệt nước, những người dân phải đi lấy nước rất cực khổ… - GV : Qua những hình ảnh trên, em cần làm gì để tiết kiệm nước? - GV Nhận xét chốt lại, rút ghi nhớ đính bảng Ghi nhớ: Phải tốn nhiều công sức, tiền của mới có nước sạch để dùng. Vì vậy, không được lãng phí nước. Tiết kiệm nước là để dành tiền cho mình và cũng là để có nước cho nhiều người khác được dùng. e/. Hoạt động 4: Cuøng tham gia coå ñoäng tuyeân truyeàn tieát kieäm nöôùc KNS: - Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm trong việc tiết kiệm, tránh lãng phí nước. - GV cho học sinh quan sát tranh về cổ động tuyên truyền tiết kiệm nước - GV chia lớp thành 6 nhóm, YC các nhóm vẽ tranh và tô màu vào giấy Ao Không yêu cầu tất cả HS vẽ tranh cổ động tuyên truyền tiết kiệm nước. Giáo viên hướng dẫn, động viên, khuyến khích để những em có khả năng được vẽ tranh, triển lãm. - GV đi xung quanh HD, bổ sung thêm GV YC: - GV NX, tuyên dương nhóm vẽ đẹp, đúng theo YC 4/. Củng cố dặn dò: - GV tổ chức cho các em chơi trò chơi “Rung chuông vàng” - Liên hệ thực tế - GDBVMT: Biết bảo vệ, làm nước sạch, tiết kiệm nước, bảo vệ bầu không khí - Dặn dò về nhà - HS hát - HS dơ thẻ đúng sai - HS quan sát tranh và TLCH của GV - 2 em nhắc lại - HS thảo luận theo cặp để trả lời - Đại diện một số cặp làm theo yêu cầu của GV - Lớp nhận xét - Cả lớp quan sát hình trên bảng - Các nhóm làm việc trên phiếu học tập - Đại diện các nhóm trình bày trước lớp - Lớp nhận xét - Cả lớp quan sát - Vài em trả lời cá nhân. - Lớp nhận xét - Vài em đọc ghi nhớ - Các nhóm thực hành vẽ - Các nhóm đính tranh trên bảng lớp - Lớp NX,

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKhoa học - Lớp 4 - Tiết kiệm nước - Trường TH Tân Khánh Hòa.doc