Giáo án Khối 2 - Tuần 25

Toán (Tiết 123)

 LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu :

- Biết tính giá trị biểu thức số có 2 dấu phép tính nhân, chia trong trường hợp đơn giản.

- Biết giải bài toán có một phép nhân (trong bảng nhân 5)

- Biết tìm số hạng của một tổng; tìm thừa số.

- Làm BT 1, 2, 4. HS NB làm được BT 3, 5.

Qua bài học, phát triển cho HS 1 số NL: tự gqvđ, tự quản, hợp tác,.

II. Đồ dùng dạy học : Bảng phụ ghi bài tập 3, 4.

III. Các hoạt động dạy học :

1. Bài cũ: Cả lớp làm bảng con: 5 x x = 10 x x 5 = 30

2. Luyện tập: Làm BT 1, 2, 4. HS Nb làm được BT 3, 5 - SGK toỏn trang 124

 

doc18 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 01/03/2019 | Lượt xem: 179 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Khối 2 - Tuần 25, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
câu hỏi, thảo luận 3. Luyện đọc lại đoạn 3. 7’ 4. Luyện đọc lại cả bài: 5’ - Nhận xét, đánh giá chung. - Thi đọc lại toàn bài - Các nhóm thi đọc phân vai. - Nx, bình chọn nhóm đọc hay. 3. Củng cố - dặn dò: 2’ - Về nhà đọc lại, xem trước để kể chuyện Thứ ba ngày 27 tháng 2 năm 2018 Chính tả TẬP CHẫP: Sơn tinh thuỷ tinh I. Mục tiêu : - Chép lại chính xác, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi. - Làm được BT2a, BT3a. (các bài tập phân biệt tiếng có : tr/ch) Qua bài học, phát triển cho HS 1 số NL: tự gqvđ, tự quản, hợp tác,.... II. Đồ dùng dạy học : Bảng phụ .Vở BT III. Các hoạt động dạy học : 1. Kiểm tra bài cũ :5’ - Đọc cho 1 HS viết bảng lớp , cả lớp viết bảng con: sản xuất, chim sẻ, xẻ gỗ, sung sướng, xung phong - Nhận xét 2. Bài mới : a. Giới thiệu bài : 2’- Nêu mục đích, yêu cầu của bài Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh b. Hướng dẫn tập chép :20’ * Hướng dẫn HS chuẩn bị : - Đọc bài chính tả. - Hướng dẫn HS nhận xét : + Tìm và viết vào bảng con các tên riêng có trong bài chính tả. - Hướng dẫn HS viết các từ dễ viết sai : tuyệt trần, kén, chàng trai... * Cho HS viết bài vào vở * Chấm chữa - nhận xét. - 2HS đọc lại - Viết bảng : Mị Nương, Hùng Vương - Viết bảng con những chữ dễ viết sai. - HS nhìn sách - Viết bài vào vở c. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả: 10’ Bài 2: Điền vào chỗ trống tr hay ch? - Chốt lại bài giải đúng. truự mửa, chuự yự, truyeàn tin, chuyeàn caứnh ; chụỷ haứng, trụỷ veà. Bài 3 : Thi tìm từ ngữ : - Tổ chức cho HS chơi trò chơi : + Thi tìm từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng ch (hoặc tr) 3. Củng cố - dặn dò: 3’ - 1HS đọc yêu cầu. - Cả lớp làm bài vào vở, 2HS lên bảng lớp. - Chữa bài trên bảng. - Đọc lại bài trên bảng: - Chơi trò chơi “Thi tìm từ ngữ” : + 2 đội chơi, mỗi đội 5 HS. + Lần lượt mỗi người lên viết 1 từ theo yêu cầu trong 2 phút. + Đội nào tìm được nhiều, đội đó thắng. - Nhận xét giờ học. . Toán (Tiết 122) Luyện tập I. Mục tiêu : - Thuoọc baỷng chia 5. - Bieỏt giaỷi baứi toaựn coự moọt pheựp chia (trong baỷng chia 5). - BT caàn laứm : Baứi 1, Baứi 2, baứi 3. HS NB laứm ủửụùc baứi 4, 5. Qua bài học, phát triển cho HS 1 số NL: tự gqvđ, tự quản, hợp tác,.... II Các hoạt động dạy học : 1. Bài cũ: - Hs đọc nối tiếp bảng chia 2, 3, 4, 5 theo dãy - Hs từng cặp đố nhau 3 phép chia bất kì trong các bảng chia 2, 3, 4, 5. 2. Luyeọn taọp - Thửùc haứnh: Baứi 1, Baứi 2, baứi 3. HS NB laứm ủửụùc baứi 4, 5. Hoaùt ủoọng daùy Hoaùt ủoọng hoùc Baứi 1 : - Yeõu caàu HS tửù laứm baứi. - Chửừa baứi, nhaọn xeựt . - Goùi HS ủoùc thuoọc loứng baỷng chia 5. Baứi 2 : Tớnh nhaồm. - Neõu y/c cuỷa BT, y/c HS tửù laứm baứi. - Goùi HS nhaọn xeựt baứi cuỷa baùn, KL ủaựp aựn ủuựng, nhaọn xeựt Baứi 3 :- Goùi HS ủoùc ủeà baứi. - Coự taỏt caỷ bao nhieõu quyeồn vụỷ? + Chia ủeàu cho 5 baùn nghúa laứ ntn? - Y/c HS suy nghúa vaứ tửù laứm baứi. - Y/c HS nhaọn xeựt baứi treõn baỷng, chửừa baứi ủoàng thụứi chaỏm theõm 1 soỏ vụỷ. Baứi 4 : - Tieỏn haứnh hửụựng daón tửụng tửù BT3. - Sau ủoự yeõu caàu HS chửừa baứi theo ủaựp aựn. Toựm taột: 5 quaỷ : 1 dúa. 25 quaỷ : ? dúa. Baứi 5 : - Y/c HS ủoùc ủeà baứi ụỷ SGK. - Y/c HS quan saựt hỡnh veừ vaứ TL mieọng. - Hoỷi: Vỡ sao em bieỏt hỡnh a ủaừ khoanh vaứo 1/5 soỏ con voi - Nhaọn xeựt - 1 HS leõn baỷng caỷ lụựp laứm trong VBT, sau ủoự chửừa baứi (Tớnh nhaồm) - 2 HS laàn lửụùt ủoùc. - 4 em leõn baỷng, moói em laứm 1 coọt tớnh, caỷ lụựp laứm trong VBT. - NX baứi cuỷa baùn vaứ sửỷa chửừa - 1 HS ủoùc to, caỷ lụựp doứi theo. - Coự taỏt caỷ 35 quyeồn vụỷ. - Nghúa laứ chia thaứnh 5 phaàn baống nhau, moói baùn 1 phaàn. - Tửù laứm baứi, 1 HS leõn baỷng.sau ủoự sửỷa baứi. - Laứm baứi vaứ sửỷa baứi. Soỏ ủúa xeỏp ủửụùc. 25 : 5 = 5 (dúa) ẹaựp soỏ: 5 dúa - 1 HS ủoùc to, caỷ lụựp ủoùc thaàm. - Hỡnh a ủaừ khoanh vaứo soỏ con voi vỡ coự taỏt caỷ 15 con voi chia 5 phaàn baống nhau thỡ moói phaàn coự 3 con hỡnh a khoanh vaứo 3 con tửực laứ ủaừ khoanh soỏ con voi. 3. Cuỷng coỏ – daởn doứ : - Toồ chửực cho HS thi HTL baỷng chia 5. - Xem laùi caực baứi vửứa giaỷi, xem baứi:“Luyeọn taọp chung”. * GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc. Kể chuyện sơn tinh thuỷ tinh I. Mục tiêu : - Xếp đúng thứ tự các tranh theo nội dung câu chuyện. (BT1). Dựa theo tranh kể lại được từng đoạn câu chuyện (BT2) - HS NB biết kể toàn bộ câu chuyện (BT3). Qua bài học, phát triển cho HS 1 số NL: tự gqvđ, tự quản, hợp tác,.... II. Đồ dùng dạy học : Tranh minh hoạ nội dung từng đoạn truyện trong SGK. III. Các hoạt động dạy học : 1. Kiểm tra bài cũ :5’- 3HS phân vai kể lại chuyện Quả tim khỉ. - Nhận xét. 2. Bài mới : a. Giới thiệu bài :2’ - Nêu mục đích, yêu cầu của tiết học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh b. Hướng dẫn kể chuyện : * SX lại các tranh theo nội dung câu chuyện : 7’ - Gắn tranh minh hoạ : - Hoỷi : Bửực tranh minh hoaù ủieàu gỡ ? + Tranh 1 : Cuộc chiến đấu giữa ST và TT - ẹaõy laứ noọi dung thửự maỏy cuỷa caõu chuyeọn ? - Hoỷi : Bửực tranh 2 veừ caỷnh gỡ ? + Tranh 2 : ST mang ngựa đến đón Mị Nương về núi - ẹaõy laứ noọi dung thửự maỏy cuỷa caõu chuyeọn ? - Haừy neõu noọi dung cuỷa bửực tranh thửự 3 ? + Tranh 3 : Hùng Vương tiếp hai thần. - Haừy saộp xeỏp laùi thửự tửù cho caực bửực tranh theo ủuựng noọi dung truyeọn. * Kể từng đoạn câu chuyện theo tranh: - Tổ chức cho HS kể theo nhóm. * Kể toàn bộ câu chuyện: - Quan sát từng tranh, nhớ nội dung truyện qua tranh, sắp xếp lại thứ tự các tranh. - HS SX lại thứ tự các tranh: 3, 2, 1 - Tiếp nối nhau kể trong nhóm - Đại diện các nhóm thi kể từng đoạn - Lớp nhận xét, bổ sung. - Đại diện nhóm thi kể - Bình chọn cá nhân và nhóm kể hay. 3. Củng cố - dặn dò: 3’ - Truyện Sơn tinh, Thuỷ Tinh nói lên điều gì có thật? - NX tiết học. Y.c HS về nhà tập kể lại câu chuyện cho người thân nghe. . Tự nhiên- Xã hội ( tiết 25) Một số loài cây sống trên cạn I. Mục tiêu : - Biết được tên và ích lợi của một số cây sống trên cạn. - Quan sát và chỉ ra được một số cây sống trên cạn. Qua bài học, phát triển cho HS 1 số NL: tự gqvđ, tự quản, hợp tác,.... II. Đồ dùng dạy học : - Hình vẽ trong SGK trang 52, 53. Các cây có ở sân trường, vườn trường. III. Các hoạt động dạy học : 1. Kiểm tra bài cũ : cây sống ở đâu? 2. Bài mới : a. Giới thiệu bài : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh b. HĐ 1: quan sát cây cối ở sân trường, vườn trường và xung quanh trường. MT:Hình thành kĩ năng QS, NX, mô tả. - Giao nhiệm vụ cho các nhóm: Tìm hiểu tên cây, đặc điểm và ích lợi của cây được quan sát ghi vào phiếu hướng dẫn quan sát : - GV chia lớp thành các nhóm 4 - 6 HS . - GV phân công khu vực quan sát cho các nhóm và phát cho mỗi nhóm một phiếu QS. +Nhóm 1: Quan sát cây cối ở sân trường. + Nhóm 2 : Quan sát cây cối ở vườn trường. - Giáo viên bao quát tất cả các nhóm - Khen ngợi nhóm có khả năng QS và NX tốt. c. Hoạt động 2 : Làm việc với sgk *Mục tiêu : Nhận biết một số cây sống trên cạn và ích lợi của chúng. - Chia lớp thành các nhóm 2 HS, các nhóm QS hình vẽ trong SGK, thảo luận- TLCH - GV đi đến các nhóm giúp đỡ nếu HS không nhận ra các cây thì GV có thể chỉ dẫn. - Gọi HS chỉ và nói tên từng cây trong hình. - KL: Có nhiều loài cây sống trên cạn. Chúng là nguồn cung cấp thức ăn cho người, động vật và ngoài ra chúng còn nhiều lợi ích khác. 3. Củng cố - dặn dò: Thi kể tên các cây gia vị, cây thuốc nam. - Dặn hs tìm hiểu về các loài cây sống dưới nước. *Bước 1: - Làm việc theo nhóm nhỏ ngoài hiện trường: Phiếu hướng dẫn quan sát Tên cây? Đó là cây cao cho bóng mát hoa cây hoa, cây cỏ? Thân cây và cành lá có gì đặc biệt? Cây đó có hoa hay không? Có thể nhìn thấy phần rễ cây không? tại sao? đối với những cây mọc trên cạn rễ cây có vai trò gì đặc biệt? - Nhóm trưởng dẫn các bạn đi đến nơi GV phân công cho nhóm mình. Dựa vào phiếu hướng dẫn để cả nhóm cùng QS rút ra NX. - Làm việc cả lớp : + Đại diện các nhóm trình bày. *Bước 1: Làm việc theo cặp - QST và TLCH : Nói tên và nêu ích lợi của những cây có trong hình. * Bước 2: Làm việc cả lớp - Một số học sinh chỉ và nói tên từng cây có trong hình. - HS nêu ích lợi của một số cây. ............................................................................................ Thứ tư ngày 28 tháng 2 năm 2018 Tập đọc Bé nhìn biển I. Mục tiêu: - Đọc, đúng rõ ràng toàn bài, ngắt nghỉ hơi hợp lí. Bước đầu biết đọc rành mạch, thể hiện giọng vui tươi, hồn nhiên. - Hiểu bài thơ : Bé rất yêu biển, bé thấy biển to, rộng mà ngộ nghĩnh như trẻ con. (TL được các CH trong SGK; thuộc 3 khổ thơ đầu). - Giúp HS hiểu thêm về phong cảnh biển Qua bài học, phát triển cho HS 1 số NL: tự gqvđ, tự quản, hợp tác,.... II. Đồ dùng dạy học : - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK. - Bản đồ Việt Nam, tranh ảnh về biển III. Các hoạt động dạy - học : 1. Kiểm tra bài cũ : - 2HS nói bản tin dự báo thời tiết các em đã nghe được. Sau đó trả lời câu hỏi : Dự báo thời tiết có ích lợi gì? 2. Bài mới : a. Giới thiệu bài : - Quan sát tranh để nhận xét Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh b. Luyện đọc : 13’ * GV đọc mẫu toàn bài : - Giọng vui tươi, hồn nhiên * Hướng dẫn HS luyện đọc : * Đọc dòng thơ : - Lưu ý các từ HS dễ phát âm sai : sóng lừng, lon ton, to lớn, tưởng rằng, biển nhỏ, bễ, khiêng, khoẻ. * Đọc từng khổ thơ - Tổ chức cho HS đọc từng khổ thơ trước lớp. Chú ý nhấn giọng ở những từ gợi tả: lon ta lon ton, phì phò * Tổ chức cho HS luyện đọc theo nhóm : * Thi đọc giữa các nhóm : c. Hướng dẫn tìm hiểu bài :10’ - CH1: Tìm những câu thơ cho thấy biển rất rộng? - CH2: Những h.ả nào cho thấy biển giống như trẻ con? HS giải thích được ý nghĩa các câu thơ. - CH3: Em thích khổ thơ nào nhất? Vì sao? d. Học thuộc lòng bài thơ :7’ - Tổ chức cho HS học thuộc lòng từng đoạn, cả bài - Theo dõi SGK và đọc thầm theo - HS nối tiếp nhau 2 dòng thơ - Đọc từ khó - HS nối tiếp nhau đọc từng khổ thơ trước lớp. - Luyện đọc từng khổ thơ theo nhóm. - Thi đọc giữa các nhóm : từng khổ thơ, cả bài. - Đọc thầm toàn bài trả lời cầu hỏi: - Nhiều HS đọc khổ thơ mình thích, giải thích lý do. - 1 hs đọc lại bài thơ 3. Củng cố - dặn dò- 3’: - Em có thích biển trong bài thơ này không?Vì sao? -YC hs về nhà tiếp tục học thuộc bài thơ. . Toán (Tiết 123) Luyện tập chung I. Mục tiêu : - Biết tính giá trị biểu thức số có 2 dấu phép tính nhân, chia trong trường hợp đơn giản. - Biết giải bài toán có một phép nhân (trong bảng nhân 5) - Biết tìm số hạng của một tổng; tìm thừa số. - Làm BT 1, 2, 4. HS NB làm được BT 3, 5. Qua bài học, phát triển cho HS 1 số NL: tự gqvđ, tự quản, hợp tác,.... II. Đồ dùng dạy học : Bảng phụ ghi bài tập 3, 4. III. Các hoạt động dạy học : 1. Bài cũ: Cả lớp làm bảng con: 5 x x = 10 x x 5 = 30 2. Luyện tập: Làm BT 1, 2, 4. HS Nb làm được BT 3, 5 - SGK toỏn trang 124 Hoaùt ủoọng daùy Hoaùt ủoọng hoùc Baứi 1 : - Hoỷi: BT yeõu caàu laứm gỡ?. - Vieỏt leõn baỷng: 3 x 4 : 2. Hoỷi: Trong daóy soỏ coự maỏy pheựp tớnh? - Y/c HS neõu caựch tớnh bieồu thửực treõn. - Goùi 1 HS leõn baỷng tớnh giaự trũ cuỷa bieồu thửực treõn, y/c caỷ lụựp laứm treõn nhaựp. - Goùi HS NX baứi treõn baỷng. KL lụứi giaỷi ủuựng. - Phaàn coứn laùi, goùi laàn lửụùt HS leõn baỷng. - y/c HS nhaọn xeựt baứi treõn baỷng vaứ sửỷa baứi. Baứi 2 : Tỡm X. - Vieỏt caực BT leõn baỷng, laàn lửụùt y/c HS laứm baỷng con tửứng baứi. - Khi nx vaứ sửỷa baứi, y/c HS nhaộc laùi quy taộc tỡm soỏ haùng trong moọt toồng tỡm TS trong moọt tớch. Baứi 4 :- Yeõu caàu HS ủoùc ủeà baứi trong SGK. - Goùi HS nhaọn xeựt, sửỷa baứi treõn baỷng. - Nhaọn xeựt, ủoàng thụứi chaỏm 1 soỏ vụỷ. Baứi 3 : - BT hoỷi gỡ? Laàn lửụùt chổ tửứng hỡnh vaứ hoỷi HS: Hỡnh naứy ủaừ toõ moọt phaàn maỏy soỏ oõ vuoõng? KL caõu ủuựng Baứi 5 : Xeỏp 4 hỡnh tam giaực thaứnh 1 hỡnh chửừ nhaọt.- Toồ chửực cho HS thi xeỏp hỡnh. - Tớnh theo maóu. - Coự 2 pheựp tớnh laứ pheựp nhaõn vaứ pheựp tớnh chia. - Ta thửùc hieọn 3x4 trửụực sau ủoự laỏy keỏt quaỷ chia cho 2. - Laứm baứi: 3 x 4 : 2 = 12 : 2 = 6 - Nhaọn xeựt, sửỷa baứi cuỷa baùn. - Tieỏp tuùc laứm baứi. Nhaọn xeựt baứi cuỷa baùn, tửù sửỷa baứi laứm cuỷa mỡnh. - Laứm tửứng baứi treõn baỷng con. - TL caự nhaõn, baùn NX boồ sung. - 1 HS ủoùc to, caỷ lụựp ủoùc thaàm - Laứm baứi 1 em leõn baỷng trỡnh baứy toựm taột vaứ lụứi giaỷi vaứ sửỷa baứi : - QS tửứng hỡnh, nhỡn soỏ oõ vuoõng trong hỡnh ủaừ toõ maứu vaứ laàn lửụùt traỷ lụứi cho tửứng hỡnh. 3. Củng cố - dặn dò - Hoùc thuoọc loứng caực baỷng nhaõn, chia ủaừ hoùc. Xem baứi: “Giụứ phuựt”. - GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc. ................................................................................................................................................. Đạo đức thực hành giữa kỳ II I - Mục tiêu - Thực hành những hành vi đạo đức đã được học đến giữa học kì I - HS có ý thức tự giác thực hiện những chuẩn mực hành vi đạo đức đã học. II - Các hoạt động dạy học chủ yếu. 1. Giới thiệu bài. 2. Thực hành. a) Hoạt động 1: Bày tỏ ý kiến. - Mục tiêu: Giúp HS có thái độ đúng trước những việc làm thể hiện chuẩn mực hành vi đạo đức đúng. - Cách tiến hành: + GV cho HS nhắc lại tên các bài đạo đức đã học từ tuần 19 đến tuần 24.. GV lần lượt đọc các ý kiến HS lần lượt trả lời các câu hỏi.. Khi nhặt được của rơi em cần làm gì? Khi nói lời yêu cầu, đề nghị với thái độ như thế nào? Cần làm gì khi nhận và gọi điện thoại? + Sau mỗi ý kiến, HS giải thích lí do mà em đã chọn + GVKL: Nêu lại những chuẩn mực học sinh cần học tập và làm theo. b) Hoạt động 2: Đóng vai. Mục tiêu: Giúp HS thực hành xử lý tình huống - Cách tiến hành: - Gv giao cho 3 nhóm, mỗi nhóm chuẩn bị đóng vai 1 tình huống. + Nhóm 1: Tình huống Giờ ra chơi em nhặt được 1 chiếc bút rất đẹp ở sân trường , em sẽ.... + Nhóm 2: Tình huống 2: Em muốn nhờ bạn lấy hộ em chiếc bút. + Nhóm 3 : Tình huống 3: Bạn Nam gọi điện thoại cho bà ngoại để hỏi thăm sức khoẻ . - Các nhóm thảo luận đóng vai. - Gv cùng cả lớp nhận xét. - Gv KL: những cách ứng xử phù hợp trong từng tình huống. c) HĐ 3: Liên hệ - Trong những việc làm đúng ở trên, em đã làm được những việc làm nào? - Kể những tấm gương , những mẩu chuyện nói về chủ đề bài học. d) Củng cố, dặn dò. - GV nhận xét giờ học, nhắc HS thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức. . Thứ năm ngày 1 tháng 3 năm 2018 Luyện từ và câu từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi "Vì sao?" I. Mục tiêu : - Nắm được một số từ ngữ về sông biển (BT1,BT2) - Bước đầu biết đặt và trả lời câu hỏi Vì sao? (BT3, BT4) Qua bài học, phát triển cho HS 1 số NL: tự gqvđ, tự quản, hợp tác,.... II. Đồ dùng dạy học : - Bảng phụ chép 1 đoạn văn để kiểm tra bài cũ. - Thẻ từ.Giấy A2, bút dạ III. Các hoạt động dạy học : 1. Kiểm tra bài cũ : - 1 HS lên bảng làm lại BT2. - 1HS lên bảng điền dấu chấm và dấu phẩy vào đoạn văn đã chép sẵn - Nhận xét 2. Bài mới : a. Giới thiệu bài: Nêu mục đích, yêu cầu của tiết học Hoạt động dạy của GV Hoạt động học của HS b. Hướng dẫn làm bài tập Bài tập 1 : Tìm các từ ngữ có tiếng biển : - Các từ tàu biển, biển cả có mấy tiếng? - Trong mỗi từ trên, tiếng biển đứng trước hay đứng sau? - YC HS làm việc theo nhóm đôi.- Chốt lại từ đúng: - Giúp HS hiểu nghĩa từ tìm được - Đọc yêu cầu và mẫu. - Các nhóm viết từ lên giấy A2 - Trình bày kết quả của nhóm mình Bài 2 : Tìm từ trong ngoặc hợp với mỗi nghĩa sau : - Nhận xét, chốt lại kết quả đúng - Sông và suối có gì giống nhau, có gì khác nhau? - Sông và hồ có gì khác nhau? Vùng đất trũng chứa nước nhưng nhỏ và nông gọi là gì ? - Nơi em ở có suối, sông, hồ không? - Đọc yêu cầu của bài -Làm miệng trong nhóm - Các nhóm thi đố nhau chọn tên nhanh. - HS liên hệ. Bài 3 : Đặt câu hỏi cho phần in đậm trong câu : + Không được bơi ở đoạn sông này vì có nước xoáy. - Hướng dẫn HS đặt câu hỏi : bỏ phần in đậm trong câu rồi thay vào câu từ để hỏi... - Nhận xét, chốt lại lời giải đúng. - Khi viết câu hỏi đầu câu ta viết như thé nào, cuối câu hỏi có dấu gì? Bài 4 : Trả lời các câu hỏi : - Bộ phận nào trong câu trả lời câu hỏi vì sao? - Khi viết câu trả lời em cần chú ý điều gì? 3. Củng cố - dặn dò: 3’ - NX chung về tiết học, tìm thêm TN về sông biển. - Nêu yêu cầu. - Phát biểu ý kiến, tự tìm câu hỏi. - Đọc yêu cầu - Thảo luận theo nhóm - Các nhóm nêu câu TL - Lớp nhận xét, bổ sung, làm bài vào vở. .. Toán ( Tiết 124) Giờ - phút I. Mục tiêu : - Biết 1 giờ có 60 phút. - Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ số 12, số 3 , số 6. - Biết đơn vị đo thời gian: giờ, phút. - Biết thực hiện phép tính đơn giản với các sô đo thời gian. - Làm BT 1, 2, 3. Qua bài học, phát triển cho HS 1 số NL: tự gqvđ, tự quản, hợp tác,.... II. Đồ dùng dạy học : Gv và hs có mô hình đồng hồ III. Các hoạt động dạy học : 1. Kiểm tra bài cũ : Một ngày có mấy giờ, từ giờ nào đến giờ nào Đồng hồ chỉ mấy giờ (Gv cho hs xem giờ đúng trên mô hình đồng hồ) 2. Bài mới : a. Hs cùng gv sử dụng mô hình đồng hồ để xác định 1 giờ = 60 phút - Đưa mô hình đồng hồ, hỏi: Đâu là kim chỉ giờ, đâu là kim chỉ phút? Nhìn vào khoảng từ số này đến số khác(từ 12 - 1, từ 1 - 2 ...) : mỗi khoảng có mấy vạch chia ? - một vòng từ 12...12 có bao nhiêu vạch chia. Làm thế nào để biết? Đếm như thế nào? * GV quay kim phút 1 vòng và để ý thấy kim giờ nhích 1 giờ. - Hỏi: Kim phút quay 1 vòng là bao nhiêu phút? Gv : Vậy 1 giờ bằng bao nhiêu phút? 1 giờ = 60 phút hay 60 phút = 1 giờ - Hỏi: Kim phút quay 1 vòng là bao nhiêu phút? Gv : Vậy 1 giờ bằng bao nhiêu phút? 1 giờ = 60 phút hay 60 phút = 1 giờ Gv : cho hs hát 1 bài, các bạn khác theo dõi đồng hồ thật để thấy hát xong bài thì hết mấy phút (làm thế để hình dung ra phút) Gv có thể cho hs biết thêm: - Nếu các em đi bộ từ đầu sân trường đến cuối sân trường hết khoảng 3 phút - Giờ học Toán của ta là 40 phút (có thấy lâu không?) b/ Hửụựng daón xem giụứ khi kim phuựt chổ soỏ 3, soỏ 6: - Quay kim ủoàng hoà ủeỏn 8 giụứ: ẹoàng hoà chổ maỏy giụứ? - Quay kim ủoàng hoà HD HS nhaọn bieỏt 8 giụứ15phuựt. - Tieỏp tuùc quay ủeỏn vũ trớ 8giụứ30 vaứ giaỷi thớch tửụng tửù vụựi 8giụứ15. Noựi vụựi HS 8giụứ30 coứn goùi laứ 8giụứ rửụừi - Y/c HS tửù thao taực treõn moõ hỡnh ủoàng hoà ủeồ chổ 9giụứ, 9giụứ15phuựt, 9giụứ30phuựt Yeõu caàu HS ủoùc caực giụứ quay ủeỏn. c/ Luyeọn taọp - Thửùc haứnh: Làm BT 1, 2, 3. Baứi 1 : - Laàn lửụùt neõu caõu hoỷi: + ẹoàng hoà chổ maỏy giụứ? Em caờn cửự vaứo ủaõu ủeồ bieỏt? Baứi 2 : - HD: Em ủoùc caõu noựi veà hoaùt ủoọng, ủeồ bieỏt ủoự laứ hoaùt ủoọng gỡ, baùn Mai thửùc hieọn noự vaứo luực naứo. Sau ủoự tỡm ủoàng hoà chổ giụứ tửụng ửựng vụi hoaùt ủoọng. - Y/c HS laứm baứi theo caởp, sau ủoự mụứi 1 soỏ caởp ủeồ trỡnh baứy trửụực lụựp. Nhaọn xeựt. - Y/c HS keồ laùi nhửừng vieọc laứm buoồi saựng cuỷa Mai. - Nhaọn xeựt khen HS thửùc hieọn toỏt. * xác định kim giờ, kim phút của đồng hồ * QS mặt đồng hồ: Nhìn vào khoảng từ số này đến số khác để thấy mỗi khoảng có 5 vạch chia - (Đếm)- (Đếm cách 5)- Hs đếm theo tay chỉ trên mô hình đồng hồ lớn của gv : 5..10..15..20.........60 - ẹoùc 1giụứ = 60phuựt. - QS, Quay theo vaứ TL: chổ 8giụứ. - Thao taực treõn ủoàng hoà vaứ nhaộc laùi 8giụứ15phuựt. - Thao taực theo GV, nhaọn bieỏt 8giụứ30, maứ coứn goùi 8giụứ rửụừi. - Laàn lửụùt quay kim ủoàng hoà theo GV YC - ẹoùc ủoàng thanh. - Quan saựt ụỷ SGK. - Traỷ lụứi CH, baùn n/x sửỷa chửừa. - Nghe, naộm noọi dung vaứ caựch laứm baứi taọp. - Hoaùt ủoọng theo caởp: 1 em ủoùc caõu chổ haứng ủoọng, 1 em tỡm ủoàng hoà. - 1 HS leõn baỷng thửùc hieọn caỷ lụựp nhaọn xeựt, goựp yự. 3/ Củng cố - dặn dò: - Toồ chửực cho HS thi quay kim ủoàng hoà theo hieọu leọnh, moói lửụùt 1 nhoựm 5, 6 em (chụi khoaỷng 3, 4 lửụùt) - Thửùc haứnh xem ủoàng hoà ụỷ nhaứ. Chuaồn bũ baứi thửùc haứnh. * GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc. .. Tập viết chữ hoa v I. Mục tiêu : - Viết đúng chữ hoa V(1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ ). Chữ và câu ứng dụng: Vượt (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ) “Vượt suối băng rừng” theo cỡ chữ nhỏ (3 lần). - HSNb viết đúng và đủ các dòng (tập viết ở lớp) trên trang vở TV2. Qua bài học, phát triển cho HS 1 số NL: tự gqvđ, tự quản, hợp tác,.... II. Đồ dùng dạy học : - Mẫu chữ V đặt trong khung chữ. - Bảng phụ viết chữ mẫu trên dòng kẻ li. III. Các hoạt động dạy học : 1. Kiểm tra bài cũ : 5’ - Nhắc lại cụm từ ứng dụng : Ươm cây gây rừng - Viết bảng : Ươm- Nhận xét 2. Bài mới : a. Giới thiệu bài : 2’: - Nêu mục đích, yêu cầu của tiết học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh b. Hướng dẫn viết chữ hoa : 10’ * Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét chữ V - Cấu tạo : chữ V cỡ vừa cao 5 li, gồm 3 nét (nét 1 là kết hợp của nét cong trái và nét lượn ngang; nét 2 là nét lượn dọc; nét 3 là nét móc xuôi phải) - Cách viết : + Nét 1 : ĐB trên ĐK5, viết nét cong trái rồi lượn ngang, giống nét 1 của chữ H, I, K; DB trên ĐK6. + Nét 2 : từ điểm DB của nét 1, viết nét lượn dọc từ trên xuống dưới, DB ở ĐK1 + Nét 3 : từ điểm DB của nét 2, đổi chiều bút, viết nét móc xuôi phải, DB ở ĐK5.. - Viết mẫu chữ V trên bảng, vừa viết vừa nói lại cách viết. - Hướng dẫn HS viết trên bảng con :- Uốn nắn, sửa cho HS - Quan sát chữ mẫu. - Nêu cấu tạo của chữ. - Quan sát, theo dõi. - Tập viết U, Ư trên bảng con c. Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng : 7’ * GT cụm từ ứng dụng : Vượt suối băng rừng. - Vượt qua nhiều đoạn đường, không quản ngại khó khăn, gian khổ. * HD HS QS cụm từ ứng dụng trên bảng, nêu nhận xét - Độ cao của các chữ cái ; Cách đặt dấu thanh ở các chữ. - Khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng. - Viết mẫu chữ Vượt trên dòng kẻ, nhắc HS lưu ý : k/cách giữa chữ ư với chữ V gần hơn bình thường. * Hướng dẫn HS viết chữ Ươm vào bảng con - Uốn nắn, sửa cho HS - 1HS đọc cụm từ ứng dụng - Nêu cách hiểu cụm từ ứng dụng - Quan sát và nêu NX - Tập viết chữ Ươm vào bảng d. Hướng dẫn HS viết vào vở tập viết :12’ e. Chấm, chữa : 3’ - Thu chấm tại lớp tổ 3. - Nhận xét, sửa. - Luyện viết vào vở theo yêu cầu của cô giáo 3. Củng cố - dặn dò: 1’ - NX chung về tiết học, khen ngợi những HS viết đẹp. Nhắc HS tập viết thêm trong VTV. Thứ sáu ngày 2 tháng 3 năm 2018 Chính tả NGHE - VIẾT: Bé nhìn biển I. Mục tiêu : - Nghe - viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng 3 khổ thơ 5 chữ. Không mắc quá 5 lỗi trong bài. - Làm được BT 2, BT3a (bài tập phân biệt tiếng có âm, vần dễ lẫn : tr/ch) Qua bài học, phát triển cho HS 1 số NL: tự gqvđ, tự quản, hợp tác,.... II. Đồ dùng dạy học : Tranh ảnh các loại cá. III. Các hoạt động dạy học : 1. Kiểm tra bài cũ : - GV Đọc - 3HS viết bảng, lớp viết ra nháp: Cọp chịu để bác nông dân trói vào gốc cây, rồi lấy rơm trùm lên mình nó. - Nhận xét. 2. Bài mới : a. Giới thiệu bài : - Nêu mục đích, yêu cầu của bài Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh b. Hướng dẫn nghe viết : * Hướng dẫn HS chuẩn bị : - Đọc bài chính tả : 3 khổ thơ đầu trong bài Bé nhìn biển. - Giúp HS hiểu nội dung bài viết: + Bài chính tả cho em biết bạn nhỏ thấy biển như thế nào? - Giúp HS nhận xét : + Mỗi dòng thơ có mấy tiếng? - Hướng dẫn HS viết các từ dễ viết sai : giằng, sóng, thở rung, giơ, gọng vó, sóng lừng. *Đọc cho HS chép bài vào vở * Chấm chữa : Chấm bài tổ 1 tại lớp để NX , chữa. - 2HS đọc lại - HS trả lời - 2HS lên viết bảng, lớp viết nháp - Đọc lại các từ đã viết đúng - Nghe, viết bài vào vở c. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả : Bài 2 : - Chốt lại kết quả đúng. - Teõn caực lũai caự baột ủaàu baống ch: caự cheựp, caự chuoỏi, caự chim, caự chaùch, caự chaứy, caự chaựy (caự cuứng hoù vụựi caực trớch, nhửng lụựn hụn nhieàu vaứ thửụứng vaứo soõng ủeỷ), caự chieõn, caự chỡnh, caự choùi, caự chuoàn, - Teõn caực loaứi caự baột ủaàu baống tr : caự tra, caự traộm, caự treõ, caự trớch, troõi, Bài 3 : Tìm tiếng bắt đầu bằng ch hoặc tr có nghĩa như sau : - Nhận xét 3. Củng cố - dặn dò: - Nx giờ học. Daởn nhửừng HS vieỏt xaỏu, sai nhieàu loói phaỷi vieỏt laùi. - HS đọc YC BT - Viết tên các loại cá bắt đầu bằng ch/tr . Làm bài vào VBT theo nhóm đôi. - Đại diện nhóm chữa bài trên bảng. - Nhận xét, chữa bài. - Đọc bài trên bảng: Toán (Tiết 125) Thực hành xem đồng hồ I. Mục tiêu : - Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào số 3, số 6. - Biết đơn vị đo thời gian: giờ, phút - Biết thực hiện phép tính đơn giản với với các số đo thời gian. - Làm các Bt 1, 2, 3. HS NB hoàn thành tất cả các BT trên lớp Qua bài học, phát triển cho HS 1 số NL: tự gqvđ, tự quản, hợp tác,.... II. Đồ dùng dạy học : Mô hình đồng hồ III. Các hoạt động dạy học : 1.Bài cũ: GV xoay đồng hồ 10 giờ 15 phút, 7 giờ 30 phút, 5 giờ 30 phút, 9 giờ 15 phút, 6 giờ rưỡi - Nhiều hs đọc giờ và phút - Lúc 10 giờ 15 phút kim giờ chỉ số mấy? Kim phút chỉ số mấy? - Lúc 6 giờ rưỡi kim giờ chỉ số mấy? Kim phút chỉ số mấy? 2.Luyện tập: Làm các Bt 1, 2, 3. Hoaùt ủoọng daùy Hoaùt ủoọng hoùc Baứi 1 : - Y/c HS quan saựt maởt ủoàng hoà ủoùc giụứ, y/c HS neõu vũ trớ cuỷa kim ủoàng hoà trong tửứng trửụứng hụùp (VD: Vỡ sao em bieỏt ủoàng hoà a chổ 4giụứ15phuựt?). - KL: Khi xem giụứ neỏu thaỏy kim phuựt chổ soỏ 3 em ủoùc laứ 15phuựt. Neỏu kim phuựt chổ soỏ 6 em ủoùc 30phuựt. Baứi 2 : - Goùi HS ủoùc y/c cuỷa BT. - HD: Em ủoùc tửứng caõu, chuự yự xem caõu ủoự noựi veà

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuan 25.doc
Tài liệu liên quan