Giáo án lớp 2 môn Chính tả - Tuần 17 đến tuần 20

I.Mục tiêu:

 -Chép lại chính xác đoạn trích trong chuyện “Chuyện bốn mùa”

 -Làm đúng và nhớ cách viết những cchữ có âm hoặc dấu thanh dễ lẫn :l/n, hỏi, ngã.

 -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác

II. Đồ dùng dạy- học :

 GV : Bảng lớp viết sẵn BT2a, 2b. Bảng lớp viết đoạn cần chép.

 HS : Vở, bảng con

III. Các hoạt động dạy- học :

 1.Khởi động : (1P phút) Hát

 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)

 -Cho hs viết bảng con các từ lần trước các em viết sai.

 -GV nhận xét.

 3.Bài mới:

 a)Giới thiệu : Chép đoạn trong bài “Chuyện bốn mùa”

 b) Các hoạt động dạy học :

 

docx14 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 27/11/2018 | Lượt xem: 124 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 2 môn Chính tả - Tuần 17 đến tuần 20, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÍNH TẢ TÌM NGỌC 1. Mục tiêu dạy học Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 1.1. Kiến thức - Chép được bài chính tả, trình bày đúng bài tĩm tắt câu chuyện Tìm ngọc. - Phân biệt âm cuối c/t, phụ ấm đầu r/d/gi; s/x 1.2. Kỹ năng - Rèn kỹ năng viết đúng chính tả, viết chữ đẹp. 1.3. Thái độ Yêu thích bài viết đúng ,đẹp và giữ gìn vở sạch đẹp 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu 2.1. Cá nhân - Đọc bài chính tả. 2.2. Nhĩm học tập - Tìm các từ khĩ viết. - Thảo luận nhĩm đơi làm BT chính tả. 3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp 3.1. Giới thiệu bài mới: Chép đoạn trong bài “Tìm ngọc” 3.2. Các hoạt động dạy học : Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép Mục tiêu : Chép chính xác đoạn trong bài “ Tìm ngọc” - Giáo viên đọc đoạn chép trên bảng. -Y/C hs nêu nội dung đoạn viết. -Nhâïn xét. -Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó. -Hướng dẫn viết bài vào vở. -Gv theo dõi. -Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) bài bằng nhận xét Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : Tìm tiếng có vần ui hay uy Bài tập 2: Điền vào chỗ trống ui hay uy. -GV gợi ý -GV nhận xét chốt lại : thuỷ, quí, ngùi, ủi, chui, vui. Bài tập 3 : Cho hs nêu Y/C -GV gợi ý hướng dẫn. -Nhận xét . -Lớp theo dõi. -3 học sinh đọc lại . -Hs nêu. -Cá nhân nhận xét. -Nêu từ khó : Long Vương, mưu mẹo, tình nghĩa, -Đọc, phân tích từ khó -Viết bảng con. -Hs chép bài. -Hs soát lỗi. -Hs đọc yêu cầu. -Hs tìm cá nhân. -Hs lên bảng điền -Hs nêu yêu cầu. -Các nhóm thi tìm. -Đại diện nhóm lên bảng điền lại 4. Kiểm tra, đánh giá - Chép được bài chính tả, trình bày bài tĩm tắt nội dung câu chuyện Tìm ngọc. - Phân biệt âm cuối t/c và phụ âm đầu r/d/gi - Khen ngợi những cá nhân cĩ bài viết đẹp, làm đúng BT chính tả , nhắc hs sửa lỗi sai 5. Định hướng học tập tiếp theo 5.1. Bài tập củng cố - Điền vào ơ trống: rang/ dang hay giang: ..cơm, .. tay, .. sơn 5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau - Đọc đoạn văn trong bài Gaf “tỉ tê” với gà (Từ Khi gà mẹ thong thả đến mồi ngon lắm!) CHÍNH TẢ GÀ “TỈ TÊ” VỚI GÀ 1. Mục tiêu dạy học Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 1.1. Kiến thức - Chép chính xác bài chính tả, trình bày đúng hình thức đoạn văn; viết đủ dấu câu. - Phân biệt phụ âm đầu d/r/gi; phân biệt thanh hỏi/ thanh ngã và giải được câu đố. 1.2. Kỹ năng - Viết đúng bài chính tả, viết sạch, viết đẹp. 1.3. Thái độ Yêu thích bài viết đúng ,đẹp, giữ gìn vở sạch đẹp vàcĩ tính kiên trì ,cẩn thận. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu 2.1. Cá nhân - Đọc bài chính tả. - Làm BT chính tả. 2.2. Nhĩm học tập - Tìm từ khĩ viết dễ lẫn, các dấu câu. 3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp 3.1. Giới thiệu bài mới: Nghe viết bài “Gà “tỉ tê” với gà” 3.2. Các hoạt động dạy học : Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß Hoạt động 1 : Hướng dẫn viết Mục tiêu : Viết chính xác đoạn trong bài”gà “tỉ tê” với gà” - Giáo viên đọc đoạn viết. -Y/C hs nêu nội dung đoạn viết. -Nhâïn xét. -Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó -Hướng dẫn viết bài vào vở. -Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) bài bằng nhận xét Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : Tìm tiếng có vần ao hay au Bài tập 2: Điền vào chỗ trống ao hay au. -GV hướng dẫn. -GV nhận xét chốt lại : sau, gạo, sáo, xao, rào, báu, mau, chào. Bài tập 3 : Chọn bài tập 3a, đính bảng. -GV gợi ý hướng dẫn. -Nhận xét, chốt ý : a) bánh rán, con gián, dán giấy, đanh dụm, tranh giành, rành mạch. -Lớp theo dõi. -3 học sinh đọc lại . -Hs nêu. -Cá nhân nhận xét. -Nêu từ kho ù: võ trứng, nũng nịu, kiếm mồi, -Đọc, phân tích từ khó -Viết bảng con. -Hs nhìn bảng viết bài. -Hs soát lỗi. -Hs đọc yêu cầu. -Hs tìm cá nhân. -Hs nêu yêu cầu. -Thảo luận nhóm. -4 nhóm thi làm. 4. Kiểm tra, đánh giá - Chép đúng bài chính tả, đủ dấu câu. - Làm đúng các bài tập chính tả. - GV thu vở nhận xét; khen ngợi những cá nhân cĩ bài viết đẹp; động viên, khuyến khích những cá nhân cĩ bài viết chưa đẹp, cịn mắc nhiều lỗi chính tả cần cố gắng. 5. Định hướng học tập tiếp theo 5.1. Bài tập củng cố -Học sinh viết lại những chữ viết sai. 5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau - Đọc trước bài ơn tập . CHÍNH TẢ BÀI : ÔN TẬP CUỐI KỲ I CHÍNH TẢ CHUYỆN BỐN MÙA I.MỤC TIÊU: -Chép lại chính xác đoạn trích trong chuyện “Chuyện bốn mùa” -Làm đúng và nhớ cách viết những cchữ có âm hoặc dấu thanh dễ lẫn :l/n, hỏi, ngã. -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Bảng lớp viết sẵn BT2a, 2b. Bảng lớp viết đoạn cần chép. HS : Vở, bảng con III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 1.Khởi động : (1P phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho hs viết bảng con các từ lần trước các em viết sai. -GV nhận xét. 3.Bài mới: a)Giới thiệu : Chép đoạn trong bài “Chuyện bốn mùa” b) Các hoạt động dạy học : TL Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 15 ph 10 ph Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép Mục tiêu : Chép chính xác đoạn trích trong bài “ Chuyện bốn mùa” - Giáo viên đọc đoạn chép trên bảng. -Y/C hs nêu nội dung đoạn viết. -Nhâïn xét. -Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó. -Hướng dẫn viết bài vào vở. -Gv theo dõi. -Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) bài bằng nhận xét Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : Tìm tiếng có vần ui hay uy Bài tập 2: a) Điền vào chỗ trống l hay n. -GV gợi ý -GV nhận xét chốt lại : lưỡi trai, lá lúa, năm, nằm. b) Ghi vào những chữ in nghiêng dấu hỏi hay dấu ngã. Bài tập 3 : Cho hs nêu Y/C -GV gợi ý hướng dẫn. -Nhận xét . -Lớp theo dõi. -3 học sinh đọc lại . -Hs nêu. -Cá nhân nhận xét. -Nêu từ khó : tựu trường, ấp ủ, -Đọc, phân tích từ khó -Viết bảng con. -Hs chép bài. -Hs soát lỗi. -Hs đọc yêu cầu. -Hs tìm cá nhân. -Hs lên bảng điền -Hs nêu yêu cầu. -Các nhóm thi tìm. -Đại diện nhóm lên bảng điền lại -Hs nêu yêu cầu. -Hs nêu cá nhân. 4. Củng cố : (4 phút) -Cho hs viết lại các từ ngữ đã viết sai vào bảng con. -Nhận xét tiết học – Xem lại bài CHÍNH TẢ THƯ TRUNG THU 1. Mục tiêu dạy học Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 1.1. Kiến thức -Nghe – viết đúng, trình bày đúng 12 dòng thơ trong bài “thư trung thu” theo cách trình bày thơ 5 chữ. 1.2. Kỹ năng -Làm đúng các bài tập phân biệt : l/n, hỏi, ngã 1.3. Thái độ -Rèn hs tính cẩn thận, tự giác, trung thực. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu 2.1. Cá nhân - Đọc bài chính tả. 2.2. Nhĩm học tập - Tìm các từ khĩ viết. - Thảo luận nhĩm đơi làm BT chính tả. 3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp 3.1. Giới thiệu bài mới: Nghe viết bài “Thư trung thu” 3.2. Các hoạt động dạy học : TL Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 15 ph 10 ph Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe-viết Mục tiêu : Viết chính xác 12 dòng thơ. - Giáo viên đọc đoạn viết. -Y/C hs nêu nội dung đoạn viết. -Nhâïn xét. -Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó -Hướng dẫn viết bài vào vở. -Gv đọc từng dòng thơ. -Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) bài bằng nhận xét Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : Viết được tên các con vật theo tranh, điền vào chỗ trống. Bài tập 2: Viết tên các con vật -GV chọn bài tập 2a. -Gv gợi ý. -GV nhận xét chốt lại : lá, na,len, nón Bài tập 3 : Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống (Chọn bài 3a). -GV gợi ý hướng dẫn. -Gv đính Bt 3a lên bảng -Nhận xét, chốt ý : a) lặngm lẽ, nặng nề, đói no -Lớp theo dõi. -3 học sinh đọc lại . -Hs nêu. -Cá nhân nhận xét. -Nêu từ kho ù: ngoan ngoãn, tuổi, tuỳ, giữ gìn, -Đọc, phân tích từ khó -Viết bảng con. -Hs nghe viết bài vào vở. -Hs soát lỗi. -Hs đọc yêu cầu. -Hs tìm cá nhân. -Hs nêu yêu cầu. -Hs làm vào VBT. -4 nhóm thi làm. 4. Kiểm tra, đánh giá - Nghe - viết được bài chính tả, trình bày bài tĩm tắt nội dung câu chuyện Tìm ngọc. - Khen ngợi những cá nhân cĩ bài viết đẹp, làm đúng BT chính tả , nhắc hs sửa lỗi sai 5. Định hướng học tập tiếp theo 5.1. Bài tập củng cố - Điền vào ơ trống: s hay x - chim áo, inh đẹp 5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau - Đọc trước bài Giĩ và tập làm bài tập. CHÍNH TẢ GIÓ I.MỤC TIÊU: -Nghe – viết chính xác, không mắc lỗi bài thơ gió. Biết trình bày thơ 7 chữ với 2 khổ thơ. -Viết đúng cà nhơ cách viết những tiếng có âm vần dễ lẫn : s/x, iêt/iêc -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Bảng phụ viết sẵn BT2. HS : Vở, bảng con III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 1.Khởi động : (1P phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho hs viết bảng con các từ lần trước các em viết sai. -GV nhận xét. 3.Bài mới: a)Giới thiệu : Nghe – viết bài thơ “Gió” b) Các hoạt động dạy học : TL Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 15 ph 10 ph Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe - viết Mục tiêu : Chép chính xác bài thơ : Gió - Giáo viên đọc bài thơ. -Y/C hs nêu nội bài thơ. -Nhâïn xét. -Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó. -Hướng dẫn viết bài vào vở : Gv đọc. -Gv theo dõi. -Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) bài bằng nhận xét Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : Tìm tiếng chứa s/x, iêt/iêc Bài tập 2: a) Điền vào chỗ trống shay x. -GV gợi ý. -Gv đính Bt lên bảng. -GV nhận xét chốt lại : sen, xen, súng, xúng. Bài tập 3 : Tìm các từ (chọn BT 3b) -GV gợi ý hướng dẫn. -Nhận xét . -Lớp theo dõi. -3 học sinh đọc lại . -Hs nêu. -Cá nhân nhận xét. -Nêu từ khó : Gió, rất ,ru, khẽ -Đọc, phân tích từ khó -Viết bảng con. -Hs chép bài. -Hs soát lỗi. -Hs đọc yêu cầu. -Hs làm váo VBT. -Hs lên bảng thi điền -Hs nêu yêu cầu. -Cả lớp làm vào bảng con. -Hs nêu cá nhân. 4. Củng cố : (4 phút) -Cho hs viết lại các từ ngữ đã viết sai vào bảng con. -Nhận xét tiết học – Xem lại bài CHÍNH TẢ MƯA BÓNG MÂY I.MỤC TIÊU: -Nghe – viết đúng bài thơ “ Mưa bóng mây” -Làm đúng các bài tập phân biệt : s/x, iêt/iêc. -Rèn hs tính cẩn thận, tự giác, trung thực. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV : Bảng phụ viết nội dung BT 2a HS : Vở, VBT, bảng con III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 1.Khởi động : (1P phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút) -Cho 2 hs lên bảng làm, lớp viết bảng con một số tiếng có âm s/x. -GV nhận xét. 3.Bài mới: a)Giới thiệu : Nghe viết bài “Mưa bóng mây” b) Các hoạt động dạy học : TL Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 15 ph 10 ph Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe-viết Mục tiêu : Viết chính xác bài thơ “mưa bóng mây” - Giáo viên đọc đoạn viết. -Y/C hs nêu nội dung bài thơ. -Nhâïn xét. -Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả. -Y/C hs tìm từ khó -Hướng dẫn viết bài vào vở : Gv đọc. -Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập Mục tiêu : Viết được vào chỗ trống các từ có âm s/x Bài tập 2: Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống : -GV chọn bài tập 2a. Đính lên bảng -Gv gợi ý. -GV nhận xét chốt lại ímương mù, xương rồng, phù sa, đường xa, xót xa, thiếu sót. -Lớp theo dõi. -3 học sinh đọc lại . -Hs nêu. -Cá nhân nhận xét. -Nêu từ kho ù: thoáng, cười, dung dăng, -Đọc, phân tích từ khó -Viết bảng con. -Hs nghe viết bài vào vở. -Hs soát lỗi. -Hs đọc yêu cầu. -Hs làm vào VBT. -Hs lên bảng thi tìm. 4. Củng cố : (4 phút) -Cho hs viết bảng con lại các từ ngữ đã viết sai . -Nhận xét tiết học – Xem lại bài

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxtuần 17-20 t1.docx
Tài liệu liên quan