Giáo án lớp 2 môn Kể chuyện - Tuần 17 đến tuần 20

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Rèn kỹ năng nói:

 - Dựa vào trí nhớ, tranh minh họa và gợi ý dưới mỗi tranh, kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu truyện

 - Biết kể chuyện tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung

2. Rèn kỹ năng nghe:

 - Có khả năng tập trung theo dõi bạn kể truyện,

 - Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn, kể tiếp được lời kể của bạn

II. Đồ dùng dạy học :

 - Tranh minh họa

 

docx7 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 27/11/2018 | Lượt xem: 155 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 2 môn Kể chuyện - Tuần 17 đến tuần 20, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KĨ chuyƯn TÌM NGỌC 1. Mục tiêu dạy học Sau tiết học, HS cĩ khả năng: 1.1. Kiến thức - Dựa vào tranh kể lại được từng đoạn của câu chuyện. - HS khá: kể lại tồn bộ câu chuyện. 1.2. Kĩ năng - Rèn kỹ năng kể từng đoạn và tồn bộ câu chuyện. - Rèn kĩ năng lắng nghe tích cực và nhận xét. 1.3. Thái độ - Tự tin, mạnh dạn tham gia kể chuyện, nhận xét. 2. Nhiệm vụ học tập thực hiện mục tiêu 2.1. Cá nhân - Quan sát tranh kể từng đoạn của câu chuyện. 2.2. Nhĩm học tập - Kể tồn bộ nội dung câu chuyện. 3. Tổ chức hoạt động dạy học trên lớp 3.1. Giới thiệu bài mới: Tìm ngọc (giới thiệu tranh) 3.2. Các hoạt động dạy học : Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß Hoạt động 1: Kể từng đoạn theo tranh Mục tiêu:Giúp HS nắm được nội dung từng đoạn, có thể kể từng đoạn với giọng kể, điệu bộ, cách diễn đạt phù hợp với nhân vật Cách tiến hành: - GV chia nhóm - Gv đọc yêu cầu của bài - Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét nội dung từng đoạn theo tranh - Hướng dẫn Hs đọc lời gợi ý, nối tiếp nhau kể từng đoạn - Tổ chức các HS trong nhóm nhận xét lời kể của bạn - Đại diện các nhóm kể truyện trước lớp - Cả lớp nghe, nhận xét lời kể của bạn - GV nhận xét: nội dung, cách diễn đạt, thể hiện Hoạt động 2: Kể toàn bộ câu truyện Mục tiêu: Giúp HS có thể kể toàn bộ câu truyện, rèn kỹ năng kể truyện trước lớp Cách tiến hành: - GV gọi một số HS kể các đoạn nối tiếp nhau - Tổ chức lớp nhận xét - GV nhận xét - Đọc yêu cầu của bài - Kể từng đoạn trong nhóm - Nghe, nhận xét - Đại diện nhóm kể trước lớp 4. Kiểm tra, đánh giá - Dựa vào tranh kể từng đoạn và tồn bộ nội dung câu chuyện: Tìm ngọc. - GV nhân xét, khen ngợi những cá nhân, nhĩm kể hay, cá nhân cĩ tiến bộ, mạnh dạn, tự tin hơn khi tham gia kể chuyện. Động viên, khích lệ những cá nhân, nhĩm kể chưa hay. 5. Định hướng học tập tiếp theo 5.1. Bài tập củng cố - Qua câu chuyện này em nhận thấy điều gì? 5.2. Các nhiệm vụ học tập chuẩn bị cho bài học sau - Đọc bài tập đọc: Gà “tỉ tê” với gà (SGK/141) và trả lời các câu hỏi trang 142. Tuần 18 ơn tập cuối học kì 1 KĨ chuyƯn TIẾT 19 CHUYỆN BỐN MÙA I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1. Rèn kỹ năng nói: - Dựa vào trí nhớ, tranh minh họa và gợi ý dưới mỗi tranh, kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu truyện - Biết kể chuyện tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung 2. Rèn kỹ năng nghe: - Có khả năng tập trung theo dõi bạn kể truyện, - Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn, kể tiếp được lời kể của bạn II. Đồ dùng dạy học : - Tranh minh họa III. Các hoạt động dạy học: Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ - HS kể lại câu truyện bài trước 3. Bài mới Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2: Kể từng đoạn theo tranh Mục tiêu:Giúp HS nắm được nội dung từng đoạn, có thể kể từng đoạn với giọng kể, điệu bộ, cách diễn đạt phù hợp với nhân vật Cách tiến hành: - GV chia nhóm - Gv đọc yêu cầu của bài - Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét nội dung từng đoạn theo tranh - Hướng dẫn Hs đọc lời gợi ý, nối tiếp nhau kể từng đoạn - Tổ chức các HS trong nhóm nhận xét lời kể của bạn - Đại diện các nhóm kể truyện trước lớp - Cả lớp nghe, nhận xét lời kể của bạn - GV nhận xét: nội dung, cách diễn đạt, thể hiện Hoạt động 3: Kể toàn bộ câu truyện Mục tiêu: Giúp HS có thể kể toàn bộ câu truyện, rèn kỹ năng kể truyện trước lớp Cách tiến hành: - GV gọi một số HS kể các đoạn nối tiếp nhau - Tổ chức lớp nhận xét - GV nhận xét Hoạt động 4: Kể toàn bộ câu truyện theo vai Mục tiêu: Giúp HS biết cách phân vai, nhập vai dựng lại câu chuyện Cách tiến hành: - Giao các vai trong câu truyện cho HS - Hướng dẫn giọng, điệu bộ của từng nhân vật - GV làm người dẫn chuyện , HS kể truyện theo vai - Tổ chức HS tự kể truyện trước lớp - Tổ chức lớp nhận xét, bình chọn - GV nhận xét, tuyên dương Hoạt động 5: Củng cố dặn dò. - Hướng dẫn HS liên hệ thực tế. - Nhận xét tiết học – Tuyên dương. - Về nhà luyện kể -3HS lần lượt kể từng đoạn - Đọc yêu cầu của bài - Kể từng đoạn trong nhóm - Nghe, nhận xét - Đại diện nhóm kể trước lớp - Kể từng đoạn trước lớp - Nhận xét bạn kể - Nhận vai, tập kể -Nhận xét, bình chọn KĨ chuyƯn TIẾT 20 ÔNG MẠNH THẮNG THẦN GIÓ I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1. Rèn kỹ năng nói: - Dựa vào trí nhớ, tranh minh họa và gợi ý dưới mỗi tranh, kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu truyện - Đặt được tên khác cho câu truyện - Biết kể chuyện tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung 2. Rèn kỹ năng nghe: - Có khả năng tập trung theo dõi bạn kể truyện, - Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn, kể tiếp được lời kể của bạn II. Đồ dùng dạy học : - Tranh minh họa III. Các hoạt động dạy học: Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ - HS kể lại câu truyện bài trước 3. Bài mới Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2: Kể từng đoạn theo tranh Mục tiêu:Giúp HS nắm được nội dung từng đoạn, có thể kể từng đoạn với giọng kể, điệu bộ, cách diễn đạt phù hợp với nhân vật Cách tiến hành: - GV chia nhóm - Gv đọc yêu cầu của bài - Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét nội dung từng đoạn theo tranh - Hướng dẫn Hs đọc lời gợi ý, nối tiếp nhau kể từng đoạn - Tổ chức các HS trong nhóm nhận xét lời kể của bạn - Đại diện các nhóm kể truyện trước lớp - Cả lớp nghe, nhận xét lời kể của bạn - GV nhận xét: nội dung, cách diễn đạt, thể hiện Hoạt động 3: Kể toàn bộ câu truyện Mục tiêu: Giúp HS có thể kể toàn bộ câu truyện, rèn kỹ năng kể truyện trước lớp Cách tiến hành: - GV gọi một số HS kể các đoạn nối tiếp nhau - Tổ chức lớp nhận xét - GV nhận xét Hoạt động 4 : Đặt lại tên cho câu chuyện - GV nêu yêu cầu HS đặt lại tên cho chuyện - Hướng dẫn HS suy nghĩ tìm tên mới - Gọi một số HS nêu câu trả lời - Gvnhận xét, kết luận Hoạt động 4: Củng cố dặn dò. - Hướng dẫn HS liên hệ thực tế. - Nhận xét tiết học – Tuyên dương. - Về nhà luyện kể -3HS lần lượt kể từng đoạn - Đọc yêu cầu của bài - Kể từng đoạn trong nhóm - Nghe, nhận xét - Đại diện nhóm kể trước lớp - Kể từng đoạn trước lớp - Nhận xét bạn kể - Đọc yêu cầu - Suy nghĩ tìm tên mới đặt cho câu chuyện ï

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxtuan 17-20.t1.docx
Tài liệu liên quan