Giáo án lớp 2 môn Kể chuyện - Tuần 29 đến tuần 32

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

1. Rèn kỹ năng nói:

 - Dựa vào trí nhớ, tranh minh họa và gợi ý dưới mỗi tranh, kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện

 - Biết kể lại đoạn cuối của câu chuyện bằng lời của nhân vật TỘ

 - Biết kể chuyện tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung

2. Rèn kỹ năng nghe:

 - Có khả năng tập trung theo dõi bạn kể chuyện,

 - Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn, kể tiếp được lời kể của bạn

 

docx9 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 27/11/2018 | Lượt xem: 200 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 2 môn Kể chuyện - Tuần 29 đến tuần 32, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KĨ chuyƯn TIẾT 29 NHỮNG QUẢ ĐÀO I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1. Rèn kỹ năng nói: - Dựa vào trí nhớ, tranh minh họa và gợi ý dưới mỗi tranh, kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện - Biết tóm tắt đoạn và cả câu chuyện, biết phân vai dựng lại câu chuyện - Biết kể chuyện tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung 2. Rèn kỹ năng nghe: - Có khả năng tập trung theo dõi bạn kể chuyện, - Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn, kể tiếp được lời kể của bạn II. Đồ dùng dạy học : - Tranh minh họa III. Các hoạt động dạy học: Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ - HS kể lại câu truyện bài trước 3. Bài mới Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2: Tóm tắt nội dung từng đoạn Mục tiêu:Giúp HS nắm được nội dung từng đoạn, tóm tắt nội dung từng đoạn Cách tiến hành: - GV chia nhóm - Gv đọc yêu cầu của bài - Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét nội dung câu chuyện - Hướng dẫn Hs thảo luận tóm tắt lại nội dung từng đoạn - Đại diện các nhóm trình bày tóm tắt - Cả lớp nghe, nhận xét - GV nhận xét Hoạt động 3: Kể từng đoạn và toàn bộ câu truyện Mục tiêu: Giúp HS có thể kể toàn bộ câu truyện, rèn kỹ năng kể truyện trước lớp Cách tiến hành: - Hướng dẫn HS kể từng đoạn theo tóm tắt - GV gọi một số HS kể các đoạn nối tiếp nhau - Tổ chức lớp nhận xét - GV nhận xét Hoạt động 4: Kể toàn bộ câu truyện theo vai Mục tiêu: Giúp HS biết cách phân vai, nhập vai dựng lại câu chuyện Cách tiến hành: - Tổ chức các nhóm,tự phân vai trong câu truyện - Hướng dẫn giọng, điệu bộ của từng nhân vật - Tổ chức HS tự kể truyện trước lớp - Tổ chức lớp nhận xét, bình chọn - GV nhận xét, tuyên dương Hoạt động 5: Củng cố dặn dò. - Hướng dẫn HS liên hệ thực tế. - Nhận xét tiết học – Tuyên dương. - Về nhà luyện kể -3HS lần lượt kể từng đoạn - Đọc yêu cầu của bài - Tóm tắt nội dung từng đoạn trong nhóm - Nghe, nhận xét - Đại diện nhóm trình bày trước lớp - Kể từng đoạn trước lớp - Nhận xét bạn kể - Nhận vai, tập kể -Nhận xét, bình chọn KĨ chuyƯn TIẾT 30 AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1. Rèn kỹ năng nói: - Dựa vào trí nhớ, tranh minh họa và gợi ý dưới mỗi tranh, kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện - Biết kể lại đoạn cuối của câu chuyện bằng lời của nhân vật TỘ - Biết kể chuyện tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung 2. Rèn kỹ năng nghe: - Có khả năng tập trung theo dõi bạn kể chuyện, - Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn, kể tiếp được lời kể của bạn II. Đồ dùng dạy học : - Tranh minh họa III. Các hoạt động dạy học: Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ - Kiểm tra HS kể lại câu chuyện bài trước, hỏi về nội dung câu chuyện 3. Bài mới Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2: Kể từng đoạn theo tranh Mục tiêu:Giúp HS nắm được nội dung từng đoạn, có thể kể từng đoạn với giọng kể, điệu bộ, cách diễn đạt phù hợp với nhân vật Cách tiến hành: - GV chia nhóm - Gv đọc yêu cầu của bài - Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét nội dung từng bức tranh - Hướng dẫn Hs đọc lời gợi ý, nối tiếp nhau kể từng đoạn - Tổ chức các HS trong nhóm nhận xét lời kể của bạn - Đại diện các nhóm kể chuyện trước lớp - Cả lớp nghe, nhận xét lời kể của bạn - GV nhận xét: nội dung, cách diễn đạt, thể hiện Hoạt động 3: Kể toàn bộ câu chuyện Mục tiêu: Giúp HS có thể kể toàn bộ câu truyện, rèn kỹ năng kể chuyện trước lớp Cách tiến hành: - GV gọi một số HS kể các đoạn nối tiếp nhau - Tổ chức lớp nhận xét - GV nhận xét Hoạt động 4: Kể đoạn cuối câu chuyện theo lời bạn Tộ Mục tiêu: Giúp HS biết nhập vai, kể lại đoạn cuối theo lời nhân vật Cách tiến hành: - GV hướng dẫn HS nắm được yêu cầu của bài - Hướng dẫn giọng, điệu bộ của nhân vật Tộ - Tổ chức HS nhập vai TỘ tự kể truyện trước lớp - Tổ chức lớp nhận xét, bình chọn - GV nhận xét, tuyên dương Hoạt động 5: Củng cố dặn dò. - Hướng dẫn HS liên hệ thực tế. - Nhận xét tiết học – Tuyên dương. - Về nhà luyện kể - 3 HS lên bảng - Đọc yêu cầu của bài - Kể từng đoạn trong nhóm - Nghe, nhận xét - Đại diện nhóm kể trước lớp - Kể từng đoạn trước lớp - Nhận xét bạn kể - Nhận vai, tập kể -Nhận xét, bình chọn KĨ chuyƯn TIẾT 31 CHIÊC RỄ ĐA TRÒN I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1. Rèn kỹ năng nói: - Dựa vào trí nhớ, tranh minh họa và gợi ý dưới mỗi tranh, kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu truyện - Biết sắp xếp lại thứ tự tranh theo nội dung 2. Rèn kỹ năng nghe: - Có khả năng tập trung theo dõi bạn kể chuyện, - Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn, kể tiếp được lời kể của bạn II. Đồ dùng dạy học : - Tranh minh họa III. Các hoạt động dạy học: Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ - Kiểm tra HS kể lại câu chuyện bài trước, hỏi về nội dung câu chuyện 3. Bài mới Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2: Kể từng đoạn theo tranh Mục tiêu:Giúp HS nắm được nội dung từng đoạn, có thể kể từng đoạn với giọng kể, điệu bộ, cách diễn đạt phù hợp với nhân vật Cách tiến hành: - GV treo tranh vẽ, yêu cầu HS sắp xếp lại theo đúng nội dung - Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét nội dung từng bức tranh - Hướng dẫn Hs đọc lời gợi ý, nối tiếp nhau kể từng đoạn - Tổ chức các HS trong nhóm nhận xét lời kể của bạn - Đại diện các nhóm kể truyện trước lớp - Cả lớp nghe, nhận xét lời kể của bạn - GV nhận xét: nội dung, cách diễn đạt, thể hiện Hoạt động 3: Kể toàn bộ câu chuyện Mục tiêu: Giúp HS có thể kể toàn bộ câu truyện, rèn kỹ năng kể chuyện trước lớp Cách tiến hành: - GV gọi một số HS kể các đoạn nối tiếp nhau - Tổ chức lớp nhận xét - GV nhận xét Hoạt động 4: Củng cố dặn dò. - Hướng dẫn HS liên hệ thực tế. - Nhận xét tiết học – Tuyên dương. - Về nhà luyện kể - 3 HS lên bảng - Đọc yêu cầu của bài - Kể từng đoạn trong nhóm - Nghe, nhận xét - Đại diện nhóm kể trước lớp - Kể từng đoạn trước lớp - Nhận xét bạn kể KĨ chuyƯn TIẾT 32 CHUYỆN QUẢ BẦU I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1. Rèn kỹ năng nói: - Dựa vào trí nhớ, tranh minh họa và gợi ý dưới mỗi tranh, kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu truyện - Biết kể lại chuyện theo cách mở đầu mới - Biết kể chuyện tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung 2. Rèn kỹ năng nghe: - Có khả năng tập trung theo dõi bạn kể chuyện, - Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn, kể tiếp được lời kể của bạn II. Đồ dùng dạy học : - Tranh minh họa III. Các hoạt động dạy học: Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ - Kiểm tra HS kể lại câu chuyện bài trước, hỏi về nội dung câu chuyện 3. Bài mới Hoạt động 1: Giới thiệu bài Hoạt động 2: Kể từng đoạn theo tranh Mục tiêu:Giúp HS nắm được nội dung từng đoạn, có thể kể từng đoạn với giọng kể, điệu bộ, cách diễn đạt phù hợp với nhân vật Cách tiến hành: - GV chia nhóm - Gv đọc yêu cầu của bài - Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét nội dung từng bức tranh - Hướng dẫn Hs đọc lời gợi ý, nối tiếp nhau kể từng đoạn - Tổ chức các HS trong nhóm nhận xét lời kể của bạn - Đại diện các nhóm kể chuyện trước lớp - Cả lớp nghe, nhận xét lời kể của bạn - GV nhận xét: nội dung, cách diễn đạt, thể hiện Hoạt động 3: Kể toàn bộ câu chuyện Mục tiêu: Giúp HS có thể kể toàn bộ câu truyện, rèn kỹ năng kể chuyện trước lớp Cách tiến hành: - GV gọi một số HS kể các đoạn nối tiếp nhau - Tổ chức lớp nhận xét - GV nhận xét Hoạt động 4: Kể toàn bộ câu chuyện theo cách mở đầu mới Mục tiêu: Giúp HS biết cách kể câu chuyện theo cách mở đầu mới Cách tiến hành: - GV nêu yêu cầu Hs kể lại câu chuyện theo cách mở đầu mới - Hướng dẫn giọng, điệu bộ của từng nhân vật - GVhướng dẫn HS kể phần mở đầu và đoạn 1 - Tổ chức HS tự kể truyện trước lớp - Tổ chức lớp nhận xét, bình chọn - GV nhận xét, tuyên dương Hoạt động 5: Củng cố dặn dò. - Hướng dẫn HS liên hệ thực tế. - Nhận xét tiết học – Tuyên dương. - Về nhà luyện kể - 3 HS lên bảng - Đọc yêu cầu của bài - Kể từng đoạn trong nhóm - Nghe, nhận xét - Đại diện nhóm kể trước lớp - Kể từng đoạn trước lớp - Nhận xét bạn kể - Tập kể theo lời mở đầu mới -Nhận xét, bình chọn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxtuan 29-32.t4.docx
Tài liệu liên quan