Giáo án lớp 2 môn Tự nhiên xã hội - Tuần 29 đến tuần 32

I. Mục tiêu :

 1-HS củng cố lại các kiến thức về cây cối, các con vật .

 -HS biết được các cây cối và các con vật vừa sống dưới nước vừa sống trên cạn.

 - HS yêu quý các loài cây, con vật và biết cách bảo vệ chúng.

2. Kỹ năng sống

-Kĩ năng quan sát, tìm kiếm v xử lí cc thơng tin về cy cối v cc con vật.

-Kĩ năng ra quyết định: Nn v khơng nn lm gì để bảo vệ cy cối v cc con vật.

-Kĩ năng hợp tc trong qu trình thực hiện nhiệm vụ.

 

docx13 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 28/11/2018 | Lượt xem: 283 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 2 môn Tự nhiên xã hội - Tuần 29 đến tuần 32, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 29 tù nhiªn vµ x· héi BÀI 29 : MỘT SỐ LOÀI VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC I. MỤC TIÊU : 1 -HS biết được 1 số loài vật sống dưới nước. Nói tên một số loài vật sống dưới nước gồm nước mặn, ngọt. -Hình thành kỹ năng quan sát nhận xét mô tả. - Hs có ý thức bảo vệ các loài vật thêm yêu quý những con vật sống dưới nước. 2. Kỹ năng sống -Kĩ năng quan sát, tìm kiếm và xử lí các thơng tin về động vật sống dưới nước. -Kĩ năng ra quyết định: Nên và khơng nên làm gì để bảo vệ động vật. -Phát triển kĩ năng hợp tác: Biết hợp tác với mọi người cùng bảo vệ động vật. -Phát triển kĩ năng giao tiếp thơng qua các hoạt động học tập. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV :Tranh SGK 60,61. HS : Sưu tầm các ảnh con vật sống ở sông, hồ và biển. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 1.Khởi động : ( 1phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Kiểm tra lại kiến thức của bài “ Một số loài vật sống trên cạn” - Kiểm tra VBT. - Nhận xét đánh giá. 3.Bài mới : a/ Giới thiệu : “Một số loài vật sống dưới nước ?” b/ Các hoạt động dạy học : TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 15 ph 10 ph *Hoạt động 1 : Làm việc với SGK.. Mục tiêu: Hs nói tên một số loài vật sống dưới nước. Biết tên một số loài vật sống ở nước mặn và nước ngọt -Gv cho hs quan sát tranh và trả lời câu hỏi SGK. -Gv hướng dẫn hs tự đặt câu hỏi với nhau. -Gv đặt câu hỏi cho cả lớp. -Gv kết luận : Có rất nhiều loài vật sống dưới nước, *Hoạt động 2 : Làm việc với tranh ảnh được sưu tầm. Mục tiêu : Hình thành kỹ năng quan sát, mô tả, nhận xét. -Gv yêu cầu chia nhóm nhỏ quan sát. -Gv hướng dẫn hs phân loại các loài vật : vật sống ở nước ngọt, vật sống ở nước mặn, -Gv nhận xét tuyên dương. -Cho các nhóm thi kể chuyện về tên các con vật sống dưới nước. -Hs thảo luận nhóm đôi. -Đại diện nhóm trình bày. -Hs nêu. -Thảo luận theo nhóm -Ghi lại những điều quan sát được vào phiếu hướng dẫn. -Đại diện nhóm trình bày.. 4.Củng cố : (4 phút) -Cho hs nêu lại một số loại vật sống dưới nước và lợi ích của chúng. -GD : Hs biết chăm sóc và bảo vệ động vật. -Nhận xét tiết học. Xem lại bài. -Xem trước và chuẩn bị “Nhận biết cây cối và các con vật”. TUẦN 30 tù nhiªn vµ x· héi BÀI 30 : NHẬN BIẾT CÂY CỐI VÀ CÁC CON VẬT I. MỤC TIÊU : 1-HS củng cố lại các kiến thức vềø cây cối, các con vật . -HS biết được các cây cối và các con vật vừa sống dưới nước vừa sống trên cạn. - HS yêu quý các loài cây, con vật và biết cách bảo vệ chúng. 2. Kỹ năng sống -Kĩ năng quan sát, tìm kiếm và xử lí các thơng tin về cây cối và các con vật. -Kĩ năng ra quyết định: Nên và khơng nên làm gì để bảo vệ cây cối và các con vật. -Kĩ năng hợp tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV :Tranh SGK 62, 63. HS : Sưu tầm các ảnh cây cối và các con vật. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 1.Khởi động : ( 1phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Kiểm tra lại kiến thức của bài “ Một số loài vật sống dưới nước” - Kiểm tra VBT. - Nhận xét đánh giá. 3.Bài mới : a/ Giới thiệu : “ Nhận biết cây cối và các con vật” b/ Các hoạt động dạy học : TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 15 ph 10 ph *Hoạt động 1 : Làm việc với SGK.. Mục tiêu: Oân lại những kiến thức đã học về cây cối và các con vật. Nhận biết một số cây cối và con vật mới. -Gv cho hs quan sát tranh và trả lời câu hỏi SGK. -Gv hướng dẫn hs ghi kết quả quan sát được vào phiếu học tập. -Gv nhận xét *Hoạt động 2 : Triển lãm Mục tiêu : Củng cố những kiến thức đã học về cây cối và các con vật đã học. -Gv yêu cầu chia nhóm nhỏ và phát cho nhóm giấy A4. -Giao nhiệm vụ cho từng nhóm : -Gv hướng dẫn hs các nhóm khác đặt câu hỏi. -Gv nhận xét tuyên dương. -Hs thảo luận nhóm đôi. -Đại diện nhóm trình bày. -Thảo luận theo nhóm -Treo sản phẩm của nhóm. -Đại diện nhóm trình bày.. 4.Củng cố : (4 phút) -Cho hs nêu lại một số loại cây và con vật sống dưới nước và trên cạn. -GD : Hs biết chăm sóc và bảo vệ động vật. -Nhận xét tiết học. Xem lại bài. -Xem trước và chuẩn bị “Mặt trời”. TUẦN 31 tù nhiªn vµ x· héi BÀI 31 : MẶT TRỜI I. MỤC TIÊU : - Khái quát về hình dạng, đặc điểm và vai trò của Mặt trời dối với sự sống trên trái đất. -HS có ý thức đi nắng luôn đội mũ, không nhìn trực tiếp vào mặt trời. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV :Tranh SGK 64,65. HS : Giấy vẽ, bút màu. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 1.Khởi động : ( 1phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Kiểm tra lại kiến thức của bài “ Nhận biết cây cối và các con vật” - Kiểm tra VBT. - Nhận xét đánh giá. 3.Bài mới : a/ Giới thiệu : “ MaËt Trời” b/ Các hoạt động dạy học : TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 1 ph 14 ph 10 ph *Khởi động : Gv cho hs hát bài hát về Mặt Trời. *Hoạt động 1 : Vẽ và giới thiệu tranh về Mặt Trời. Mục tiêu: Hs biết khái quát về hìng dáng, đặc điểm của Mặt trời -Gv cho hs vẽ và tô màu Mặt Trời -Gv yêu cầu hs trình bày kết quả cho cả lớp quan sát. -Gv cho hs nêu những hiểu biết về Mặt Trời. -Gv đặt câu hỏi liên hệ thực tế. Kết luận : Mặt Trời tròn, giống như một “quả bóng lửa”, *Hoạt động 2 : Thảo luận :” Tại sao chúng ta cần Mặt Trời Mục tiêu : Hs biết một cách khái quát về vai trò của Mặt Trời,. -Gv yêu cầu hs nêu vai trò của Mặt Trời đối với mọi vật trên trái đất. -Gv nhận xét kết luận : Nếu không có ánh sáng Mặt Trời chiếu vào Trái đất, -Hs hát -Hs vẽ. -Hs quan sát. -Hs trả lời cá nhân. -Thảo luận nhóm đôi. -đại diện trình bày. -Thảo luận theo nhóm -Đại diện nhóm trình bày.. 4.Củng cố : (4 phút) -Cho hs nêu lại vai trò của Mặt Trời. -GD : Hs biết đội mũ khi đi nắng. -Nhận xét tiết học. Xem lại bài. -Xem trước và chuẩn bị “Mặt trời và phương hướng”. TUẦN 32 tù nhiªn vµ x· héi BÀI 32 : MẶT TRỜI VÀ PHƯƠNG HƯỚNG I. MỤC TIÊU : -HS biết được có 4 phương chính là: Đông, Tây, Nam, Bắc. - Mặt trời luôn mọc ở phương Đông và lặn ở phương Tây. - HS biết cách xác định phương hướng bằng mặt trời. II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC : GV :Tranh SGK 66,67. HS : 5 tấm bìa. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 1.Khởi động : ( 1phút) Hát 2.Kiểm tra bài cũ : (4 phút) -Kiểm tra lại kiến thức của bài “Mặt Trời” - Kiểm tra VBT. - Nhận xét đánh giá. 3.Bài mới : a/ Giới thiệu : “ MaËt Trời và phương hướng” b/ Các hoạt động dạy học : TG Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 1 ph 14 ph 10 ph *Khởi động : Gv liên hệ bài cũ để giới thiệu bài mới. *Hoạt động 1 : Làm việc với SGK Mục tiêu: Hs biết kể 4 phương chính và biết qui ước phương Mặt Trời, -Gv cho hs quan sát và trả lời câu hỏi SGK -Gv nhận xét : Phương Mặt Trời mọc là Phương Đông, Mặt Trời lặn là phương Tây *Hoạt động 2 : Trò chơi “ Tìm phương hướng Mặt Trời” Mục tiêu : Hs biết nguyên tắc xác định phương hướng Mặt Trời, biết xác định, -Gv yêu cầu hs quan sát hình 67 SGK xác định phương hướng bằng Mặt Trời theo nhóm. -Gv nhận xét kết luận và nhắc lại nguyên tắc xác định phương Mặt Trời . -Cho hs chơi trò chơi “Tìm phương hướng bằng Mặt Trời : +Cho hs ra sân chơi. -Gv hướng dãn cách chơi. -Tập hợp lớp nhận xét tiết học. -Hs nêu. -Thảo luận theo nhóm -Đại diện nhóm trình bày. -Hs nêu lại. -Hs chơi theo nhóm 4.Củng cố : (4 phút) -Cho hs nêu lại cách tìm phương Mặt Trời. -GD : Hs biết xác định phương Mặt Trời. -Nhận xét tiết học. Xem lại bài. -Xem trước và chuẩn bị “Mặt Trăng và các vì sao”.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxtuần 29-32 t4.docx