Giáo án lớp 3 môn Tự nhiên xã hội - Cơ quan thần kinh

3. Đề xuất câu hỏi và phương án tìm tòi:

 * Trên đây là những dự đoán của các nhóm, vậy các em có thắc mắc gì về những dự đoán của các nhóm không ? HS đề xuất các câu hỏi liên quan đế nội dung kiến thức tìm hiểu

Ví dụ các câu hỏi của HS:

 - Có phải cơ quan Cơ quan thần kinh có não, tủy sống và các dây thần kinh không?

- Có phải cơ quan thần kinh có tủy sống nằm trong cột sống?

- Cơ quan thần kinh có não nằm trong hộp sọ phải không?

* Các em vừa rồi đã đưa ra một số thắc mắc của mình qua qua các dự đoán của nhóm bạn. Nhìn chung cô thấy tất cả chúng ta đều muốn biết

GV chốt câu hỏi: - Cơ quan thần kinh có những bộ phận nào? Chúng nằm ở vị trí nào trong cơ thể con người chúng ta?

 * Để giải quyết những thắc mắc trên các em sẽ làm gì? HS tổ chức thảo luận ,đề xuất phương án tìm tòi để trả lời câu hỏi.

- HS đề xuất các phương án: Hỏi người lớn; Quan s¸t h×nh vÏ SGK;§äc SGK ;,.

* Rất nhiều đề xuất của các em đưa ra nhưng đối với tiết học này các em nên lựa chọn phương án : Quan sát hình vẽ

 

doc2 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 01/12/2018 | Lượt xem: 418 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 3 môn Tự nhiên xã hội - Cơ quan thần kinh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tù nhiªn x· héi C¬ quan thÇn kinh I. Môc tiªu : - Nêu được tªn và chØ ®óng vÞ trÝ c¸c bé phËn cña c¬ quan thÇn kinh trªn tranh vÏ hoặc mô hình. II. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Bàn tay nặn bột II1. §å dïng d¹y häc - C¸c h×nh trong SGK trang 26, 27 - S¬ ®å c¬ quan thÇn kinh phãng to. IV. Ho¹t ®éng d¹y vµ häc A. Kiểm tra bài cũ : Để bảo vệ và giữ vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu chúng ta cần làm gì ? GV nhận xét. B. Dạy bài mới : HĐ1:Tìm hiểu về các bộ phận của cơ quan thần kinh 1. Tình huống xuất phát vµ nªu vÊn ®Ò: ? Khi chạm tay vào vật nóng hoặc đá lạnh em cảm thấy thế nào?( em co/ giật tay trở lại). Tất cả những phản ứng đó của cơ thể đều do một cơ quan điều khiển. Đó là cơ quan thần kinh. Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cơ quan này - GV ghi mục bài: Cơ quan thần kinh GV: Theo em cơ quan thần kinh gồm các bộ phận nào? Chúng nằm ở vị trí nào trong cơ thể chúng ta? 2. Lµm béc lé biÓu tưîng ban đầu của học sinh: GV yêu cầu học sinh mô tả bằng lời hoặc hình vẽ những hiểu biết ban đầu của mình vào vở TNXH về các bộ phận của cơ quan thần kinh – Sau đó tổ chức thảo luận (nhóm 4 ) để đưa ra dự đoán. - Cho các nhóm đưa ra dự đoán báo cáo trước lớp ,GV ghi dự đoán lên bảng; -Cơ quan thần kinh có não, tủy sống và các dây thần kinh -Cơ quan thần kinh có tủy sống nằm trong cột sống -Cơ quan thần kinh có não nằm trong hộp sọ . 3. Đề xuất câu hỏi và phương án tìm tòi: * Trên đây là những dự đoán của các nhóm, vậy các em có thắc mắc gì về những dự đoán của các nhóm không ? HS đề xuất các câu hỏi liên quan đế nội dung kiến thức tìm hiểu Ví dụ các câu hỏi của HS: - Có phải cơ quan Cơ quan thần kinh có não, tủy sống và các dây thần kinh không? - Có phải cơ quan thần kinh có tủy sống nằm trong cột sống? - Cơ quan thần kinh có não nằm trong hộp sọ phải không? * Các em vừa rồi đã đưa ra một số thắc mắc của mình qua qua các dự đoán của nhóm bạn. Nhìn chung cô thấy tất cả chúng ta đều muốn biết GV chốt câu hỏi: - Cơ quan thần kinh có những bộ phận nào? Chúng nằm ở vị trí nào trong cơ thể con người chúng ta? * Để giải quyết những thắc mắc trên các em sẽ làm gì? HS tổ chức thảo luận ,đề xuất phương án tìm tòi để trả lời câu hỏi. - HS đề xuất các phương án: Hỏi người lớn; Quan s¸t h×nh vÏ SGK;§äc SGK ;,.... * Rất nhiều đề xuất của các em đưa ra nhưng đối với tiết học này các em nên lựa chọn phương án : Quan sát hình vẽ 4.Thùc hiÖn phư¬ng ph¸p t×m tßi * Bây giờ cô mời các nhóm cùng thảo luận quan sát SGK để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi trên. GV cho HS Quan sát hình 1 ( GV phát hình 1 Cho HS quan sát) - Kết luận rút ra. 5. Kết luận và hợp thức hóa kiến thức: - Đại diện các nhóm báo cáo kết quả,Các em có thể nêu( Kết hợp chỉ trên hình vẽ) C¬ quan thÇn kinh gåm cã bé n·o, tuû sèng, vµ c¸c d©y thÇn kinh. Não được bảo vệ trong hộp sọ, tủy sống được bảo vệ trong cột sống -GV hướng dẫn HS so sánh lại với biểu tượng ban đầu của các em ở bước 2 để khắc sâu kiến thức. Giúp học sinh chốt lại kiến thức bài học. Cho 1 em nhắc lại kiến thức vừa mới được kiểm chứng.( GV ghi bảng) HS ghi kết luận chung vào vở TNXH. * GV gắn hình 2 lên bảng và giúp HS hiểu thêm về vai trò của cơ quan thần kinh - Não và tủy sống là trung ương thần kinh điều khiển mọi hoạt động của cơ thể - Các dây thần kinh.... HĐ2. Cñng cè, dÆn dß: Tổ chức trò chơi: Ghép chữ vào hình GV phổ biến luật chơi, tổ chức cho các nhóm cùng thi đua, nhóm nào gắn xong trước thuyết trình đúng sẽ chiến thắng. - NhËn xÐt chung tiÕt häc Về nhà hoàn thành bài trong VBT ----------------------------------------------------------------------

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBai 12 Co quan than kinh_12302513.doc
Tài liệu liên quan