Giáo án lớp 4 môn Thể dục - Tiết 1 đến tiết 36

I. MỤC TIÊU:

 - Kiến thức:

+ Học sinh sẽ biết cách thực hiện được các động tác đã học của bài thể dục phát triển chung

+ Học sinh biết cách chơi trò chơi “Nhảy ô tiếp sức” hiểu và thực hiện đúng luận chơi .

 - Kĩ năng:

+ Học sinh sẽ thực hiện được tương đối đúng động tác đã học của bài thể dục phát triển chung

+ Tham gia tốt trò chơi “Nhảy ô tiếp sức” đảm bảo an toàn

 - Thái độ:

+ Có tinh thần học tập, tập luyện tích cực.

 - Học sinh khuyết tật:

+ Nguyễn Trung Đức: (4A5): Quan sát, thực hiện theo cả lớp

+ Trần Cẩm Hà (4A7): Quan sát, thực hiện theo cả lớp, cố gắng ghi nhớ

II. CHUẨN BỊ:

 + Giáo viên: Còi,tranh, vạch trò chơi.

 + Học sinh: Trang phục đúng quy định

 + Địa điểm: Sân thể chất trường tiểu học Cẩm Thủy

 

doc109 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 28/02/2019 | Lượt xem: 208 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 4 môn Thể dục - Tiết 1 đến tiết 36, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ực quan) -Gọi 1-2 HS lên thực hiện lại. -GV nhận xét chung. -Cả lớp quan sát, nhận xét. ĐH7: Như ĐH4. - Lắng nghe - Quan sát 8. HĐ8: 8 - 10’ Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”. (PPDH: dùng lời, phân nhóm) -GV nêu tên, nhắc lại cách chơi, luật chơi. -GV cho HS chơi thử sau đó chơi chính thức (Trang 25,26 lớp 4). -HS tham gia chơi tích cực, an toàn. ĐH8: - Tham gia chơi cùng các bạn. III. KẾT THÚC: 4 - 5’ 9. HĐ9: Hồi tỉnh: 1 - 2’ (PPDH: đồng loạt) -GV quan sát, nhắc nhở. -CS hướng dẫn cả lớp thả lỏng. ĐH9: Như ĐH3. - Thực hiện cùng các bạn. 10. HĐ10: Củng cố và nhận xét: 1’ (PPDH: dùng lời) -GV cùng HS hệ thống lại bài. -GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tốt. -HS lắng nghe và nhận xét. -Cả lớp vỗ tay tuyên dương. ĐH10: Như ĐH1. - Lắng nghe 11. HĐ11: Bài tập về nhà: 1’ (PPDH: dùng lời) -GV nhắc HS về ôn động tác vươn thở và tay, trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”. -HS lắng nghe và thực hiện. 12. HĐ12: Xuống lớp: 1’ (PPDH: dùng lời) -GV hô “ giải tán”. -Cả lớp hô “ khoẻ”. III.RÚT KINH NGHIỆM ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Ngày Soạn: 02/11/2018 TUẦN: 9 TIẾT : 17 ĐỘNG TÁC CHÂN TRÒ CHƠI “ DẪN BÓNG ” I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: + Học sinh sẽ biết cách thực hiện được các động tác động tác chân + Học sinh biết cách chơi trò chơi “Dẫn bóng” hiểu và thực hiện đúng luận chơi . - Kĩ năng: + Học sinh sẽ thực hiện được tương đối đúng động tác động tác chân + Tham gia tốt trò chơi “Dẫn bóng” đảm bảo an toàn - Thái độ: + Có tinh thần học tập, tập luyện tích cực. - Học sinh khuyết tật: + Nguyễn Trung Đức: (4A5): Quan sát, thực hiện theo cả lớp + Trần Cẩm Hà (4A7): Quan sát, thực hiện theo cả lớp, cố gắng ghi nhớ II. CHUẨN BỊ: + Giáo viên: Còi, bóng,tranh, vạch trò chơi. + Học sinh: Trang phục đúng quy định + Địa điểm: Sân thể chất trường tiểu học Cẩm Thủy II. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: A. Ổn định tổ chức. Lớp 4A5 4A7 Ngày giảng 05/11/2018 08/11/2018 Sĩ số 36 37 Vắng B. Bài mới. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HỌC SINH KHUYẾT TẬT I. MỞ ĐẦU: 5 - 6’ 1. HĐ1: Nhận lớp: 1 - 2’ (PPDH: dùng lời) -Kiểm tra sỉ số và nhận lớp. -Giáo viên chúc cả lớp “khỏe”. -Hỏi thăm tình hình sức khỏe HS. -Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sỉ số. -Lớp trưởng hô “chúc giáo viên”, cả lớp hô “khỏe” ĐH1: €q € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Tập chung cùng lớp. 2. HĐ2: Phổ biến bài mới: 1’ (PPDH: dùng lời) -GV giới thiệu nội dung bài học. -HS lắng nghe. ĐH2: Như ĐH1. - Lắng nghe 3. HĐ3: Khởi động: 2 - 4’ (Theo bài khởi động qui định chung) (PPDH: đồng loạt) -Giáo viên quan sát, sửa sai. -Cán sự điều khiển, cả lớp thực hiện. ĐH3: €q € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Thực hiện cùng các bạn. 4. HĐ4: Kiểm tra bài cũ. 2 - 3’ (PPDH: dùng lời, trực quan) -Gọi 1-2 HS lên thực hiện lại. -GV nhận xét chung. -Cả lớp quan sát, nhận xét. ĐH4: Như ĐH1 (nhưng 2 hàng đầu ngồi, 2 hàng sau đứng). - Quan sát II. CƠ BẢN: 23-24’ 5. HĐ5: 5 - 7’ Ôn 2 động tác vươn thở và tay. (PPDH: đồng loạt) -GV nêu tên động tác và tiến hành cho HS tập luyện. -Lần 1-2 GV điều khiển, những lần sau CS điều khiển. -GV quan sát, sửa sai. -HS lắng nghe và thực hiện theo sự điều khiển của GV và CS. ĐH5: Như ĐH3. - Thực hiện cùng các bạn. 6. HĐ6: 3 - 4’ Học động tác chân. (PPDH: làm mẫu, đồng loạt, sửa sai) -GV nêu tên động tác, làm mẫu, giải thích và tiến hành cho HS tập luyện. -Lần 1-2 GV điều khiển, những lần sau CS điều khiển. -GV quan sát, sửa sai. -HS lắng nghe và thực hiện theo sự điều khiển của GV và CS. ĐH6: Như ĐH5. - Lắng nghe - Quan sát - Thực hiện cùng các bạn. 7. HĐ7: 2 - 3’ Củng cố: HĐ5, HĐ6. (PPDH: dùng lời, trực quan) -Gọi 1-2 HS lên thực hiện lại. -GV nhận xét chung. -Cả lớp quan sát, nhận xét. ĐH7: Như ĐH4. - Lắng nghe - Quan sát 8. HĐ8: Trò chơi “Dẫn bóng”. (PPDH: dùng lời, phân nhóm) GV nêu tên, làm nhắc lại cách chơi, luật chơi. -GV cho HS chơi thử sau đó chơi chính thức (Trang 31,32 lớp 4). -HS tham gia chơi tích cực, an toàn. ĐH8: - Tham gia chơi cùng các bạn. III. KẾT THÚC: 4 - 5’ 9. HĐ9: Hồi tỉnh: 1 - 2’ (PPDH: đồng loạt) -GV quan sát, nhắc nhở. -CS hướng dẫn cả lớp thả lỏng. ĐH9: Như ĐH3. - Thực hiện cùng các bạn. 10. HĐ10: Củng cố và nhận xét: 1’ (PPDH: dùng lời) -GV cùng HS hệ thống lại bài. -GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tốt. -HS lắng nghe và nhận xét. -Cả lớp vỗ tay tuyên dương. ĐH10: Như ĐH1. - Lắng nghe 11. HĐ11: Bài tập về nhà: 1’ (PPDH: dùng lời) -GV nhắc HS về ôn 3 động tác vươn thở, tay, chân, trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”. -HS lắng nghe và thực hiện. 12. HĐ12: Xuống lớp: 1’ (PPDH: dùng lời) -GV hô “ giải tán”. -Cả lớp hô “ khoẻ”. III.RÚT KINH NGHIỆM ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Ngày Soạn: 04/11/2018 TUẦN: 9 TIẾT : 18 ÔN BA ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ , TAY, CHÂN TRÒ CHƠI “AI NHANH VÀ KHÉO HƠN” I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: + Học sinh sẽ biết cách thực hiện được các động tác vươn thở, tay, chân + Học sinh biết cách chơi trò chơi “Ai nhanh và khéo hơn” hiểu và thực hiện đúng luận chơi . - Kĩ năng: + Học sinh sẽ thực hiện được tương đối đúng động tác vươn thở, tay, chân + Tham gia tốt trò chơi “Ai nhanh và khéo hơn” đảm bảo an toàn - Thái độ: + Có tinh thần học tập, tập luyện tích cực. - Học sinh khuyết tật: + Nguyễn Trung Đức: (4A5): Quan sát, thực hiện theo cả lớp + Trần Cẩm Hà (4A7): Quan sát, thực hiện theo cả lớp, cố gắng ghi nhớ II. CHUẨN BỊ: + Giáo viên: Còi,tranh, vạch trò chơi. + Học sinh: Trang phục đúng quy định + Địa điểm: Sân thể chất trường tiểu học Cẩm Thủy II. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: A. Ổn định tổ chức. Lớp 4A5 4A7 Ngày giảng 07/10/2018 09/11/2018 Sĩ số 36 37 Vắng B. Bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HỌC SINH KHUYẾT TẬT I. MỞ ĐẦU: 5 - 6’ 1. HĐ1: Nhận lớp: 1 - 2’ (PPDH: dùng lời) -Kiểm tra sỉ số và nhận lớp. -Giáo viên chúc cả lớp “khỏe”. -Hỏi thăm tình hình sức khỏe HS. -Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sỉ số. -Lớp trưởng hô “chúc giáo viên”, cả lớp hô “khỏe” ĐH1: €q € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Tập chung cùng lớp. 2. HĐ2: Phổ biến bài mới: (PPDH: dùng lời) -GV giới thiệu nội dung bài học. -HS lắng nghe. ĐH2: Như ĐH1. - Lắng nghe 3. HĐ3: Khởi động: 2 - 4’ (Theo bài khởi động qui định chung) (PPDH: đồng loạt) -Giáo viên quan sát, sửa sai. -Cán sự điều khiển, cả lớp thực hiện. ĐH3: €q € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Thực hiện cùng các bạn. 4. HĐ4: Kiểm tra bài cũ. 2 - 3’ (PPDH: dùng lời, trực quan) -Gọi 1-2 HS lên thực hiện lại. -GV nhận xét chung. -Cả lớp quan sát, nhận xét. ĐH4: Như ĐH1 (nhưng 2 hàng đầu ngồi, 2 hàng sau đứng). - Quan sát II. CƠ BẢN: 23-24’ 5. HĐ5: 5 - 7’ Ôn các động tác vươn thở, tay, chân. (PPDH: đồng loạt) -GV nêu tên động tác và tiến hành cho HS tập luyện. -Lần 1-2 GV điều khiển, những lần sau CS điều khiển. -GV quan sát, sửa sai. -HS lắng nghe và thực hiện theo sự điều khiển của GV và CS. ĐH5: Như ĐH3. - Thực hiện cùng các bạn. 6. HĐ6: 3 - 4’Học động tác lưng - bụng. (PPDH: làm mẫu, đồng loạt, sửa sai) -GV nêu tên động tác, làm mẫu, giải thích và tiến hành cho HS tập luyện. -Lần 1-2 GV điều khiển, những lần sau CS điều khiển. -GV quan sát, sửa sai. -HS lắng nghe và thực hiện theo sự điều khiển của GV và CS. ĐH6: Như ĐH5. - Lắng nghe - Quan sát - Thực hiện cùng các bạn. 7. HĐ7: 2 - 3’ Củng cố: HĐ5, HĐ6. (PPDH: dùng lời, trực quan) -Gọi 1-2 HS lên thực hiện lại. -GV nhận xét chung. -Cả lớp quan sát, nhận xét. ĐH7: Như ĐH4. - Lắng nghe - Quan sát 8. HĐ7: 8 - 10’ Trò chơi “Ai nhanh và khéo hơn”. (PPDH: làm mẫu, phân nhóm) -GV nêu tên, hướng dẫn cách chơi, luật chơi. -GV cho HS chơi thử sau đó chơi chính thức (Trang 19,20 lớp 5). -HS tham gia chơi tích cực, an toàn. ĐH8: - Tham gia chơi cùng các bạn. III. KẾT THÚC: 4 - 5’ 9. HĐ9: Hồi tỉnh: 1 - 2’ (PPDH: đồng loạt) -GV quan sát, nhắc nhở. -CS hướng dẫn cả lớp thả lỏng. ĐH9: Như ĐH3. - Thực hiện cùng các bạn. 10. HĐ10: 1’ Củng cố và nhận xét: (PPDH: dùng lời) -GV cùng HS hệ thống lại bài. -GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tốt. -HS lắng nghe và nhận xét. -Cả lớp vỗ tay tuyên dương. ĐH10: Như ĐH1. - Lắng nghe 11. HĐ11: Bài tập về nhà: 1’ (PPDH: dùng lời) -GV nhắc HS về ôn các động tác vươn thở, tay, chân, lưng- bụng; trò chơi “Con cóc là cậu ông trời”. -HS lắng nghe và thực hiện. 12. HĐ12: Xuống lớp: 1’ (PPDH: dùng lời) -GV hô “ giải tán”. -Cả lớp hô “ khoẻ”. III.RÚT KINH NGHIỆM ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Ngày Soạn: 09/11/2018 TUẦN: 10 TIẾT : 19 ĐỘNG TÁC TOÀN THÂN CỦA BÀI TD PTC TRÒ CHƠI “CON CÓC LÀ CẬU ÔNG TRỜI” I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: + Học sinh sẽ biết cách thực hiện được các động tác toàn thân của bài thể dục phát triển chung lớp 4 + Học sinh biết cách chơi trò chơi “Con cóc là cậu Ông Trời” hiểu và thực hiện đúng luận chơi . - Kĩ năng: + Học sinh sẽ thực hiện được tương đối đúng động tác toàn thân của bài thể dục phát triển chung lớp 4 + Tham gia tốt trò chơi “Con cóc là cậu Ông Trời” đảm bảo an toàn - Thái độ: + Có tinh thần học tập, tập luyện tích cực. - Học sinh khuyết tật: + Nguyễn Trung Đức: (4A5): Quan sát, thực hiện theo cả lớp + Trần Cẩm Hà (4A7): Quan sát, thực hiện theo cả lớp, cố gắng ghi nhớ II. CHUẨN BỊ: + Giáo viên: Còi, tranh, vạch trò chơi. + Học sinh: Trang phục đúng quy định + Địa điểm: Sân thể chất trường tiểu học Cẩm Thủy II. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: A. Ổn định tổ chức. Lớp 4A5 4A7 Ngày giảng 12/11/2018 15/11/2018 Sĩ số 36 37 Vắng B. Bài mới. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HỌC SINH KHUYẾT TẬT I. MỞ ĐẦU: 5 - 6’ 1. HĐ1: Nhận lớp: 1 - 2’ (PPDH: dùng lời) -Kiểm tra sỉ số và nhận lớp. -Giáo viên chúc cả lớp “khỏe”. -Hỏi thăm tình hình sức khỏe HS. -Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sỉ số. -Lớp trưởng hô “chúc giáo viên”, cả lớp hô “khỏe” ĐH1: €q € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Tập chung cùng lớp. 2. HĐ2: Phổ biến bài mới: 1’ (PPDH: dùng lời) -GV giới thiệu nội dung bài học. -HS lắng nghe. ĐH2: Như ĐH1. - Lắng nghe 3. HĐ3: Khởi động: 2 - 4’ (Theo bài khởi động qui định chung) (PPDH: đồng loạt) -Giáo viên quan sát, sửa sai. -Cán sự điều khiển, cả lớp thực hiện. ĐH3: €q € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Thực hiện cùng các bạn. 4. HĐ4: Kiểm tra bài cũ. 2 - 3’ (PPDH: dùng lời, trực quan) -Gọi 1-2 HS lên thực hiện lại. -GV nhận xét chung. -Cả lớp quan sát, nhận xét. ĐH4: Như ĐH1 (nhưng 2 hàng đầu ngồi, 2 hàng sau đứng). - Quan sát II. CƠ BẢN: 23-24’ 5. HĐ5: 8 - 10’ Trò chơi “Con cóc là cậu ông trời”. (PPDH: dùng lời, phân nhóm) -GV nêu tên, nhắc lại cách chơi, luật chơi. -GV cho HS chơi thử sau đó chơi chính thức (Trang 26,27 lớp 2). -HS tham gia chơi tích cực, an toàn. ĐH5: - Tham gia chơi cùng các bạn. 6. HĐ6: 5 - 7’ Ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân và lưng – bụng. (PPDH: đồng loạt) -GV nêu tên động tác và tiến hành cho HS tập luyện. -Lần 1-2 GV điều khiển, những lần sau CS điều khiển. -GV quan sát, sửa sai. -HS lắng nghe và thực hiện theo sự điều khiển của GV và CS. ĐH6: Như ĐH3 - Thực hiện cùng các bạn. 7. HĐ7: 3 - 4’ Học động tác phối hợp. (PPDH: làm mẫu, đồng loạt, sửa sai) -GV nêu tên động tác, làm mẫu, giải thích và tiến hành cho HS tập luyện. -Lần 1-2 GV điều khiển, những lần sau CS điều khiển. -GV quan sát, sửa sai. -HS lắng nghe và thực hiện theo sự điều khiển của GV và CS. ĐH7: Như ĐH5 - Lắng nghe - Quan sát - Thực hiện cùng các bạn. 8. HĐ8: 2 - 3’ Củng cố: HĐ6, HĐ7. (PPDH: dùng lời, trực quan) -Gọi 1-2 HS lên thực hiện lại. -GV nhận xét chung. -Cả lớp quan sát, nhận xét. ĐH8: Như ĐH4. - Quan sát III. KẾT THÚC: 4 - 5’ 9. HĐ9: Hồi tỉnh: 1 - 2’ (PPDH: đồng loạt) -GV quan sát, nhắc nhở. -CS hướng dẫn cả lớp thả lỏng. ĐH9: Như ĐH3. - Quan sát 10. HĐ10: Củng cố và nhận xét: 1’ (PPDH: dùng lời) -GV cùng HS hệ thống lại bài. -GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tốt. -HS lắng nghe và nhận xét. -Cả lớp vỗ tay tuyên dương. ĐH10: Như ĐH1. - Lắng nghe 11. HĐ11: Bài tập về nhà: 1’ (PPDH: dùng lời) -GV nhắc HS về ôn các động tác vươn thở, tay, chân, lưng- bụng, phối hợp; trò chơi “Con cóc là cậu ông trời”. -HS lắng nghe và thực hiện. 12. HĐ12: Xuống lớp: 1’ (PPDH: dùng lời) -GV hô “ giải tán”. -Cả lớp hô “ khoẻ”. III.RÚT KINH NGHIỆM ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Ngày Soạn: 11/11/2018 TUẦN: 10 TIẾT : 20 ÔN 5 ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG TRÒ CHƠI “NHẢY Ô TIẾP SỨC” I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: + Học sinh sẽ biết cách thực hiện được các động tác đã học của bài thể dục phát triển chung + Học sinh biết cách chơi trò chơi “Nhảy ô tiếp sức” hiểu và thực hiện đúng luận chơi . - Kĩ năng: + Học sinh sẽ thực hiện được tương đối đúng động tác đã học của bài thể dục phát triển chung + Tham gia tốt trò chơi “Nhảy ô tiếp sức” đảm bảo an toàn - Thái độ: + Có tinh thần học tập, tập luyện tích cực. - Học sinh khuyết tật: + Nguyễn Trung Đức: (4A5): Quan sát, thực hiện theo cả lớp + Trần Cẩm Hà (4A7): Quan sát, thực hiện theo cả lớp, cố gắng ghi nhớ II. CHUẨN BỊ: + Giáo viên: Còi,tranh, vạch trò chơi. + Học sinh: Trang phục đúng quy định + Địa điểm: Sân thể chất trường tiểu học Cẩm Thủy II. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: A. Ổn định tổ chức. Lớp 4A5 4A7 Ngày giảng 14/10/2018 16/11/2018 Sĩ số 36 37 Vắng B. Bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HỌC SINH KHUYẾT TẬT I. MỞ ĐẦU: 5 - 6’ 1. HĐ1: Nhận lớp: 1 - 2’ (PPDH: dùng lời) -Kiểm tra sỉ số và nhận lớp. -Giáo viên chúc cả lớp “khỏe”. -Hỏi thăm tình hình sức khỏe HS. -Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sỉ số. -Lớp trưởng hô “chúc giáo viên”, cả lớp hô “khỏe” ĐH1: €q € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Tập chung cùng lớp. 2. HĐ2: Phổ biến bài mới: 1’ (PPDH: dùng lời) -GV giới thiệu nội dung bài học. -HS lắng nghe. ĐH2: Như ĐH1. - Lắng nghe 3. HĐ3: Khởi động: 2 - 4’ (Theo bài khởi động qui định chung) (PPDH: đồng loạt) -Giáo viên quan sát, sửa sai. -Cán sự điều khiển, cả lớp thực hiện. ĐH3: €q € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Thực hiện cùng các bạn. 4. HĐ4: Kiểm tra bài cũ. 2 - 3’ (PPDH: dùng lời, trực quan) -Gọi 1-2 HS lên thực hiện lại. -GV nhận xét chung. -Cả lớp quan sát, nhận xét. ĐH4: Như ĐH1 (nhưng 2 hàng đầu ngồi, 2 hàng sau đứng). - Quan sát II. CƠ BẢN: 23-24’ 5. HĐ5: 9 - 11’ Ôn 5 động tác vươn thở, tay, chân, lưng - bụng, phối hợp của bài TDPTC. (PPDH: đồng loạt) -GV nêu tên động tác và tiến hành cho HS tập luyện. -Lần 1-2 GV điều khiển, những lần sau CS điều khiển. -GV quan sát, sửa sai. -HS lắng nghe và thực hiện theo sự điều khiển của GV và CS. ĐH5: Như ĐH3. - Thực hiện cùng các bạn. 6. HĐ6: 2 - 3’ Củng cố: HĐ5. (PPDH: dùng lời, trực quan) -Gọi 1-2 HS lên thực hiện lại. -GV nhận xét chung. -Cả lớp quan sát, nhận xét. ĐH6: Như ĐH4. - Thực hiện cùng các bạn. - Lắng nghe - Quan sát 7. HĐ7: 8 - 10’ Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”. (PPDH: dùng lời, phân nhóm) -GV nêu tên, nhắc lại cách chơi, luật chơi. -GV cho HS chơi thử sau đó chơi chính thức (Trang 21,22 lớp 1). -HS tham gia chơi tích cực, an toàn. ĐH7: - Tham gia chơi cùng các bạn. III. KẾT THÚC: 4 - 5’ 8. HĐ8: Hồi tỉnh: 1 - 2’ (PPDH: đồng loạt) -GV quan sát, nhắc nhở. -CS hướng dẫn cả lớp thả lỏng. ĐH8: Như ĐH3. - Thực hiện cùng các bạn. 9. HĐ9: Củng cố và nhận xét: 1’ (PPDH: dùng lời) -GV cùng HS hệ thống lại bài. -GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tốt. -HS lắng nghe và nhận xét. -Cả lớp vỗ tay tuyên dương. ĐH9: Như ĐH1. - Lắng nghe 10. HĐ10: Bài tập về nhà: 1’ (PPDH: dùng lời) -GV nhắc HS về ôn 5 động tác vươn thở, tay, chân, lưng - bụng, phối hợp; trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”. -HS lắng nghe và thực hiện. - Lắng nghe 11. HĐ11: Xuống lớp: 1’ (PPDH: dùng lời) -GV hô “ giải tán”. -Cả lớp hô “ khoẻ”. III.RÚT KINH NGHIỆM ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Ngày Soạn: 16/11/2018 TUẦN: 11 TIẾT : 21 ÔN 5 ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG TRÒ CHƠI “NHẢY Ô TIẾP SỨC” I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: + Học sinh sẽ biết cách thực hiện được các động tác đã học của bài thể dục phát triển chung + Học sinh biết cách chơi trò chơi “Nhảy ô tiếp sức” hiểu và thực hiện đúng luận chơi . - Kĩ năng: + Học sinh sẽ thực hiện được tương đối đúng động tác đã học của bài thể dục phát triển chung + Tham gia tốt trò chơi “Nhảy ô tiếp sức” đảm bảo an toàn - Thái độ: + Có tinh thần học tập, tập luyện tích cực. - Học sinh khuyết tật: + Nguyễn Trung Đức: (4A5): Quan sát, thực hiện theo cả lớp + Trần Cẩm Hà (4A7): Quan sát, thực hiện theo cả lớp, cố gắng ghi nhớ II. CHUẨN BỊ: + Giáo viên: Còi, tranh, vạch trò chơi. + Học sinh: Trang phục đúng quy định + Địa điểm: Sân thể chất trường tiểu học Cẩm Thủy II. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: A. Ổn định tổ chức. Lớp 4A5 4A7 Ngày giảng 19/11/2018 22/11/2018 Sĩ số 36 37 Vắng B. Bài mới. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HỌC SINH KHUYẾT TẬT I. MỞ ĐẦU: 5 - 6’ 1. HĐ1: Nhận lớp: 1 - 2’ (PPDH: dùng lời) -Kiểm tra sỉ số và nhận lớp. -Giáo viên chúc cả lớp “khỏe”. -Hỏi thăm tình hình sức khỏe HS. -Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sỉ số. -Lớp trưởng hô “chúc giáo viên”, cả lớp hô “khỏe” ĐH1: €q € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Tập chung cùng lớp. 2. HĐ2: Phổ biến bài mới: 1’ (PPDH: dùng lời) -GV giới thiệu nội dung bài học. -HS lắng nghe. ĐH2: Như ĐH1. - Lắng nghe 3. HĐ3: Khởi động: 2 - 4’ (Theo bài khởi động qui định chung) (PPDH: đồng loạt) -Giáo viên quan sát, sửa sai. -Cán sự điều khiển, cả lớp thực hiện. ĐH3: €q € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Thực hiện cùng các bạn. 4. HĐ4: Kiểm tra bài cũ. 2 - 3’ (PPDH: dùng lời, trực quan) -Gọi 1-2 HS lên thực hiện lại. -GV nhận xét chung. -Cả lớp quan sát, nhận xét. ĐH4: Như ĐH1 (nhưng 2 hàng đầu ngồi, 2 hàng sau đứng). - Quan sát II. CƠ BẢN: 23-24’ 5. HĐ5: 9 - 11’ Ôn 5 động tác vươn thở, tay, chân, lưng - bụng, phối hợp của bài TDPTC. (PPDH: đồng loạt) -GV nêu tên động tác và tiến hành cho HS tập luyện. -Lần 1-2 GV điều khiển, những lần sau CS điều khiển. -GV quan sát, sửa sai. -HS lắng nghe và thực hiện theo sự điều khiển của GV và CS. ĐH5: Như ĐH3. - Thực hiện cùng các bạn. 6. HĐ6: 2 - 3’ Củng cố: HĐ5. (PPDH: dùng lời, trực quan) -Gọi 1-2 HS lên thực hiện lại. -GV nhận xét chung. -Cả lớp quan sát, nhận xét. ĐH6: Như ĐH4. - Quan sát - Thực hiện cùng các bạn. 7. HĐ7: 8 - 10’ Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”. (PPDH: dùng lời, phân nhóm) -GV nêu tên, nhắc lại cách chơi, luật chơi. -GV cho HS chơi thử sau đó chơi chính thức (Trang 21,22 lớp 1). -HS tham gia chơi tích cực, an toàn. ĐH7: - Tham gia chơi cùng các bạn. III. KẾT THÚC: 4 - 5’ 8. HĐ8: Hồi tỉnh: 1 - 2’ (PPDH: đồng loạt) -GV quan sát, nhắc nhở. -CS hướng dẫn cả lớp thả lỏng. ĐH8: Như ĐH3. - Thực hiện cùng các bạn. 9. HĐ9: Củng cố và nhận xét: 1’ (PPDH: dùng lời) -GV cùng HS hệ thống lại bài. -GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tốt. -HS lắng nghe và nhận xét. -Cả lớp vỗ tay tuyên dương. ĐH9: Như ĐH1. - Lắng nghe 10. HĐ10: Bài tập về nhà: 1’ (PPDH: dùng lời) -GV nhắc HS về ôn 5 động tác vươn thở, tay, chân, lưng - bụng, phối hợp; trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”. -HS lắng nghe và thực hiện. - Lắng nghe 11. HĐ11: Xuống lớp: 1’ (PPDH: dùng lời) -GV hô “ giải tán”. -Cả lớp hô “ khoẻ”. III.RÚT KINH NGHIỆM ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Ngày Soạn: 18/11/2018 TUẦN: 11 TIẾT : 22 ÔN 5 ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG TRÒ CHƠI “NHẢY Ô TIẾP SỨC” I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: + Học sinh sẽ biết cách thực hiện được các động tác đã học của bài thể dục phát triển chung + Học sinh biết cách chơi trò chơi “Nhảy ô tiếp sức” hiểu và thực hiện đúng luận chơi . - Kĩ năng: + Học sinh sẽ thực hiện được tương đối đúng động tác đã học của bài thể dục phát triển chung + Tham gia tốt trò chơi “Nhảy ô tiếp sức” đảm bảo an toàn - Thái độ: + Có tinh thần học tập, tập luyện tích cực. - Học sinh khuyết tật: + Nguyễn Trung Đức: (4A5): Quan sát, thực hiện theo cả lớp + Trần Cẩm Hà (4A7): Quan sát, thực hiện theo cả lớp, cố gắng ghi nhớ II. CHUẨN BỊ: + Giáo viên: Còi,tranh, vạch trò chơi. + Học sinh: Trang phục đúng quy định + Địa điểm: Sân thể chất trường tiểu học Cẩm Thủy II. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: A. Ổn định tổ chức. Lớp 4A5 4A7 Ngày giảng 21/10/2018 23/11/2018 Sĩ số 36 37 Vắng B. Bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH HỌC SINH KHUYẾT TẬT I. MỞ ĐẦU: 5 - 6’ 1. HĐ1: Nhận lớp: 1 - 2’ (PPDH: dùng lời) -Kiểm tra sỉ số và nhận lớp. -Giáo viên chúc cả lớp “khỏe”. -Hỏi thăm tình hình sức khỏe HS. -Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sỉ số. -Lớp trưởng hô “chúc giáo viên”, cả lớp hô “khỏe” ĐH1: €q € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Tập chung cùng lớp. 2. HĐ2: Phổ biến bài mới: 1’ (PPDH: dùng lời) -GV giới thiệu nội dung bài học. -HS lắng nghe. ĐH2: Như ĐH1. - Lắng nghe 3. HĐ3: Khởi động: 2 - 4’ (Theo bài khởi động qui định chung) (PPDH: đồng loạt) -Giáo viên quan sát, sửa sai. -Cán sự điều khiển, cả lớp thực hiện. ĐH3: €q € € € € € € € € € € € € € € € € € € - Thực hi

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an hoc ki 1 co khuyet tat _12516013.doc