Giáo án lớp 4 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2016 - 2017 - Tuần 2

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN.

* Khởi động.- Trưởng ban học tập cho bạn khởi động bằng trũ chơi “Đố bạn”.

- GV giới thiệu bài, nờu mục tiờu trọng tõm của tiết học

*Ôn lại các hàng-hàng trăm nghìn:

 Thực hiện theo yờu cầu của Gv.

 Chia sẽ - đánh giá.

- Việc 1: Nhúm trưởng điều hành cho các bạn chia sẻ.

- Việc 2: Bỏo cỏo với cụ giỏo kết quả làm việc của từng thành viờn trong nhúm.

Gv chốt mối quan hệ giữa cỏc hàng

 

doc23 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 11/11/2017 | Lượt xem: 559 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 4 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2016 - 2017 - Tuần 2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
từ ngữ chưa hiểu trong bài Thống nhất trong nhúm Việc 3: Luyện đọc theo đoạn : Mỗi em đọc một đoạn, đọc nối tiếp nhau đến hết bài. 2. Tỡm hiểu bài: : Trả lời cỏc cõu hỏi ở SGK - Hoạt động nhúm lớn B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: : Luyện đọc diễn cảm Trao đổi với bạn Chia sẻ trong nhúm C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Kể cỏc việc làm tốt mà em đó làm. --------------------------------------------------------------- Toỏn: T6 Các số có sáu chữ số I. MỤC TIấU Giúp học sinh +KT Ôn lại quan hệ giữa đơn vị các hàng liền kề. Biết viết, đọc các số có tới sáu chữ số. +KN rèn KN đọc viết số. +TĐ: GD hs tính cẩn thận, yêu thích học toán. II. HOẠT ĐỘNG HỌC. A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN. * Khởi động.- Trưởng ban học tập cho bạn khởi động bằng trũ chơi “Đố bạn”. - GV giới thiệu bài, nờu mục tiờu trọng tõm của tiết học *Ôn lại các hàng-hàng trăm nghìn: Thực hiện theo yờu cầu của Gv. Chia sẽ - đỏnh giỏ. - Việc 1: Nhúm trưởng điều hành cho cỏc bạn chia sẻ. - Việc 2: Bỏo cỏo với cụ giỏo kết quả làm việc của từng thành viờn trong nhúm. Gv chốt mối quan hệ giữa cỏc hàng Hỡnh thành kiến thức mới: : Tỡm hiểu số có sáu chữ số – cỏch đọc-viết.. : Chia sẽ - đỏnh giỏ. : Gv giới thiệu số có sáu chữ số và chốt cỏch đọc viết số cú sỏu chữ số. B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: 1. Thực hành làm bài tập. Bài 1: Viết theo mẫu : Tự làm vào vở bt. : Chia sẽ - đỏnh giỏ. - Việc 1: Nhúm trưởng điều hành cho cỏc bạn chia sẻ. - Việc 2: Bỏo cỏo với cụ giỏo kết quả làm việc của từng thành viờn trong nhúm. : Thống nhất kết quả. Bài 2: Viết theo mẫu : Tự làm vào vở bt. : Chia sẽ - đỏnh giỏ. - Việc 1: Nhúm trưởng điều hành cho cỏc bạn chia sẻ. - Việc 2: Bỏo cỏo với cụ giỏo kết quả làm việc của từng thành viờn trong nhúm. : Thống nhất kết quả. Bài 3: Đọc cỏc số sau: : Hoạt động cặp đụi. - Việc 1: Nhúm trưởng điều hành cho cỏc bạn chia sẻ. - Việc 2: Bỏo cỏo với cụ giỏo kết quả làm việc của từng thành viờn trong nhúm. Bài 4 a,b: Viết cỏc số sau: : Tự làm vào vở bt. - Việc 1: Nhúm trưởng điều hành cho cỏc bạn chia sẻ. - Việc 2: Bỏo cỏo với cụ giỏo kết quả làm việc của từng thành viờn trong nhúm. C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG. Xem lại cỏc mối quan hệ giữa cỏc hàng, cỏch đọc viết số cú sỏu chứ số. --------------------------------------------------- Chiều: Kể chuyện: KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC I. MỤC TIấU: - Hiểu được cõu chuyện Nàng tiờn Ốc, kể lại đủ ý bằng lời của mỡnh. - Hiểu ý nghĩa cõu chuyện: Con người cần yờu thương, giỳp đỡ lẫn nhau. Rốn luyện kĩ năng núi: - Giỳp H yếu biết kể lại từng đoạn, kể đỳng nội dung cõu chuyện. Hs K- G nờu được ý nghĩa của cỏc cõu tục ngữ ở bài tập 4 II. HOẠT ĐỘNG HỌC: A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: * Khởi động: - HĐTQ tụ̉ chức cho cả lớp chơi trũ chơi. - Giáo viờn giới thiợ̀u bài và nờu mục tiờu trọng tõm của tiờ́t học. * Hỡnh thành kiến thức mới: - GV kờ̉ chuyợ̀n 3 lõ̀n. - HS vừa quan sỏt tranh vừa nghe GV kể. B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Việc 1: Dựa vào cõu chuyện đó được nghe cụ giỏo (thầy giỏo) kể, trả lời cõu hỏi ở SGK . : Tự suy nghĩ và trả lời cõu hỏi. : Đỏnh giỏ, sửa bài. : Thống nhất kết quả trong nhúm. Việc 2: Kể lại toàn bộ cõu chuyện : Tự mỡnh kể lại toàn bộ cõu chuyện : Đỏnh giỏ, sửa bài. : Kể cho cỏc bạn cựng nghe, gúp ý. Việc 3: Trao đổi với cỏc bạn về ý nghĩa của cõu chuyện. : Đỏnh giỏ, sửa bài. : Thống nhất kết quả trong nhúm. C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Về nhà tập kể lại chuyện. --------------------------------------------------------- Kỹ thuật Vật liệu dụng cụ cắt, khâu, thêu (tiết 2) I. Mục tiêu - HS biết được đặc điểm tác dụng và cách sử dụng , bảo quản những vật liệu dụng cụ đơn giản thường dùng để cắt, khâu , thêu - Biết cách và thực hiện các thao tác xâu chỉ vào kim và vê nút chỉ ( gút chỉ) -GD HS yờu thớch mụn học. II. Đồ dùng dạy - học Vải, chỉ, kim khâu, kim thêu III. HOẠT ĐỘNG HỌC: A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: * Khởi động: - CTHĐTQ điều hành lớp: 1HS lên bảng trả lời:-Hãy nêu đặc điểm và cách sử dụng kéo? - GV giới thiệu bài và nờu mục tiờu trọng tõm của tiết học. * Hỡnh thành kiến thức mới: 1. Đặc điểm và cách sử dụng kim . Việc 1: Tỡm hiểu đặc điểm của kim - Hoạt động cỏ nhõn: Quan sỏt mẫu vải, đọc thụng tin và trả lời cõu hỏi ở SGK. - Hoạt động nhúm đụi: Hỏi – đỏp - Hoạt động nhúm lớn. Việc 2: Cỏch sử dụng kim - Hoạt động cỏ nhõn: Quan sỏt mẫu vải, đọc thụng tin và trả lời cõu hỏi ở SGK. - Hoạt động nhúm đụi: Hỏi – đỏp - Hoạt động nhúm lớn. 2. Nờu tỏc dụng của vờ nỳt chỉ. Việc 1: Đọc thầm SGK: - Hoạt động nhúm đụi: Hỏi – đỏp - Hoạt động nhúm lớn Việc 2: Nờu cỏch vờ nỳt chỉ trong nhúm . - Hoạt động nhúm đụi: Trao đổi, nhận xột cỏch vờ nỳt chỉ của bạn. - Hoạt động nhúm lớn - Hoạt động lớp: Quan sỏt GV làm mẫu B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Hoạt động cỏ nhõn: Thực hành vờ nỳt chỉ. - Hoạt động nhúm đụi: Kiểm tra việc vờ nỳt chỉ của bạn. - Hoạt động nhúm lớn: Việc 1: Gọi một số HS lên bảng thực hành. Việc 2: Gọi một số HS khác nhận xét các thao tác của bạn. Việc 3:-Hướng dẫn HS đánh giá kết quả học tập của một số HS C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Tỡm hiểu cỏc sản phẩm được làm từ vải cú ở nhà em. HĐNGLL: LỄ HỘI QUấ EM Mục tiêu: HS kể được những lễ hội của quê hương em. HS thêm yêu quê hương, đất nước. Các hoạt động dạy học: HĐth: * Hđ1: Quan sát tranh. Việc 1 : Cỏ nhõn quan sỏt tranh và trả lời cõu hỏi và kể tên các lễ hội có trong các bức tranh, hoạt động chính trong các lễ hội đó. Việc 2 : Hai bạn cựng bạn trả lời cõu hỏi, đỏnh giỏ nhận xột bạn. Việc 3 : Nhúm trưởng tổ chức cho cỏc bạn chia sẻ cõu trả lời. CTHĐTQ tổ chức cho cỏc bạn chia sẻ, nhận xột, đỏnh giỏ nhau. * Hđ 2: Giới thiệu về các lễ hội mà em biết. Việc 1 : Cỏ nhõn HS đưa các bức tranh đã chuẩn bị và kể về lễ hội mà em biết. Việc 2 : Hai bạn cựng bàn chia sẻ. Việc 3 : Nhúm trưởng tổ chức cho cỏc bạn chia sẻ CTHĐTQ tổ chức cho cỏc bạn chia sẻ, nhận xột, đỏnh giỏ nhau. * HĐ 3: GD tình yêu quê hương đất nước. Việc 1 : Cỏ nhõn tìm và kể thêm các lễ hội của quê hương, đất nước mình Việc 2 : Hai bạn cựng bàn chia sẻ. Việc 3 : Nhúm trưởng tổ chức cho cỏc bạn chia sẻ CTHĐTQ tổ chức cho cỏc bạn chia sẻ, nhận xột, đỏnh giỏ nhau Hoạt động kết thỳc tiết học Qua những điều mà em biết về quê hương mình em có cảm nghĩ như thế nào? -------------------------------------------------------- Thứ ba ngày 30 thỏng 8 năm 2016 Chớnh tả: MƯỜI NĂM CếNG BẠN ĐI HỌC I. MỤC TIấU : -Giúp HS:+ Nghe-viết đúng và trình bày bài chính tả sạch sẽ, đúng quy định -Làm đúng BT2 và BT3 a/b, - GD HS có ý thức viết đẹp II. HOẠT ĐỘNG HỌC: A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho lớp chơi trũ chơi. - Giáo viờn giới thiợ̀u bài và nờu mục tiờu trọng tõm của tiờ́t học. * Hỡnh thành kiến thức mới: Việc 1: Tỡm hiểu nội dung đoạn văn : Cỏ nhõn đọc bài chớnh tả, tỡm hiểu nội dung chớnh của đoạn văn và cỏch trỡnh bày đoạn văn. : Đỏnh giỏ, nhận xột bổ sung cho cõu trả lời của bạn. : Chia sẻ thống nhất kết quả. Việc 2: Viết từ khú : Cỏ nhõn viết ra vở nhỏp cỏc từ dễ lẫn khi viết. : Đổi chộo vở, kiểm tra cho bạn, tự chữa lỗi (nếu viết sai). : Cựng kiểm tra và thống nhất kết quả. Việc 3: Viết chớnh tả - GV đọc bài chớnh tả cho HS viết bài, dũ bài. : HS đổi chộo vở, soỏt lỗi cho nhau, cỏ nhõn tự chữa lỗi (nếu viết sai). Trao đổi cỏch viết đỳng cỏc từ mà cỏc bạn trong nhúm viết sai. - GV đỏnh giỏ, nhận xột một số bài. B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 2, 3a. : Cỏ nhõn tự làm bài. Đỏnh giỏ, nhận xột bổ sung cho bài làm của bạn. : Trao đổi bài trong nhúm và thống nhất kết quả. : Chia sẻ trước lớp. C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Luyện viết cỏc chữ in hoa ----------------------------------------------------------- Toỏn: T7 LUYỆN TẬP I. MỤC TIấU: Giỳp HS: - Giỳp hs luyện viết, đọc số cú tới sỏu chữ số (cú cả trường hợp cú chữ số 0) - Rốn luyện tớnh cẩn thận chớnh xỏc cho học sinh (HS làm được cỏc bài tập: 1, 2, 3 (a, b, c), 4 (a, b). Nếu cũn thời gian, hướng dẫn HS K+G làm cỏc bài cũn lại) - GD HS tớnh cẩn thận, trỡnh bày khoa học. II. HOẠT ĐỘNG HỌC. A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN. * Khởi động.- Trưởng ban học tập tổ chức trũ chơi. - GV giới thiệu bài, nờu mục tiờu trọng tõm của tiết học B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài 1: Viết theo mẫu : làm vào vở bt. : Chia sẽ - đỏnh giỏ. : Chia sẽ trước lớp - Việc 1: Nhúm trưởng điều hành cho cỏc bạn chia sẻ. - Việc 2: Bỏo cỏo với cụ giỏo kết quả làm việc của từng thành viờn trong nhúm. Bài 2: Đọc cỏc số sau: : Cỏ nhõn làm vào vở bài tập. : Chia sẽ - đỏnh giỏ. - Việc 1: Nhúm trưởng điều hành cho cỏc bạn chia sẻ. - Việc 2: Bỏo cỏo với cụ giỏo kết quả làm việc của từng thành viờn trong nhúm. Bài 3a, b, c : Viết cỏc số sau: Cỏ nhõn làm vào vở bài tập. : Chia sẽ trước lớp. - Việc 1: Nhúm trưởng điều hành cho cỏc bạn chia sẻ. - Việc 2: Bỏo cỏo với cụ giỏo kết quả làm việc của từng thành viờn trong nhúm. C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG. Xem lại cỏc bài cũn lỳng tỳng ----------------------------------------------------------- Luyện từ và cõu: MỞ RỘNG VỐN TỪ: NHÂN HẬU – ĐOÀN KẾT Điều chỉnh: Khụng làm BT 4 I. MỤC TIấU - Biết thờm một số từ ngữ (gồm cả thành ngữ, tục ngữ và từ Hỏn Việt thụng dụng) về chủ điểm Thương người như thể thương thõn (BT1,); nắm được cỏch dựng một số từ cú tiếng “nhõn” theo 2 nghĩa khỏc nhau: người, lũng thương người. (BT2, BT3) - Giỳp hs tiếp thu chậm làm được cỏc BT theo yờu cầu II. HOẠT ĐỘNG HỌC: A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho cỏc bạn trong lớp chơi trũ chơi tự chọn - GV giới thiệu bài và nờu mục tiờu trọng tõm của tiết học. B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài 1 : Tỡm cỏc từ ngữ Việc 1: Cỏ nhõn trả lời cỏc cõu hỏi trong sỏch giỏo khoa ghi ra nhỏp cõu trả lời cảu mỡnh. Việc 2: Chia sẻ cõu trả lời với bạn. Việc 3: Nhúm trưởng đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhất của cả nhúm và bỏo cỏo cụ giỏo. CTHĐTQ mời cỏc nhúm chia sẻ cõu trả lời, cỏc nhúm khỏc đỏnh giỏ, nhận xột và bổ sung nếu cú GV nhận xột, tuyờn dương nhúm thực hiện nhanh, và đỳng. Bài 2:Cho cỏc từ sau: nhõn dõn, nhõn hậu, nhõn ỏi, cụng nhõn, nhõn loại, nhõn đức, nhõn từ, nhõn tài. Hóy cho biết: a)Trong những từ nào tiếng nhõn cú nghĩa là “người”? b)Trong những từ nào tiếng nhõn cú nghĩa là “lũng thương người”? - Yờu cầu cỏc nhúm trưởng điều khiển nhúm mỡnh làm việc. -Việc 1: Cỏc nhúm trưởng: + Mời cỏc bạn đọc thầm đề bài tự làm bài vào VBT. - Việc 2:Yờu cầu cỏc bạn đổi vở kiểm tra lẫn nhau - Việc 3:Bỏo cỏo kết quả cho GV. Bài 3 : Đặt cõu với một từ ở bài tập 2 Đặt cõu rồi chia sẻ với bạn Bài 4 : Cỏc cõu tục ngữ dưới đõy khuyeenta điều gỡ, chờ điều gỡ? Việc 1: Cỏ nhõn trả lời cỏc cõu hỏi trong sỏch giỏo khoa ghi ra nhỏp cõu trả lời cảu mỡnh. Việc 2: Chia sẻ trước lớp. C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Hoàn thành bài. ---------------------------------------------------------- Thứ tư ngày 31 thỏng 8 năm 2016 Tập đọc: TRUYỆN CỔ NƯỚC MèNH I. MỤC TIấU: - Bước đầu biết đọc diễn cảm một đoạn thơ với giọng tự hào, tỡnh cảm. - Hiểu nội dung: Ca ngợi truyện cổ nước ta vừa nhõn hậu, thụng minh vừa chứa đựng kinh nghiệm quý bỏu của cha ụng. (trả lời được cỏc CH trong SGK; thuộc 10 dũng thơ đầu). - Giỳp cỏc hs TTC đọc bài trụi chảy và trả lời được cỏc cõu hỏi II. HOẠT ĐỘNG HỌC: A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho cỏc bạn trong lớp chơi trũ chơi - GV giới thiệu bài và nờu mục tiờu trọng tõm của tiết học. * Hỡnh thành kiến thức mới: 1. Luyện đọc: Việc 1: GV hoặc 1HS đọc mẫu toàn bài Việc 2: Tỡm hiểu từ khú : đọc và tỡm hiểu phần chỳ giải và một số từ ngữ chưa hiểu trong bài thống nhất Việc 3: Luyện đọc theo đoạn : Mỗi em đọc một đoạn, đọc nối tiếp nhau đến hết bài. chia sẻ trong nhúm 2. Tỡm hiểu bài: : Trả lời cỏc cõu hỏi ở SGK Trao đổi với bạn : Bài thơ núi lờn điều gỡ? B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: : Luyện đọc diễn cảm Trao đổi cỏch đọc Thống nhất cỏch đọc C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Đọc bài cho người thõn nghe. ---------------------------------------------------------------- Toỏn: T8 HÀNG VÀ LỚP Điều chỉnh: Bài tập 2: Làm 3 trong 5 số I. MỤC TIấU - Biết được lớp đơn vị gồm 3 hàng: đơn vị, chục, trăm; lớp nghỡn gồm 3 hàng: nghỡn, chục nghỡn và trăm nghỡn. - Biết giỏ trị mỗi số theo từng vị trớ của từng chữ số đú trong mỗi số. - Rốn kĩ năng phõn tớch cỏc số (Viết số thành tổng theo hàng), đọc, viết cỏc số (HS làm được cỏc bài tập: 1, 2, 3. Nếu cũn thời gian, hướng dẫn HS K+G làm cỏc bài cũn lại) - GD hs yờu thớch học toỏn, tớnh cẩn thận khi làm bài II. HOẠT ĐỘNG HỌC. A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN. * Khởi động.- Trưởng ban học tập cho bạn khởi động bằng trũ chơi “viết tỉ số”. - GV giới thiệu bài, nờu mục tiờu trọng tõm của tiết học * Hỡnh thành kiến thức mới: Giới thiệu lớp đơn vị, lớp nghỡn. : Thực hiện nờu cỏc chữ số ở cỏc hàng và nờu giỏ trị của nú. : Chia sẽ - đỏnh giỏ. : Gv chốt. B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: 1. Thực hành làm bài tập. Bài 1: : tự làm vào vở bt. : chia sẽ - đỏnh giỏ. : Thống nhất kết quả. Bài 2a,b. Bài 3: :Tự làm bài sau đú trao đổi với bạn. : Thống nhất kết quả. C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG. Xem lại cỏc hàng và lớp vừa học. --------------------------------------------------------- Đạo dức: TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP (T2) I.Mục tiờu: - HS cú thỏi độ và hành vi trung thực trong học tập . - Biết quý trọng những bạn trung thực và khụng bao che cho những hành vi thiếu trung thực trong học tập . GDKNS -Kỹ năng tự nhận thức -Kỹ năng bỡnh luận, phờ phỏn -Kỹ năng làm chủ bản thõn II/ Chuẩn bị: - Cỏc mẫu chuyện, tấm gương về sự trung thực trong học tập . III/ Hoạt động dạy - học 1/ HĐTH HĐ1: Giỳp HS xử lý tỡnh huống Việc 1 : Cỏ nhõn đọc tỡnh huống và xử lý tỡnh huống Việc 2 : Hs nờu cỏc cỏch giải quyết trong cỏc tỡnh huống đú với bạn cựng bàn Việc 3 : CTHĐTQ tổ chức cho cỏc nhúm xử lý tỡnh huống trước lớp HĐ2: Giỳp HS trỡnh bày tư liệu đó sưu tầm được Việc 1 : Cỏ nhõn đọc tư liệu đó sưu tầm và trả lời cõu hỏi : Hóy nờu suy nghĩ của em về những mẫu chuyện,những tấm gương đú? Việc 2 : Hs đọc tư liệu với bạn cựng bàn và chia sẻ cõu trả lời với bạn Việc 3 : CTHĐTQ tổ chức cho cỏc nhúm trỡnh bày trước lớp HĐ3: Trỡnh bày tiểu phẩm Việc 1 : Cỏ nhõn suy nghĩ và trả lời cõu hỏi : Nếu em ở tỡnh huống đú em hành động như vậy khụng? Vỡ sao? Việc 2 : Chia sẻ cõu trả lời với bạn Việc 3 : CTHĐTQ tổ chức cho cỏc nhúm trỡnh bày tiểu phẩm trước lớp Hoạt động kết thỳc tiết học : HS nờu mục tiờu đạt được sau bài học : Liờn hệ nội dung giỏo dục : tiếp tục thực hiện cuộc vận động : “ Xõy dựng trường học thõn thiện , học sinh tớch cực” -------------------------------------------------------------- Thứ năm ngày 01 thỏng 9 năm 2016 Luyện từ và cõu: DẤU HAI CHẤM I.Mục tiờu: Giỳp HS: - Hiểu tỏc dụng dấu hai chấm trong cõu (ND Ghi nhớ) - Nhận biết tỏc dụng dấu hai chấm (BT1); bước đầu biết dựng dấu hai chấm khi viết văn (BT2). - Giỳp cỏc hs tiếp thu chậm biết tỏc dụng của dấu hai chấm. II.Hoạt động học: A, HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 1/ Khởi động: - Trưởng ban học tập tổ chức trũ chơi.. - Giới thiệu bài. 2/Hỡnh thành kiến thức -GV yờu cầu nhúm trưởng điều khiển nhúm theo cỏc cõu hỏi gợi ý. Việc 1: Cỏ nhõn trả lời cỏc cõu hỏi trong sỏch giỏo khoa ghi ra nhỏp cõu trả lời cảu mỡnh. Việc 2: Chia sẻ cõu trả lời với bạn. Việc 3: Nhúm trưởng đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhất của cả nhúm và bỏo cỏo cụ giỏo. CTHĐTQ mời cỏc nhúm chia sẻ cõu trả lời, cỏc nhúm khỏc đỏnh giỏ, nhận xột và bổ sung nếu cú - GV đến giỳp đỡ N1, 3. Chốt: Dấu hai chấm bỏo hiệu bộ phận cõu đứng sau nú là lời núi của một nhõn vật hoặc là lời giải thớch cho bộ phận đỳng trước. B/ HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Bài 1 : Trong mỗi cõu sau, dấu hai chấm cú tỏc dụng gỡ? Việc 1: Cỏ nhõn trả lời cỏc cõu hỏi trong sỏch giỏo khoa ghi ra nhỏp cõu trả lời cảu mỡnh. Việc 2: Chia sẻ cõu trả lời với bạn. Việc 3: Nhúm trưởng đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhất của cả nhúm và bỏo cỏo cụ giỏo. CTHĐTQ mời cỏc nhúm chia sẻ cõu trả lời, cỏc nhúm khỏc đỏnh giỏ, nhận xột và bổ sung nếu cú GV nhận xột, tuyờn dương nhúm thực hiện nhanh, và đỳng. Bài 2: Viết một đoạn văn theo truyện Nàng tiờn Ốc, trong đú cú ớt nhất hai lần dựng dấu hai chấm: - Yờu cầu cỏc nhúm trưởng điều khiển nhúm mỡnh làm việc. -Việc 1: Cỏc nhúm trưởng: + Mời cỏc bạn đọc thầm đề bài tự làm bài vào vở. - Việc 2:Yờu cầu cỏc bạn đổi vở kiểm tra lẫn nhau - Việc 3:bỏo cỏo kết quả cho GV. C/ HOẠT ĐỘNG KẾT THÚC: - Hụm nay cỏc em được học những nội dung gỡ? ----------------------------------------------------------- Toỏn: T9 SO SÁNH CÁC SỐ Cể NHIỀU CHỮ SỐ I. Mục tiờu: Giỳp HS: - Nhận biết cỏc dấu hiệu và cỏc cỏch so sỏnh cỏc số cú nhiều chữ số. - Củng cố cỏch tỡm số lớn nhất, bộ nhất trong một nhúm cỏc số. - Xỏc định số lớn nhất, bộ nhất cú ba chữ số, cú sỏu chữ số. - Sắp xếp cỏc số khụng quỏ 6 chữ số theo thứ tự tăng hay giảm dần. ( HS làm được cỏc bài tập: 1, 2, 3. Nếu cũn thời gian, hướng dẫn HS K+G làm cỏc bài cũn lại) - GD hs tính cẩn thận, yêu thích học toán. II. HOẠT ĐỘNG HỌC. A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN. * Khởi động.- Trưởng ban học tập cho bạn khởi động bằng trũ chơi “viết, đọc số cú năm chữ số”. - GV giới thiệu bài, nờu mục tiờu trọng tõm của tiết học * Hỡnh thành kiến thức mới: Vớ dụ 1,2 : Thực hiện theo phiếu học tập. : Chia sẻ - đỏnh giỏ. -Việc 1: HS quan sỏt sỏch GK (trang 12) và tỡm hiểu nội dung bài. -Việc 2: Trao đổi với bạn về kiến thức mỡnh hiểu. - Việc 3: Nhúm trưởng chốt kết quả , bỏo cỏo. : Gv chốt: B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: 1. Thực hành làm bài tập. Bài 1: Điền dấu . : Tự làm vào vở bt. : chia sẽ - đỏnh giỏ. - Việc 1: Nhúm trưởng điều hành cho cỏc bạn chia sẻ. - Việc 2: Bỏo cỏo với cụ giỏo kết quả làm việc của từng thành viờn trong nhúm. Bài 2: Tỡm số lớn nhất trong cỏc số sau : tự làm vào vở bt. : chia sẽ - đỏnh giỏ. - Việc 1: Nhúm trưởng điều hành cho cỏc bạn chia sẻ. - Việc 2: Bỏo cỏo với cụ giỏo kết quả làm việc của từng thành viờn trong nhúm. Bài 3:Xếp cỏc số sau theo thứ tự từ bộ đến lớn. : tự làm vào vở bt. : chia sẽ - đỏnh giỏ. -Việc 1: Nhúm trưởng điều hành cho cỏc bạn chia sẻ. - Việc 2: Bỏo cỏo với cụ giỏo kết quả làm việc của từng thành viờn trong nhúm. C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG. Xem lại cỏch so sỏnh cỏc số cú sỏu chữ số. ---------------------------------------------------------- Tập làm văn: KỂ LẠI HÀNH ĐỘNG CỦA NHÂN VẬT I.MỤC TIấU: - Hiểu: Hành động của nhõn vật thể hiện tớnh cỏch của nhõn vật; nắm được cỏch kể hành động của nhõn vật (ND Ghi nhớ). - Biết dựa vào tớnh cỏch để xỏc định hành động của từng nhõn vật (Chim Sẻ, Chim Chớch), bước đầu biết sắp xếp cỏc hành động theo thứ tự trước - sau để thành cõu chuyện. - Giỳp cỏc hs TTC bước đầu biết sắp xếp cỏc hành động trước sau để thành cõu chuyện. II. HOẠT ĐỘNG HỌC: A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: * Khởi động: - HĐTQ tụ̉ chức cho cả lớp chơi trũ chơi. - Giáo viờn giới thiợ̀u bài và nờu mục tiờu trọng tõm của tiờ́t học. * Hỡnh thành kiến thức mới: 1. Tỡm hiểu và trả lời cỏc cõu hỏi ở phần Nhận xột. - Hoạt động cỏ nhõn: Đọc và trả lời cỏc cõu hỏi phần Nhận xột. - Hoạt động nhúm đụi: Đỏnh giỏ bài cho nhau, thống nhất kết quả. - Hoạt động nhúm: Thống nhất kết quả trong nhúm. 2. Ghi nhớ: - Hoạt động cỏ nhõn: Cỏ nhõn đọc phần Ghi nhớ, tự tỡm thờm vớ dụ minh hoạ. - Hoạt động nhúm lớn: Hiểu và nắm chắc nội dung Ghi nhớ. B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập1: Cỏ nhõn làm bài Trao đổi bài với bạn. Thống nhất kết quả, chia sẻ trước lớp. C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Kể một cõu chuyện cú hành động của nhõn vật cho bố mẹ nghe. ---------------------------------------------------------------- ễn luyện Tiếng Việt: TUẦN 2 I. Mục tiờu: - Đọc và hiểu cõu chuyện Hai chỳ kiến nhỏ. Nhận ra được sự cần thiết phải giỳp đỡ nhau khi gặp khú khăn, hoạn nạn. - Viết đỳng từ chứa tiếng bắt đầu s/x (hoặc tiếng cú vần ăn/ăng). - Dựng đỳng dấu hai chấm. - Tả được ngoại hỡnh của nhõn vật trong bài văn kể chuyện. II. Chuẩn bị ĐDDH: GV,HS: Vở Em tự ụn luyện Tiếng Việt theo định hướng phỏt triển năng lực lớp 4. III. Điều chỉnh nội dug dạy học : - HS làm bài tập bắt đầu từ hoạt động cỏ nhõn, cặp đụi, chia sẻ trong nhúm rồi chia sẻ trước lớp. IV. Điều chỉnh hoạt động logo: Khụng V. Dự kiến phương ỏn hỗ trợ cho đối tượng HS : + Đối với HS tiếp thu cũn hạn chế: cần tiếp cận để tiếp sức cho HS hoàn thành cỏc bài tập1,2,7 + Đối với HS tiếp thu nhanh: Làm tất cả cỏc bài tập. Bài tập làm thờm: Khụng VI. Hướng dẫn phần ứng dụng: Thực hiện như phần vận dụng ------------------------------------------------- Thứ ngày thỏng 9 năm 2016 Tập làm văn: TẢ NGOẠI HèNH CỦA NHÂN VẬT TRONG BÀI VĂN KỂ CHUYỆN I. MỤC TIấU - Hiểu trong bài văn kể chuyện, việc tả ngoại hỡnh của nhõn vật là cần thiết để thể hiện tớnh cỏch của nhõn vật (Nd Ghi nhớ). - Hs yếu biết dựa vào đặc điểm ngoại hỡnh để xỏc định tớnh cỏch nhõn vật (bt1) mục I. - Kể lại được một đoạn cõu chuyện Nàng tiờn Ốc cú kết hợp tả ngoại hỡnh bà lóo hoặc nàng tiờn (BT2). - HS Khỏ - giỏi kể dược toàn bộ cõu chuyện, kết hợp tả được ngoại hỡnh của 2 nhõn vật ở bài tập 2 II. HOẠT ĐỘNG HỌC: A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: * Khởi động: - HĐTQ tụ̉ chức cho cả lớp bài hát: Lớp chỳng ta đoàn kết - Giáo viờn giới thiợ̀u bài và nờu mục tiờu trọng tõm của tiờ́t học. * Hỡnh thành kiến thức mới: 1. Tỡm hiểu và trả lời cỏc cõu hỏi ở phần Nhận xột. - Hoạt động cỏ nhõn: Đọc và trả lời cỏc cõu hỏi phần Nhận xột. - Hoạt động nhúm đụi: Đỏnh giỏ bài cho nhau, thống nhất kết quả. - Hoạt động nhúm: Thống nhất kết quả trong nhúm. 2. Ghi nhớ: - Hoạt động cỏ nhõn: Cỏ nhõn đọc phần Ghi nhớ, tự tỡm thờm vớ dụ minh hoạ. - Hoạt động nhúm lớn: Hiểu và nắm chắc nội dung Ghi nhớ. B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 1: Đọc đoạn văn sau miờu tả ngoại hỡnh của một chỳ bộ liờn lạc cho bộ đội trong khỏng chiến. Tỏc giả đó chỳ ý miờu tả nhũng chi tiết nào? Cỏc chi tiết ấy nối lờn điều gỡ về chỳ bộ? - Hoạt động cỏ nhõn: Cỏ nhõn tự làm bài. - Hoạt động nhúm đụi: Đỏnh giỏ, nhận xột bổ sung cho cõu chuyện của bạn. Bài tập 2: Kể lại cõu chuyện Nàng tiờn Ốc, kết hợp tả ngoại hỡnh của cỏc nhõn vật. - Hoạt động cỏ nhõn: Cỏ nhõn tự làm bài. - Hoạt động nhúm lớn, đỏnh giỏ, nhận xột bổ sung cho cõu trả lời của bạn. C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Y/c hs nhắc lại ghi nhớ. - Học sinh học ghi nhớ, chuẩn bị bài sau. ---------------------------------------------------------------------- Toỏn: T10 TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU I. Mục tiờu: Giỳp HS: - Biết hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu và lớp triệu - Nhận biết thứ tự cỏc số cú nhiều chữ số đến lớp triệu. - Biết viết cỏc số đến lớp triệu. (HS làm được cỏc bài tập: 1, 2, 3 (cột 2). Nếu cũn thời gian, hướng dẫn HS K+G làm cỏc bài cũn lại) - GD hs tính cẩn thận, yêu thích học toán. II. HOẠT ĐỘNG HỌC. A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN. * Khởi động.- Trưởng ban học tập cho bạn khởi động bằng trũ chơi “Ai nhanh, ai đỳng” - GV giới thiệu bài, nờu mục tiờu trọng tõm của tiết học * Hỡnh thành kiến thức mới: Triệu và lớp triệu : Thực hiện theo phiếu học tập. : Chia sẻ - đỏnh giỏ. -Việc 1: HS quan sỏt sỏch GK (trang 13) và tỡm hiểu nội dung bài. -Việc 2: Trao đổi với bạn về kiến thức mỡnh hiểu. - Việc 3: Nhúm trưởng chốt kết quả , bỏo cỏo. : Gv chốt: Lớp triệu bao gồm cỏc hàng: Triệu, chục triệu, trăm triệu. B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: 1. Thực hành làm bài tập. Bài 1: Đếm thờm 1 triệu từ 1 triệu đến 10 triệu. : tự làm vào vở bt. : chia sẽ - đỏnh giỏ. - Việc 1: Nhúm trưởng điều hành cho cỏc bạn chia sẻ. - Việc 2: Bỏo cỏo với cụ giỏo kết quả làm việc của từng thành viờn trong nhúm. Bài 2:Viết số thớch hợp vào chỗ chấm (theo mẫu). : Tự làm vào vở bt. : chia sẽ - đỏnh giỏ. - Việc 1: Nhúm trưởng điều hành cho cỏc bạn chia sẻ. - Việc 2: Bỏo cỏo với cụ giỏo kết quả làm việc của từng thành viờn trong nhúm. Bài 3:Viết cỏc số sau và cho biết mỗi số cú bao nhiờu chữ số, mỗi số cú bao nhiờu chữ số 0.(Cột 2) : Tự làm vào vở bt. : Chia sẽ - đỏnh giỏ. - Việc 1: Nhúm trưởng điều hành cho cỏc bạn chia sẻ. - Việc 2: Bỏo cỏo với cụ giỏo kết quả làm việc của từng thành viờn trong nhúm. C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG. Xem lại triệu và lớp triệu. --------------------------------------------------------------- ễn luyện Toỏn: TUẦN 2 I. Mục tiờu: - Đọc, viết, so sỏnh, xếp thứ tự được cỏc số đến lớp triệu. - Nờu được giỏ trị của mỗi chữ số theo vị trớ của nú trong mỗi số II. Chuẩn bị ĐDDH: GV,HS: Vở Em tự ụn luyện Toỏn theo định hướng phỏt triển năng lực lớp 4. III. Điều chỉnh nội dung dạy học : - HS làm bài tập bắt đầu từ hoạt động cỏ nhõn, cặp đụi, chia sẻ trong nhúm rồi chia sẻ trước lớp. IV. Điều chỉnh hoạt động logo: Khụng V. Dự kiến phương ỏn hỗ trợ cho đối tượng HS : + Đối với HS tiếp thu cũn hạn chế: cần tiếp cận để tiếp sức cho HS hoàn thành cỏc bài tập 5, 6, 8b,c, và bài vận dụng + Đối với HS tiếp thu nhanh: Làm tất cả cỏc bài tập. VI. Hướng dẫn phần ứng dụng: Thực hiện như phần vận dụng HĐTT: SINH HOẠT ĐỘI I. MỤC TIấU: - Nhận xột hoạt động của Chi đội trong tuần qua, đề ra phương hướng trong tuần tới. II. CÁC HOẠT ĐỘNG: - HĐTQ Tổ chức cho cỏc bạn trong lớp chơi trũ chơi khởi động. 1. Đỏnh giỏ tỡnh hỡnh hoạt động trong tuần qua - CTHĐTQ đỏnh giỏ,

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuần 2 , Mới.doc