Giáo án lớp 4 tuần 14 môn Tập đọc - Tiết 27: Chú đất nung

2.Khởi động :

2.Bài cũ: Văn hay chữ tốt

- GV yêu cầu 2 – 3 HS đọc và trả lời.

- GV nhận xét – Tuyên dương.

3.Bài mới: Chú Đất Nung .

- GV giới thiệu, ghi tựa bài .

4.Phát triển các hoạt động

Hoạt động1: Hướng dẫn luyện đọc

Mục tiêu : HS biết đọc bài văn với giọng kể chậm rãi, bước đầu biết đọc nhấn giọng một số từ ngữ gợi tả, gợi cảm và phân biệt lời người kể với lời nhân vật.

- GV giúp HS chia đoạn bài tập đọc .

 

doc4 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 04/12/2018 | Lượt xem: 254 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 4 tuần 14 môn Tập đọc - Tiết 27: Chú đất nung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ hai ngày 21 tháng 11 năm 2016 TẬP ĐỌC TIẾT 27 : CHÚ ĐẤT NUNG I . MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU : 1 . Kiến thức : Hiểu các từ ngữ trong bài . Hiểu nội dung (phần đầu) truyện : Chú bé Đất can đảm, muốn trở thành người khoẻ mạnh, làm được nhiều việc có ích đã dám nung mình trong lửa đỏ. 2 . Kĩ năng : HS biết đọc bài văn với giọng kể chậm rãi, bước đầu biết đọc nhấn giọng một số từ ngữ gợi tả, gợi cảm và phân biệt lời người kể với lời nhân vật. 3 . Thái độ: Giáo dục HS lòng can đảm, dám đối đầu với thử thách . II . NỘI DUNG GIÁO DỤC TÍCH HỢP: + KN Xác định giá trị : Nhận biết được giá trị đích thực của chính bản thân, không tự ti, tự cao. +KN tự nhận thức bản thân và thể hiện sự tự tin : Biết đánh giá đúng ưu điểm và hạn chế của bản thân để có suy nghĩ và hành động đúng. III . CHUẨN BỊ : GV : Tranh minh hoạ - Bảng phụ viết sẵn câu, đoạn văn cần hướng dẫn HS luyện đọc . HS : SGK . IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 9 phút 10 phút 8 phút 3 phút 1 phút 2.Khởi động : 2.Bài cũ: Văn hay chữ tốt GV yêu cầu 2 – 3 HS đọc và trả lời. - GV nhận xét – Tuyên dương. 3.Bài mới: Chú Đất Nung . - GV giới thiệu, ghi tựa bài . 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động1: Hướng dẫn luyện đọc Mục tiêu : HS biết đọc bài văn với giọng kể chậm rãi, bước đầu biết đọc nhấn giọng một số từ ngữ gợi tả, gợi cảm và phân biệt lời người kể với lời nhân vật. - GV giúp HS chia đoạn bài tập đọc . - GV yêu cầu HS luyện đọc các đoạn. GV yêu cầu HS đọc thầm phần chú thích. - Yêu cầu 1 HS đọc lại toàn bài . - GV đọc diễn cảm cả bài. Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài Mục tiêu : HS hiểu được nội dung bài đọc, trả lời được các câu hỏi. - GV yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1và trả lời câu hỏi SGK . GV nhận xét và chốt ý . - GV yêu cầu HS đọc thầm đoạn 2 Yêu cầu HS trả lời câu hỏi. GV nhận xét và chốt ý . - GV yêu cầu HS đọc thầm đoạn 3 . Yêu cầu HS trả lời câu hỏi. GV nhận xét và chốt ý. Giáo dục KNS. Hoạt động 3: Hướng dẫn đọc diễn cảm Mục tiêu : HS biết đọc diễn cảm bài văn biết đọc nhấn giọng một số từ ngữ gợi tả, gợi cảm và phân biệt lời người kể với lời nhân vật . GV mời HS đọc truyện theo phân vai. GV hướng dẫn HS có giọng đọc phù hợp với tình cảm, thái độ của nhân vật GV treo bảng phụ có ghi đoạn văn cần đọc diễn cảm GV chú ý sửa lỗi cho HS . GV nhận xét – Tuyên dương . Hoạt động 4 :Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học - Em nào có thể nêu lại ý nghĩa của bài - Giáo dục tư tưởng . 5.Tổng kết - Dặn do ø: GV nhận xét tiết học Yêu cầu HS về nhà tiếp tục luyện đọc Chuẩn bị bài : Chú Đất Nung (tt) - Hát HS nối tiếp nhau đọc bài và trả lời câu hỏi Lớp nhận xét. - HS nêu lại tựa bài . Hoạt động lớp HS nêu: + Đoạn 1: 4 dòng đầu. + Đoạn 2: 6 dòng tiếp. + Đoạn 3: phần còn lại . - Mỗi HS đọc 1 đoạn trong bài tập đọc . - HS nhận xét cách đọc của bạn . - HS đọc thầm phần chú giải . 1 HS đọc lại toàn bài . HS lắng nghe . Hoạt động lớp - HS đọc thầm đoạn 1, trả lời theo yêu cầu GV. - Lớp nhận xét, bổ sung. - HS đọc thầm đoạn 2 HS trả lời theo yêu cầu. Lớp nhận xét, bổ sung. - HS đọc thầm đoạn còn lại . HS trả lời theo yêu cầu. Lớp nhận xét, bổ sung. Hoạt động cá nhân Một tốp 4 HS đọc lần lượt theo cách phân vai. HS nhận xét, điều chỉnh lại cách đọc cho phù hợp . HS luyện đọc diễn cảm theo cặp . Đại diện nhóm thi đọc diễn cảm. Hoạt động lớp - Chú bé Đất can đảm , muốn trở thành người khoẻ mạnh , làm được nhiều việc có ích đã dám nung mình trong lửa đỏ . Kiểm tra Đàm thoại Luyện tập Thực hành Trực quan Thực hành Đàm thoại Thực hành Đàm thoại KNS/TT Đóng vai Thi đua Củng cố Rút kinh nghiệm : Thứ tư ngày 23 tháng 11 năm 2016 TẬP ĐỌC TIẾT 28 : CHÚ ĐẤT NUNG (t.t) I . MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1 . Kiến thức : - Hiểu các từ ngữ trong bài . - Hiểu ý nghĩa câu chuyện :Chú Đất Nung nhờ dám nung mình trong lửa đã trở thành người hữu ích, cứu sống được người khác. . 2 . Kĩ năng: - Biết đọc với giọng kể chậm rãi, phân biệt lời người kể với lời nhân vật (chàng kị sĩ, nàng công chúa, chú Đất Nung) 3 . Thái độ: - Giáo dục HS luôn có ý thức rèn luyện bản thân, không sợ khó, sợ khổ . II . NỘI DUNG GIÁO DỤC TÍCH HỢP: + KN xác định giá trị : Thấy được giá trị của sự trưởng thành qua quá trình thử thách và rèn luyện. + KN tự nhận thức bản thân và thể hiện sự tự tin : Tự tin, mạnh dạn thể hiện minh. III . CHUẨN BỊ: GV : Tranh minh hoạ- Bảng phụ viết sẵn câu, đoạn văn cần hướng dẫn HS luyện đọc . HS : SGK . IV . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 8 phút 10 phút 8 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động: 2.Bài cũ: Chú Đất Nung GV yêu cầu 2 – 3 HS. GV nhận xét – Tuyên dương 3.Bài mới: Chú Đất Nung - GV giới thiệu, ghi tựa bài . 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động1: Hướng dẫn luyện đọc Mục tiêu : HS Biết đọc với giọng kể chậm rãi. - Yêu cầu HS chia đoạn bài tập đọc . - GV yêu cầu HS luyện đọc các đoạn trong bài. GV yêu cầu HS đọc thầm chú thích . Yêu cầu 1 HS đọc lại toàn bài . GV đọc diễn cảm cả bài Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài Mục tiêu :HS hiểu nội dung bài, trả lời được các câu hỏi. - GV yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1và trả lời câu hỏi SGK . GV nhận xét và chốt ý . - GV yêu cầu HS đọcthầm đoạn còn lại . Yêu cầu HS trả lời. - GV chốt ý . - GV yêu cầu HS đọc lướt 2 phần của truyện kể và trả lời. GV nhận xét, chốt ý. Giáo dục KNS. Hoạt động 3: Hướng dẫn đọc diễn cảm Mục tiêu : HS biết đọc diễn cảm bài văn chuyển giọng linh hoạt phù hợp với diễn biến của truyện GV mời HS đọc toàn truyện theo cách phân vai . GV treo bảng phụ có ghi đoạn văn cần đọc diễn cảm GV sửa lỗi cho các em . - GV nhận xét – Tuyên dương . Hoạt động 4: Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học Câu chuyện này muốn nói với em điều gì? - Giáo dục tư tưởng . 5.Tổng kết - Dặn dò : GV nhận xét tiết học của HS . Yêu cầu về nhà luyện đọc bài văn . Chuẩn bị: Cánh diều tuổi thơ . - Hát HS nối tiếp nhau đọc bài và trả lời. Lớp nhận xét. - HS nêu lại tựa bài . Hoạt động lớp + Đoạn 1: từ đầu vào cống tìm công chúa. + Đoạn 2: tiếp theo chạy trốn . + Đoạn 3: tiếp theo vớt lên bờ phơi nắng cho se bột lại . + Đoạn 4: phần còn lại . - Mỗi HS đọc 1 đoạn trong bài tập đọc - HS nhận xét cách đọc của bạn - 1 HS đọc phần chú giải . - 1HS đọc lại toàn bài . HS lắng nghe . Hoạt động lớp - HS đọc đoạn 1 và trả lời theo yêu cầu GV. Lớp nhận xét, bổ sung. - HS đọc đoạn còn lại . HS trả lời theo yêu cầu. - HS đọc lướt 2 phần của truyện kể . - HS trả lời. Lớp nhận xét, bổ sung. Hoạt động cá nhân Một tốp 4 HS đọc lần lượt theo cách phân vai. HS nhận xét, điều chỉnh lại cách đọc cho phù hợp . HS luyện đọc diễn cảm theo cặp . Đại diện nhóm thi đọc diễn cảm. Hoạt động lớp - Muốn làm 1 người có ích phải biết rèn luyện , không sợ gian khổ , ..cứu sống được hai người bột yếu đuối . - HS lắng nghe . Kiểm tra Đàm thoại Thực hành Trực quan Thực hành Đàm thoại Thực hành Đàm thoại KNS/TT Luyện tập Thi đua Củng cố Rút kinh nghiệm :

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTAP DOC.doc
Tài liệu liên quan