Giáo án lớp 4 tuần 15 môn Toán - Tiết 71 đến tiết 72

I . MỤC TIÊU :

 1 . Kiến thức :

- Giúp HS rèn luyện kĩ năng thực hiện phép chia số có ba, bốn chữ số cho số có hai chữ số(chia hết và chia có dư).

 2 . Kỹ năng :

 - HS biết vận dụng phép chia hai chữ số để tính giá trị biểu thức.

 3 . Thái độ :

 - Giáo dục HS lòng ham thích học môn Toán .

II .CHUẨN BỊ:

· GV : SGK , bảng phụ .

· HS : SGK , vở toán .

 

doc10 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 04/12/2018 | Lượt xem: 91 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 4 tuần 15 môn Toán - Tiết 71 đến tiết 72, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN TIẾT 71 : CHIA HAI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CÁC CHỮ SỐ 0 I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức : - HS biết cách thực hiện phép chia hai số có tận cùng là các chữ số 0. 2 . Kỹ năng : - HS biết vận dụng để tính nhẩm . 3 . Thái độ : - Giáo dục HS tính cẩn thận , sự chính xác của toán học . II . CHUẨN BỊ: GV : SGK , bảng phụ . HS : SGK , bảng con , vở toán . III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 3 phút 1 phút 4 phút 4 phút 4 phút 15 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động: 2.Bài cũ: Một tích chia cho một số. GV yêu cầu HS làm bảng con. Yêu cầu HS nêu cách thực hiện một tích chia cho một số . GV nhận xét – Tuyên dương. 3.Bài mới: Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 . - GV giới thiệu, ghi tựa bài. 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động1: Bước chuẩn bị (Ôn tập) Mục tiêu : Giúp HS củng cố lại cách chia một số cho 10,10,1000 , .. và một số chia cho một tích. GV yêu cầu HS nhắc lại một số nội dung: a / Chia nhẩm cho 10, 100, 1000 b / Quy tắc chia một số cho một tích. - GV nhận xét, tuyên dương. Hoạt động 2: Giới thiệu trường hợp số bị chia và số chia đều có một chữ số 0 ở tận cùng . Mục tiêu : Giúp HS biết thực hiện phép chia hai số có tận cùng là các chữ số 0. - GV ghi bảng : 320 : 40 a / Yêu cầu HS tiến hành theo quy tắc một số chia một tích 320 : 40 = ? - Yêu cầu HS nêu nhận xét. - GV kết luận . b / Thực hành : - Yêu cầu HS tính 32 : 4 - GV nhận xét, chốt kết quả đúng. Hoạt động 3: Giới thiệu trường hợp số chữ số 0 ở tận cùng của số bị chia nhiều hơn số chia . Mục tiêu : HS biết cách thực hiện phép chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 ( không bằng nhau ) . - GV ghi bảng : 32000 : 400 = ? - Yêu cầu HS tiến hành theo quy tắc một số chia một tích. - Yêu cầu HS nêu quy tắc. - GV kết luận chung. Hoạt động 4: Thực hành Mục tiêu : HS biết vận dụng vào việc thực hiện phép tính và giải toán . Bài 1: - Yêu cầu HS làm bảng con bài 1. 72000 : 600 = ? 560 : 70 = ? 65 000 : 500 = ? - GV chốt kết quả đúng. Bài 2a SGK/80 - Yêu cầu HS đọc bài 2 a/ 80 . - Yêu cầu HS nêu tìm thành phần chưa biết - GV nhận xét kết quả đúng . Bài 3a SGK - Yêu cầu HS đọc bài 3a. - Yêu cầu HS tự làm bài. GV chốt kết quả đúng. GV chấm một số vở. Hoạt động 4: Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học. - Khi chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 ta làm thế nào ? - Giáo dục tư tưởng. 5.Tổng kết – Dặn dò: GV nhận xét tiết học . Chuẩn bị bài: Chia cho số có hai chữ số. - Hát . HS làm bảng con. 2 HS nêu. HS nêu lại tựa bài. Hoạt động lớp HS ôn lại kiến thức. HS phát biểu quy tắc và nêu ví dụ. Lớp nhận xét, bổ sung. Hoạt động lớp HS quan sát. HS làm bảng con, 1 HS làm bảng phụ. Lớp nhận xét. HS thực hiện bảng con. 1 HS làm bảng lớp. Hoạt động lớp HS thực hiện tính theo yêu cầu, 1 HS làm bảng phụ. Lớp nhận xét. - HS phát biểu quy tắc. Hoạt động lớp HS làm bảng con , 3 HS làm bảng phụ . HS nhận xét. 1 HS đọc bài 2 / 80. 2 HS nêu, lớp nhận xét. HS làm vào vở , 2 HS làm bảng phụ. 1 HS đọc bài 3a / 80 . HS làm bài vào vở - 1 HS làm bảng phụ. Lớp nhận xét. Hoạt động lớp - Khi chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 , ta có thể cùng xoá một , hai ba , chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia , rồi chia như thường. Kiểm tra Trực quan Đàm thoại Thựchành Đàm thoại Trực quan Thực hành Thực hành Thực hành Đàm thoại Thực hành Thực hành Đàm thoại Trực quan Thực hành Củng cố Rút kinh nghiệm : ANH VĂN ( 2 tiết ) GV bộ môn Thứ ba ngày 29 tháng 11 năm 2016 ANH VĂN ( 2 tiết ) GV bộ môn TOÁN TIẾT 72 : CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức : Giúp HS biết đặt tính và thực hiện phép chia số có ba chữ số cho số có hai chữ số (chia hết, chia có dư). 2 . Kỹ năng : - HS biết vận dụng phép chia cho số có hai chữ số để giải toán. 3 . Thái độ : - Giáo dục HS tính cẩn thận , lòng ham thích học tập môn toán. II.CHUẨN BỊ: GV : SGK , bảng phụ. HS : SGK , bảng con , vở toán. III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 5 phút 5 phút 15 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động: 2.Bài cũ: Chia hai số có tận cùng bằng các chữ số 0. GV yêu cầu làm bảng con. - Yêu cầu HS nêu quy tắc. GV nhận xét –Tuyên dương. 3.Bài mới: Chia cho số có hai chữ số . - GV giới thiệu, ghi tựa bài. 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động1: Hướng dẫn HS trường hợp chia hết Mục tiêu : Giúp HS biết cách thực hiện phép chia số có ba chữ số cho số có hai chữ số (trường hợp chia hết ) . - GV ghi bảng : 672 : 21 = ? a. Đặt tính. b. Tính từ trái sang phải. GV hướng dẫn HS thực hiện từng lượt chia. Lưu ý : Các em cần tập ước lượng tìm thương trong mỗi lần chia . Hoạt động 2: Hướng dẫn HS trường hợp chia có dư . Mục tiêu : Giúp HS biết cách thực hiện phép chia số có ba chữ số cho số có hai chữ số ( trường hợp có dư ) . - GV ghi bảng : 779 : 18 = ? a . Đặt tính. b . Tính từ trái sang phải . Tiến hành tương tự như trên (theo đúng 3 bước: Chia, nhân, trừ ) . à Lưu ý: SD luôn luôn nhỏ hơn số chia . - GV cần giúp HS tập ước lượng tìm thương trong mỗi lần chia. Hoạt động 3: Thực hành Mục tiêu : Giúp HS rèn luyện kĩ năng ước lượng trong phép chia . Bài 1/83 - GV yêu cầu HS làm bản.g - GV nhận xét, chốt kết quả đúng. Bài 2 SGK/81 Yêu cầu HS đọc bài 2 / 81. Yêu cầu HS tự tóm tắt. - GV hướng dẫn HS chọn phép tính thích hợp. - GV chốt kết quả đúng. - GV chấm một số vở. Hoạt động 4: Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học - Em hãy nêu cách thực hiện phép chia cho số có hai chữ số. - Giáo dục tư tưởng. 5.Tổng kết - Dặn dò: GV nhận xét tiết học. Chuẩn bị: Chia cho số có hai chữ số (tt) . - Hát HS làm bảng con . 2 HS nêu quy tắc , lớp nhận xét. Hoạt động lớp - HS quan sát. HS đặt tính. HS làm nháp theo sự hướng dẫn của GV 1 HS làm bảng lớp. Hoạt động lớp - HS quan sát. HS đặt tính HS làm nháp theo sự hướng dẫn của GV Hoạt động lớp - HS làm bảng con. - 4 HS làm bảng phụ. - Lớp nhận xét. - 1 HS đọc bài 2 / 81. - HS tóm tắt và làm bài. - 1 HS làm bảng phụ. - Lớp nhận xét. Hoạt động lớp - Tính từ trái sang phải (theo 3 bước : chia , nhân , trừ nhẩm ). Kiểm tra Trực quan Thực hành Trực quan Thực hành Luyện tập Trực quan Đàm thoại Thực hành Củng cố Rút kinh nghiệm : TOÁN TIẾT 73 : CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (tt) I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức : Giúp HS biết thực hiện phép chia số có bốn chữ số cho số có hai chữ số (chia hết và chia có dư). 2 . Kỹ năng : - Rèn kỹ năng thực hiện phép chia số có bốn chữ số cho số có hai chữ số. 3 . Thái độ : - Giáo dục HS tính cẩn thận , sự chính xác của toán học. II.CHUẨN BỊ: GV : SGK , bảng phụ . HS : SGK , bảng con , vở toán . III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 5 phút 5 phút 15 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động: 2.Bài cũ: Chia cho số có hai chữ số(tt) GV yêu cầu HS làm bảng con. 345 : 15 ; 236 : 19 GV nhận xét – Tuyên dương. 3.Bài mới: Chia cho số có 2 chữ sô(tt) - GV giới thiệu, ghi bảng. 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động1: Hướng dẫn HS trường hợp chia hết ( trường hợp lấy ba chữ số đầu mới chia ) . Mục tiêu : HS biết thực hiện chia cho số có hai chữ số. - Giới thiệu phép chia 8192 : 54 a. Đặt tính. b.Tìm chữ số đầu tiên của thương. c. Tìm chữ số thứ 2 của thương - GV hướng dẫn HS thực hiện tường lượt chia như SGK. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS trường hợp chia có dư Mục tiêu : HS biết cách thực hiện phép chia cho số có hai chữ số (trường hợp có dư ). 1154 : 62 = ? a.Đặt tính. b.Tìm chữ số đầu tiên của thương. c. Tìm chữ số thứ 2 của thong. Tiến hành tương tự như trên (theo đúng 3 bước: chia, nhân, trừ ). d. Thử lại. Lưu ý: SD phải luôn luôn nhỏ hơn số chia. - GV cần giúp HS tập ước lượng tìm thương trong mỗi lần chia. Hoạt động 3: Thực hành Mục tiêu : HS thực hiện kỹ năng chia cho số có hai chữ số thành thạo. Bài tập 1: Thực hiện phép chia (thương có hai chữ số) GV nhận xét, chốt kết quả đúng. Bài tập 3a SGK/82: - Yêu cầu HS đọc đề bài 2 / 82. - Yêu cầu HS nêu tìm thành phần chưa biết. - GV chốt kết quả đúng. - GV chấm một số vở – Nhận xét. Hoạt động 4: Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học - Em hãy nêu cách thực hiện phép chia cho số có hai chữ số ? - Giáo dục tư tưởng. 5.Tổng kết - Dặn dò: - GV nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài : Luyện tập . - Hát . HS làm bảng con. 2 HS làm bảng phụ. HS nhận xét. HS nêu lại tựa bài. Hoạt động lớp HS đặt tính. HS làm nháp theo sự hướng dẫn của GV Hoạt động lớp HS đặt tính. HS làm nháp theo sự hướng dẫn của GV Hoạt động lớp HS làm bài vào vở. 4 HS làm bảng phụ. Lớp nhận xét. 1 HS đọc bài 3a / 82. HS làm bài vào vở, 1 HS làm bảng phụ Lớp nhận xét. Hoạt động lớp - Đặt tính , tính từ trái sang phải , lần lượt thực hiện theo 3 bước : chia , nhân trừ nhẩm Kiểm tra Trực quan Thực hành Thực hành Luyện tập Trực quan Đàm thoại Thực hành Củng cố Rút kinh nghiệm : ANH VĂN ( 2 tiết ) GV bộ môn TOÁN TIẾT 74 : LUYỆN TẬP I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức : Giúp HS rèn luyện kĩ năng thực hiện phép chia số có ba, bốn chữ số cho số có hai chữ số(chia hết và chia có dư). 2 . Kỹ năng : - HS biết vận dụng phép chia hai chữ số để tính giá trị biểu thức. 3 . Thái độ : - Giáo dục HS lòng ham thích học môn Toán . II .CHUẨN BỊ: GV : SGK , bảng phụ . HS : SGK , vở toán . III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 25 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động: 2.Bài cũ: Chia cho số có hai chữ số (tt) GV yêu cầu HS làm bảng con : 346 : 23 = ? 524 : 36 = ? GV nhận xét – Tuyên dương. 3.Bài mới: Luyện tập - GV giới thiệu, ghi tựa bài. 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động 1 : Thực hành Mục tiêu : Rèn HS kỹ năng thực hiện phép chia cho số có hai chữ số. Bài tập 1: - Yêu cầu HS đọc bài tập 1. - Yêu cầu HS nêu lại cách thực hiện phép chia cho số có hai chữ số. - Lưu ý : tập ước lượng rồi thực hiện phép chia . - GV nhận xét – Chốt kết quả đúng. Bài tập 2b SGK/ 83 - Yêu cầu HS đọc bài 2b / 83 . - Yêu cầu HS nêu cách tính giá trị biểu thức. - Yêu cầu HS làm bài vào vở. - GV nhận xét cách thực hiện và kết quả đúng . - GV chấm một số vở . Hoạt động 2: Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học - Yêu cầu HS nêu lại cách thực hiện phép chia cho số có hai chữ số. - Giáo dục tư tưởng . 5.Tổng kết - Dặn dò: GV nhận xét tiết học. Chuẩn bị: Chia cho số có 2 chữ số (tt) - Hát HS thực hiện bảng con. - HS nêu lại tựa bài. Hoạt động lớp 1 HS đọc bài 1. 2 HS nêu lại cách thực hiện. HS làm bài vào vở. - 4 S làm bài bảng phụ. - HS nhận xét. 1 HS đọc bài 2 b/83. 2 HS nêu. Cả lớp làm bài vào vở. 2 HS làm bảng phụ, lớp nhận xét. Hoạt động lớp - 2 HS nêu lại cách thực hiện phép chia cho số có hai chữ số. Kiểm tra Trực quan Đàm thoại Thực hành Trực quan Đàm thoại Thực hành Củng cố Rút kinh nghiệm : TOÁN TIẾT 75 : CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (tt) I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức : - Giúp HS biết thực hiện phép chia số có năm chữ số cho số có hai chữ số. 2 . Kỹ năng : - Rèn kĩ năng thực hiện phép chia số có nhiều chữ số cho số có hai chữ số (chia hết và chia có dư). 3 . Thái độ : - Giáo dục HS thính chính xác , cẩn thận . II .CHUẨN BỊ: GV : SGK , bảng phụ . HS : SGK , vở toán . III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 5 phút 7 phút 15 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động: 2.Bài cũ: Luyện tập GV yêu cầu HS làm bảng con. GV nhận xét – Tuyên dương. 3.Bài mới: Chia cho số có hai chữ số (tt) - GV giới thiệu, ghi tựa bài . 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động1: Hướng dẫn HS trường hợp chia hết . Mục tiêu : HS biết cách thực hiện phép chia số có năm chữ số cho số có chữ số và cách trừ nhẩm . - GV ghi bảng phép chia : 10105 : 43 = ? - Yêu cầu HS thực hiện phép tính. a. Đặt tính. b . Tính từ trái sang phải. - Hướng dẫn HS thực hiện như trên. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS trường hợp chia có dư Mục tiêu : Giúp HS biết chia số có năm chữ số cho số có hai chữ số (trường hợp có dư ) - GV ghi bảng : 26 345 : 35 = ? - Hướng dẫn HS tiến hành tương tự như trên (theo đúng 3 bước: Chia, nhân, trừ). Lưu ý HS: - Số dư phải luôn luôn nhỏ hơn số chia. - GV cần giúp HS tập ước lượng tìm thương trong mỗi lần chia. Hoạt động 3: Thực hành: Mục tiêu : Giúp HS rèn luyện kĩ năng ước lượng trong phép chia. (Thương có ba , bốn chữ số, chia hết và chia có dư). Bài tập 1 : - GV yêu cầu HS đọc bài 1 / 84 . - Yêu cầu HS làm tương tự bài 1. (Thương có bốn chữ số. Chia hết và chia có dư). - GV nhận xét – chốt kết quả đúng. - GV chấm một số vở . Hoạt động 4: Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học. - Yêu cầu HS nêu lại cách thực hiện phép chia số có nhiều chữ số cho số có hai chữ số - Giáo dục tư tưởng. 5.Tổng kết - Dặn dò: GV nhận xét tinh thần, thái độ học tập của HS. Về xem lại bài và tự luyện tập phép chia. Chuẩn bị bài : Luyện tập . - Hát . HS làm bảng con. HS nêu lại tựa bài . Hoạt động lớp - HS quan sát. HS đặt tính. HS làm nháp theo sự hướng dẫn của GV. 1 HS làm bảng lớp. Hoạt động lớp HS quan sát. HS đặt tính. HS làm nháp theo sự hướng dẫn của GV Hoạt động lớp 1 HS đọc bài 1. HS làm bài vào vở. 4 HS làm bảng phụ. HS sửa bài . Hoạt động lớp - Đặt tính. - Tính từ trái sang phải. - Thực hiện théo các bước : chia , nhân , trừ (nhẩm). Kiểm tra Trực quan Thực hành Trực quan Thực hành Trực quan Thực hành Củng cố Rút kinh nghiệm :

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTOAN.doc