Giáo án lớp 4 tuần 19 môn Luyện từ và câu - Tiết 37: Chủ ngữ trong câu kể ai làm gì?

I . MỤC TIÊU :

 1 . Kiến thức :

 - Giúp HS biết thêm một số từ ngữ nói về tài năng của con người.

 2 . Kỹ năng :

 - Biết xếp các từ Hán Việt theo hai nhóm nghĩa và đặt câu với một từ đã xếp; hiểu ý nghĩa câu tục ngữ ca ngợi tài trí con người.

 3 . Thái độ :

 - Giáo dục HS yêu thích vẻ phong phú của từ tiếng Việt .

II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

 - GV : Từ điển tiếng Việt ; 4 – 5 tờ phiếu khổ to kẻ Bảng phân loại từ ở BT1 .

 - HS : SGK , Vở bài tập .

III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

 

doc4 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 04/12/2018 | Lượt xem: 323 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 4 tuần 19 môn Luyện từ và câu - Tiết 37: Chủ ngữ trong câu kể ai làm gì?, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUYỆN TỪ VÀ CÂU TIẾT 37 : CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀM GÌ ? I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức : - HS hiểu cấu tạo và ý nghĩa của bộ phận chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì ? 2 . Kỹ năng : - Nhận biết được câu kể Ai làm gì?, xác định được bộ phận chủ ngữ trong câu; biết đặt câu với bộ phận chủ ngữ cho sẵn hoặc gợi ý bằng tranh vẽ. 3 . Thái độ : - Giáo dục HS có ý thức viết đúng câu tiếng Việt . II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV : SGK , bảng phụ . - Một số tờ phiếu viết đoạn văn ở phần Nhận xét , đoạn văn ở BT1 phần Luyện tập . HS : SGK - Vở bài tập . III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CUẢ GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 3 phút 1 phút 7 phút 5 phút 15 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động : 2.Bài cũ : Kiểm tra cuối kì I - GV nhận xét bài làm của HS. 3.Bài mới:Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? - GV giới thiệu, ghi tựa bài. 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động 1 : Nhận xét Mục tiêu : Giúp HS nắm được cấu tạo và ý nghĩa của bộ phận CN trong kiểu câu kể Ai làm gì ? - GV yêu cầu HS đọc Nhận xét / 6. - Yêu cầu HS thảo luận tìm các câu kể Ai làm gì ? trong đoạn văn trên ? - Dán 2 , 3 tờ phiếu đã viết nội dung đoạn văn , mời HS lên bảng xác định chủ ngữ trong mỗi câu vừa tìm được. - Yêu cầu HS trả lời câu 3 và 4/6. - GV chốt các câu đúng. - GV nhận xét, Chốt lại câu kể Ai làm gì ? Hoạt động 2 :Ghi nhớ Mục tiêu : Giúp HS rút ra được ghi nhớ . - GV nêu câu hỏi hình thành kiến thức nội dung bài học. - Yêu cầu HS đọc lại nội dung ghi nhớ. - Yêu cầu HS đặt một câu kể và xác định CN trong câu đó. Hoạt động 3 : Luyện tập . Mục tiêu : : HS biết xác định bộ phận CN trng câu , biết đặt câu với bộ phận CN cho sẵn . Bài 1 : - Yêu cầu HS đọc bài 1 / 7 . - Yêu cầu HS làm bài vào VBT . a / Tìm các câu kể Ai làm gì ? b / Xác định CN của từng câu ? - GV nhận xét bài làm đúng . Bài 2 : - Yêu cầu HS đọc bài 2 / 7. - Yêu cầu HS làm bài vào VBT. - Mỗi em tự đặt 3 câu với các từ ngữ đã cho làm CN. - GV nhận xét, tuyên dương. Bài 3 : - Yêu cầu HS đọc bài 3. - Yêu cầu 1 HS làm mẫu. - GV nhận xét – Tuyên dương. Hoạt động 4: Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học - Yêu cầu HS đọc lại phần ghi nhớ. - Yêu cầu HS đặt câu và xác định CN trong câu kể Ai làm gì ? 5.Tổng kết - Dặn dò : - GV nhận xét tiết học. - Chuẩn bị : MRVT : Tài năng . - Hát - HS lắng nghe. - HS nêu lại tưạ bài. Hoạt động lớp - nhóm đôi - 1 HS đọc nội dung phần Nhận xét. - Cả lớp đọc thầm đoạn văn , thảo luận nhóm 4 , trả lời lần lượt 3 câu hỏi vào vở nháp. - 1 HS lên bảng gạch dưới CN trong các câu kể Ai làm gì ? - Cả lớp làm vào SGK. - HS trình bày - Lớp nhận xét, bổ sung. Hoạt động lớp - HS lần lượt trả lời. - 4 HS đọc ghi nhớ SGK . - HS đặt câu và nêu chủ ngữ trong câu. Hoạt động lớp - nhóm đôi - 1 HS đọc bài 1 – Lớp đọc thầm . - HS làm VBT – 1 HS làm bảng phụ. - Lớp nhận xét, bổ sung. - 1 HS đọc bài 2. - HS làm bài vào VBT. - Từng cặp đổi bài , chữa lỗi cho nhau. - HS tiếp nối nhau đọc những câu văn đã đặt. - Cả lớp nhận xét. - 1 HS đọc yêu cầu bài 3. - 1 HS giỏi làm mẫu : nói 2 , 3 câu về hoạt động của mỗi người và vật được miêu tả trong tranh. - Cả lớp suy nghĩ , làm bài cá nhân. - HS tiếp nối nhau đọc câu văn. - Cả lớp nhận xét , bình chọn bạn viết câu văn hay nhất. Hoạt động lớp - 1 HS đọc lại ghi nhớ / 7. - 3 HS đặït câu theo yêu cầu của GV. Trực quan Thảo luận Đàm thoại Thực hành Đàm thoại Đàm thoại Trực quan Luyện tập Đàm thoại Trực quan Luyện tập Đàm thoại Trực quan Thực hành Động não Luyện tập Củng cố Rút kinh nghiệm : THỂ DỤC TIẾT 37 : ĐI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT THẤP TRÒ CHƠI “CHẠY THEO HÌNH TAM GIÁC” GV bộ môn ĐẠO ĐỨC TIẾT 19 : KÍNH TRỌNG , BIẾT ƠN NGƯỜI LAO ĐỘNG GV bộ môn ANH VĂN ( 2 tiết ) GV bộ môn LUYỆN TỪ VÀ CÂU TIẾT 38 : MỞ RỘNG VỐN TỪ : TÀI NĂNG I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức : - Giúp HS biết thêm một số từ ngữ nói về tài năng của con người. 2 . Kỹ năng : - Biết xếp các từ Hán Việt theo hai nhóm nghĩa và đặt câu với một từ đã xếp; hiểu ý nghĩa câu tục ngữ ca ngợi tài trí con người. 3 . Thái độ : - Giáo dục HS yêu thích vẻ phong phú của từ tiếng Việt . II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - GV : Từ điển tiếng Việt ; 4 – 5 tờ phiếu khổ to kẻ Bảng phân loại từ ở BT1 . - HS : SGK , Vở bài tập . III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P. PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 10 phút 15 phút 3 phút 1.Khởi động : 2.Bài cũ: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? - GV gọi 2 HS nêu lại ghi nhớ / 7 - Gọi 1 HS đặt câu theo bài tập 3. GV nhận xét - đánh giá. 3.Bài mới : MRVT : Tài năng. - GV giới thiệu, ghi tựa bài. 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động 1 : Hướng dẫn HS làm bài tập 1 và 2 . Mục tiêu :Giúp HS biết sử dụng các từ đã học để đặt câu và chuyển các từ đó vào vốn từ tích cực . Bài 1 : GV phát phiếu và yêu cầu HS lấy từ điển để làm bài . - Yêu cầu 1 HS đọc bài 1 / 11. - GV giáo việc và nêu yêu cầu. a) Tài có nghĩa “có khả năng hơn người bình thường” b) Tài có nghĩa là “ tiền của” - GV nhận xét, chốt kết quả đúng. Bài 2 : Yêu cầu HS đọc bài 2 / 11. - Yêu cầu mỗi HS đặt 1 câu với các từ vừa tìm. - GV chấm 1 số vở. GV nhận xét , tuyên dương. Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS làm bài tập 3 và 4 / 11 . Mục tiêu : Giúp HS vận dụng được một số câu tục ngữ gắn với chủ điểm . Bài 3 : Gợi ý : Các em hãy tìm nghĩa bóng của các tục ngữ xem câu nào có nghĩa bóng ca ngợi sự thông minh, tài trí của con người . GV nhận xét , chốt lại lời giải đúng. Bài 4 : Gọi đọc yêu cầu bài tập 4. Giao việc : các em nói rõ mình thích câu a, b hay c ? Vì sao em thích? - GV nhận xét – Tuyên dương những lời giải thích hay . GV chốt y , giúp HS hiểu nghĩa bóng . Giáo dục KNS. 5.Tổng kết – Dặn dò : - GV nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà học 3 câu tục ngữ . - Chuẩn bị : LT về câu kể Ai làm gì ? - Hát - 2 HS nhắc lại nội dung cần ghi nhớ - 1 HS làm lại bài tập 3. - Lớp nhận xét. HS nêu lại tựa bài . Hoạt động lớp - Nhóm - HS thực hiện theo yêu cầu. - 1 em đọc nội dung bài tập 1. Các nhóm đọc thầm , trao đổi , phân loại nhanh các từ có tiếng tài vào 2 nhóm. Đại diện các nhóm trình bày kết quả. Cả lớp nhận xét , tính điểm , chốt lại lời giải đúng. - 1 HS đọc yêu cầu - Lớp đọc thầm. - Mỗi em tự đặt 1 câu với một trong các từ ở BT1. - 3 em lên bảng viết câu văn mình đặt . - Cả lớp tiếp nối nhau đọc câu văn mình đặt. Hoạt động cá nhân – Lớp 1 em đọc yêu cầu bài tập 3. Suy nghĩ , làm bài cá nhân. Một số HS trình bày. Lớp nhận xét. 1 em đọc yêu cầu bài tập 4. HS thảo luận nhóm. Tiếp nối nhau nói câu tục ngữ em thích giải thích lí do. Cả lớp nhận xét , kết luận ý kiến đúng - HS lắng nghe . Kiểm tra Luyện tập Thảo luận K.phủ bàn Luyện tập Trực quan Thực hành Trực quan Động não Đàm thoại Trực quan Thảo luận Trình bày KNS/LH Rút kinh nghiệm :

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLUYEN TU VA CAU.doc