Giáo án lớp 4 tuần 25 môn Luyện từ và câu - Tiết 49: Chủ ngữ trong câu kể ai là gì

1.Khởi động :

2.Bài cũ: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì ?

- Yêu cầu HS đặt câu kể Ai là gì ?, xác định CN – VN trong câu.

- GV nhận xét – Tuyên dương.

3.Bài mới:Chủ ngữ trong câu Ai là gì?

- GV giới thiệu, ghi tựa bài .

4.Phát triển các hoạt động

Hoạt động 1: Phần nhận xét

Mục tiêu : Gíup HS nhận diện và hiểu được cấu tạo , tác dụng của câu kể Ai là gì ?

- Yêu cầu HS đọc các câu 1, 2, 3/ 68 , 69

- Yêu cầu HS trao đổi nhóm đôi.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 05/12/2018 | Lượt xem: 134 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 4 tuần 25 môn Luyện từ và câu - Tiết 49: Chủ ngữ trong câu kể ai là gì, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUYỆN TỪ VÀ CÂU TIẾT 49 : CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀ GÌ ? I . MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1 . Kiến thức : - HS hiểu được ý nghĩa và cấu tạo của chủ ngữ trong câu kể kiểu “Ai là gì?”. 2 . Kĩ năng : - Nhận biết được câu kể Ai là gì? Trong đoạn văn và xác định được chủ ngữ của câu tìm được; biết ghép các bộ phận cho trước thành câu kể theo mẫu đã học; đặt được câu kể Ai là gì? Với từ ngữ cho trước. 3 . Thái độ : - Giáo dục HS ham thích học môn Tiếng Việt . II . CHUẨN BỊ: GV : Bảng phụ viết bài tập 1 .Bìa ghi các từ ngữ của bài tập 2 . HS : SGK , VBT . III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 8 phút 4 phút 13 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động : 2.Bài cũ: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì ? - Yêu cầu HS đặt câu kể Ai là gì ?, xác định CN – VN trong câu. - GV nhận xét – Tuyên dương. 3.Bài mới:Chủ ngữ trong câu Ai là gì? - GV giới thiệu, ghi tựa bài . 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động 1: Phần nhận xét Mục tiêu : Gíup HS nhận diện và hiểu được cấu tạo , tác dụng của câu kể Ai là gì ? - Yêu cầu HS đọc các câu 1, 2, 3/ 68 , 69 - Yêu cầu HS trao đổi nhóm đôi. - Ở ví dụ 1 , câu nào có dạng Ai là gì? - Ở ví dụ 2, câu nào có dạng Ai là gì? - Yêu cầu HS xác định CN các câu trên. - Chủ ngữ trong các câu trên do những từ ngữ như thế nào tạo thành? à GV chốt ý . Hoạt động 2: Phần ghi nhớ Mục tiêu : HS nắm cấu tạo của câu kể Ai là gì ? - Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì ? chỉ gì ? - Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi nào ? - Chủ ngữ thường do những từ ngữ nào tạo thành ? - Yêu cầu 2 HS đọc lại phần ghi nhớ . Hoạt động 3: Luyện tập Mục tiêu : HS xác định được chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? ; tạo được câu kể Ai là gì ? từ những chủ ngữ cho sẵn Bài tập 1: - Yêu cầu 1 Hs đọc bài 1 / 69 - Yêu cầu HS trao đổi nhóm đôi. - GV nhận xét, chốt ý đúng. Bài tập 2: - Yêu cầu HS đọc bài tập 2 . - GV gợi ý: Ghép từ ở cột A với các từ ngữ ở cột B tạo thành câu kể có nội dung thích hợp . - GV nhận xét . Bài tập 3: - GV yêu cầu HS đọc bài tập 3 / 70 - GV gợi ý: Dựa vào từ ngữ cho sẵn tìm từ ngữ làm vị ngữ tương ứng tạo ra câu kiểu Ai là gì ? - Yêu cầu HS làm việc cá nhân . - GV nhận xét , giáo dục KNS. - GV chấm một số vở, nêu nhận xét. Hoạt động 4:Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học - Yêu cầu 2 HS nêu lại phần ghi nhớ . - Giáo dục HS ham thích học môn TV. 5.Tổng kết - Dặn dò: - GV nhận xét tiết học . - Chuẩn bị bài : MRVT : Dũng cảm - Hát - 4 HS đặt câu và xác định VN. - 2 HS nêu ghi nhớ. - Lớp nhận xét. - HS nêu lại tựa bài . Hoạt động nhóm - Lớp - 1 HS đọc yêu cầu của các câu 1 , 2 3 . - HS thảo luận nhóm đôi và trình bày kết quả làm việc . - Lớp nhận xét, bổ sung. Hoạt động lớp - HS trả lời theo yêu cầu. -2 HS nêu ghi nhớ / 69 . Hoạt động nhóm - Lớp - 1 HS đọc yêu cầu bài tập 1 . - HS trao đổi và làm bài . - 2 HS làm vào bảng phụ và trình bày . - Cả lớp nhận xét. - 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2 . - Thảo luận nhóm : 2 tổ thi đua ghép các từ ở 2 cột . - 2 HS đọc kết quả. - Lớp nhận xét . - 1 HS đọc yêu cầu bài tập 3 . - HS lắng nghe . - HS làm bài vào vở, HS trình bày . - Lớp nhận xét . Hoạt động lớp - 2 HS đọc lại phần ghi nhớ / 69 . - HS lắng nghe . Kiểm tra Trực quan Thảo luận Trình bày Đàm thoại Trực quan Thảo luận Trình bày Trực quan Thảo luận Trình bày Trực quan Giảng giải Trình bày KNS/GT Củng cố Rút kinh nghiệm : THỂ DỤC TIẾT 49 : PHỐI HỢP CHẠY, NHẢY, MANG, VÁC TRÒ CHƠI “CHẠY TIẾP SỨC NÉM BÓNG VÀO RỔ” GV bộ môn ĐẠO ĐỨC TIẾT 25 : ÔN TẬP – THỰC HÀNH KỸ NĂNG GHK II GV bộ môn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 25 - CHU NGU TRONG CAU AI LA GI(1).doc