Giáo án lớp 4 tuần 25 môn Toán - Tiết 121 đến tiết 125

1.Khởi động :

2.Bài cũ : Luyện tập chung

- Yêu cầu HS làm bảng con :

= ? = ?

- Yêu cầu HS nêu quy tắc phép cộng và trừ phân số .

- GV nhận xét –Tuyên dương.

3.Bài mới : Phép nhân phân số

- GV giới thiệu, ghi tựa bài .

4.Phát triển các hoạt động

Hoạt động 1 : Tìm hiểu ý nghĩa của phép nhân phân số thông qua tính diện tích hình chữ nhật.

Mục tiêu : Giúp HS nhận biết ý nghĩa của phép nhân phân số.

- GV vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm và yêu cầu HS tính S.

 GV chốt.

 

doc10 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 05/12/2018 | Lượt xem: 121 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 4 tuần 25 môn Toán - Tiết 121 đến tiết 125, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
`TOÁN TIẾT 121 : PHÉP NHÂN PHÂN SỐ I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức : Giúp HS : - Nhận biết ý nghĩa của phép nhân phân số. 2 . Kỹ năng : - Biết thực hiện phép nhân hai phân số. 3 . Thái độ : - Giáo dục học sinh tư duy độc lập, tính cẩn thận . II . CHUẨN BỊ : GV : Hình vẽ như SGK / 132 trên bảng phụ hoặc giấy khổ lớn. HS : SGK , bảng con, VBT . III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 5 phút 5 phút 15 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động : 2.Bài cũ : Luyện tập chung - Yêu cầu HS làm bảng con : = ? = ? - Yêu cầu HS nêu quy tắc phép cộng và trừ phân số . - GV nhận xét –Tuyên dương. 3.Bài mới : Phép nhân phân số - GV giới thiệu, ghi tựa bài . 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động 1 : Tìm hiểu ý nghĩa của phép nhân phân số thông qua tính diện tích hình chữ nhật. Mục tiêu : Giúp HS nhận biết ý nghĩa của phép nhân phân số. - GV vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm và yêu cầu HS tính S. à GV chốt. Hoạt động 2 : Tìm quy tắc thực hiện phép nhân phân số. Mục tiêu : HS biết thực hiện phép nhân hai phân số . a) Tính diện tích hình chữ nhật đã cho dựa vào hình vẽ. - GV cho HS quan sát hình vẽ như SGK và trả lời câu hỏi : - Hình vuông có diện tích là bao nhiêu? - Hình vuông có bao nhiêu ô, mỗi ô có diện tích là bao nhiêu ? - Hình tô đậm chiếm bao nhiêu ô ? Vậy diện tích của hình chữ nhật có diện tích là bao nhiêu ? b) Phát hiện quy tắc nhân hai phân số: - Vậy từ cách tính trên, em hãy nêu cách tính diện tích hình chữ nhật ? - Muốn nhân hai phân số ta làm thế nào ? à GV chốt. Hoạt động 3 : Thực hành Mục tiêu : Rèn kỹ năng thực hiện phép nhân hai phân số. Bài 1 : - Yêu cầu HS đọc bài 1. - GV gọi 4 HS làm bảng phụ , lớp làm vở. - GV lưu ý HS : vận dụng quy tắc để tính, không yêu cầu HS giải thích. Bài 3 : - Yêu cầu HS đọc bài 3. - Đề bài cho biết gì ? - Đề bài yêu cầu tính gì ? - GV nhận xét – chốt kết quả đúng . - GV chấm mộ số vở. Hoạt động 4: Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học - Yêu cầu HS nêu lại quy tắc nhân phân số . - Giáo dục tư tưởng . 5.Tổng kết - Dặn dò : - GV nhận xét tiết học . - Chuẩn bị : Luyện tập . - Hát . - HS làm bảng con – 2 HS làm bảng phụ. - 4 HS nêu quy tắc. - Lớp nhận xét. - HS nêu lại tựa bài . Hoạt động lớp - HS tính nhẩm và nêu : S = 5 x 3 = 15 (cm2) Hoạt động nhóm – lớp - HS quan sát hình vẽ. - HS lần lượt trả lời. - Lớp nhận xét, bổ sung. - HS quan sát . - HS phát biểu, rút ra quy tắc. - HS nêu lại quy tắc. Hoạt động lớp - 1 HS đọc yêu cầu bài 1. - HS làm vở và bảng phụ. - Lớp nhận xét. - 1 HS đọc bài 3. - HS trả lời. - HS làm vở, sửa bài. Đáp số : m2 Hoạt động lớp - Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số ; lấy mẫu số nhân với mẫu số . Kiểm tra Trực quan Đàm thoại Trực quan Đàm thoại Đàm thoại Luyện tập Trực quan Đàm thoại Thực hành Củng cố Rút kinh nghiệm : ANH VĂN ( 2tiết ) GV bộ môn Thứ ba ngày 28 tháng 2 năm 2017 ANH VĂN ( 2tiết ) GV bộ môn TOÁN TIẾT 122 : LUYỆN TẬP I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức : - Giúp HS : Củng cố phép nhân phân số . Biết cách thực hiện phép nhân phân số với số tự nhiên , nhân số tự nhiên với phân số. 2 . Kỹ năng : - Rèn HS kỹ năng nhân phân số và biết cách nhận xét để rút gọn phân số 3 . Thái độ : - Giáo dục học sinh tính linh động khi làm bài . II . CHUẨN BỊ : GV : SGK, bảng phụ, các ví dụ. HS : Vở , SGK , bảng con. III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P.PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 25 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động : 2.Bài cũ : Phép nhân phân số - Yêu cầu HS làm bảng con : =? - Yêu cầu HS nêu quy tắc . - GV nhận xét – Tuyên dương. 3.Bài mới : Luyện tập - GV giới thiệu, ghi tựa bài . 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động 1: Thực hành Mục tiêu : Biết thực hiện phép nhân 2 phân số . Biết cách thực hiện phép nhân phân số với số tự nhiên và ngược lại. Bài 1 : - Yêu cầu HS đọc bài 1. - GV hướng dẫn HS làm theo mẫu. - GV gọi 4 HS làm bảng phụ - lớp làm vào vở. - GV nhận xét, chốt kết quả đúng. Bài 2 : - Yêu cầu HS đọc bài 2. - GV hướng dẫn tương tự như bài 1. - GV yêu cầu lớp làm vào vở. - GV nhận xét, chốt kết quả. Bài 4 : ý a - Yêu cầu HS đọc bài 4a. - GV gọi 2 HS lên bảng, lớp làm vào vở. - GV nhận xét, chốt kết quả đúng.. - GV chấm một số vở . Hoạt động 2: Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học. - Yêu cầu HS nêu lại quy tắc nhân phân số . - Gọi 2 HS nêu ví dụ . - Giáo dục tư tưởng . 5.Tổng kết - Dặn dò : - GV nhận xét tiết học . - Chuẩn bị : Luyện tập . - Hát . - HS làm bảng con . - 2 HS nêu quy tắc phép nhân PS. - Lớp nhận xét. - HS nêu lại tựa bài. Hoạt động lớp - 1 HS đọc bài 1. - HS quan sát bảng - HS làm bài vào vở. - Lớp nhận xét. - 1 HS đọc – Lớp theo dõi. - HS quan sát. - HS làm vở – 4 HS làm bảng phụ . - 1 HS đọc bài 4a. - HS quan sát và cùng thực hiện. - HS làm hai bài còn lại . - Lớp nhận xét. Hoạt động lớp - 2 HS nêu quy tắc . - 2 HS nêu ví dụ. Kiểm tra Trực quan Trực quan Đàm thoại Luyện tập Trực quan Luyện tập Đàm thoại Thực hành Củng cố Rút kinh nghiệm : TOÁN TIẾT 123 : LUYỆN TẬP I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức : - Giúp HS củng cố phép nhân phân số, biết vận dụng phép nhân vào bài giải toán có lời văn.. 2 . Kỹ năng : - Biết giải bài toán liên quan đến phép cộng và phép nhân phân số. 3 . Thái độ : - Giáo dục HS tính khoa học, chính xác. II . CHUẨN BỊ : GV : Kẻ bảng các tính chất của phép nhân phân số. HS : Vở bài tập, SGK. III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P. PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 10 phút 15 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động: 2.Bài cũ: Luyện tập - GV ghi phép tính: = ? - Nêu cách nhân 1 phân số với số tự nhiên. - GV nhận xét – Tuyên dương. 3.Bài mới:Luyện tập - GV giới thiệu, ghi tựa bài . 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động 1: Giới thiệu một số tính chất của phép nhân phân số Mục tiêu: Nắm được các tính chất của phép nhân phân số: giao hoán, kết hợp, một tổng hai phân số nhân với một phân số. Tính chất giao hoán - GV viết bảng: và - Yêu cầu tính và nêu kết quả? - Hãy so sánh hai kết quả đó. - Hai phép tính phân số này có gì đặc biệt? - Vậy khi đổi chỗ hai phân số trong một tích thì tích đó thế nào? - Đó gọi là tính chất gì của phép nhân? - GV ghi quy tắc lên bảng . Tính chất kết hợp - GV hướng dẫn tương tự như trên các tính chất còn lại. Hoạt động 2: Luyện tập Mục tiêu: Biết vận dụng các tính chất trên trong các trường hợp đơn giản. Bài 2: - GV cho HS đọc đề bài, yêu cầu nhắc lại cách tính chu vi của hình chữ nhật - GV nhận xét chốt ý. Bài 3: - Yêu cầu HS đọc bài 3/134 - Yêu cầu HS làm bài. - GV nhận xét, chốt kết quả đúng. - GV chấm một số vở Hoạt động 3: Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học - GV yêu cầu HS nêu lại các tính chất của phép nhân phân số . - Giáo dục tư tưởng . 5.Tổng kết - Dặn dò: - GV nhận xét tiết học. - Chuẩn bị:“Tìm phân số của một số”. - Hát - HS làm bảng con. - 2 HS nêu miệng. - HS nêu lại tựa bài . Hoạt động lớp - HS quan sát – nhận xét . - HS trả lời theo yêu cầu. - HS làm bảng con. - Lớp nhận xét – bổ sung. - HS thực hiện theo yêu cầu. Hoạt động cá nhân - lớp - HS đọc đề và làm bài theo 2 cách như hướng dẫn của SGK. - HS đọc đề và giải rồi sửa bài . - 1 HS đọc bài 3. - Lớp làm vở, 1 HS làm bảng phụ Đáp số : 2m - Lớp nhận xét. Hoạt động lớp - 4 HS nêu lại các tính chất . - HS lắng nghe Kiểm tra Trực quan Đàm thoại Thực hành Trực quan Luyện tập Trực quan Thực hành Củng cố Rút kinh nghiệm : ANH VĂN ( 2tiết ) GV bộ môn Thứ năm 2 tháng 3 năm 2017 TIN HỌC GV bộ môn MĨ THUẬT TIẾT 25: VẼ TRANH ĐỀ TÀI TRƯỜNG EM GV bộ môn TOÁN Tiết 124 : TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức : - Giúp HS hiểu đề bài và biết cách giải bài toán dạng tìm phân số của một số. 2 . Kỹ năng : - Rèn kĩ năng giải tóan: tìm phân số của một số. 3 . Thái độ : - Giáo dục học sinh sự nhanh nhạy, tính toán chính xác và khoa học. II . CHUẨN BỊ : GV : Vẽ sẵn hình lên bảng hoặc giấy khổ to hình vẽ SGK HS : VBT, SGK , bảng con. III . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P. PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 3 phút 10 phút 15 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động: 2.Bài cũ: Luyện tập - Nêu tính chất giao hoán của phân số ? - Nêu tính chất kết hợp của phân số? - GV nhận xét , tuyên dương 3.Bài mới:Tìm phân số của một số - GV giới thiệu, ghi tựa bài . 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động 1: Nhắc lại bài toán tìm 1 phần mấy của 1 số Mục tiêu: HS nhớ lại cách tìm 1 phần mấy của một số. - của 12 quả cam là mấy quả cam? - GV nhận xét, chốt ý. Hoạt động 2: Tìm hiểu đề bài và cách giải bài toán tìm phân số của 1 số . Mục tiêu: HS biết cách giải bài toán tìm phân số của 1 số. - GV đọc đề toán SGK . - Bài toán hỏi gì? - GV cho H quan sát hình vẽ sẵn. ? 12 quả - GV hướng dẫn HS như SGV. Hoạt động 3: Luyện tập Mục tiêu: Rèn kĩ năng giải toán tìm phân số của một số. Bài 1: - Yêu cầu HS đọc bài 1. - GV gọi HS nêu cách giải. - GV nhận xét, chốt kết quả đúng. Bài 2: - Yêu cầu HS đọc bài 2 - Yêu cầu HS làm bài. - GV nhận xét – chốt kết quả đúng . - GV chấm một số vở . Hoạt động 4: Củng cố Mục tiêu: Củng cố kiến thức vừa học. - Yêu cầu HS nêu cách tìm phân số của một số ( nêu ví dụ cụ thể ) . - Giáo dục tư tưởng . 5.Tổng kết - Dặn dò : - GV nhận xét tiết học. - Chuẩn bị : Phép chia phân số - Hát - 2 HS nêu. ® Cho ví dụ và giải rồi sửa bài - HS nêu lại tựa bài . Hoạt động lớp - Cả lớp tính nhẩm. ® Gọi HS nêu cách tính. + của 12 quả cam là: 12: 3 = 4 (quả) Hoạt động lớp - cá nhân - HS đọc lại đề bài. - HS thực hiện theo hướng dẫn của GV. - HS nêu. - HS quan sát và trả lời theo hướng dẫn. Hoạt động lớp - cá nhân. - HS đọc bài 1. - HS nêu cách giải. - 1 HS lên bảng làm bài - Lớp sửa bài. - HS đọc đề. - HS tự làm vào vở. - Lớp nhận xét - Sửa bài. Hoạt động lớp - 3 HS nêu . - Lớp nhận xét . Kiểm tra Thực hành Hỏi đáp Trực quan Thực hành Hỏi đáp Trực quan Thực hành Trực quan Đàm thoại Luyện tập Củng cố Rút kinh nghiệm : TOÁN Tiết 125 : PHÉP CHIA PHÂN SỐ I . MỤC TIÊU : 1 . Kiến thức : - Giúp HS biết thực hiện phép chia phân số: Lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. 2 . Kỹ năng : - Biết thực hiện phép chia phân số. 3 . Thái độ : - Giáo dục học sinh sự nhanh nhạy, tính toán chính xác và khoa học. II . CHUẨN BỊ : GV : SGV; hình vẽ minh họa như trong SGK HS : VBT, SGK , bảng con. III . HOẠT ĐỘNG DẠY DỌC CHỦ YẾU : THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P. PHÁP 1 phút 4 phút 1 phút 10 phút 15 phút 3 phút 1 phút 1.Khởi động: 2.Bài cũ: Tìm phân số của một số - Yêu cầu HS tính : của 120 = ? - Nêu cách tìm phân số của một số? - GV chấm vở ® Nhận xét bài cũ. 3.Bài mới: Phép chia phân số - GV giới thiệu, ghi tựa bài . 4.Phát triển các hoạt động Hoạt động 1:Giới thiệu phép chia phân số Mục tiêu :Nắm cách chia 2 phân số. - GV vừa đọc đề vừa gắn hình: - Nêu cách tính chiều dài hình chữ nhật khi biết diện tích và chiều rộng? - Nhận xét số bị chia và số chia trong phép tính trên? - Cho biết phân số đảo ngược của phân số ? - GV nêu một vài phân số, yêu cầu Hs tìm phân số đảo ngược. - Yêu cầu HS thảo luận cách thực hiện : trong 3 phút. - GV nhận xét - Dựa vào cách giải bài toán trên, HS nêu cách thực hiện phép chia hai phân số. à GV chốt , ghi quy tắc. - GV cho HS lấy bảng con. - GV đọc đề: : ; : Hoạt động 2: Luyện tập Mục tiêu: Rèn kĩ năng vận dụng kiến thức chia hai phân số. Bài 1: 3 số đầu - Yêu cầu HS đọc và làm bài 1 . - GV nhận xét. Bài 2: - Yêu cầu HS đọc bài 2 . - GV nhận xét – chốt kết quả đúng . Bài 3a - Yêu cầu HS nhắc lại quy tắc nhân phân số, chia phân số? - Câu b) HS giải tương tự câu a - GV nhận xét – chốt kết quả đúng . - GV chấm một số vở. Hoạt động 3: Củng cố Mục tiêu : Củng cố kiến thức vừa học. - Yêu cầu HS nêu lại quy tắc phép chia phân số và nêu ví dụ cụ thể . - Giáo dục tư tưởng . 5.Tổng kết - Dặn dò : - GV nhận xét tiết học. - Chuẩn bị : Luyện tập - Hát - HS làm bảng con. - 3 HS nêu - HS nêu lại tựa bài . Hoạt động lớp - HS quan sát. - Dựa vào tóm tắt, HS đọc lại đề. - HS trả lời theo yêu cầu. - HS thảo luận theo bàn. - Đại diện các nhóm trình bày kết quả. - Các nhóm thử lại và 1 HS lên bảng - HS nhận xét. - HS nêu - HS nhắc lại quy tắc chia phân số. - HS làm bảng con Hoạt động cá nhân - lớp - 1 HS đọc yêu cầu và làm vào vở . - HS sửa bài: thi đua đính thẻ từ + Phân số đảo ngược của là - HS đọc đề và làm bài 2. - HS sửa bài bảng lớp - HS đọc yêu cầu đề và nêu - Lớp tự làm vở b) Tương tự bài a - HS sửa bài – LờÙp nhận xét. Hoạt động lớp - 3 HS nêu . Kiểm tra Trực quan Hỏi đáp Thảo luận Thực hành Luyện tập Trực quan Luyện tập Trực quan Luyện tập Trực quan Thực hành Củng cố Rút kinh nghiệm :

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTOAN.doc
Tài liệu liên quan