Giáo án lớp 4 tuần 4 môn Hoạt động ngoài giờ lên lớp - Tiết 4: Hoạt động làm sạch đẹp trường lớp

v Khởi động:

v Các hoạt động chủ yếu

Hoạt động 1 : Giới thiệu về đề tài, mục đích lao động

Mục tiêu: Học sinh biết được các nội dung cần lao động và hiểu vì sao.

- GV nêu nội dung hoạt động NGLL: Làm sạch đẹp lớp, trang trí góc triển lãm của lớp

- GV nêu mục tiêu cần đạt:

Buổi 1: Làm vệ sinh lớp học

Buổi 2: Trang trí góc triển lãm, trưng bày các sản phẩm học sinh làm trong tháng 9.

Hoạt động 2: Tiến hành lao động

Mục tiêu: Học sinh biết dọn dẹp, làm vệ sinh trường lớp

- GV chia lớp thành 6 nhóm và giao việc cụ thể cho các nhóm:

· Nhóm 1 và 2: Quét lớp và hành lang

· Nhóm 3 + 4: Lau dọn các tủ, bảng lớp.

· Nhóm 5+6: Lau các cửa sổ và cửa cái.

- Cho HS tiến hành lao động làm vệ sinh lớp.

- GV theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn.

 

doc3 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 04/12/2018 | Lượt xem: 123 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 4 tuần 4 môn Hoạt động ngoài giờ lên lớp - Tiết 4: Hoạt động làm sạch đẹp trường lớp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TIẾT 4: HOẠT ĐỘNG LÀM SẠCH ĐẸP TRƯỜNG LỚP ( Phần 1: LÀM VỆ SINH LỚP HỌC) I . MỤC TIÊU : - Kiến thức : HS hiểu cần phải góp phần làm sạch đẹp trường lớp. - Kĩ năng : Biết dọn dẹp, làm vệ sinh trường lớp, trang trí được góc triển lãm của lớp - Giáo dục : Ý thức gìn giữ vệ sinh trường lớp, bảo vệ môi trường. HS có thái độ gắn bó, yêu mến trường, lớp của mình. II . CHUẨN BỊ : GV : Sổ tay phân công lao động, Kế hoạch lao động. HS : Dụng cụ lao động: Giẻ lau, nước rửa kính, xô đựng nước, chổi. III . NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC: - Thi đua lao động giữa các tổ - Học sinh tham gia tích cực trong phong trào lao động. IV. ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC: - Tổ chức tại lớp . HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH P. PHÁP Khởi động: Các hoạt động chủ yếu Hoạt động 1 : Giới thiệu về đề tài, mục đích lao động Mục tiêu: Học sinh biết được các nội dung cần lao động và hiểu vì sao. - GV nêu nội dung hoạt động NGLL: Làm sạch đẹp lớp, trang trí góc triển lãm của lớp - GV nêu mục tiêu cần đạt: Buổi 1: Làm vệ sinh lớp học Buổi 2: Trang trí góc triển lãm, trưng bày các sản phẩm học sinh làm trong tháng 9. Hoạt động 2: Tiến hành lao động Mục tiêu: Học sinh biết dọn dẹp, làm vệ sinh trường lớp - GV chia lớp thành 6 nhóm và giao việc cụ thể cho các nhóm: Nhóm 1 và 2: Quét lớp và hành lang Nhóm 3 + 4: Lau dọn các tủ, bảng lớp. Nhóm 5+6: Lau các cửa sổ và cửa cái. - Cho HS tiến hành lao động làm vệ sinh lớp. - GV theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn. Hoạt động 3: Đánh giá kết quả lao động Mục tiêu: Học sinh biết đánh giá kết quả lao động của mình và của bạn - GV yêu cầu các nhóm báo cáo tình hình, kết quả làm việc của các nhóm - GV kiểm tra kết quả, nêu nhận xét chung, tuyên dương nhóm làm việc tốt, tích cực. - Dặn dò: Kỳ sau sẽ tiến hành trang trí góc triển lãm của lớp. - HS tham gia một trò chơi tập thể Hoạt động lớp - HS theo dõi Hoạt động lớp - nhóm - HS lắng nghe, phân nhóm theo hướng dẫn. - Các nhóm trưởng kiểm tra dụng cụ lao động đã chuẩn bị từ trước. - HS làm việc theo nhóm Hoạt động lớp - Các nhóm trưởng báo cáo kết quả làm việc của nhóm mình - Lớp nhận xét, bình chọn nhóm làm việc tốt. - HS nghe, ghi chép những việc cần chuẩn bị. Trò chơi Truyền đạt Truyền đạt Kiểm tra Thực hành Đánh giá THỂ DỤC BÀI 8 : ÔN ĐỘI HÌNH, ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI “BỎ KHĂN” GV bộ môn HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ TIẾT 4 : SINH HOẠT VĂN HÓA, VĂN NGHỆ ( Từ 12 / 9 / 2016 à 16 / 9 / 2016 ) HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO V IÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Ổn định : Nhận xét tình hình lớp : - GV yêu cầu các tổ trưởng báo cáo . - GV nhận xét tình hình chung : Ưu : + Các nề nếp về học tập và trật tự có tiến bộ so với 3 tuần lễ đầu . + Đi học chuyên cần. + Có ý thức giữ gìn vệ sinh tốt . + Đa số các em tích cực trong học tập , phát biểu xây dựng bài. + Thực hiện hát chuyển tiết khá tốt. + Tuyên dương tổ 2 và tổ 3 tích cực phát biểu trong học tập . Khuyết : + Nếp so hàng có tiến bộ . + Giờ học vẫn còn trao đổi chuyện riêng nhiều: Nh, Hưng, Đạt, Bảo, Khoa, Phúc, Nam. + Ít phát biểu xây dựng bài:M.Anh, Ân, M. Trung, M.Thư, Nguyên, Duy, Hân. +Một vài em chưa chuẩn bị tốt trong học tập: Q. Anh, Tr. Ân, Tr. Duy, Long, Khôi, Bảo. Sinh hoạt vui chơi - Tổ chức trò chơi . - Đọc truyện : Suất cơm phần bà / 5. Phương hướng công tác tuần tới - Tiếp tục ổn định nề nếp lớp. - Đăng kí báo Nhi Đồng và KQĐ. - Tham gia tích cực các tiết học trong tuần 5. - HS tham gia 1 trò chơi khởi động . - HS lắng nghe và ghi chép . - Các tổ trưởng báo cáo tình hình các mặt của tổ : Học tập , vệ sinh , kỉ luật , phong trào , nề nếp bán trú trong tuần . - Các tổ nhận xét – Bổ sung . - Lớp trưởng báo cáo tình hình chung . - Bình chọn : + Cá nhân xuất sắc : Hương, B.Ngọc - HS tham gia trò chơi tự chọn . - 1 HS đọc truyện ( Sách truyện đọc 4 ) . - HS ghi sổ tay để thực hiện .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docSHTT 4.doc
Tài liệu liên quan