Giáo án lớp 5 môn Tin học - Tiết 49, 50

I. MỤC TIÊU:

- Luyện tập các kiến thức đã học về viết, lưu lại và sử dụng tủ tục trong logo. Rèn luyện thói quen sử dụng thủ tục trong viết chương trình logo.

- Viết được các thủ tục và lưu lại trong logo. Vận dụng thủ tục để vẽ các hình hình học theo mẫu.

- HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Giáo án, phòng máy.

- Học sinh: Máy tính, tập, bút.

 

docx7 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 08/12/2018 | Lượt xem: 109 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 môn Tin học - Tiết 49, 50, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 25 Ngày dạy: /02/2018 Tiết : 49 BÀI 5: LUYỆN TẬP VỀ THỦ TỤC (TIẾT 2) I. MỤC TIÊU: - Luyện tập các kiến thức đã học về viết, lưu lại và sử dụng tủ tục trong logo. Rèn luyện thói quen sử dụng thủ tục trong viết chương trình logo. - Viết được các thủ tục và lưu lại trong logo. Vận dụng thủ tục để vẽ các hình hình học theo mẫu. - HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án, phòng máy. - Học sinh: Máy tính, tập, bút. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS 5phút 25 phút 5phút 1. Ổn định lớp: - Kiểm tra sỉ số. - Ổn định. 2. Các hoạt động: a. Hoạt động 1: - GV hướng dẫn học sinh làm hoạt động 1 trang 101 SGK. Rùa vẽ hình bên vào máy tính rồi kiểm tra kết quả trên máy tính. REPEAT 6[ FD 100 RT 360/6] - HS, GV nhận xét, giải thích. b. Hoạt động 2: - GV hướng dẫn học sinh làm hoạt động 2 trang 101 SGK. Thêm thủ tục lucgiac vào câu lệnh để vẽ hình dưới đây. Kiểm tra kết quả trên máy tính. TO LUCGIAC REPEAT 6[REPEAT 120[ FD 5 BK 5 RT 3] FD 100 RT 360/6] END - HS quan sát và làm theo hướng dẫn. - Nhận xét. c. Hoạt động 3: - GV hướng dẫn học sinh làm hoạt động 3 trang 101 SGK. a. Viết dòng lệnh vẽ hình bông tuyết. REPEAT 8[FD 20 BK 20 RT 45] b. Viết thủ tục bongtuyet để vẽ hình bông tuyết. TO BONGUYET REPEAT 8[FD 20 BK 20 RT 45] END c. Sử dụng thủ tục lucgiac, bongtuyet vẽ các hình sau. 1.TO HINH1 REPEAT 6[BONGTUYET FD 100 RT 360/6] END 2. TO HINH2 REPEAT 6[FD 100 REPEAT 120[ FD 5 BK 5 RT 3] BK 100 RT 60] End - HS quan sát và làm theo hướng dẫn. - Nhận xét. 3. Củng cố và dặn dò: - Thực hành lại cho học sinh quan sát và chỉ ra các lỗi mà các em hay vấp phải. - Về nhà xem lại các kiến thức đã học và chuẩn bị bài mới. - Lắng nghe. - Lắng nghe. - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - Lắng nghe Tuần : 25 Ngày dạy: /02/2018 Tiết : 50 BÀI 5: LUYỆN TẬP VỀ THỦ TỤC (TIẾT 3) I. MỤC TIÊU: - Luyện tập các kiến thức đã học về viết, lưu lại và sử dụng tủ tục trong logo. Rèn luyện thói quen sử dụng thủ tục trong viết chương trình logo. - Viết được các thủ tục và lưu lại trong logo. Vận dụng thủ tục để vẽ các hình hình học theo mẫu. - HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Giáo án, phòng máy. - Học sinh: Máy tính, tập, bút. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HS 5phút 25 phút 5phút 1. Ổn định lớp: - Kiểm tra sỉ số. - Ổn định. 2. Các hoạt động: a. Hoạt động 1: - GV hướng dẫn học sinh làm hoạt động 4 trang 101 SGK. - Viết thủ tục duongtron để vẽ đường tròn. TO DUONGTRON REPEAT 60 [FD 5 RT 6] END - Dùng thủ tục duongtron vẽ hình bên: TO BONGHOA REPEAT 4[DUONGTRON RT 90] END - HS, GV nhận xét, giải thích. b. Hoạt động 2: - GV hướng dẫn học sinh làm hoạt động ứng dụng mở rộng trang 102 SGK. TO HINH1 REPEAT 4 [FD 100 LT 90] FD 70 RT 60 FD 70 REPEAT 5[REPEAT 4[ LT 90 FD 100] BK 20 RT 60 FD 70] END TO HINH2 REPEAT 4[ HINHVUONG RT 90] END TO HINH3 REPEAT 6[ FD 100 REPEAT 4[ RT 90 FD 50] BK 100 RT 60]END - HS quan sát và làm theo hướng dẫn. - Nhận xét. 3. Củng cố và dặn dò: - Thực hành lại cho học sinh quan sát và chỉ ra các lỗi mà các em hay vấp phải. - Về nhà xem lại các kiến thức đã học và chuẩn bị bài mới. - Lắng nghe. - Lắng nghe. - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - HS thực hành - HS làm theo hướng dẫn của GV - Lắng nghe Ký duyệt TT Người soạn Ngày / 02 /2018 Phạm Ngọc Tính Ngày 01/02/2018 Đặng Thị Xuân

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxGiao an hoc ki 2_12298450.docx
Tài liệu liên quan