Giáo án lớp 5 môn Toán - Tuần 33 - Tiết 168 đến tiết 172

I. MỤC TIÊU:

- Giúp HS ôn tập củng cố kiến thức và rèn luyện kĩ năng tính diện tích và thể tích một số hình đã học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Tranh vẽ hình cảu bài tập 3.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

 

doc4 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 01/03/2019 | Lượt xem: 340 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 môn Toán - Tuần 33 - Tiết 168 đến tiết 172, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn: M«n: to¸n LuyÖn tËp (168) I. MỤC TIÊU: - Ôn tập củng cố và rèn luyện kĩ năng tính chu vi, diện tích một số hình vận dụng để giải toán. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ ghi tóm tắt như SGK. - Tấm bìa mô hình các hình. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc Giới thiệu. Hoạt động 1: Thực hành – Luyện tập (35’) Bài tập 1: - 1HS đọc đề bài tập 1. - Yêu cầu HS nêu cách làm. - 1HS lên bảng làm, HS lớp làm vào vở. - HS nhận xét chữa bài. - GV nhận xét - Lớp đỏi vở chữa bài. Bài tập 2: - 1HS đọc đề bài tập 2. - Yêu cầu HS nêu cách tính số đo 1 cạnh. - 1 HS lên bảng. - HS lớp làm bài vào vở. - GV nhận xét. - HS khác nhận xét. Bài tập 3: - 1 HS đọc đề bài tập 3. - 1HS nêu tóm tắt. - 1HS lên bảng. - HS lớp làm bài vào vở. - GV nhận xét. - HS chữa bài nhận xét – Đổi vở chữa bài. Bài tập 4: - 1HS đọc đề bài tập 4. - 1HS nêu tóm tắt. - Cho HS nêu công thức tính diện tích hình thang. - 1HS lên bảng làm, HS dưới lớp làm vào vở. - HS nhận xét chữa bài. - GV nhận xét. - Đổi vở chữa bài. Hoạt động 2: Củng cố, dặn dò (2’) - GV nhận xét tiết học. - Ôn lại các công thức tính chu vi và diện tích 1 số hình. - Chuẩn bị bài: Tính diện tích và thể tích của 1 số hình (169). TuÇn: M«n: to¸n «n tËp vÒ tÝnh diÖn tÝch, thÓ tÝch mét sè h×nh (169) I. MỤC TIÊU: - Giúp HS ôn tập, củng cố kiến thức và rèn kí năng tính diện tích và thể tích một số hình đã học. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ ghi tổng kết như SGK. - Mô hình hình lập phương, hình hộp chữ nhật bằng bìa. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc Giới thiệu. Hoạt động 1: Ôn tập các công thức tính diện tích, thể tích (10’) - GV treo bảng phụ: * Gắn mô hình hình hộp chữ nhật. + Em hãy nêu qui tắc tính diện tích xung quanh của hình này? - HS trả lời. * GV ghi công thức bên dưới hình. + Em hãy nêu qui tắc tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật. - HS trả lời. * GV ghi công thức bên dưới hình. * Tương tự hình lập phương cũng tiến hành như vậy. - Yêu cầu HS đọc - HS đọc nhẩm vài lần. Hoạt động 2: Hướng dẫn luyện tập (25’) Bài tập 1: - 1HS đọc đề bài tập 1. - 1HS nêu tóm tắt. - 1 HS lên bảng làm. - GV đi quan sát. - Lớp làm vào vở. - GV nhận xét. - HS nhận xét, chữa bài. - Lớp đổi vở chữa bài. Bài tập 2: - 1 HS đọc đề bài tập 2. - 1HS lên bảng. - GV đi quan sát. - Lớp làm vào vở. - HS nhận xét chữa bài - GV nhận xét. - Đổi vở chữa bài. Bài tập 3: - 1HS đọc đề bài tập 3. - 1 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở. - GV nhận xét. - HS nhận xét chữa bài – Đổi vở chữa bài. Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò (2’) - GV nhận xét tiết học. - HS ôn lại công thức tính diện tích thể tích các hình. Chuẩn bị luyện tập (170) TuÇn: M«n: to¸n LuyÖn tËp (170) I. MỤC TIÊU: - Rèn luyện kĩ năng tính thể tích và diện tích một số hình đã học. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - 2 bảng phụ ghi mẫu bài tập 1. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc Giới thiệu. Hoạt động 1: Thực hành – Luyện tập (35’) Bài tập 1: - 1HS đọc yêu cầu bài tập 1. - GV treo 2 bảng phụ lên yêu cầu 1 tổ HS nối tiếp nhau điền vào bảng. - HS thực hiện ở vở nháp. - HS lần lượt lên bảng điền kết quả - GV nhận xét. - HS nhận xét. - Yêu cầu HS nêu qui tắc tính diện tích và thể tích Bài tập 2: - 1HS đọc đề bài tập 2. - 1HS lên bảng làm. - HS dưới lớp làm vào vở. - HS nhận xét, chữa bài. - GV nhận xét. - HS đổi vở chữa bài. Bài tập 3: - 1 HS đọc đề bài tập 3. - HS thảo luận nhóm đôi tìm cách làm bài. - HS làm vào vở. - 1HS lên bảng làm. - GV nhận xét. - HS nhận xét chữa bài. - HS đổi vở chữa bài. Hoạt động 2: Củng cố, dặn dò (2’) - GV nhận xét tiết học. - Về nhà ôn lại công thức tính diện tích và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương. - Chuẩn bị bài luyện tập chung (171). TuÇn: M«n: to¸n LuyÖn tËp chung(171) I. MỤC TIÊU: - Giúp HS ôn tập củng cố kiến thức và rèn luyện kĩ năng tính diện tích và thể tích một số hình đã học. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh vẽ hình cảu bài tập 3. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc Giới thiệu. Hoạt động 1: Thực hành – Luyện tập (35’) Bài tập 1: - 1HS đọc yêu cầu bài tập 1. - 1HS lên bảng làm. - HS làm vở. - GV nhận xét. - HS nhận xét chữa bài. - HS đổi vở chữa bài. Bài tập 2: - 1HS đọc đề bài tập 2. - 1HS nêu tóm tắt.. - HS làm vào vở. - 1HS lên bảng làm. - GV nhận xét. - HS nhận xét chữa bài. - HS đổi vở chữa bài. Bài tập 3: - 1 HS đọc đề bài tập 3. - HS nêu tóm tắt. - GV treo hình vẽ. - HS quan sát. - Vẽ hình vào vở. - 1HS lên bảng làm. - HS lớp làm vào vở. - HS nhận xét chữa bài. - GV nhận xét. - HS đỏi vở chữa bài. Hoạt động 2: Củng cố, dặn dò (2’) - GV nhận xét tiết học. - Về nhà ôn lại công thức tính diện tích và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.Ôn lại công thức tính diện tích thể tích. Chuẩn bị ôn 1 số dạng toán đặc biệt (172). TuÇn: M«n: to¸n Mét sè d¹ng to¸n ®Æc biÖt (172) I. MỤC TIÊU: * Giúp HS: - Ôn tập hệ thống 1 số dạng toán đặc biệt đã học. - Rèn kĩ năng giải bài toán có lời văn ở lớp 5. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ thống kê các dạng toán đặc biệt đã học ở lớp 5 và cách giải. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc Giới thiệu. Hoạt động 1: Ôn tập nhận dạng và phân biệt cách giải của các dạng toán (6’) - GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi. Kể tên ccs dạng toán đặc biệt đã học. - HS thaot luận nhóm đôi. - Đại diện nhóm lần lượt trình bày, nhóm khác bổ sung. - GV treo bảng phụ ghi các dạng toán. - 1HS nắhc lại. Hoạt động 2: Thực hành – Luyện tập (30’) Bài tập 1: - 1HS đọc đề bài tập 1. + Bài toán này thuộc dạng toán nào? - HS trả lời. + Hãy nêu cách tìm trung bình cộng? - 1HS lên bảng làm, HS lớp làm vào vở. - GV nhận xét. - HS nhận xét chữa bài, nhận xét. - HS đổi vở chữa bài. Bài tập 2: - 1 HS đọc đề bài tập 2. + Bài toán thuộc dạng toán gì? - 1HS đọc đề bài tập 2. -1HS nêu tóm tắt. - HS lên bảng làm. - GV đi quan sát. - HS làm vào vở. - HS nhận xét chữa bài. - GV nhận xét. - HS đổi vở chữa bài. - GV yêu cầu vài HS nêu cách tìm 2 số khi biết tổng và hiệu. Bài tập 3: - 1HS đọc đề bài tập 3. - Bài toán này thuộc dạng toán gì? - 1HS lên bảng. - GV đi quan sát. - Lớp làm bài vào vở. - GV nhận xét. - HS nhận xét chữa bài – Đổi vở. Hoạt động 3: Củng cố, dặn dò (2’) - GV nhận xét tiết học. - Ôn lại các dạng toán để giải toán . Chuẩn bị bài luyện tập (173).

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docToan tuan 33.doc
Tài liệu liên quan