Giáo án mầm non lớp lá - Lĩnh vực phát triển nhận thức - Chủ đề: Gia đình - Đề tài: Làm quen với toán: Nhận biết, phân biệt khối vuông, khối chữ nhật