Giáo án mầm non lớp mầm - Kế hoạch giáo dục tháng 2 năm 2018

1. Ổn định tổ chứ. (1-2 phút)

- Cụ và trẻ hỏt bài: “Cõy bắp cải”.

- Cô trò truyện với trẻ về bài hát.

2. Phương pháp, hỡnh thức. ( 18 - 20 phỳt)

Hoạt động 1: Dạy trẻ sắp xếp theo quy tắc 1-1.

- Cụ xếp lụ tụ lờn bảng thành một chu kỳ theo quy tắc: 1 bắp cải - 1 xu hào.

+ Trong một chu kỳ cụ xếp những gỡ?

+ Cú mấy cõy bắp cải, mấy củ xu hào?

+ Cái nào xếp trước, cái nào xếp sau?

- Cho trẻ đoán chu kỳ tiếp theo và cô xếp tiếp.

- Cô cho trẻ đọc theo cách sắp xếp đến hết dóy.

- Cụ nờu quy tắc: Trong mỗi chu kỳ cú 1 cõy bắp cải - 1 củ xu hào, cứ 1 cõy bắp cải lại đến 1 củ xu hào, lặp lại 1 cõy bắp cải lại đến 1 củ xu hào . Như vậy cõy bắp cải và củ xu hào được xếp theo quy tắc 1 - 1.

- Cụ hỏi lại trẻ cõy cải bắp và củ xu hào được sắp xếp theo quy tắc nào?

- Cho trẻ xếp cõy cải bắp và củ xu hào theo quy tắc 1- 1.

- Cho trẻ nờu quy tắc mỡnh xếp và đọc theo dóy.

 

doc37 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 22/11/2018 | Lượt xem: 241 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án mầm non lớp mầm - Kế hoạch giáo dục tháng 2 năm 2018, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng hoa trong tranh? - Cụ túm tắt, bổ sung. - Giỏo dục trẻ biết yờu quý cỏc loài hoa khụng ngắt lỏ bẻ hoa * Hỏi ý tưởng của trẻ. - Cụ nhắc trẻ tư thế ngồi , cỏch cầm bỳt Hoạt động 2. Trẻ thực hiện. (Trọng tõm) - Cho trẻ về bàn ngồi. - Cụ bao quỏt và gợi mở ý tưởng cho trẻ. Hoạt động 3 : Nhận xột sản phẩm. - Trẻ lờn treo sản phẩm. - Cụ cựng trẻ giới thiệu sản phẩm của mỡnh. - Cụ cựng trẻ nhận xột bài của bạn. - Cụ nhận xột bài sỏng tạo, động viờn khuyến khớch trẻ. - Giỏo dục trẻ biết yờu thớch và giữ gỡn sản phẩm làm ra. 3. Kết thỳc. (1- 2 phỳt) - Nhận xột tiết học. - Cho trẻ vận động bài: “ mầu hoa”. Lưu ý Chỉnh sửa năm Hoạt động Mục đớch yờu cầu Chuẩn bị Cỏch tiến hành HĐH - KP Kp: Tỡm hiểu về ngày tết nguyờn đỏn 1. Kiến thức - Trẻ biết được phong tục,tập quỏn,cỏc mún ăn ngày tết. Trẻ biết khụng khớ của ngày tết. 2. Kỹ năng: - Trẻ núi đủ cõu,trả lời rừ ràng cỏc cõu hỏi của cụ. - Trẻ biết so sỏnh,tụng hợp ghi nhớ cỏc cõu trả lời. 3. Thỏi độ - Trẻ yờu quý,khụng khớ phong tục ngày tết. - Trẻ hứng thỳ tham gia hoạt động 1. Đồ dựng của cụ - Tranh vẽ một số loại cõy hoa nổi bật ngày tết: hoa đào, hoa mai,...một số loại bỏnh kẹo ngày tết: bỏnh trưng,..." 2. Đũ dựng của trẻ - Hoa quả nhựa. 1.Ổn định tổ chức( 2-3 p) Cụ và cả lớp hỏt bài hỏt “Sắp đến tết rồi’’ Trũ chuyện về nội dung bài hỏt 2. Phương phỏp, hỡnh thức tổ chức ( 18 – 20 p ) * HĐ 1: Trũ chuyện về ngày tết nguyờn đỏn - Cho trẻ xem tranh ảnh về cỏc loại hoa quả, khụng khớ ngày tết. - Cụ hỏi trẻ:+ Trong ngày tết thường cú gỡ? + Bố mẹ cỏc con chuẩn bị ngày tết như thế nào? + Ngày tết thỡ cỏc con được đi đõu?... * HĐ 2: Khỏm phỏ cỏc trũ chơi lễ hội trong ngày tết. - Cho trẻ xem tranh ảnh cỏc lễ hội và cỏc trũ chơi trong ngày tết.Cụ hỏi trẻ: cỏc con đó được chơi những trũ chơi gỡ trong ngày tết? cú những lễ hội gỡ được tổ chức trong ngày tết? * HĐ 3: Luyện tập củng cố. TC: bày mõm ngũ quả Cỏch chơi và luật chơi: cụ chia lớp thành 2 đội ,từng trẻ lờn lấy quả bày lờn mõm.Sau 1 bản nhạc đội nào bày mõm ngũ quả nhanh hơn và đẹp hơn đội đỏy giàng chiến thắng. Cụ bao quỏt trẻ khớch lệ động viờn trẻ. Cụ nhận xột khen ngợi trẻ. 3. Kết thỳc ( 1-2 P) - Cho trẻ hỏt bài "Sắp đến tết rồi". Lưu ý Chỉnh sửa năm Hoạt động Mục đớch yờu cầu Chuẩn bị Cỏch tiến hành HĐH- ÂN NH:Mựa xuõn ơi VĐ: Sắp đến tết rồi Tc: Hũa theo nhịp trống 1. Kiến thức: - Trẻ biết tờn hỡnh thức vận động vỗ tay theo nhịp bài: Sắp độn tết rồi ( Hoàng Võn) - Trẻ biết tờn bài nghe hỏt: "Mựa xuõn ơi" ( Nguyễn Ngọc Thiện) và hiểu được nội dung bài hỏt - Trẻ biết tờn và hiểu cỏch chơi trũ chơi: “Hũa theo nhịp trống”. 2.Kỹ năng: - Trẻ vỗ tay theo nhịp bài hỏt “Sắp đến tết rồi” - Trẻ chăm chỳ lắng nghe cụ hỏt, nghe chọn vẹn cả bài hỏt, cảm nhận được giai điệu vui tươi, rộn ràng của bài nghe hỏt “ Mựa xuõn ơi” và hưởng ứng theo cụ. - Trẻ đoỏn đượ 3. Thỏi độ: - Trẻ mạnh dạn, tự tin và hào hứng tham gia hoạt động õm nhạc. 1. Đồ dựng của cụ và trẻ: - Đàn - Mỗi trẻ một nhạc cụ õm nhạc: Sắc xụ, lục lạc, mừ.để vào 3 bàn cho từng tổ đi lấy. 1 mũ chúp 1. Ổn định tổ chức (1-2p) - Cụ giới thiệu chương trỡnh tài năng nhớ. 2. Phương phỏp, hỡnh thức tổ chức: ( 18 – 20 phỳt) * HĐ1 Dạy vỗ tay theo nhịp bài hỏt : " Sắp đến tết rồi" - Cụ mở một đoạn nhạc trong bài hỏt: " Sắp đến tết rồi' - Cụ cho trẻ đoỏn tờn bài hỏt và bắt nhịp cho trẻ hỏt lại 1-2 lần.(sửa sai nếu cú). - Để bài hỏt hay hơn, bạn nào cú cỏch thể hiện nào khụng? - Cỏc con cú rất nhiều ý tưởng hay, Trong chương trỡnh Tài năng nhớ ngày hụm nay chỳng mỡnh sẽ cựng vỗ tay theo nhịp bài “Sắp đến tết rồi" * Cụ vỗ mẫu: - Lần 1: Cụ hỏt kết hợp vỗ tay theo nhịp.( Cụ vừa thể hiện bài hỏt bằng cỏch nào?) - Lần 2: Cụ hỏt, vỗ tay theo nhịp ( kết hợp với nhạc) - Để vỗ tay được theo nhịp bài hỏt này cỏc bộ vỗ tay nhịp nhàng theo giai điệu bài hỏt bắt đầu vỗ tay vào tiếng thứ nhất của bài hỏt đú là tiếng “ Sắp” * Trẻ thực hiện: - Cả lớp vỗ tay theo nhịp cựng cụ ( cụ vỗ chậm ,to, rừ ràng) 2-3 lần ( nếu trẻ vỗ thành thạo cụ cho trẻ vỗ tay kết hợp với nhạc tốc độ vừa phải). Cụ chỳ ý sửa sai cho trẻ. * Cụ cho trẻ tập vỗ tay đan xen cỏc hỡnh thức: Cho trẻ đi lấy dụng cụ õm nhạc về tổ. - Thi đua hai đội - Mời cỏ nhõn trẻ thể hiện. ( Kết hợp với nhạc và dụng cụ) - Ngoài cỏch vỗ tay theo nhịp, bạn nào cú thể vận động theo nhịp bằng cỏch khỏc. Ai giỏi lờn thể hiện nào! + Cụ cho cả lớp vỗ tay theo nhịp kết hợp sử dụng dụng cụ õm nhạc. Cụ động viờn khen ngợi trẻ. - Hỏi trẻ nhắc lại hỡnh thức vận động bài: " Sắp đến tết rồi" HĐ2: Nghe hỏt “ Mựa xuõn ơi" ( Nguyễn Ngọc Thiện) - Đến với chương trỡnh Tài năng nhớ hụm nay cụ cũng muốn gúp vui với chương trỡnh 1 bài hỏt đú là bài: " Mựa xuõn ơi" - Lần 1: Cụ hỏt với nhạc kết hợp cở chỉ điệu bộ. Cụ vừa hỏt bài gỡ? Cỏc con thấy giai điệu của bài hỏt này như thế nào? Bài hỏt thể hiện sự vui mừng khi mựa xuõn đến. - Lần 2: Hỏt vận động cho trẻ nghe.(Cụ cho trẻ đứng thành vũng trũn cựng hưởng ứng với cụ và cỏc bạn). HĐ3: Trũ chơi : "Hũa theo nhịp trống" - Cụ giới thiệu tờn TC và cỏch chơi: - Luật chơi: Nếu đoỏn sai phải nhảu lũ cũ. 3. Kết thỳc : (1-2p) - Cho nhận xột tiết học Lưu ý Chỉnh sửa năm Hoạt động Mục đớch - yờu cầu Chuẩn bị Cỏch tiến hành HĐH – LQVT Xếp theo quy tắc 1. Kiến thức. - Trẻ biết sắp xếp 2 đối tượng theo quy tắc 1 - 1. 2. Kỹ năng. - Trẻ cú kỹ năng xếp cỏc đối tượng theo quy tắc 1 - 1. - Cú kỹ năng chơi trũ chơi . - Ghi nhớ, so sỏnh, diễn đạt kết quả. 1. Đồ dựng của cụ và trẻ. - Đàn ,nhạc. - Rổ đựng, lụ tụ cõy bắp cải, củ xu hào, cà rốt. - Bảng gắn lụ tụ. 1. ổn định tổ chứ. (1-2 phút) - Cụ và trẻ hỏt bài: “Cõy bắp cải”. - Cô trò truyện với trẻ về bài hát. 2. Phương phỏp, hỡnh thức. ( 18 - 20 phỳt) Hoạt động 1: Dạy trẻ sắp xếp theo quy tắc 1-1. - Cụ xếp lụ tụ lờn bảng thành một chu kỳ theo quy tắc: 1 bắp cải - 1 xu hào. + Trong một chu kỳ cụ xếp những gỡ? + Cú mấy cõy bắp cải, mấy củ xu hào? + Cỏi nào xếp trước, cỏi nào xếp sau? - Cho trẻ đoỏn chu kỳ tiếp theo và cụ xếp tiếp. - Cụ cho trẻ đọc theo cỏch sắp xếp đến hết dóy. - Cụ nờu quy tắc: Trong mỗi chu kỳ cú 1 cõy bắp cải - 1 củ xu hào, cứ 1 cõy bắp cải lại đến 1 củ xu hào, lặp lại 1 cõy bắp cải lại đến 1 củ xu hào . Như vậy cõy bắp cải và củ xu hào được xếp theo quy tắc 1 - 1. - Cụ hỏi lại trẻ cõy cải bắp và củ xu hào được sắp xếp theo quy tắc nào? - Cho trẻ xếp cõy cải bắp và củ xu hào theo quy tắc 1- 1. - Cho trẻ nờu quy tắc mỡnh xếp và đọc theo dóy. Hoạt động 2: Luyện tập. * Trũ chơi: - Cỏch chơi: Chia trẻ làm 2 đội , trờn bảng của mỗi đội cụ đó xếp mẫu 1 chu kỳ theo 1 quy tắc 1- 1, nhiệm vụ của cỏc đội sẽ phải tỡm đồ dựng để xếp cỏc chu kỳ tiếp theo, theo quy tắc cụ xếp mẫu. Sau thời gian là một bản nhạc, đội nào xếp được đỳng và nhiều chu kỳ nhất là đội chiến thắng. + Luật chơi: mỗi bạn lờn chỉ được lấy 1 đồ dựng gắn vào. - Cụ kiểm tra kết quả và động viờn trẻ. 3. Kết thúc. (1-2 phút) - Nhận xột tiết học. - Hỏt bài : “Cõy bắp cải” Lưu ý Chỉnh sửa năm Hoạt động Mục đớch yờu cầu Chuẩn bị Cỏch tiến hành HĐH- PTVĐ Trườn về phớa trước TC:Gắp hạt bỏ giỏ 1.Kiến thức: - Trẻ biết trườn về phớa trước - Trẻ biết cỏch chơi trũ chơi. 2.Kỹ năng: - Trẻ biết nằm sấp phối hợp lực của chõn và tay đẩy mạnh thõn người về phớa trước. - Trẻ cú kỹ năng trườn sỏt người xuống sàn khụng đưa chõn cao để trườn về phớa trước. 3. Thỏi độ: - Trẻ cú ý thức tổ chức kỷ luật. - Cú tinh thần thi đua. 1. Đồ dựng của cụ và trẻ: - Lớp học sạch sẽ - 1. Ổn định tổ chức( 2 - 3 phỳt) Cụ trũ chuyện với trẻ muốn cho cơ thể khỏe mạnh để đún tết thỡ chỳng ta phải làm gỡ? 2. Phương phỏp, hỡnh thức tổ chức: ( 18 – 20 phỳt) HĐ1* Khởi động: Cho trẻ khởi động theo bài hỏt: "Sắp đến tết rồi" Trẻ đi thành vũng trũn với cỏc kiểu chõn và về đội hỡnh 4 hàng dọc HĐ2*Trọng động: ( Trọng tõm) * BTPTC: Tay 4 :(6 lần x 4 nhịp ) - Chõn 4 : (6 lần x4 nhịp ) Bụng 3 : (4lần x4 nhịp) - Bật 2 (4 lần x 4 nhịp) *VĐCB: trườn về phớa trước. - Cụ giới thiệu bài tập và làm mẫu + Lần 1: khụng phõn tớch + Lần 2: phõn tớch kỹ năng. + Chuẩn bị: Cụ nằm sấp(toàn thõn sỏt sàn) trước vạch chuẩn.Hai tay gập trước mặt, chõn xuụi tự nhiờn, mắt nhỡn thẳng.Khi cú hiệu lệnh trườn tay trỏi cụ đưa thẳng về phớa trước, co chõn phải đẩy mạnh thõn người về phớa trước, đồng thời co chõn trỏi để lấy đà, tay phải đưa về phớa trước,tay trỏi gập trước ngực. Khi trườn người luụn sỏt sàn, chõn khụng co lờn cao và trườn tiến thẳng về phớa trước. - Gọi 2 trẻ giỏi lờn tập thử cho cả lớp cựng quan sỏt và cho trẻ nhận xột. - Trẻ lần lượt thực hành ( Cụ sửa sai cho trẻ.) - Cụ hỏi lại trẻ tờn bài tập cơ bản, 1 trẻ khỏ lờn tập lại . *Trũ chơi: Gắp hạt bỏ giỏ. - Cụ giới thiệu tờn trũ chơi .Phổ biến cỏch chơi và luật chơi cho trẻ. - Cụ cho trẻ chơi 2-3 lần - Nhận xột trẻ và khen ngợi trẻ sau khi chơi xong 3. Kết thỳc (1 – 2 phỳt) - Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng theo nhạc. Lưu ý Chỉnh sửa năm KẾ HOẠCH NGÀY TUẦN II Hoạt động Mục đớch – yờu cầu Chuẩn bị Cỏch tiến hành Truyện: Hoa bỡm bỡm ( Kim Tuyến) 1. Kiến thức: -Trẻ biết TP,TG và hiểu nội dung truyện: "Hoa bỡm bỡm" 2. Kỹ năng: - Rốn trẻ kỹ năng chỳ ý và ghi nhớ cú chủ đớch - Trẻ trả lời được cỏc cõu hỏi của cụ . 3. Thỏi độ: - Trẻ hứng thỳ học bài - Giỏo dục trẻ biết tự nhận lỗi khi mắc lỗi, thật thà 1. Đồ dựng của cụ và trẻ: - Tranh minh hoạ nội dung truyện: " Hoa bỡm bỡm" 1. Ổn định tổ chức ( 2 – 3 phỳt) - Cho trẻ hỏt : "Hoa trường em" Cụ trũ chuyện với trẻ về cỏc loại hoavaf giới thiệu cú một cõu chuyện núi về 1 loại hoa, cả lớp cựng nghe cụ kể 2. Phương phỏp, hỡnh thức tổ chức (18 - 20 phỳt) Kể truyện “ Hoa bỡm bỡm"( Kim Tuyến) + Cụ kể lần 1: kể bằng lời, diễn cảm - cụ vừa kể cho cỏc con nghe cõu truyện “ Hoa bỡm bỡm” của tỏc giả Kim Tuyến + Cụ kể lần 2: Dựng tranh minh họa - Cỏc con vừa được nghe cụ kể cõu truyện gỡ? Của tỏc giả nào? - Truyện kể về hoa gỡ? * Giảng nội dung: cõu truyện kể về cụ tiờn cho hoa bỡm bỡm 4 viờn ngọc với những màu sắc khỏc nhau. hoa bỡm bỡm đó tung những viờn ngọc vào hoa mào gà, hoamuwowps, đỏm mõy và hoa bỡm bỡm tất cả đều biến thành cỏc màu sắc khỏc nhau thật là đẹp và rực rỡ * Đàm thoại: + Cụ tiờn đó cho hoa bỡm bỡm cỏi gỡ? Những viờn ngọc đú cú màu sắc như thế nào? Khi hoa bỡm bỡm tung viờn ngọc vào hoa mướp hoa mướp chuyển thành màu gỡ? tung viờn ngọc vào hoa mào gà hoa mào gà chuyển thành màu gỡ? Đỏm mõy chuyển thành màu gỡ? Hoa bỡm bỡm chuyển thành màu gỡ? - Cụ và trẻ mỳa hỏt bài: “ màu hoa” + Cụ kể lần 3: Cho trẻ xem phim truyện: " hoa bỡm bỡm" - Hụm nay cỏc con được nghe cụ kể cõu truyện gỡ? 3. Kết thỳc:( 1-2 phỳt) Nhận xột chung Cụ cho trẻ chào khỏch Lưu ý Chỉnh sửa năm Hoạt động Mục đớch – yờu cầu Chuẩn bị Cỏch tiến hành HĐH - KP Tỡm hiểu về một số loại hoa 1. Kiến thức - Trẻ biết tờn gọi, nhận biết được đặc điểm nổi bật của một số loại hoa về màu sắc,hỡnh dạng. Trẻ phõn biệt được sự giống và khỏc nhau của một số loại hoa. 2. Kỹ năng: Trẻ biết trả lời cỏc cõu hỏi của cụ to,rừ ràng,mạch lạc. - Rốn kỹ năng quan sỏt chỳ ý cho trẻ. 3. Thỏi độ - Trẻ biết yờu quý ,chăm súc,bảo vệ cỏc loai hoa. - trẻ hứng thỳ tham gia cỏc hoạt động. 1. Đồ dựng của cụ - Bụng hoa hồng,hoa cỳc thật. - Tranh ảnh về 1 số loại hoa. - Nhạc bài : " màu hoa" 2. Đũ dựng của trẻ. - Chuẩn bị mỗi trẻ một rổ nhựa cú đựng một số lụ tụ cỏc loại hoa. 1.Ổn định tổ chức( 2-3 p) Cụ và cả lớp hỏt bài hỏt “Màu hoa’’. Trũ chuyện về nội dung bài hỏt 2. Phương phỏp, hỡnh thức tổ chức ( 18 – 20 p ) * HĐ 1: Cụ cho trẻ quan sỏt tranh bụng hoa hồng.và hỏi trẻ: - Đõy là hoa gỡ? Bụng hoa này cú đặc điểm gỡ? - Cỏnh của hoa to hay nhỏ? nú cú màu gỡ? thõn của cành hoa cú gỡ? * HĐ 2: Cụ cho trẻ quan sỏt bụng hoa cỳc và hỏi trẻ: - Đõy là hoa gỡ? Bụng hoa này cú đặc điểm gỡ? - Cỏnh của hoa to hay nhỏ? nú cú màu gỡ? thõn của cành hoa cú gỡ? * So sỏnh: cho trẻ so sỏnh hoa hồng và hoa cỳc xem chỳng cú đặc điểm gỡ giống và khỏc nhau về: - Màu sắc? kớch thước? hỡnh dạng. * Cụ khỏi quỏt:- Hoa hồng và hoa cỳc là cỏc loại hoa rất đẹp dựng để trang trớ. - Khỏc nhau: Hoa hồng cú màu đỏ, cỏnh của nú hỡnh trũn to, thõn cõy thỡ cú gai.Cũn hoa cỳc thỡ cú màu vàng, cỏnh nhỏ và dài thõn cõy khụng cú gai. - Mở rộng: Cụ giới thiệu cho trẻ biết thờm một số loại hoa khac như : hoa loa kốn, hoa đồng tiền, hoa ly, hoa mười giờ,.... * Giỏo dục : Cú rất nhiều loại hoa loại hoa nào cũng cú ớch ,mỗi loại hoa cú một vẻ đẹp riờng chỳng dựng để trang trớ cho đẹp.Cỏc con phải yờu quý cỏc loại hoa,chăm súc bảo vệ,khụng được vặt lỏ bẻ cành như vậy hoa sẽ chết và mụi trường của chỳng mỡnh khụng cũn tươi đẹp nữa cỏc con nhớ chưa nào. Luyện tập.- trũ chơi: thi xem ai nhanh hơn. - Cụ giới thiệu cỏch chơi:cụ chia lớp thành hai đội,khi cụ mụ tả đặc điểm của lọa hoa nào thỡ trẻ của mỗi đội sẽ lần lượt lờn nhặt đỳng lụ tụ lọa hoa đú và để vào rổ bờn ngoài. + Luật chơi:đội nào gọi đỳng tờn của nhiều loại hoa hơn sẽ dành chiến thắng. - Cụ cho trẻ chơi.Cụ bao quat khớch lệ động viờn trẻ. 3. Kết thỳc ( 1-2 P) - Cụ khen ngợi động viờn trẻ Lưu ý Chỉnh sửa năm Hoạt động Mục đớch - yờu cầu Chuẩn bị Cỏch tiến hành HĐH- ÂN VĐ: Hoa bộ ngoan NH: Hoa trường em TC:Nhỡn hỡnh ảnh đoỏn tờn bài hỏt 1. Kiến thức: - Trẻ biết tờn hỡnh thức vận động vỗ tay theo nhịp bài hỏt: " hoa bộ ngoan' - Trẻ biết tờn bài nghe hỏt :Hoa trường em) - Trẻ biết tờn và hiểu cỏch chơi trũ chơi:nhỡn hỡnh ảnh đoỏn tờn bài hỏt. 2.Kỹ năng: - Trẻ cú kỹ năng nghe nhạc và biểu diễn õm nhạc 3. Thỏi độ: - Trẻ mạnh dạn, tự tin và hào hứng tham gia hoạt động õm nhạc. 1. Đồ dựng của cụ và trẻ: - Đàn - Mỗi trẻ một nhạc cụ õm nhạc: Sắc xụ, lục lạc, mừ.để vào 3 bàn cho từng tổ đi lấy. 1 mũ chúp 1. Ổn định tổ chức (1-2p) - Cụ giới thiệu chương trỡnh: " bộ yờu õm nhạc" 2. Phương phỏp, hỡnh thức tổ chức : ( 18 – 20 phỳt) * HĐ1: Dạy vỗ tay theo nhịp bài hỏt: " Hoa bộ ngoan" - Cụ đỏnh đàn một đoạn nhạc trong bài hỏt VĐ: Hoa bộ ngoan. - Cụ cho trẻ đoỏn tờn bài hỏt và bắt nhịp cho trẻ hỏt lại 1-2 lần.(sửa sai nếu cú). - Để bài hỏt hay hơn, bạn nào cú cỏch thể hiện nào khụng? - Cỏc con cú rất nhiều ý tưởng hay, Trong chương trỡnh : " Bộ yờu õm nhạc" ngày hụm nay chỳng mỡnh sẽ cựng vỗ tay theo nhịp bài hỏt: Hoa bộ ngoan * Cụ vỗ mẫu: - Lần 1: Cụ hỏt kết hợp vỗ tay theo nhịp + Cụ vừa thể hiện bài hỏt bằng cỏch nào? - Lần 2: Cụ hỏt, vỗ tay theo nhịp ( kết hợp với nhạc) - Để vỗ tay được theo nhịp bài hỏt này cỏc bộ vỗ tay nhịp nhàng theo giai điệu bài hỏt bắt đầu vỗ tay vào tiếng thứ nhất của bài hỏt đú là tiếng “ Hoa” * Trẻ thực hiện: - Cả lớp vỗ tay theo nhịp cựng cụ ( cụ vỗ chậm ,to, rừ ràng) 2-3 lần ( nếu trẻ vỗ thành thạo cụ cho trẻ vỗ tay kết hợp với nhạc tốc độ vừa phải). Cụ chỳ ý sửa sai cho trẻ. * Cụ cho trẻ tập vỗ tay đan xen cỏc hỡnh thức: Cho trẻ đi lấy dụng cụ õm nhạc về tổ. - Thi đua hai đội - Mời cỏ nhõn trẻ thể hiện. ( Kết hợp với nhạc và dụng cụ) - Ngoài cỏch vỗ tay theo nhịp, bạn nào cú thể vận động theo nhịp bằng cỏch khỏc. Ai giỏi lờn thể hiện nào! + Cụ cho cả lớp vỗ tay theo nhịp kết hợp sử dụng dụng cụ õm nhạc. Cụ động viờn khen ngợi trẻ. - Hỏi trẻ nhắc lại hỡnh thức vận động bài: " Hoa bộ ngoan" HĐ2: Nghe hỏt: Hoa trường em (Dương Hưng Bang) - Đến với chương trỡnh Tài năng nhớ hụm nay cụ cũng muốn gúp vui với chương trỡnh 1 bài hỏt đú là bài: Hoa trường em (Dương Hưng Bang)- Lần 1: Cụ hỏt với nhạc kết hợp cở chỉ điệu bộ + Cụ vừa hỏt bài gỡ? + Cỏc con thấy giai điệu của bài hỏt này như thế nào? - Bài hỏt núi về những bụng hoa tươi đẹp như cỏc bạn nhỏ biết võng lời cụ giỏo là chỏu ngoan Bỏc hồ. . - Lần 2: Hỏt vận động cho trẻ nghe. - Cụ cho trẻ đứng thành vũng trũn cựng hưởng ứng với cụ và cỏc bạn. HĐ3: Trũ chơi Nhỡn hỡnh ảnh đoỏn tờn bài hỏt. - Cụ giới thiệu tờn TC và cỏch chơi: Cụ mở video cú một số hỡnh ảnh của bài hỏt sau đú chỳng mỡnh nhỡn những hỡnh ảnh đú để đoỏn xem đú là bài hỏt gỡ. - Luật chơi: nếu bạn nào đoỏn sai phải nhảy lũ cũ. 3. Kết thỳc : (1-2p) - Cho nhận xột tiết học Lưu ý Chỉnh sửnăm Hoạt động Mục đớch - yờu cầu Chuẩn bị Cỏch tiến hành HĐH- LQVT Xếp theo quy tắc(1-2) 1. Kiến thức. - Trẻ biết sắp xếp 2 đối tượng theo quy tắc 1 - 2. 2. Kỹ năng. - Trẻ cú kỹ năng xếp cỏc đối tượng theo quy tắc 1 - 2. - Cú kỹ năng chơi trũ chơi . - Ghi nhớ, so sỏnh, diễn đạt kết quả. 1. Đồ dựng của cụ và trẻ. - Đàn, nhạc. - Mụi trường lớp cú đồ dựng sắp xếp theo quy tắc 1 - 1. - Rổ đựng, cỏc hỡnh trũn, hỡnh vuụng. - Bảng. - 2 bức tranh vẽ cỏc đồ dựng sắp xếp theo quy tắc 1- 1, và 1 - 2. 1. ổn định tổ chức. (1-2 phút) - Cụ và trẻ hỏt bài: “Cho tụi đi làm với”. - Cô trò truyện với trẻ về bài hát. 2. Phương phỏp, hỡnh thức tổ chức. ( 18 - 20 phỳt) Hoạt động 1: ễn sắp xếp theo quy tắc 1-1. - Cho trẻ đến gúc học tập quan sỏt và nhận xột quy tắc sắp xếp của cỏc đồ dựng. - Trẻ nờu quy tắc xếp và đọc dóy quy tắc. Hoạt động 2: Dạy trẻ sắp xếp theo quy tắc 1-2. - Cụ xếp hỡnh lờn bảng thành một chu kỳ theo quy tắc: 1 hỡnh trũn - 2 hỡnh vuụng. + Trong một chu kỳ cụ xếp những gỡ? + Cú mấy hỡnh trũn, mấy hỡnh vuụng? + Hỡnh nào xếp trước, hỡnh nào xếp sau? - Cho trẻ đoỏn chu kỳ tiếp theo và cụ xếp tiếp. - Cụ cho trẻ đọc theo cỏch sắp xếp đến hết dóy. - Cụ nờu quy tắc: Trong mỗi chu kỳ cú 1 hỡnh trũn - 2 hỡnh vuụng, cứ 1 hỡnh trũn lại đến 2 hỡnh vuụng, lặp lại 1 hỡnh trũn lại đến 2 hỡnh vuụng . Như vậy hỡnh trũn và hỡnh vuụng được xếp theo quy tắc 1 - 2. - Cụ hỏi lại trẻ hỡnh trũn và hỡnh vuụng được sắp xếp theo quy tắc nào? - Cho trẻ xếp hỡnh trũn và hỡnh vuụng theo quy tắc 1- 2. - Cho trẻ nờu quy tắc mỡnh xếp và đọc theo dóy. Hoạt động 3: Luyện tập. * Trũ chơi 1: - Cỏch chơi: Chia trẻ làm 2 đội , trờn bảng của mỗi đội cụ đó xếp mẫu 1 chu kỳ theo 1 quy tắc 1- 2, nhiệm vụ của cỏc đội sẽ phải tỡm đồ dựng để xếp cỏc chu kỳ tiếp theo, theo quy tắc cụ xếp mẫu. Sau thời gian là một bản nhạc, đội nào xếp được đỳng và nhiều chu kỳ nhất là đội chiến thắng. + Luật chơi: Mỗi bạn lờn chỉ được lấy 1 đồ dựng gắn vào. - Cụ kiểm tra kết quả và động viờn trẻ. * Trũ chơi 2: - Cụ phỏt cho mỗi tổ một bức tranh như chuẩn bị, trẻ sẽ chọn và tụ màu dóy đồ dựng xếp theo quy tắc 1- 2. - Cụ nhận xột. 3. Kết thúc. (1-2 phút) - Nhận xột tiết học. - Hỏt bài : “Tia nắng hạt mưa”. Lưu ý Chỉnh sửa năm Hoạt động Mục đớch - yờu cầu Chuẩn bị Cỏch tiến hành HĐH- PTVĐ - Chạy 10m ( CS 5 ) - TC: Chuyền búng qua phải qua trỏi Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh TC : Chốo Thuyền 1. Kiến thức -Trẻ biết tờn BTVĐ và biết chạy nhanh 10m. 2. Kỹ năng. - Rốn sự khộo lộo, kết hợp tay chõn nhịp nhàng để chạy được nhanh. - Phỏt triển cỏc tố chất thể lực: khộo lộo, nhanh nhẹn. 3. Thỏi độ. - Trẻ cú ý thức bảo vệ ,rốn luyện sức khoẻ. - Hứng thỳ tập luyện. 1. Đồ dựng của cụ và trẻ. - Mỗi hàng 1 vạch xuất phỏt, 1 vạch đớch. - Xắc xụ. - 2 quả búng. 1. Ổn định tổ chức. ( 2 - 3 phỳt) - Mời trẻ đến thăm vườn rau bỏc nụng dõn 2. Phương phỏp, hỡnh thức tổ chức. ( 18- 20 phỳt) Hoạt động 1: Khởi động - Cho trẻ đi vũng trũn theo nhạc bài “Cõy bắp cải”, kết hợp đi cỏc kiểu chõn, rồi về vị trớ 3 hàng dọc. ( Theo hiệu lệnh xắc xụ) Hoạt động 2: Trọng động a. Tập BTPTC: + Tay : Hai tay đưa lờn cao, sang ngang. ( 4 lần 4 nhịp) + Bụng: Đứng cỳi người về phớa trước. .(4 lần4 nhịp) + Chõn: Hai tay đưa sang ngang, về phớa trước, khuỵu gối. (6lx4n) + Bật : Bật chụm, tỏch chõn. ( 4 lần 4 nhịp) b. BTVĐ: Chạy 10m. - Trẻ về đội hỡnh 2 hàng ngang đối diện nhau. * Cụ làm mẫu: + Lần 1: khụng phõn tớch + Lần 2: phõn tớch kỹ năng. TTCB: Đứng nghiờm trước vạch xuất phỏt, mắt nhỡn thẳng. Khi cú hiệu lệnh “Chuẩn bị”, đứng chõn trước chõn sau, chõn nọ tay kia. Chạy: Khi cú hiệu lệnh “Chạy”, chạy nhanh về phớa trước phối hợp tay chõn nhịp nhàng chõn nọ tay kia, qua đớch chạy chậm lại rồi về vị trớ cuối hàng. * Cho trẻ thực hiện bài tập. - Mời 2 trẻ lờn tập trước, cụ và cả lớp nhận xột. - Cho lần lượt 2 trẻ của 2 tổ lờn tập. - Cụ quan sỏt sửa sai cho trẻ. - Hai tổ thi đua, cụ nhận xột. - Hỏi lại trẻ tờn BTVĐ. - Mời 2 trẻ khỏ lờn tập lại bài tập . c. Trũ chơi : Chuyền búng qua phải qua trỏi. ( TC trẻ đó biết) - Cụ cho trẻ nhắc lại cỏch chơi luật chơi . - Cho trẻ chơi 2 -3 lần. - Cụ NX trẻ chơi . 3. Kết thỳc. (1 - 2 phỳt) - Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng theo nhạc. - Cụ nhận xột giờ học. Lưu ý Chỉnh sửa năm KẾ HOẠCH NGÀY TUẦN III Hoạt động Mục đớch - yờu cầu Chuẩn bị Cỏch tiến hành HĐH - TH Dỏn quả. 1. Kiến thức. - Củng cố cho trẻ biểu tượng về một số loại quả. 2. Kỹ năng. - Trẻ biết xộ theo đường kim chõm một số quả ( Quả cam, xoài, đu đủ). - Kỹ năng bụi hồ vào mặt trỏi của giấy màu, bụi hết mộp giấy và dỏn vào vở thủ cụng. 3. Thỏi độ. - Trẻ cú thỏi độ ý thức giữ gỡn sản phẩm của mỡnh. - Trẻ ăn nhiều quả. 1 Đồ dựng của cụ. - Đàn, nhạc. - Một số quả thật hoặc quả nhựa ( Quả cam, xoài, đu đủ). - Tranh dỏn mẫu của cụ (A3). - Giấy A3, hồ dỏn, giấy màu thủ cụng. 2 Đồ dựng của trẻ. - Vở thủ cụng, giấy màu thủ cụng, hồ dỏn. 1. Ổn định tổ chức. (2 - 3 phỳt) - Cụ cho trẻ quan sỏt tranh vườn cõy ăn quả và đàm thoại về cỏc loại quả trong vườn. - Trũ chuyện với trẻ về nội dung bài hỏt. 2. Phương phỏp, hỡnh thức tổ chức (18 - 20 phỳt) Hoạt động 1. Quan sỏt đàm thoại: - Cụ cho trẻ quan sỏt đĩa quả và đàm thoại về tờn gọi, đặc điểm, màu sắc của cỏc loại quả. - Đay là cỏi gỡ? - Trong đĩa quả cú những loại quả gỡ? - Chỳng cú đặc điểm gỡ? * Trẻ quan sỏt và đàm thoại từng bức tranh mẫu của cụ: về đặc điểm, màu sắc của cỏc quả trong tranh? + Cụ cú bức tranh gỡ? + Cụ làm gỡ để cú bức tranh? + Trong bức tranh cú những quả gỡ? + Bạn nào cú nhận xột về quả trong tranh? - Cụ túm tắt, bổ sung. - Giỏo dục trẻ ăn nhiều quả. * Hỏi ý tưởng của trẻ. + Con sẽ xộ dỏn những quả gỡ? + Con xộ như thế nào? + Con hồ như thế nào? Con bụi vào mặt nào của giấy? - Cụ nhắc lại kỹ năng xe, bụi hồ, gợi mở thờm ý tưởng cho trẻ. Hoạt động 2. Trẻ thực hiện. (Trọng tõm) - Cho trẻ về bàn ngồi. Lưu ý Chỉnh sửa năm Hoạt động Mục đớch - yờu cầu Chuẩn bị Cỏch tiến hành HĐH - KP Tỡm hiểu một số loại quả. 1. Kiến thức. - Trẻ biết tờn gọi, đặc điểm, lợi ớch, hỡnh dỏng, của một số loại quả. 2. Kỹ năng. - Phỏt triển kĩ năng quan sỏt, so sỏnh, phõn biệt nhanh cỏc dấu hiệu một số loại quả. - Biết diến đạt ý của mỡnh cho người khỏc hiểu, trả lời cỏc cõu hỏi của cụ rừ ràng mạch lạc. 3. Thỏi độ. - Trẻ yờu quý, bảo vệ cõy ăn quả. - Ăn nhiều quả. 1. Đồ dựng của cụ và trẻ. - Đàn, nhạc. - Tranh ảnh hoặc quả nhựa một số loại quả: Cam, xoài, chuối. - Tranh một số loại quả và một số loại rau củ khỏc chưa tụ màu. 1. Ổn định tổ chức. (2 - 3 phỳt) - Cho trố chơi trũ chơi: Gieo hạt nảy mầm - Trũ chuyện về nội dung trũ chơi. 2. Phương phỏp, hỡnh thức tổ chức. (18 - 20 phỳt) Hoạt động 1: Cho trẻ quan sỏt, nhận biết tờn gọi, đặc điểm về cấu tạo, của một số loại quả. ( Trọng tõm) - Cho trẻ quan sỏt từng tranh một số loại quả và đàm thoại về cỏc đặc điểm: Tờn gọi, màu sắc, mựi vị, ớch lợi,.... * KP quả cam. + Đõy là quả gỡ? + Quả cam cú màu gỡ? + Quả cam cú dạng hỡnh gỡ? + Ăn cam cú vị gỡ? + Cam dựng để làm gỡ? - Cụ túm tắt, bổ sung: Quả cam chớn cú màu cam, chưa chớn cú màu xanh,... (Cỏc loại quả khỏc cụ trũ chuyện tương tự). - Trẻ kể những loại quả khỏc mà trẻ biết. - GD trẻ biết chăm súc vườn cõy ăn quả, ăn nhiều quả. Hoạt động 2: So sỏnh - Cho trẻ so sỏnh sự giống và khỏc nhau giữa quả cam và quả chuối về: Tờn gọi, màu sắc, hỡnh dạng - Giống: Đều thuộc nhúm quả, lỳc chưa chớn cú màu xanh,... - Khỏc: + Tờn gọi. + Quả cam cú dạng hỡnh trũn, quả chuối dài và cong.... - Cụ khỏi quỏt: Cỏc loại của tuy cú rất nhiều đặc điểm khỏc nhau nhưng chỳng đều chứa nhiều vitamin tốt cho sức khỏe, dựng để ăn, làm đồ uống, kem, bỏnh.....nờn chỳng đều được gọi chung là quả. Hoạt động 3: Củng cố, ụn luyện. * TC: Quả gỡ biến mất. - Cụ giới thiệu cỏch chơi, cụ đặt một số quả nhựa lờn bàn, sau đú cất dần 1, 2 quả, trẻ sẽ đoỏn xem quả gỡ biến mất. * TC 2: Chuyền quả 3. Kết thỳc. ( 1 - 2 phỳt) - Cụ nhận xột giờ học. - Đọc vố quả. Lưu ý Chỉnh sửa năm Hoạt động Mục đớch- yờu cầu Chuẩn bị Cỏch tiến hành HĐH- ÂN - DVĐ : Quả (Xanh Xanh) - NH: Cõy trỳc xinh (Dõn ca QH Bắc Ninh). - Trũ chơi “Vỗ tay theo tiết tấu” 1. Kiến thức. - Biết vận động minh họa bài hỏt “Quả”. -Trẻ biết tờn Bh, tờn TG bài nghe hỏt “ Cõy trỳc xinh” 2. Kỹ năng. - Trẻ lắng nghe cụ hỏt, nghe chọn vẹn bài hỏt. - Biết vận động minh họa theo giai điệu bài hỏt. - Trẻ trả lời được cỏc cõu hỏi của cụ rừ ràng mạch lạc. - Rốn kỹ năng nghe nhạc. - Chơi trũ chơi đỳng luật. 3. Thỏi độ. - Trẻ hứng thỳ học bài. 1. Đồ dựng của cụ và trẻ. - Đàn, nhạc. 1. Ổn định tổ chức. ( 2 - 3 phỳt) - Trũ chuyện về vai trũ của cỏc loại quả với cuộc sống 2. Phương phỏp, hỡnh thức tổ chức. ( 18 - 20 phỳt) Hoạt động 1: Vận động bài “quả” - Lần 1: Cụ cựng trẻ hỏt và vận động vỗ tay theo nhịp bài: “quả” - Lần 2: Trẻ hỏt và vận động theo nhịp đội hỡnh vũng trũn. - Lần 3: Mời nhúm trẻ vận động vỗ cựng với dụng cụ õm nhạc, cả lớp hỏt hưởng ứng theo bạn. - Lần 4: Cho trẻ tạo thành 3 nhúm vận động vỗ thi đua Hoạt động 2: Nghe hỏt

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docke hoach thang 2_12295924.doc
Tài liệu liên quan