Giáo án mầm non lớp nhà trẻ - Hoạt động học: Môi trường xung quanh - Đề tài: Trò chuyện tìm hiểu về nghề y

I.Mục đích yêu cầu

- Trẻ biết một số hành động một số nghề qua động tác mô phỏng

- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc

- Yêu lao động biết gúp đỡ gđ ; Giáo dục trẻ biết yêu quý các nghề và ước mơ về nghề bé thích

- Tạo điều kiện cho trẻ hít thở không khí trong lành.

-Trẻ biết được đặc điểm chung của mùa hè thời tiết

-Trẻ chơi hứng thú ,chơi đúng luật

 

doc25 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 22/11/2018 | Lượt xem: 297 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án mầm non lớp nhà trẻ - Hoạt động học: Môi trường xung quanh - Đề tài: Trò chuyện tìm hiểu về nghề y, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
quí và kính trọng các bác sỹ và các cô y tá các con nhớ chưa? - Muèn trë thµnh b¸c sÜ chóng m×nh ph¶i lµm g×? C« gi¸o dôc trÎ ngoan ngo·n häc giỏi nghe lời cô giáo *TC TC1: Ai nhanh hơn - C¸c b¹n nh×n xem trong ræ cã g× vậy? - Bây giờ chúng mình cùng chơi trò chơi thi xem ai nhanh hơn nhé! + Trong rổ có rất nhiều lô tô về công việc, đồ dùng của nghề y, khi cô yêu cầu các bạn chọn đồ dùng gì thì các con phải chọn nhanh đồ dùng đó giơ cao và nói tên đồ dùng đó các con rõ chưa? - Cho trẻ chơi 1-2 phút - Các con chơi giỏi lắm cô khen tất cả lớp mình - Nào bây giờ chúng mình cùng đem rổ lên cất để bước vào trò chơi thứ 2 TC2: Chọn đồ dùng nghề y - Ở trò chơi cô sẽ mời 2 đội lên chơi các bạn trai là đội bác sỹ, các bạn gái là đội y tá. Bạn nào sẽ lên chơi trước cô mời các bạn lên đứng vào hàng để nghe cô phổ biến cách chơi. Các bạn còn lại sẽ cổ vũ cho đội của mình nhé! - C¸ch ch¬i : ở trên bàn cô có rất nhiều dụng cụ của các nghề. Khi cã hiÖu lÖnh b¾t ®Çu b¹n ®Çu tiªn cña 2 đội sÏ ph¶i bËt qua nh÷ng chiÕc vßng nµy lªn chän 1 dụng cụ của nghề y sau ®ã ch¹y vÒ ®Ó vµo giá cña ®éi m×nh råi ®øng xuèng cuèi hµng. Khi hÕt thêi gian nÕu ®éi nµo chän ®îc nhiÒu vµ ®óng nhÊt th× ®éi ®ã lµ ®éi th¾ng cuéc c¸c ®éi ®· rõ chưa? - Thời gian cho 2 đội là 1 bản nhạc - Luật chơi: nếu đội nào chọn nhầm dụng cụ của nghề khác thì dụng cụ đó sẽ không được tính - Thêi gian b¾t ®Çu - Thêi gian ®· hÕt b©y giê xin mêi tÊt c¶ c¸c b¹n h·y vÒ chç ngåi cña m×nh ®Ó cïng kiÓm tra kÕt qu¶ cña 2 ®éi nµo? - C« kiÓm tra nhËn xÐt kÕt qu¶ cña 2 ®éi vµ ®éng viªn khen ngợi trÎ trao phần thưởng cho trÎ. HĐ 3 : KÕt thóc: - Trẻ đọc thơ “ Bé làm bao nhiêu nghề’ và đi ra ngoài - Trẻ đọc cùng cô -Nghề y, nghề cảnh sát, nghề giáo viên, bưu điện, bộ đội. - Khám chữa bệnh cho mọi người -Trẻ chú ý quan sát - Bác sỹ ạ! - Bác sỹ mặc quần áo màu trắng ạ! - Ở bệnh viện, trạm y tế - Trẻ kể 3-4 trẻ: Ống nghe, cặp nhiệt độ... - Bác sỹ đang khám cho mọi người - Có cô y tá - Tiêm cho bệnh nhân.. - Trẻ trả lời - Hỏi bệnh nhân bác bị đau ở đâu? - Phải nhẹ nhàng - Nghề chăm sóc sức khỏe - Phải chăm ngoan học giỏi - Có lô tô về đồ dùng của bác sỹ ạ! - Nghe cô giới thiệu cách chơi - Trẻ chọn theo yêu cầu của cô - Trẻ đem rổ lên cất - Trẻ lắng nghe - Trẻ lên chọn đồ dùng của nghề y -Chú ý nghe cô nhận xét, nhận quà. - Trẻ đọc thuộc bài thơ. HOẠT ĐONG NGOÀI TRỜI HĐCCĐ: Làm quen bài thơ “Bé làm bao nhiêu nghề” - TCVĐ: “Kéo cưa lừa xẻ” - Chơi tự do I. Mục đích- yêu cầu: - Trẻ được làm quen với bài thơ “Bé làm bao nhiêu nghề”, Nhớ tên bài thơ, tên tác giả, hiểu nội dung bài thơ. Biết chơi trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ” - Rèn kỹ năng lắng nghe, ghi nhớ và phát triển ngôn ngữ cho trẻ. - Trẻ biết kính yêu, chăm sóc ông bà, bố mẹ của mình. II. Chuẩn bị: - Chỗ ngồi cho trẻ hoạt động: Trải chiếu dưới bóng cây. - Tranh minh họa cho bài thơ. III. Tổ chức hoạt động: Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ HĐ 1: Gây hứng thú: Cho trẻ đi dạo quanh sân trường trò chuyện với trẻ về thời tiết. Giới thiệu cho trẻ biết chủ đề của buổi dạo chơi ngày hôm nay. HĐ 2: Phát triển bài: * Hoạt động có chủ đích: Làm quen bài thơ “Bé làm bao nhiêu nghề”. - Cô đọc thơ lần 1: Giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả. - Cô giảng nội dung bài thơ: Nói về bạn nhỏ giống như các cháu khi đến lớp được chơi các trò chơi ở các góc. Bạn được chơi làm thợ nề (thợ xây): xây nên bao nhà cửa, chơi làm thợ mỏ: đào lên thật nhiều than, chơi làm thợ hàn: Hàn những cây cầu. - Cô đọc thơ lần 2: Cô đọc thơ theo tranh Đàm thoại theo nội dung bài thơ - Các cháu vừa nghe cô đọc bài thơ gì? - Do tác giả nào sáng tác? - Bài thơ nói về ai? - Bạn nhỏ đã được chơi làm những nghề gì ? - Lớn lên các cháu ước mơ làm nghề gì ? - > Đê làm được những nghề mà mình mơ ước thì ngay từ bây giờ các cháu phải chăm ngoan, học giỏi... - Dạy trẻ đọc thơ: - Đọc cùng cô theo các hình thức tập thể, nhóm, cá nhân. * Trò chơi vận động: “Kéo cưa lừa xẻ” - Cô cho trẻ ngồi quay và nhau, ghép đôi. - Tổ chức cho trẻ chơi 5-6 lần * Chơi tự do: HĐ 3: Kết thúc: Cô nhận xét, tuyên dương trẻ. - Trò chuyện cùng cô - Trẻ lắng nghe cô đọc thơ - Chú ý nghe cô giảng nội dung bài thơ - Trẻ lắng nghe cô đọc thơ. - Bé làm bao nhiêu nghề. - 1-2 trẻ trả lời - Bạn nhỏ (bé) - Thợ nề, thợ mỏ, thợ hàn, thầy thuốc, cô nuôi - 3-4 trẻ kể - Lắng nghe. - Trẻ thi đua đọc thơ theo các hình thức cùng cô. - Trẻ chơi cùng cô Chơi tự do trên sân với các đồ chơi ngoài trời HOẠT ĐỘNG CHIỀU Ôn: KNS: Chấp nhận sự phân công của nhóm bạn, của người lớn - Trẻ chơi theo ý thích với các đồ dùng trong lớp Đánh giá sự phát triên của trẻ hàng ngày : + Sĩ số: + Tình trạng sức khỏe của trẻ: + Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ: Kiến thức, kĩ năng của trẻ : ************************************* Thứ 3, ngày 07 tháng 11 năm 2017 HOẠT ĐỘNG HỌC : TOÁN Đề tài : Chia nhóm đối tượng trong phạm vi 2 I.Mục đích,yêu cầu 1.Kiến thức - Trẻ biết chia nhóm đối tượng 2 thành 2 phần và gộp 2 nhóm đối tượng và đếm trong phạm vi 2 2. Kỹ năng - Phát triển kỹ năng thêm bớt , tách gộp , và kỹ năng đếm lần lượt - Rèn kỹ năng ghi nhớ của trẻ - Làm theo yêu cầu của cô một cách nề nếp 3. Thái độ Giáo dục trẻ chăm ngoan học giỏi, có ý thức trong giờ học II.Chuẩn bị - 2 bông hoa , các đồ dùng đồ chơi sản phẩm các nghề có số lượng 2 ; các thẻ số từ 1 – 2... - Các bài hát trong chủ điểm Cháu thương chú bộ đội III.Hướng dẫn thực hiện Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ 1.HĐ1 : Giới thiệu bài - Cho trẻ hát “ Bé l àm bao nhiêu nghề” - Cô dẫn dắt vào bài ... 2.HĐ2 : Phát đối tượng trong phạm vi 2 * ¤n sè lượng 2 Cho trẻ quan sát mô hình đồ dùng các nghề cho trẻ đếm và tìm thẻ số tương ứng , thêm bớt để có số lượng là 2 - Vµ b©y giê chóng m×nh t¹m biÖt buổi tham quan vµ ®i vÒ häc nµo. - Cã bao nhiªu bông hoa - B©y giê cã 2 bông hoa c« t¸ch 1 bông xuống phía dưới - 2 bít 1 cßn mÊy? - §Ó kiÓm tra xem ®óng b»ng 1 kh«ng chóng m×nh cïng ®Õm - øng víi 1 bông hoa g¾n thÎ sè mÊy? - PhÝa dưới có mấy bông hoa? - øng víi 1 g¾n thÎ sè mÊy? Bây giờ cô giáo sẽ đánh dấu cách chia mà cô vừa chia Từ số lượng ban đầu là 2 bông hoa cô đã chia làm 2 nhóm 1 nhóm có 1 và 1 nhóm có 1.bây giờ cô sẽ cất cách đánh dấu và các số này vào rổ sau đó gộp 2 nhóm lại xem số hoa có thay đổi không nhé Cho trẻ đếm - Vậy sè lượng cã thay ®æi kh«ng? vẫn là mấy? - Víi sè lượng lµ 2 ,C« võa chia c¸ch chia thø nhÊt thµnh hai nhãm, 1 nhãm cã 1, 1 nhãm cã 1.khi gép l¹i sè lượng vÉn kh«ng thay ®æi. Cô khái quát hóa: Vậy từ 1 nhóm có 2 đối tượng có 1 cách chia duy nhất làm 2 nhóm đó là 1 – 1 và sau khi gộp lại kết quả vẫn không thay đổi đều cùng bằng 2 * TrÎ thùc hiÖn + Chia theo yêu cầu - XÕp nh÷ng bông hoa - Yªu cÇu trÎ ®Õm - Cã 2 bông hoa c¸c con chia thµnh 2 nhãm 1 phần là 1 và 1 phần là 1 sau đó cho trẻ đánh dấu cách chia sau đó gộp 2 nhóm lại với nhau Cho trẻ chia với các đối tượng khác - C« ®i kiÓm tra, khen ngợi động viên trẻ sửa sai cho trẻ * TrÎ chia theo ý thÝch - B©y giê c¸c con h·y chia theo ý thÝch thi xem ai chia nhanh h¬n - C« nhËn xÐt * Trß ch¬i : Thi xem ai nhanh Cách chơi như sau các bạn tham gia trò chơi có nhiệm vụ là sẽ lần lượt nhảy qua các vòng lên lấy bút sau đó khoanh nhóm đồ dùng thành 2 nhóm theo ý thích bằng các cách chia mà chúng mình vừa học, sau đó nối với chữ số thích hợp - Luật chơi + Đội nào chia đúng đội đó sẽ chiến thắng và nhận được quà. + Đội thua phải nhảy lò cò Cô tiến hành cho trẻ chơi, động viên khen ngợi trẻ và kiểm tra kết quả sau khi chơi 3.HĐ3: Kết thúc: Đọc thơ “ Bé làm bao nhiêu nghề” - Cả lớp hát - Trẻ chú ý nghe Trẻ chú ý quan sát tìm , đếm và đặt thẻ số tương ứng Trẻ về chỗ ngồi 2 bông hoa Còn 1 Trẻ đếm Thẻ số 1 1 bông hoa Thẻ số 1 Chú ý quan sát cô đánh dấu cách chia Trẻ đếm Vẫn là 2 Trẻ chia theo yêu cầu Trẻ chia theo ý thíc Nghe cô nói cách chơi , luật chơi Tham gia trò chơi sôi nổi hào hứng - Trẻ đọc thơ HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI. Tên đề tài: QSCMĐ: Làm động tác mô phổng 1 số nghề - TCDG: Kéo cưa lừa xẻ -Chơi tự do I.Mục đích yêu cầu - Trẻ biết một số hành động một số nghề qua động tác mô phỏng - Phát triển ngôn ngữ mạch lạc - Yêu lao động biết gúp đỡ gđ ; Giáo dục trẻ biết yêu quý các nghề và ước mơ về nghề bé thích - Tạo điều kiện cho trẻ hít thở không khí trong lành. -Trẻ biết được đặc điểm chung của mùa hè thời tiết -Trẻ chơi hứng thú ,chơi đúng luật -Trẻ ăn mặc phù hợp với thời tiết. II.Chuẩn bị - Sân trường bằng phẳng. Máy chiếu hình ảnh về các nghề III.Tiến hành hoạt động Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ 1.HĐ1: Giới thiệu bài - Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng dọc,kiểm tra sĩ số,trang phục phù hợp. -Cô nói mục đích chơi ngày hôm nay. Cô cho trẻ đọc bài thơ “Bé làm thợ xây. Đàm thoại cùng trẻ : Bai thơ nói về gì ? Bé ước mơ làm gì? Vây các bạn thích nghề gì và ước mơ làm nghề gì? Hôm nay cô cho các bạn chơi trò chơi mô phỏng một số nghề nha. 2.HĐ 2: Phát triển bài a. Quan sát có chủ đích Trẻ chơi Các bạn chia làm 2 đội và lần lượt từng đội cử đại diện lên xem tranh và diễn tả mô phỏng bằng động tác cho đồng đội xem và đoán xem đó là nghề gì, mỗi lần đoán đúng cô gắng cho đội đó 1 bông hoa điểm thưởng, sau cùng đội nào được nhiều bông hoa đội đó thắng, đội đoán sai đội còn lại đoán. Cho trẻ chơi vài lượt nhận xét b.Trò chơi Cho 2 trẻ nắm tay cùng nhau và giả vờ đang cưa vừa đẩy qua đẩy lại và đọc bài “kéo cưa lừa sẽ..tí mẹ” “Cô quan sát, hướng dẫn trẻ chơi và tiến hành chơi vài lượt nhận xét nhóm chơi Cho trẻ chơi 3- 5 lần Cô cho trẻ chơi,cô bao quát trẻ c. Chơi tự do -Cô cho trẻ chơi tự do với những đồ dùng đồ chơi mà trẻ thích như bập bênh,vòng , bóng... -Cô chú ý bao quát trẻ xử lý kịp thời các tình huống xảy ra trong giờ chơi 3.HĐ3: Kết thúc Cô cho trẻ tập trung kiểm tra lại sĩ số, nhận xét tuyên dương khên ngợi động viên, cho trẻ đi rửa tay uống nước đi vệ sinh chuyển hoạt động - Trẻ thực hiện theo yêu cầu. - Tẻ lắng nghe - Cả lớp đọc - 1-2 trẻ trả lời Trẻ quan sát 2-3 trẻ kể - Tẻ lắng nghe - Trẻ chơi. -Trẻ chơi theo ý thích của mình. 1-2 trẻ nhận xét - Trẻ chơi - Trẻ chơi 2-3 lần - Trẻ chơi - Tập trung lại theo hiệu lệnh xắc xô sau đó đi rửa tay uống nước đi vệ sinh chuyển hoạt động HOẠT ĐỘNG CHIỀU - Ôn : bài hát “ Cháu yêu cô chú công nhân” I. Mục đích yêu cầu. - Trẻ thuộc bài hát, hát đúng nhịp điệu bài hát “Cháu yêu cô chú công nhân”. - Rèn kỹ năng hát đúng nhạc, đúng giai điệu bài hát ,trẻ mạnh dạn, tự tin khi hát. - Trẻ yêu quý cô giáo của mình và vâng lời cô giáo. Đánh giá sự phát triên của trẻ hàng ngày : + Sĩ số: + Tình trạng sức khỏe của trẻ: + Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ: Kiến thức, kĩ năng của trẻ : ************************************* Thứ 4, ngày 8 tháng 11 năm 2017 HOẠT ĐỘNG HỌC : Thể dục kỹ năng Tên đề tài : Bật tách chân và khép chân qua 5 ô TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu I.Mục đích yêu cầu 1. Kiến thức - Trẻ biết bật tách chân và khép chân qua 5 ô, các bước nhảy liên tục và không giẫm vào vạch 2. Kỹ năng - Rèn luyện và phát triển cơ chân phối hợp sự nhịp nhàng của cơ thể, phát triển khả năng di chuyển và khéo léo cho trẻ 3. Thái độ Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động , có ý thức tổ chức trong giờ học , có tinh thần phối hợp với bạn của mình để hoàn thành bài tập II.Chuẩn bị xắc xô, 5 ô vuông xếp theo thứ tự 1 ô đến 2 ô đến 1 ô đến 2 ô cho đến 5 ô Bài hát trong chủ điểm, bài thơ Em yêu nhà em III. Tiến hành hoạt động Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ 1.HĐ1: Giới thiệu bài Cô cho trẻ đọc bài thơ Em yêu nhà em Chúng mình vừa đọc bài thơ gì? Bài thơ nói về cái gì? Giáo dục trẻ chăm ngoan học giỏi biết yêu quý ngôi nhà và mọi người trong gia đình * Khởi động Cho trẻ hát bài: Ngôi nhà mới thực hiện các kiểu đi , chạy về 2 hàng ngang tập bài tập phát triển chung. 2.HĐ2: Phát triển bài * Trọng động a.Bài tập phát triển chung ( tập kết hợp với bài hát Cả nhà thương nhau) - Tay 1: Đưa lên cao ra phía trước sang ngang (2 lần 4 nhịp) - Chân 2: Đứng 1 chân nâng cao gập gối (3 lần 4 nhịp) - Bụng 3: Đứng cúi về trước .(2 lần 4 nhịp) - Bật đưa chân sang ngang ( 2 lần 4 nhịp) b.Vận động cơ bản Cô giới thiệu bài tập sau đó cô tập mẫu. - Lần 1: Cô tập mẫu - Lần 2: Cô tập và giải thích Từ đầu hàng cô đi đến vạch xuất phát 2 chân khép 2 tay chống hông khi có hiệu lệnh bật cô bật chum 2 chân vào ô thứ nhất , bật tách 2 chân vào ô thứ 2 bật chụm 2 chân vào ô thứ 3 cứ tiếp tục như vậy cho đến hết ô, sau đó cô đi về cuối hàng. Chúng mình nhớ là khi bật bước nhảy phải liên tục và không được giẫm vào vạch - Cho 3-4 trẻ lên tập thử Cô nhận xét sửa sai cho trẻ động viên trẻ tập - Trẻ thực hiện: Mỗi trẻ thực hiện 3- 4 lần. Lần 2 : Tổ chức thi đua giữa 3 đội Sau khi bật khép tách chân vào 5 ô thì chạy lên lấy 1 lá cờ bỏ vào rổ của đội mình. Kết thúc thời gian đội nào có nhiều lá cờ đội đó thắng cuộc. Cô cho trẻ thi đua kiểm tra kết quả sau khi chơi Chú ý quan sát bao quát trẻ tập động viên sửa sai cho trẻ c.TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu - Cô giới thiệu tên trò chơi. - Cô nêu cách chơi luật chơi. Chia lớp làm 2 đội. khi nghe hiệu lệnh của cô bạn đầu hàng chạy lên lấy bóng chạy về chuyền qua đầu cho bạn tiếp theo cư như vậy chuyền cho bạn cuối cùng cầm bóng chạy lên ném vào rổ , rồi lại tiếp tục lấy bóng và chuyền cứ như vậy cho đến khi thời gian hết đội nào dành được nhiều bóng đội đó thắng cuộc. Cô động viên trẻ chơi kiểm tra kết quả sau khi chơi Cô tiến hành cho trẻ chơi 4-5 lần động viên khen ngợi trẻ chơi 3.HĐ3: Kết thúc * Hồi tĩnh Chúng mình vừa tập bài tập gì? Cho 3 trẻ lên tập lại - Cho trẻ giả làm cánh chim bay nhẹ nhàng vận động 2- 3 vòng quanh sân tập. chuyển hoạt động - Em yêu nhà em - Trẻ trả lời - Trẻ kể tên - Trẻ chú ý lắng nghe - Trẻ hát và thực hiện các kiểu đi ,chay theo hiệu lệnh của cô. - Trẻ tập cùng cô các động tác của bài tập phát triển chung - Trẻ chú ý lắng nghe - Trẻ chú ý quan sát cô tập - Trẻ chú ý quan sát cô tập và nghe giải thích động tác - Trẻ chú ý lên tập - Trẻ chú ý lắng nghe - Trẻ tích cực luyện tập - Trẻ thực hiện bài tập hào hứng và sôi nổi - Trẻ chú ý nghe cô phổ biến cách chơi, luật chơi - Tham gia trò chơi sôi nổi , hào hứng - Kiểm tra kết quả chơi cùng cô - Bật tách chân và khép chân qua 5 ô - Trẻ lên tập lại -Trẻ thực hiện Tên hoạt động: HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI - HĐCCĐ: Xem tranh ảnh về nghề dịch vụ. - TCVĐ: Thỏ tìm chuồng - Chơi tự do I. Mục đích, yêu cầu - Trẻ được quan sát tranh và nói đúng tên một số nghề dịch vụ và đồ dùng của từng nghề: Bán hàng, bác đưa thư. Biết chơi trò chơi - Rèn kỹ năng quan sát và ghi nhớ; Phát triển ngôn ngữ cho trẻ - Trẻ yêu quý các nghề, mơ ước làm nghề mình thích II. Chuẩn bị - Chỗ ngồi cho trẻ hoạt động: Trải chiếu dưới bóng cây. - Tranh chụp hình ảnh của một số nghề dịch vụ và đồ dùng của từng nghề: Bán hàng, đưa thư - Phấn, đồ chơi ngoài trời. - Trang phục gọn gàng III. Hướng dẫn thực hiện Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ HĐ1. Giới thiệu bài: - Cho trẻ đi dạo quanh sân trường trò chuyện với trẻ về thời tiết. giới thiệu cho trẻ biết chủ đề của buổi dạo chơi ngày hôm nay HĐ2. Phát triển bài: *HĐCĐ: “Quan sát tranh ảnh về nghề dịch vụ” - Cho trẻ ngồi thành 4 nhóm, quan sát tranh mà cô đã chuẩn bị, các nhóm thảo luận và nói về đặc điểm của từng loại nghề, công việc, đồ dùng của từng nghề - Cô cho trẻ giới thiệu tranh của nhóm mình. - Giáo dục trẻ yêu quý các nghề, mơ ước làm nghề mình thích. *TCVĐ: Thỏ tìm chuồng - Cô cho trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi: Cô gợi ý cho trẻ nhắc lại. - Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi 5-6 lần, sau mỗi lần chơi cô gợi ý để trẻ đổi vai chơi cho nhau - Kết thúc chơi: Cô nhận xét, tuyên dương trẻ. *Chơi tự do - Cho trẻ chơi tự do với các đồ chơi trên sân. - Cô chú ý bao quát trẻ chơi. - Nhận xét sau khi chơi. HĐ3. Kết thúc - Cho trẻ hát bài “Bác đưa thư vui tính” - Trò chuyện cùng cô - Trẻ quan sát, thảo luận - Nhóm trưởng, các nhóm nhận xét. Các trẻ khác bổ xung. - Lắng nghe - 2-3 Trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi - Lắng nghe - Chơi tự do trên sân trời. - Trẻ chú ý nghe - Hát và đi nhẹ nhàng vào lớp. HOẠT ĐỘNG CHIỀU Ôn KTC: - Ôn : Chia nhóm đối tượng trong phạm vi 2 - Trẻ chơi theo ý thích với các đồ dùng trong lớp Đánh giá sự phát triên của trẻ hàng ngày : + Sĩ số: + Tình trạng sức khỏe của trẻ: + Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ: Kiến thức, kĩ năng của trẻ : ************************************* Thứ 5, ngày 09 tháng 11 năm 2017 HOẠT ĐỘNG HỌC: VĂN HỌC Tên đề tài: Dạy trẻ đọc diễn cảm bài thơ “Bé làm bao nhiêu nghề” I. Mục đích, yêu cầu - Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, hiểu nội dung bài thơ. - Rèn kĩ năng ghi nhớ và ngắt nghỉ đúng câu thơ và luyện đọc diễn cảm cho trẻ. - Trẻ cảm nhận lợi ích của các nghề và gìn giữ đồ dùng đồ chơi. II. Chuẩn bị - Tranh minh họa bài thơ. - Tranh lô tô vẽ các nghề III. Hướng dẫn thực hiện Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ HĐ1. Giới thiệu bài: - Hát bài “ Cháu yêu cô chú công nhân” - Trò chuyện với trẻ về bài hát, chủ đề. + Các con biết những nghề gì nữa? Bây giờ cô giới thiệu với các con một bài thơ, các con hãy nghe xem có những nghề gì nhé! HĐ2. Phát triển bài - Cô đọc bài thơ lần 1: Cô vừa đọc 1 đoạn trong bài thơ cho các con nghe – đố trẻ tênbài thơ, tác giả. - Cô giới thiệu bài thơ “Bé làm bao nhiêu nghề” của tác giả Yên Thao. - Cô đọc bài thơ lần 2: Qua tranh - Giảng ND: Trong bài thơ tác giả đã mượn hình ảnh các nghề để miêu tả em bé một ngày ở lớp được chơi và học các nghề và cách nhân hoá của tác giả cho chúng mình biết vẻ đẹp của các nghề và lợi ích của nghề đó. + Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì? + Trong bài thơ bạn nhỏ đã được làm những nghề gì? + Nghề gì xây nên nhà cửa? Các chú thợ hàn làm những công việc gì? + Bé chơi làm thầy thuốc để làm gì? + Bé chơi làm cô nuôi ở nhà trẻ làm những gì? + Con thích nhất nghề gì? Ước mơ sau này của con? - Mỗi nghề trong xã hội đảm nhận một vai trò khác nhau, nghề nào cũng phục vụ lợi ích cho con người. Các con là thế hệ trẻ các con phải biết ơn và kính trọng các cô bác - Dạy trẻ đọc diễn cảm bài thơ - Cô tổ chức hướng dẫn trẻ đọc thơ, cô nhắc nhở trẻ đọc ngắt nghỉ đúng nhịp. - Trẻ đọc diễn cảm 2- 3 lần. Từng nhóm, tổ. Cá nhân trẻ đọc thơ: 3- 4 trẻ. Cả lớp đọc cùng cô HĐ3. Kết thúc: - Hát “Em tập lái ô tô” - Trẻ hát - Trò chuyện về chủ đề - Trẻ chú ý lắng nghe - Trẻ chú ý lắng nghe - Trẻ nghe cô đọc thơ. Đoán tên bài thơ, tác giả. - Trẻ nhắc lại. - Trẻ nghe cô dọc thơ và giảng ND. - “Bé làm bao nhiêu nghề” - Trẻ trả lời. - Nghề xây dựng, - Chữa bệnh cho mọi người. - Xúc cơm cho cháu bé - 3-4 trẻ - Trẻ chú ý lắng nghe - Trẻ đọc diễn cảm bài thơ theo HD của cô. - Cả lớp đọc cùng cô 2 lần, Tổ nhóm, cá nhân đọc - Trẻ hát và ra chơi HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI Đề tài : Quan sát 1 số đồ dùng của Bác sĩ TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu Chơi tự do I.Mục đích yêu cầu 1.Kiến thức: - Trẻ biết nghề y tế có những dụng cụ gì? Các dụng cụ đó dùng để làm gì? Biết công việc của cô y tá. - Tạo điều kiện cho trẻ hít thở không khí trong lành. -Trẻ biết được đặc điểm chung của thời tiết -Trẻ chơi hứng thú ,chơi đúng luật -Trẻ ăn mặc phù hợp với thời tiết. 2.Kĩ năng: - Trẻ có kĩ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định. 3.Giáo dục: - Giáo dục trẻ yêu quý các nghề có trong xã hội II.Chuẩn bị Sân sạch sẽ , địa điểm quan sát là phòng y tế , đồ dùng đồ chơi ngoài trời đảm bảo an toàn sạch sẽ III.Tiến hành hoạt động HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 1.HĐ1: Giới thiệu bài: -Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng dọc,kiểm tra sĩ số,trang phục phù hợp. -Cô nói mục đích chơi ngày hôm nay. -Chúng mình thấy thời tiết hôm nay thế nào? nóng hay lạnh. -Chúng mình có biết mùa này đang là mùa gì không. -Bầu trời như thế nào. 2. HĐ2: Phát triển bài: * HĐCCĐ: Quan sát 1 số đồ dùng nghề y - Trò chuyện về các nghề có trong xã hội - Cô giáo dục trẻ và dẫn dắt trẻ vào bài - Cô đưa trẻ đến phòng y tế và hỏi trẻ: + Đây là phòng làm việc của ai? + Cô y tá làm công việc gì? + Con quan sát xem nghề y có những đồ dùng gì? + Giường bệnh ga trải giường màu gì? Dùng để làm gì? + Tủ thuốc có mấy ngăn? Tủ thuốc làm bằng gì? Dùng để làm gì? + Bàn làm việc có gì? + Trang phục của cô y tá có màu gì? * TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu - Cô nêu cách chơi luật chơi. Chia lớp làm 2 đội. khi nghe hiệu lệnh của cô bạn đầu hàng chạy lên lấy bóng chạy về chuyền qua đầu cho bạn tiếp theo cư như vậy chuyền cho bạn cuối cùng cầm bóng chạy lên ném vào rổ , rồi lại tiếp tục lấy bóng và chuyền cứ như vậy cho đến khi thời gian hết đội nào dành được nhiều bóng đội đó thắng cuộc. - Cô tiến hành cho trẻ chơi 4-5 lần động viên khen ngợi trẻ. * Chơi theo ý thích - Cho trẻ chơi theo ý thích với những đồ chơi cô đã chuẩn bị và đồ chơi trên sân trường. Cô bao quát trẻ xử lý kịp thời các tình huống xảy ra trong giờ chơi, đảm bảo trẻ chơi an toàn. 3. HĐ3 :Kết thúc. Tập trung trẻ điểm danh, nhận xét động viên trẻ, cho trẻ đi rửa tay chuyển hoạt động - Trẻ xếp hàng đi không chen lấn xô đẩy nhau - Trẻ chú ý lắng nghe Trẻ quan sát và trả lời theo đặc điểm dấu hiệu thời tiết của ngày hôm đó - 4-5 trẻ trả lời -Trẻ lắng nghe -Cô y tá. - Cô cân, đo, băng bó vết thương - Có bàn làm việc, có tủ thuốc, giường bệnh,.. - Màu trắng,... - Cho bệnh nhân nằm -Làm bằng kính, dùng đựng thuốc. - Có giấy, sách, bút,... - Màu trắng Nghe cô phổ biến cách chơi luật chơi - Tham gia trò chơi sôi nổi hào hứng - Trẻ chơi theo ý thích , đoàn kết với nhau trong khi chơi - Trẻ chú ý tập trung... đi rửa tay, vệ sinh uống nước chuyển hoạt động cùng cô HOẠT ĐỘNG CHIỀU Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi: Thả đỉa ba ba - Cô cùng trẻ trò chuyện về trò chơi: Thả đỉa ba ba - Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi. - Cô tổ chức cho trẻ chơi. Động viên khuyến khích trẻ. Đánh giá sự phát triên của trẻ hàng ngày : + Sĩ số: + Tình trạng sức khỏe của trẻ: + Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ: Kiến thức, kĩ năng của trẻ : ************************************* Thứ 6, ngày 10 tháng 11 năm 2017 HOẠT ĐỘNG: TẠO HÌNH Đề tài: Tô màu tranh bác sĩ đang khám bệnh cho em bé (theo ý thích) I. Mục đích - yêu cầu: - Trẻ biết cách cầm bút, tô màu tranh bác sĩ theo ý thích, trẻ tô không trườm ra ngoài. - Rèn kĩ năng cầm bút, tô màu tranh, tư thế ngồi cho trẻ. - Trẻ yêu quý bác sĩ, không sợ hãi khi tiêm phòng. II. Chuẩn bị: - Tranh mẫu của cô đã tô. - Vở tạo hình, bút sáp màu đủ cho trẻ. - Nhạc các bài trong chủ đề. III. Tổ chức thực hiện: Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ Hoạt động 1: Giới thiệu bài: - Đọc thơ “Em làm bác sĩ”, trò chuyện về nội dung bài thơ, công việc của các bác sĩ. - Giáo dục trẻ kính yêu các bác sĩ, không sợ hãi khi phải tiêm phòng. Hoạt động 2: Phát triển bài: Quan sát mẫu: Bác sĩ đang khám bệnh cho em bé - Cho trẻ quan sát tranh bác sĩ cô đã tô. - Các con thấy bức tranh vẽ gì? - Quần áo của bác sĩ màu gì? - Quần áo của em bé có màu gì? Các con sẽ tô màu tranh như thế nào ? - Khi tô màu các con ngồi như thế nào? Cách cầm bút? - Khi tô màu các con nhớ tô từ trên xuống dưới và từ trái sang phải và không được tô trườm ra ngoài * Trẻ thực hiện. - Cô tổ chức cho trẻ thực hiện. - Cô bao quát khuyến khích trẻ tô màu, gợi ý và hướng dẫn cho những trẻ chưa thực hiện được. * Trưng bày sản phẩm - Cho trẻ trưng bày bài, quan sát bài của mình và bạn, nhận xét, nêu ý thích của trẻ. - 3- 4 trẻ nhận xét bài và nêu ý thích. - Cô nhận xét, tuyên dương bài của trẻ, Hoạt động 3: kết thúc: - Hát bài “Em làm bác sĩ” - Trẻ đọc thơ và trò chuyện cùng cô - Trẻ chú ý lắng nghe - Trẻ quan sát tranh và nhận xét. - bức tranh vẽ bác sĩ đang khám bệnh cho em bé - Quần áo blu màu trắng... - Áo màu đỏ, quần màu xanh - 2-3 trẻ trả lời. - Ngồi thẳng lưng, đầu hơi cúi, cầm bút bằng 3 đầu ngón tay. - Lắng nghe. - Trẻ tô màu tranh theo ý thích. - Cô quan sát giúp đỡ trẻ - Trẻ nêu ý kiến nhận xét bài của mình và của bạn. - Lắng nghe. - Trẻ hát và ra chơi. Tên hoạt động: HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI Đề tài : Quan sát phòng y tế TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu Chơi tự do I.Mục đích, yêu cầu - Trẻ biết phòng y tế có những dụng cụ gì; Các dụng cụ đó dùng để làm gì; Biết công việc của cô y tá; Tạo điều kiện cho trẻ hít thở không khí trong lành; Trẻ biết được đặc điểm chung của thời tiết - Trẻ có kĩ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định. - Giáo dục trẻ yêu quý các nghề có trong xã hội; Trẻ chơi hứng thú, chơi đúng luật II. Chuẩn bị - Sân sạch sẽ, địa điểm quan sát là phòng y tế, đồ dùng đồ chơi ngoài trời đảm bảo an toàn sạch sẽ - Trẻ ăn mặc phù hợp với thời tiết. III. Hướng dẫn thực hiện Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ HĐ1. Giới thiệu bài - Cô cho trẻ xếp thành 2 hàng dọc, kiểm tra sĩ số, trang phục phù hợp. - Cô nói mục đích chơi ngày hôm nay. + Chúng mình thấy thời tiết hôm nay thế nào? Nóng hay lạnh? + Chúng mình có biết mùa này đang là mùa gì không? + Bầu trời như thế nào? - Cô củng cố và giáo dục trẻ ăn mặc theo mùa HĐ2. Phát triển bài *HĐCĐ: Quan sát phòng y tế - Trò chuyện về các nghề có trong xã hội - Cô đưa trẻ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuan 10- nghe bác sĩ.doc
Tài liệu liên quan