Giáo án môn Âm nhạc lớp 9 - Tiết 1 đến tiết 15

I. Mục tiờu:

 - HS hỏt .

 - Qua bài hát giúp các em thấm nhuần sâu hơn âm hưởng dân ca của dân tộc Tây Nguyên nơi mỡnh đang sinh sống, từ đó các em ngày càng yêu mến, gắng bó mảnh đất TN cũng như các anh em người đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

II. Chuẩn bị:

 - Nhạc cụ quen dùng.- Phụ tụ bài hỏt

 - Đàn và hát thuần thục bài hát.

 - Phụto bài hỏt

III. Tiến trỡnh dạy- học

1. Ổn định lớp(2p)

 

doc51 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 02/03/2019 | Lượt xem: 68 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Âm nhạc lớp 9 - Tiết 1 đến tiết 15, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
............................................................................................ Tuần 6 Ngày soạn: 25/09/2016 Ngày giảng: 26/09/2016 Tiết 6: - ễn tập đọc nhạc : TĐN số 2. - Nhạc lý : Sơ lược về hợp õm - Âm nhạc thưởng thức : Nhạc sĩ Trai- cụp- xki. I. Mục tiờu: HS Đọc trụi chảy, ghộp lời bài TĐN, kết hợp tập đỏnh nhịp. HS Biết sơ qua về hợp õm, phõn biệt hợp õm ba hợp õm bảy HS Biết sơ lượt về cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Trai- cụp- xki . II. Chuẩn bị của Gv Đàn ocgan Đọc và lấy vớ dụ về hợp õm.. Đọc tư liệu về nhạc sĩ Trai- cụp- xki. III. Tiến trỡnh dạy- học 1.Ổn định lớp 2p 2.Bài mới 40p HĐ của GV và HS Nội dung ? Bài viết nhịp bao nhiờu? ? Viết giọng gỡ? GV đàn thanh õm HS luyện cao độ GV: Đàn giai điệu HS: Nhẩm ụn sau đọc cả bài 2-3 lần GV: Chỉ định cỏ nhõn đọc GV: Nhận xột, ghi điểm. ? Viết sơ đồ đỏnh nhịp 3/4? GV: Hướng dẫn HS: Thực hiện đọc, đỏnh nhịp 3/4 GV: Đàn – HS đọc, hỏt lời GV: Treo bảng phụ ghi hợp õm ? Cỏc hợp õm được sắp xếp như thế nào? ? Hợp õm thường cú mấy õm? Giữa cỏc õm cỏch nhau quóng mấy? ? Từ vd trờn cho biết hợp õm là gỡ? GV: Giới thiệu HS: Quan sỏt Vd hợp õm 3 ? Nờu đặt điểm hợp õm ba? GV: Chốt lại ? Nhận biết sự khỏc nhau nào dẫn đến tờn gọi khỏc nhau? ? Lấy vd về hợp ừm ba thứ, ba trưởng? HS: Quan sỏt Vd hợp õm 7 ? Nờu đặt điểm hợp õm bảy? GV: Chốt lại HS: Quan sỏt chõn dung nhạc sĩ Trai cốpxiki ? Hóy đọc bài giới thiệu về nhạc sĩ Và nờu những nột chớnh về nhạc sĩ? HS: Trả lời GV: Chốt lại GV: Hỏt bài Cụ gỏi miền đồng cỏ HS: Nghe, Phỏt biểu cảm nghĩ I/ ễn tập TĐN số 2 (10 phỳt) - Nhịp 3/4 - Vừa phải , tha thiết - Giọng Em * luyện cao độ - ễn cả bài - Kiểm tra lấy điểm miệng, 15 phỳt - Đọc kết hợp đỏnh nhịp 3/4 II/ Nhạc lớ : Sơ lược về hợp õm. 1. Hợp õm. Vd: - Là sự vang lờn cựng 1 lỳc của 3,4,5 õm cỏch nhau quóng 3 2. Cỏc loại hợp õm. - Cú nhiều loại hợp õm, nhưng cú 2 loại hợp õm thường dựng là : Hợp õm 3 và hợp õm 7. a. Hợp õm ba Vd: - Là sự vang lờn cựng 1 lỳc 3 õm cỏch nhau quóng ba 2 õm ngoài cựng là quóng 7 - Cú 2 loại hợp õm ba(Tuỳ thuộc vào cỏch sắp xếp cỏc quóng thứ, trưởng thỡ hợp õm cú hợp õm 3 trưởng – hợp õm3 thứ.) + HA3 thứ: Q3 thứ + Q3 trưởng + HA3 Trưởng: Q3 trưởng + Q 3 thứ Vd: HA3T HA 3t HA 3T b. Hợp õm 7 Vd: - Là sự vang lờn cựng 1 lỳc của 4 õm, cỏc õm cỏch nhau quóng 7 III/ Âm nhạc thường thức Nhạc sĩ Pi ốt I lớch Trai- cop- xki (1840- 1893) là nhạc sĩ của thế giới, những sỏng tỏc của ụng chiếm 1 vị trớ quan trọng trong nền õm nhạc chõu õu và đưa õm nhạc nga vào hàng thế giới. Tỏc phẩm của ụng mang đậm bản sắc dõn tộc là sự kết hợp tinh tế nhuần nhuyễn giữa dõn ca nga và tinh hoa õm nhạc thế giới ụng vừa là nhà soạn nhạc, sư phạm người phờ bỡnh và chỉ huy õm nhạc. - 19 tuổi tốt nghiệp đại học luật, 22 tuổi học nhạc viện Xanhpờtộcbua, 25 tuổi làm giỏo sư nhạc viện Mat xcơva. - 1 số tỏc phẩm của NS như: Thỏng 6, Hồ thiờn nga - Học sinh thưởng thức ca khỳc: Cụ gỏi miền đồng cỏ 3. Hướng dẫn về nhà:3p Gv hướng dẫn HS: Ghi nhớ - Để đọc tốt bài TĐN số 2 về nhà đọc gam Em. - Chuẩn bị nội dung ụn tiết 7 Rỳt kinh nghiệm ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Tuần 7 Ngày soạn: 02/10/2016 Tiết 7: ễN TẬP I. Mục tiờu: -ễn bài hỏt Búng dỏng một ngụi trường và Nụ cười. HS nắm vững giai điệu bài hỏt . - ễn 2 bài TĐNsố 1 và 2 nắm vững cao độ , trường độ cỏc bài - ễn nhạc lớ : HS biết cỏch tớnh quóng và xỏc định tớnh chất quóng, hợp õm, xỏc định giọng Em, Gdur - Kiểm tra lấy điểm miệng - Tớch hợp tấm gương đạo đức HCM: Ca ngợi cụng lao của Bỏc Hồ đối với dt VN qua bài độc thờm Nhạc sĩ Xuõn Hồng và bà hỏt “VN trờn TPHCM” II. Chuẩn bị: - Đàn ocgan. - Nhạc đệm 2 bài hỏt. III. Tiến trỡnh dạy học Ổn định lớp 2p Tiến hành ụn 40p Hoạt động GV và HS Nội dung GV: Mở đĩa bài hỏt. HS: Nghe, cả lớp hỏt 2-3 lần - Gv gọi 2-3 hs hỏt - GV nhận xet, ghi điểm miệng GV: Mở đĩa bài hỏt. HS: Nghe, cả lớp hỏt 2-3 lần - Gv gọi 2-3 hs hỏt - GV nhận xet, ghi điểm miệng HS: Ghi lạicao độ , tiết tấu chớnh - Luyện cao độ GV: Đàn thang õm HS: Xướng theo đàn - Luyện tiờt tấu: Gọi cỏ nhõn gừ cả lớp gừ lại GV: Đàn cả bài 1 lần HS: Nhẩm, đọc lại 2 lần - Gọi 2-3 HS đọc lại GV: nhận xột, ghi điểm miệng Ghộp lời HS: Ghi lạicao độ - Luyện cao độ GV: Đàn thang õm HS: Xướng theo đàn GV: Đàn cả bài 1 lần HS: Nhẩm, đọc lại 2 lần - Gọi 2-3 HS đọc lại GV: nhận xột, ghi điểm miệng - Ghộp lời HS: Lờn bảng làm Bt ? Hợp õm là gỡ? Cú mấy loại hợp õm? ? Viết HA3, HA7 ? Để xỏc định giọng 1 bài hỏt ta cần chỳ ý điểm nào? ? Xỏc định giọng Em, Gdur so sỏnh 2 giọng này? ễN TẬP 1. Bài hỏt: a. Búng dỏng một ngụi trường b.Nụ cười 2. ễn TĐN: a. TĐN số 1 Cao độ: Tiết tấu b. TĐN số 2 Cao độ 3. ễn nhạc lớ: a. Quóng Xỏc định quóng và tớnh chất sau: Đỏp ỏn: Q 5 đỳng, q 5 đỳng, Q3 trưởng b. Hợp õm HA3T HA7 HA3t - Âm chủ, húa biểu c. Giọng Em, Gdur - Em: õm chủ mi, húa biểu 1 dấu pha thăng - Gdur: õm chủ pha, húa biểu 1 pha thăng 2 giong trờn cú chung húa biểu la 2 giọng song song 3. Hướng dẫn về nhà: 3p GV: Hướng dẫn HS: Ghi nhớ thực hiện - Thuộc 2 bài hỏt - ễn TĐN 2,3 - Tiết 8 kiểm tra 1 tiết Rỳt kinh nghiệm ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Tuần 8 Ngày soạn: 09/10/2016 Tiết 8 KIỂM TRA 1 TIẾT I. Mục tiờu - HS hỏt đỳng 2 bài hỏt, 3 bài TĐN đó học - Kiểm tra thực hành 2 bài hỏt, 3 bài TĐN đó học - Kiểm tra Nhạc lớ bằng cõu hỏi phụ - HS phỏt triển khả năng trỡnh diễn trước lớp II. Chuẩn bị Đề A.Thực hành - Phiếu bốc thăm : + Bài hỏt: Búng dỏng một ngụi trường + Bài hỏt: Nụ cười + TĐN số 1 + TĐN số 2 B. kiểm tra vở III. Tiến trỡnh kiểm tra 1. Ổn định lớp(2p) 2. Tiến hành kiểm tra(40p) - GV gọi từng HS, hoặc 2-3 học sinh lần lược lờn bốc thăm - HS đọc hoặc hỏt nội dung bài ở phiếu: + Bài hỏt: Búng dỏng một ngụi trường + Bài hỏt: Nụ cười + TĐN số 1 + TĐN số 2 - GV kết hợp kiểm tra vở ghi chộp - GV nhận xột, ghi xếp loại ĐÁP ÁN Từ 5 điểm đến 10 điểm xếp loại: Đạt Từ dưới 5 điểm xếp loại: chưa đạt A. Thực hành 1. Bài hỏt 2. TĐN - Đỳng giai điệu (6đ) - Đỳng cao độ, trường độ (6đ) - Thuộc trụi chảy (2đ) - Trụi chảy (2đ) B. Vở ghi chộp chộp đầy đủ ( 1đ) sạch đẹp ( 1đ) Rỳt kinh nghiệm ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Tuần 9 Ngày soạn: 16/10/2016 Tiết 9: Học hỏt bài : Nối vũng tay lớn I. Mục tiờu: - HS biết vài nột về nhạc sĩ Trịnh Cụng Sơn - Hs hỏt đỳng g/đ, lời ca của bài hỏt thể hiện rừ tớnh chất hành khỳc của bài hỏt. Biết cỏch lấy hơi, hỏt rừ lời, diễn cảm. - HS biết nội dung của bài kờu gọi sự đoàn kết của mọi người vỡ đất nước độc lập, thống nhất. Qua bài hỏt giỏo dục tỡnh đoàn kết thõn ỏi hướng tới lý tưởng cao đẹp xõy dựng tổ Quốc Việt Nam thống nhất, hoà bỡnh. II. Chuẩn bị: - Nhạc cụ đàn ocgan, mỏy cassec - Thu giai điệu bài hỏt vào đàn - Tỡm hiểu về bài hỏt và nhạc sĩ Trịnh Cụng Sơn cũng như 1 số bài hỏt khỏc của ụng III.Tiến trỡnh dạy –học 1.Ổn định lớp 2p 2.Tiến hành ụn 40p HĐ của GV và HS Nội Dung GV cựng HS tỡm hiờu về nhạc sĩ Trinh Cụng Sơn GV cựng HS hỏt nhũng ca khỳc tiờu biểu nhạc Trịnh HS: Quan sỏt bài hỏt và tỡm hiểu bài GV: Gợi ý ?Bài hỏt viết ở nhịp bao nhiờu? Giọng gỡ? ?Tớnh chất ntn? ?Trong bài sử dụng những kớ hiệu gỡ? ?Nội dung viết về điều gỡ?... HS: trả lời, lớp bổ sung GV: chốt lại GV: Mở đĩa bài hỏt HS: Nghe và chia đoạn, nờu tớnh chất tưng đoạn. GV: Đàn mẫu õm. HS: Xướng theo đàn õm mi GV đọc từng cõu 2-3 lần hoặc gọi hs khỏ hỏt mẫu. HS: nghe, nhẩm, hỏt lại. GV: Đàn hoặc hỏt mẫu để sửa sai cho hs HS: Hỏt hũa với đàn 2-3 lần - Ghộp cỏc cõu GV: Đàn giai điệu hs hỏt hũa với đàn 2-3 lần, yờu cầu hs hỏt thể hiện đỳng tớnh chất từng đoạn. GV: Chia 4 nhúm HS: từng nhúm thực hiện hỏt GV cựng hs nhận xột, sửa sai GV: Gọi cỏ nhõn hỏt, nhận xột, sửa sai, ghi điểm GV hỏi: Qua bài hỏt tỏc giả muụn nhắn nhủ cỏc em điều gỡ? HS: trả lời GV: Chốt lại Cả lớp hỏt cả bài với tỡnh cảm sụi nổi, mạnh mẽ. 1. Tỡm hiểu bài( 10 phỳt) a. NS Trịnh Cụng Sơn: - Nhạc sĩ Trịnh Cụng Sơn sinh năm 1939 tại Đắc Lắc- quờ ở Huế, tốt nghiệp sư phạm Quy Nhơn (Bỡnh Định)- Dạy học ở Blao( Lõm Đồng) - Năm 1958 bắt đầu sỏng tỏc và khụng dạy học nữa về sống ở Sài Gũn. - Cú nhiều ca khỳc nổi tiếng chủ yếu là cỏc tỡnh khỳc, ngoài ra cũn cú những ca khỳc trong thời kỡ k/c . ễng là 1 trong những nhạc sĩ cú nhiều ấn phẩm được yờu thớch. - Mất 2001 ễng để lại cho đời một kho tàn õm nhạc quý giỏ đặc biệt là nhạc trủ tỡnh: Một cừi đi về, Biển nhớ,Cỏt bụi, Hạ trắng.....Ca khỳc thiếu nhi: Nối vũng tay lớn, em là bụng hồng nhỏ, tuổi đời mờnh mụng, khỳc ca 4 mựa... b . Bài hỏt :Nối vũng tay lớn - Nhịp 2/4.Giọng Em - Tớnh chất sụi nổi, nồng nhiệt - Kớ hiệu : nhắc lại, quay lại - Bài hỏt sỏng tỏc năm 1972 khi đất nước bị chia cắt trong cỏc cuộc biểu tỡnh phản đối chế độ Mĩ- Nguỵ mọi người cựng xuống đường biểu tỡnh, cất cao lời hỏt thỳc giục động viờn nhõn dõn đồng lũng chống Mĩ. - ND: Núi lờn tỡnh cảm của những người yờu nước, mong muốn cựng nắm tay nhau, kề vai sỏt cỏch để tạo cuộc sống yờn vui, thanh bỡnh, độc lập. 2. Học hỏt( 30p) * Nghe hỏt mẫu *Chia cõu chia đoạn - 2 đoạn: Đ1: Từ đầu đến Việt Nam giai điệu khỏe mạnh, vững tin Đ2: Cũn lại: Âm nhạc thụi thỳc lụi cuốn -Bài hỏt cú 9 cõu: Cõu 1: Rừng ......biển xa. Cõu 2: Ta đi........sơn hà Cõu 3: Mặt đất.....ta về Cõu 4: Gặp nhau....trời rộng Cõu 5: bàn tay......Việt Nam Cõu 6: Cờ nối ......đồng loại Cõu 7: dựng tỡnh.....ngày mới Cõu 8, 9: giống giai điệu cõu 6,7. - Dựa theo giai điệu của lời 1 hat lời 2 * Khởi động giọng:(1p) Mi i i i i..... * Tập đọc từng cõu ( ở phần tập hỏt tựy vào học sinh, vỡ bài hỏt quen thuộc nếu học sinh cú đó hỏt được, GV cú thể cho hs hỏt cả bài chỗ nào chưa chớnh xỏc GV sửa sai) - Nghe hỏt mẫu - Hỏt lại - Sửa sai - Chỳ ý những chỗ cú nghỉ, ngõn, .. - Ghộp cỏc cõu theo lối múc xớch * Hỏt cả bài Với tỡnh cảm sụi nổi, nồng nhiệt *Củng cố, kiểm tra - Hỏt nhúm - Hỏt cỏ nhõn * í nghĩa giỏo dục Núi lờn tỡnh cảm của những người yờu nước, mong muốn cựng nắm tay nhau, kề vai sỏt cỏch để tạo cuộc sống yờn vui, thanh bỡnh, độc lập. 3.Hướng dẫn về nhà:( 2p) GV:Hướng dẫn HS:Ghi nhớ -Tập hỏt đỳng lời ca, giai điệu diễn cảm đỳng sắc thỏi của bài. - Chộp bài TĐN số 3. Đọc trước phần nhạc lớ về dịch giọng. Rỳt kinh nghiệm Tuần 10 Ngày soạn: 23/10/2016 Tiết 10: - Nhạc lý : Giới thiệu về dịch giọng - Tập đọc nhạc: Giọng Fdur - TĐN số 3 I. Mục tiờu: - Hs cú khỏi niệm sơ bộ về dịch giọng, đặc điểm của dịch giọng - Hs biết cấu tạo gam pha trưởng , biết xỏc định bài hỏt viết giọng pha trưởng. - Tập đọc đỳng cao độ, trường độ và gộp lời bài TĐN số 2.Biết bài viết ở giọng pha trưởng. II Chuẩn bị : - Nhạc cụ ocgan. - Bảng phụ bài TĐN - Thu giai điệu TĐN vào đàn III. Tiến trỡnh dạy – học 1.Ổn định lớp (2p) 2.Tiến hành ụn (40p) HĐ của GV và HS Nội Dung GV: Bắt nhịp bài hỏt Nụ cười Lần 1: ở giọng Fdur Lần 2 : bắt lại giọng Cdur HS: Hỏt ? Giai điệu lần 1 với lần 2 cú gỡ giống và khỏc nhau? Lần nào phự hợp với giọng cỏc em? ? Vậy để bắt tụng bài hỏt cho phự hợp với giọng của cỏc em cụ đó sử dụng phương phỏp gỡ? Hs: trả lời GV: Yờu cầu Hs đọc sgk ? Dịch giọng là gỡ? ? Khi dịch giọng sẽ cú sự thay đổi về gỡ? Khụng cú sự thay đổi về gỡ? HS: Trả lời GV: Chốt lại GV: Treo bảng phụ - Phõn tớch, lấy vd ? Viết cụng thức gam trưởng? Sau đú xõy dựng gam pha dựa trờn cụng thức trưởng? HS: Lờn bảng viết cấu tạo Gam Fdur ? Từ gam Fdur em nhận xột về õm chủ và húa biểu? - Đàn thang õm gam Fdur ? Tỡm trong sgk bài viết ở giọng Fdur? Gv: Treo bảng phụ HS: Quan sỏt và nhận xột GV: gợi ý ? Bài cú tựa đề? Nhạc và lời cuả ai? ? Viết nhịp bao nhiờu ? t/ c như thế nào? ? Viết ở giọng gỡ? ?HS nhận xột cao độ, trường độ? ? Hỡnh tiết tấu chớnh ntn? HS: Nhận xột, cỏ nhõn khỏc bổ sung, luyện tiết tấu GV: Gọi cỏ nhõn đọc tờn nốt, cả lớp đọc lại GV Đàn thang õm HS: Xướng theo đàn HS: chia cõu ở bảng phụ GV đàn cả bài- CH nghe giai điệu 1 lần Gv: Đàn mỗii cõu 2-3 lần( hoặc gọi hs khỏ đọc mẫu) HS: nghe, nhẫm, sauđú đọc lại GV: Đàn hoặc đọc mẫu để sửa sai cho HS - Tập và ghộp cỏc cõu theo lối múc xớch - Đàn cả bài- lớp đọc hũa với đàn - Chia lớp thành 2 nhúm một bờn đọc nhạc một bờn hỏt lời ca. - Hai bàn thành một nhúm một bờn đọc nhạc một bờn hỏt lời ca luyện tập bài hỏt. - Cả lớp đọc hoàn chỉnh cả bài cả hỏt lời Gv: Chia nhúm HS: Đọc theo nhúm GV: Nhận xột sửa sai GV: chỉ định đọc cỏ nhõn - Nhận xột sửa sai Cả lớp đọc sau đú ghộp lời 2 lần I/ Nhạc lớ: 1.Sơ lược về dịch giọng - g/đ giống nhau nhưng khỏc nhau về tầm cữ giọng. Lần 1 g/đ cao hơn lần 2 - Để bắt tụng bài hỏt cho phự hợp với giọng đú được gọi là dịch giọng. - Dịch giọng là sự thay đổi độ cao, thấp của bài hỏt cho phự hợp với tầm cử giọng của người hỏt. - Khi dịch giọng sẽ cú sự thay đổi về: + Tờn nốt + Húa biểu + Âm chủ - Khụng cú sự thay đổi: + Mối quan hệ giữa cao độ và trường độ( giai điệu) + Tớnh chất Vd: Bài hỏt Nụ cười viết ở giọng Cdur Cho trời sỏng lờn cựng với bao nụ cười Bài hỏt Nụ cười viết ở giọng Fdur Cho trời sỏng lờn cựng với bao nụ cười 2.Giọng Fdur: - Cấu tạo gam: - Âm chủ: nốt pha - Hoá biểu: 1dấu thăng là si thăng Bài viết ở giọng Fdur Vd: Dõng người tiềng hỏt mựa xuõn.. II/ Tập đọc nhạc 1. Tập đọc nhạc: TĐN số 3. * Nhõnn xột: - Trớch : Lỏ xanh( Nhạc và Lời: Hoàng Việt) - Nhịp 2/4, t/c vui, nhớ nhảnh - Viết giọng: pha trưởng - Cao độ: : Đụ, rờ, mi, pha, son , la, - Trường độ: cú nốt trắng, đen, đơn, đen chấm dụi - Hỡnh tiết tấu chớnh: * Xỏc định tờn nốt * Luyện cao độ * Chia đoạn , chia cõu: 4 cõu mỗi cõu 4 nhịp * Nghe mẫu * Tập đọc từng cõu - Đàn, đọc mẫu - Nghe, nhẫm, đọc lại - Sửa sai - Ghộp theo lối múc xớch - Đọc hoàn thiện cả bài *Ghộp lời: - Đọc nhúm* Củng cố kiểm tra - Đọc cỏ nhõn - Nhận xột, sửa sai 3. Hướng dẫn về nhà:3p Gv hướng dẫn Hs ghi nhớ - Về nhà làm bài tập sau :Dịch giọng bài TĐN số 2 ( 6 ụ nhịp đầu ) từ giọng Em lờn giọng Am. - Luyện đọc bài TĐN số 3và gam F thuần thục. Rỳt kinh nghiệm Tuần 11 Ngày soạn: 29/10/2016 Tiết 11: - ễn bài hỏt : Nối vũng tay lớn - ễn tập đọc nhạc : TĐN số 3 - Âm nhạc thường thức : Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và bài hỏt“ Mẹ yờu con” I. Mục Tiờu - Hs hỏt thuộc bài hỏt, lời ca, thể hiện đỳng sắc thỏi bài hỏt, biết thể hiện nhiều hỡnh thức đơn ca, song ca.. - ễn bài TĐN số 3 nắm vững cao độ, trường độ bài.Kết hợp gừ nhịp - HS biết vài nột về tiểu sử của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, biết thờm một vài tỏc phẩm tiờu biểu của ụng và bài Mẹ yờu con. - Qua bài hỏt Mẹ yờu con , Hs thấy được tấm lũng bao la của mẹ từ đú càng thờm hiếu thuận, thương yờu mẹ hơn. II. Chuẩn bị - Đàn ocgan. - Băng , đĩa bài hỏt “ Mẹ yờu con”, Tập thờm 1 số bài hỏt khỏc như Dỏng đứng bến tre,Một khỳc tõm tỡnh người Hà Tĩnh.... Để hỏt trớch cho Hs theo dừi. - Tỡm hiểu thờm những tư liệu khỏc về nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. III. Tiến trỡnh dạy học 1.Ổn định lớp 2p 2.Bài mới 40p HĐ của GV và HS Nội Dung ?Bài hỏt viết ở nhịp bao nhiờu? ?Tớnh chất ntn? GV hỏt bài hỏt với tinh chất khỏe mạnh HS hỏt lại cựng nhạc nền đỳng tớnh chất của bài - GVgọi hs hỏt, nhõn xột, ghi điểm. - HS thực hiện. ? Bài viết nhịp bao nhiờu? ? Viết giọng gỡ? GV: Đàn giai điệu HS: Nhẩm ụn sau đú đọc cả bài 2-3 lần GV: Chỉ định cỏ nhõn đọc HS thực hiện GV: Nhận xột, ghi điểm. GV hướng dẫn- Hs thực hiện GV: Đàn – HS đọc, hỏt lời HS: Đọc to, rừ ràng phần giới thiệu về nhạc sĩ ? Nờu ra năm sinh năm bao nhiờu? Quờ ở đõu? ? Kể tờn cỏc tỏc phẩm tiờu biểu? ? Tớnh chất õm nhạc của ụng ntn? GV: Hỏt giới thiệu 1 số bài của nhạc sĩ ? ễng được trao tặng giải thưởng gỡ? HS: Hóy đọc phần giới thiệu về bài hỏt Mẹ Yờu Con? ? Bài hỏt được viết nhịp bao nhiờu và nờu hoàn cảnh ra đời của bài hỏt ? Bài hỏt núi lờn điều gỡ? Và hóy nờu lờn tớnh chất của bài? - Mở băng cho HS nghe bài hỏt và phỏt biểu cảm nghĩ 1. ễn bài hỏt - Nhịp 2/4 - Tớnh chất sụi nổi, nồng nhiệt - Nghe nhẩm ụn - Hỏt hũa với đàn 2-3 lần - Kiểm tra điểm miệng - Hỏt hũa với đàn 1 lần 2. ễn TĐN số 3(10p) - Nhịp 2/4 - nhịp đi - Giọng Fdur - Kiểm tra - Đọc kết hợp gừ nhịp - Đọc hũa với đàn 3. Âm Nhạc thường thức(20p) a. Tỏc giả: + NS Nguyễn Văn Tý sinh 1925 tại Hà Nội. + Cú nhiều Tp nổi tiếng như: Dư õm, Mẹ Yờu Con, Một khỳc tõm tỡnh của người Hà Tĩnh, Người đi xõy hồ kẻ gỗ. Dỏng đứng bến tre + Âm nhạc của ụng là trữ tỡnh đậm màu sắc dõn tộc, ca từ chau chuốt, tinh tế + ễng đi nhiều nơi nờn ca khỳc của ụng gắn bú với từng điạ phương như bài : Bài ca năm tấn (Thỏi Bỡnh), Tấm ỏo mẹ vỏ năm xưa (Hà Bắc), Một khỳc tõm tỡnh người Hà Tĩnh, Người đi xõy hồ kẻ gỗ, Dỏng đứng Bến Tre.. + ễng đó được trao tặng giải thưởng HCM về VH- NT. b. Bài hỏt Mẹ yờu con - Bài hỏt viết nhịp 6/8 - Bài hỏt sỏng tỏc 1956, cú sức sống lõu bền trong lũng người yờu nhạc VN. Bài hỏt thuộc thể loại hỏt ru viết về t/c của người mẹ đối với người con. Nhưng ẩn ý là NS viết về đất nước ta đang từng bước đổi thay. 3.Hướng dẫn về nhà :( 3p) GV: Hướng dẫn HS: Ghi nhớ, thực hiện - Tập hỏt trỡnh diễn bài Nối vũng tay lớn và bài TĐN số 3. - Tỡm nghe những ca khỳc của NS Nguyễn Văn Tý. - Chuẩn bị bài mới , bài hỏt Lý kộo chài. Rỳt kinh nghiệm Tuần 12 Ngày soạn: 12/11/2018 Tiết 12: Học hỏt: Bài Lớ kộo chài Dõn ca Nam Bộ I. Mục tiờu: 1. Kiến thức - HS biết bài Hũ ba lớ là dõn ca Nam bộ, HS hiểu lớ là 1 loại dõn ca độc đỏo của dõn tộc ta , biết đặc điểm và cỏch thể hiện của điệu Lớ - HS hỏt đỳng giai điệu, lời ca của bài hỏt. 2. Kỷ năng - HS hỏt đỳng giai điệu, lời ca của bài hỏt lớ kộo chài. Biết lấy hơi, hỏt rừ lời, diễn cảm; tập hỏt theo hỡnh thức đơn ca, song ca... - Tập động tỏc phụ họa 3. Thỏi độ - Qua bài hỏt hs càng thờm yờu mến và tự hào về quờ hương. Biết trõn trọng, giữ gỡn, phỏt triển dõn ca dõn tộc việt nam. - Biết nội dung bài hỏt thể hiện tinh thần lao động và niềm lạc quan, yờu đời của người dõn đỏnh cỏ. 4. Nội dung trọng tõm - Hỏt đỳng giai điệu, lời ca bài hỏt 5. Định hướng năng lực - Năng lực chung: HS hỏt đỳng giai điệu, lời ca của bài hỏt - Năng lực riờng: HS yờu thớch tự tỡm, tự học, tự hỏt làng điệu dõn ca. Tự sỏng tỏc lờ II. Chuẩn bị Đàn ocgan Nhạc nền, sưu tầm vài điệu dõn ca Nam bộ Gv tập lời ca mới theo điệu bài Lớ kộo chài để HS tham khảo và gợi ý cho HS đặt lời ca mới. Vớ dụ: Hỏt lờn nào! Vui bài ca mới Lứa tuổi xuõn phơi phới tương lai ( Hũ ơ) Học sao cho xứng chớ trai (Khoan hỡi khoan hũ) Tiếp theo người đi trước ( khoan hới khoan hũ) Khụng ai kộm tài ( Ơ hũ, ơ hũ là hũ ơ) III. Tiến trỡnh dạy – học 1.Ổn định lớp 2p 2.Tiến hành ụn 40p Hđ của GV và HS Nội Dung NLHT ? Em hiểu thế nào là “lớ”? ? Em đó được học những bài lớ nào? ( lớ cõy đa, lớ dĩa bỏnh bũ...) ? Ngoài ra em cũn thuộc những điệu lớ nào khỏc? GV chốt lại hỏt trớch dẫn 1 số điệu lớ: Lớ chiều chiều, Lớ quạ kờu... GV: Thuyết trỡnh: Hụm nay chỳng ta sẽ học thờm một bài Lớ của miền quờ Nam Bộ, bài Lớ kộo chài. Đất nước VN với bờ biển dài hàng ngàn Km, dọc theo bờ biển cú bao người dõn sống bằng nghề đỏnh cỏ, đú là cụng việc nặng nhọc và vất vả, song với lũng yờu đời, lạc quan , họ vẵn cất cao tiếng hỏt ca ngợi thiờn nhiờn , yờu con người và yờu lao động. ? Bài hỏt viết nhịp bao nhiờu? ? Trong bài cú cỏc kớ hiệu õm nhạc nào? ? ễ nhịp đầu tiờn của bản nhạc như thế nào? ? Bài viết ở giọng gỡ? ?Nội dung viết về điều gỡ?... GV: Mở đĩa bài hỏt HS: Nghe và chia cõu GV: Đàn mẫu õm. HS: Xướng theo đàn õm mi GV đàn từng cõu từ 2-3 lần hoặc gọi hs khỏ hỏt mẫu. HS: nghe, nhẩm và hỏt lại. GV: Đàn hoặc hỏt mẫu để sửa sai cho hs HS: Hỏt hũa với đàn 2-3 lần - Ghộp cỏc cõu theo lối múc xớch GV: Đàn giai điệu hs hỏt hũa với đàn 2-3 lần, yờu cầu hs hỏt thể hiện đỳng tớnh chất từng đoạn. Hướng dẫn hs hỏt rừ lời, lấy hơi đỳng chỗ GV: Chia 4 nhúm HS: từng nhúm thực hiện hỏt song ca, tốp ca.. GV cựng hs nhận xột, sửa sai GV: Gọi cỏ nhõn hỏt, nhận xột, sửa sai, ghi điểm Gv hướng dẫn GV đệm đàn – cả lớp hỏt 2 lần cả bài 1.Tỡm hiểu bài * Lớ - Lớ là những bài hỏt ngắn gọn xỳc tớch hỡnh thành từ những cõu thơ lục bỏt do cha ụng ta sỏng tạo nờn. * Tỡm hiểu bài hỏt: - Nhịp 2/4 - Cú dấu nối, dấu luyến. - Cú nhịp lấy đà - Giọng Cdur - Người dõn chài sống quang năm cựng sụng nước. Tuy lao động vất vả, cực nhọc nhưng họ luụn lạc quan yờu đời - Giai điệu mọc mạc, tiết tấu vui, khỏe. 2. Học hỏt * Nghe hỏt mẫu * Chia cõu: -Bài hỏt cú 4 cõu, hết dấu chấm ở lời ca 1 cõu *Khởiđộng giọng:(1p) Mi i i i i..... * Tập hỏt từng cõu: - Nghe hỏt mẫu - Hỏt lại - Sửa sai - Chỳ ý những chỗ cú nghỉ, ngõn, đảo phỏch.. - Ghộp cỏc cõu * Hỏt cả bài Thể hiện bài hỏt với tỡnh cảm nhẹ nhàng, tha thiết, trong sỏng. *Củng cố, kiểm tra - Hỏt nhúm - Hỏt cỏ nhõn * Đặt lời mới -Vớ dụ: Hỏt lờn nào!vui bài ca mới. Lứa tuổi xuõn phơi phới tương lai( hũ ơ). Học sao cho xứng chớ trai (khoan hỡi........) Tiếp theo người đi trước ( khoan hỡi........) Khụng ai kộm tài (ơ hũ .............) Nhận biết Hiểu biết về dõn ca, cảm thụ những làng điệu dõn ca Nhận xột bài Vận dụng Cảm õm, cảm thụ, thực hành, trỡnh diễn, sỏng tạo 3. Hướng dẫn về nhà(3p GV: Hướng dẫn HS: Ghi nhớ và thực hiện - Tập thuộc bài hỏt, chớnh xỏc về cao độ, trường độ. - Tập viết lời mới cho bài hỏt với chủ đề về thầy cụ, bạn bố, trường lớp. - Về đọc bài đọc thờm Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương Tuần 13 Ngày soạn : 18/11/2018 Tiết 13: - ễn hỏt: Lớ kộo chài - Tập đọc nhạc: Giọng Dm- TĐN số 4 I. Mục tiờu: 1. Kiến thức - HS thuộc bài hỏt, tập trỡnh bày bài hỏt Lớ kộo chài Theo hỡnh thức hỏt tốp ca cú hỏt lĩnh xướng và hoà giọng. - Hs nắm được cấu tạo giọng Dm và Dm hoa thanh, qua đú biết xỏc định bài hỏt viết ở giọng Dm - HS biết bài TĐN số 4 – Cỏnh ộn tuổi thơ là sỏng tỏc của nhạc sĩ Phạm Tuyờn. Đọc đỳng giai điệu, lời ca, ghộp lời ca chớnh xỏc. Kết hợp đỏnh nhịp. 2. Kỷ năng - Đọc TĐN ghộp lời, kết hợp đỏnh nhịp 3. Thỏi độ - Qua bài hỏt hs càng thờm yờu mến và tự hào về quờ hương. Biết trõn trọng, giữ gỡn, phỏt triển dõn ca dõn tộc việt nam. - Biết nội dung bài hỏt thể hiện tinh thần lao động và niềm lạc quan, yờu đời của người dõn đỏnh cỏ. 4. Nội dung trọng tõm - Đọc đỳng giai điệu, lời ca bài TĐN II. Chuẩn bị: - Đàn ocgan, bảng phụ TĐN - Nhạc nền, loa - Đàn- Đệm hỏt thuần thục TĐN III. Tiến trỡnh lờn lớp Ổn định lớp(2p) Bài mới(40p) HĐ của GV va HS Nội dung NLHT GV: Ghi bảng GV: cho hs hỏt lại cựng nhạc nền HS: Hỏt 2 lần GV: gọi cỏ nhõn lấy điểm miệng GV:Hướng dẫn - Gv hỏt lĩnh xướng, Hs hỏt xụ ( phần trong ngoặc) - Hs thực hiện Hs đọc kn sgk ? giọng dm ỏo õm chủ và húa biểu ntn? Gv chốt lại ? Thứ hũa thanh khỏc thứ tự nhiờn ở điểm nào? GV: Chốt lại, lấy vd bài TĐN số 4 GV: Treo bảng phụ HS: Quan sỏt, nhận xột GV: Gợi ý ? Bài hỏt trớch trong bài nào? ? Hóy nhận xột về số chỉ nhịp? ? Bài TĐN viết ở giọng gỡ? ?Cỏc kớ hiệu õm nhạc cú trong bản nhạc? ? Cao độ, trường độ ? HS: trả lời - gv chốt lại GV: Đàn thang gam Dm hũa thanh HS: Xướng theo đàn ? Bài TĐN cú thể chia thành mấy cõu? HS: chia cõu GV: Đàn từng cõu mỗi cõu 2-3 lần, hoặc gọi hs khỏ đọc mẫu HS: Thực hiện đọc từng cõu GV: chỳ ý sửa sai -Ghộp cỏc cõu cho hết bài. GV: Đàn hoàn chỉnh cả bài để Hs theo dừi. HS: đọc 2-3 lần Lớp chia thành 2 nhúm: - Nhúm 1 hỏt lời ca- nhúm 2 đọc nhạc. Ngược lại GV: Chia nhúm HS: thực hiện, nhận xột GV: nhận xột, sửa sai GV: Chỉ định – HS đọc GV: Nhận xột, sửa sai - cả lớp đọc lại 3 lần - ễn hỏt: Lớ kộo chài - Tập đọc nhạc: Giọng Dm- TĐNsố 4 1.ễn tập bài hỏt : - 1 HS hỏt lĩnh xướng- cả lớp hỏt xụ. + Tập hỏt lĩnh xướng , hỏt hoà giọng ( Hỏt xướng, hỏt xụ) +1 HS : “Kộo lờn thuyền cõu ca” + Cả lớp: Hũ ơ + 1 HS : “Biển khơi thõn thiết với ta” + Cả lớp: Khoan hỡi khoan hũ + 1 HS : Giú to mà mưa lớn + Cả lớp : Khoan hỡi khoan hũ + 1 HS : Băng qua sang trào + Cả lớp : Ơ hũ, ơ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an ca nam_12515995.doc
Tài liệu liên quan