Giáo án môn Công nghệ lớp 8 - Tiết 48: Kiểm tra: 1 tiết

Câu 1: ( 2 điểm)

Vì đèn huỳnh quang tiết kiệm điện năng và có tuổi thọ cao hơn đèn sợi đốt

Câu 2:

_Cấu tạo của MBA một pha gồm:

+ Lõi thép làm bằng lá thép kỹ thuật điện ghép lại ( 1 điểm)

+ Dây quấn làm bằng dây điện từ

_Vẽ ký hiệu đúng ( 1 điểm)

_Vì : U_1/U_2 =N_1/N_2 nên ta có U_2=(U_1.N_2)/N_1 =220.100/440=50 ( V) ( 1 điểm)

_ Đây là máy giảm áp vì U2 < U1 ( 1 điểm)

 

docx4 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 02/03/2019 | Lượt xem: 79 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Công nghệ lớp 8 - Tiết 48: Kiểm tra: 1 tiết, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy: 07/03/2018 Lớp: 8C TIẾT 48. KIỂM TRA: 1 TIẾT A. MA TRẬN NỘI DUNG MỨC ĐỘ NHẬN THỨC Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Đồ dùng điện – quang, điện – nhiệt, điện – cơ Câu 2 ( TN- đề 1) Câu 1 ( TN – đề 1) Câu 1( TL – đề 1) Câu 1,3 ( TN – đề 2) Câu 3 ( TL – đề 1) Câu 4 ( TN – đề 2) Câu 1( TL – đề 2) Máy biến áp Câu 3 (TN – đề 1) Câu 4 ( TN – đề 1) Câu 2 ( TL đề 1) Câu 2( TN – đề 02) Câu 2 ( TL – đề 2) Sử dụng hợp lý điện năng Câu 3 ( TL – đề 2) Cộng Số câu: 1 câu TN Số điểm : 0.5 điểm Số câu: 1 câu TN + 1 câu TL Số điểm: 2.5 điểm Số câu: 2 câu TN + 2 câu TL Số điểm: 7 điểm Tổng cộng Số câu: 4 câu TN + 3 câu TL Số điểm: 10 điểm B. ĐỀ KIỂM TRA Đề 01 ( 8C) I. TRẮC NGHỆM ( 2 điểm) 1) Để phóng điện giữa hai điện cực của đèn huỳnh quang người ta dùng: A. Bột huỳnh quang B. Tắc te và chấn lưu điện cảm C. Ít khí thủy ngân và khí trơ D. Chân đèn 2) Động cơ điện một pha gồm những bộ phận chính nào? A. Lõi thép và dây quấn B. Nam châm điện C. Stato và roto D. Tất cả đều sai 3) Máy biến áp dùng để làm gì? A. Tăng áp B. Hạ áp C. Biến đổi điện áp của dòng điện một chiều D. Biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều một pha 4) Máy biến áp một pha có U1 = 220 V, U2 = 110V, số vòng dây N1 = 480 vòng. Hãy xác định số vòng dây cuộn thứ cấp N2? Đây là loại máy gì? A. 240 vòng, máy tăng áp B. 240 vòng, máy giảm áp C. 90 vòng, máy tăng áp D. 90 vòng , máy giảm áp II. TỰ LUẬN ( 8 ĐIỂM) Câu 1: ( 2 điểm) Hãy phân loại đồ dùng điện trong gia đình? Lấy ví dụ từng loại? Câu 2: ( 4 điểm) Một máy biến áp có N1 = 1650 vòng, N2 = 90 vòng. Dây quấn sơ cấp đấu với nguồn điện 220V. Hãy xác định : + Điện áp đầu ra của dây quấn thứ cấp U2? +Hệ số máy biến áp? Đây là loại máy tăng áp hay giảm áp + Muốn U2 = 24 V thì số vòng dây cuộn thứ cấp phải là bao nhiêu? Câu 3: ( 2 điểm) Vì sao đèn huỳnh quang lại tiết kiệm điện năng hơn đèn sợi đốt? ĐỀ 02 ( 8A, 8B) I. TRẮC NGHỆM ( 2 điểm) 1) Điền vào chỗ chấm: Bộ phận quan trọng nhất của đèn sợi đốt là: Vì ở đó . . được biến đổi thành. 2) Máy biến áp một pha có U1 = 220 V, U2 = 160V, số vòng dây N1 = 220 vòng. Hãy xác định số vòng dây cuộn thứ cấp N2? A. 240 vòng B. 120 vòng C. 90 vòng D. 160 vòng 3) Để phóng điện giữa hai điện cực của đèn huỳnh quang người ta dùng: A. Bột huỳnh quang B. Tắc te và chấn lưu điện cảm C. Ít khí thủy ngân và khí trơ D. Chân đèn 4) Trên chiếc nồi cơm điện có ghi 220V – 500W – 1,8 l nghĩa là gì? A. Điện áp định mức 220V – công suất định mức 500W – dung tích soong 1,8 l B. Công suất định mức 220V – điện áp định mức 500W– dung tích soong 1,8 l C.Dòng điện định mức 220V – công suất định mức 500W – dung tích soong 1,8l D. Tất cả đều sai II. TỰ LUẬN ( 8 ĐIÊM) Câu 1: ( 2 điểm) Vì sao người ta thường dùng đèn huỳnh quang để chiếu sáng nhà ở, lớp học, nhà máy, công sở,. Câu 2: ( 4 điểm) + Trình bày cấu tạo của máy biến áp một pha ? Vẽ ký hiệu của nó? + Nếu MBA có N1 = 440 vòng, N2 = 100 vòng. Dây quấn sơ cấp U1 đấu với nguồn điện điện áp 220V. Tính U2 ? Đây là loại máy tăng áp hay giảm áp? Câu 3: ( 2 điểm) Tiết kiệm điện năng có lợi ích gì cho gia đình, xã hội và môi trường? ****************************** C. ĐÁP ÁN Đề 01 I. Trắc nghiệm Câu 1 2 3 4 Đáp án B C B D II. Tự luận Câu 1: ( 2 điểm) Đồ dùng điện trong gia đình chia thành 3 nhóm: +Đồ dùng điện – quang: đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang, đèn cao áp + Đồ dùng điện nhiệt: bàn là, nồi cơm điện, lò vi sóng, +Đồ dùng điện – cơ: máy bơm nước, quạt, Câu 2: +Vì : U1U2=N1N2 nên ta có: U2=U1.N2N1=220.901650=12 (V) ( 1 điểm) +Hệ số MBA là: k = U1U2=22012=18,3 ( 1 điểm) +Đây là máy giảm áp ( 1 điểm) + Muốn U2 = 24 V thì N2 = 280 vòng ( 1 điểm) Câu 3: Vì khi làm việc, đèn sợi đốt chỉ có khoảng 4 - 5 % điện năng biến đổi thành quang năng, phần còn lại tỏa nhiệt => hiệu suất phát quang thấp ( 1 điểm) Đèn huỳnh quang có khoảng 20 - 25 % điện năng biến đổi thành quang năng => hiệu suất phát quang cao gấp 4-5 lần đèn sợi đốt ( tiết kiệm điện năng hơn) (1 điểm) Đề 02 I. Trắc nghiệm Câu 1 2 3 4 Đáp án Dây tóc – điện năng – quang năng D B A II. Tự luận Câu 1: ( 2 điểm) Vì đèn huỳnh quang tiết kiệm điện năng và có tuổi thọ cao hơn đèn sợi đốt Câu 2: _Cấu tạo của MBA một pha gồm: + Lõi thép làm bằng lá thép kỹ thuật điện ghép lại ( 1 điểm) + Dây quấn làm bằng dây điện từ _Vẽ ký hiệu đúng ( 1 điểm) _Vì : U1U2=N1N2 nên ta có U2=U1.N2N1=220.100440=50 ( V) ( 1 điểm) _ Đây là máy giảm áp vì U2 < U1 ( 1 điểm) Câu 3: ( 2 điểm) Tiết kiệm điện năng có vai trò là: +Với gia đình: tiết kiệm tiền điện phải trả hàng tháng +Với xã hội: giảm chi phí xây dựng nguồn điện, giảm bớt điện năng phải nhập khẩu +Với môi trường: giảm bớt khí thải gây ô nhiễm môi trường

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxtiết 48 ktra 1 tiết ( HK 2).docx
Tài liệu liên quan