Giáo án môn Học vần lớp 1 - Bài 19: S – r

GV đọc mẫu.

- Gọi HS đọc âm s.

- Yêu cầu HS sử dụng bảng cài cài âm s. GV cài âm s

(?) Để ghép thành tiếng sẻ ta cần ghép thêm âm nào?

- Yêu cầu HS sử dụng bảng cài cài tiếng sẻ. GV cài tiếng sẻ.

- Yêu cầu HS phân tích tiếng sẻ.

- GV đánh vần mẫu tiếng sẻ.

- Gọi HS đánh vần tiếng sẻ.

- GV treo tranh hỏi: Tranh vẽ gì?

- GV giới thiệu chim sẻ, rút từ khóa: sẻ (ghi bảng)

- Đọc lại từ khóa

- Yêu cầu HS đánh vần và đọc trơn phần bài vừa học.

 

docx3 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 24/11/2018 | Lượt xem: 387 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Học vần lớp 1 - Bài 19: S – r, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy: Thứ tư, ngày 12 tháng 9 năm 2018 KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG MÔN: HỌC VẦN BÀI 19: S – r TIẾT 1 I/ Mục tiêu: Kiến thức: - Học sinh đọc và viết được: s, r, sẻ, rễ. Kĩ năng: - Học sinh đọc được các từ ứng dụng: su su, chữ số, rổ rá, cá rô. - Viết đúng mẫu, đều nét, đẹp. Thái độ: - Yêu thích ngôn ngữ tiếng Việt. - Tự tin trong giao tiếp. II/ Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: + Bài giảng + Bộ đồ dùng tiếng Việt + Tranh minh hoạ: từ khóa, từ ƯD - Học sinh: Sách giáo khoa , bảng con, bộ đồ dùng tiếng Việt. III/ Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Hoạt động 1: Khởi động: Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS. Ôn lại kiến thức bài cũ: x, ch Cách tiến hành: - GV cho cả lớp hát bài: - HS cả lớp viết bảng con: + Nhóm 1: viết từ thợ xẻ + Nhóm 2: viết từ chả cá - Gọi HS đọc thẻ từ: thợ xẻ, xa xa, chì đỏ, chả cá, xe bò. - Gọi HS đọc câu ƯD: xe ô tô chở cá về thị xã - GV nhận xét. Giới thiệu bài mới: Tiết học hôm nay chúng ta sẽ được học thêm hai âm mới. Đó là âm s và âm r. (GV ghi tựa bài) 2. Hoạt động 2: Dạy âm s – r Mục tiêu: HS đọc được: s, r, sẻ, rễ Cách tiến hành: * Âm s: - GV đọc mẫu. - Gọi HS đọc âm s. - Yêu cầu HS sử dụng bảng cài cài âm s. GV cài âm s (?) Để ghép thành tiếng sẻ ta cần ghép thêm âm nào? - Yêu cầu HS sử dụng bảng cài cài tiếng sẻ. GV cài tiếng sẻ. - Yêu cầu HS phân tích tiếng sẻ. - GV đánh vần mẫu tiếng sẻ. - Gọi HS đánh vần tiếng sẻ. - GV treo tranh hỏi: Tranh vẽ gì? - GV giới thiệu chim sẻ, rút từ khóa: sẻ (ghi bảng) - Đọc lại từ khóa - Yêu cầu HS đánh vần và đọc trơn phần bài vừa học. *Âm r: - GV đọc mẫu. - Gọi HS đọc âm r. - Yêu cầu HS sử dụng bảng cài cài âm r. GV cài âm r. (?) Để ghép thành tiếng rễ ta cần ghép thêm âm nào? - Yêu cầu HS sử dụng bảng cài cài tiếng rễ. GV cài tiếng rễ. - Yêu cầu HS phân tích tiếng rễ. - GV đánh vần mẫu tiếng rễ. - Gọi HS đánh vần tiếng rễ. - GV treo tranh hỏi: Tranh vẽ gì? - GV giới thiệu một củ hành tây có rễ, rút từ khóa: rễ (ghi bảng) - Đọc lại từ khóa - Yêu cầu HS đánh vần và đọc trơn phần bài vừa học. - Gọi HS đọc toàn bài. 3. Hoạt động 3: Hướng dẫn viết chữ. Mục tiêu: HS viết được s, r, sẻ, rễ. Cách tiến hành: - GV viết mẫu kết hợp hướng dẫn quy trình viết lần lượt các chữ. Lưu ý điểm đặt bút và điểm dừng bút. - Yêu cầu HS viết bóng chữ: s, r - Yêu cầu HS viết bảng con chữ: s, r, sẻ, rễ. - GV nhận xét và sửa lỗi. 4. Hoạt động 4: Luyện đọc từ ứng dụng. Mục tiêu: Gíup HS đọc đúng các từ ứng dụng Cách tiến hành: - GV lần lượt đưa từ ƯD: su su, chữ số, rổ rá, cá rô (Giải thích nghĩa các từ nếu cần thiết) - Gọi HS lên gạch chân âm vừa học trong từng từ. - Gọi HS đọc từ ƯD + Đọc theo thứ tự + Đọc không theo thứ tự. - Gọi HS đọc lại toàn bài - GV nhận xét tiết học, chuẩn bị học tiết 2. - HS viết bảng con. Nhận xét - Cá nhân, đồng thanh - Cá nhân, đồng thanh - HS lắng nghe - HS lắng nghe - Cá nhân, đồng thanh - HS sử dụng ĐDHTV tìm âm s - HS trả lời - HS sử dụng ĐDHTV cài tiếng sẻ. - HS lắng nghe - Nối tiếp – bàn – tổ - cả lớp. - HS theo dõi - Nối tiếp – bàn – tổ - cả lớp. - Cá nhân, đồng thanh - HS lắng nghe - Cá nhân, đồng thanh - HS sử dụng ĐDHTV tìm âm r - HS trả lời - HS sử dụng ĐDHTV cài tiếng rễ. - HS lắng nghe - Nối tiếp – bàn – tổ - cả lớp. - HS theo dõi - Nối tiếp – bàn – tổ - cả lớp. - Cá nhân, đồng thanh - Cá nhân, đồng thanh - HS quan sát, lắng nghe - HS viết bóng - HS viết bảng - HS đọc cá nhân - Cá nhân, đồng thanh - Cá nhân, đồng thanh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxBai 19 s r_12415885.docx
Tài liệu liên quan